Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
OS7-025-2022-003. Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Thomas Persson Fredrik Persson
Gamla Kyrkstigen 7 Box 9084
27292, SIMRISHAMN 291 09 Kristianstad
Tel: /0703-172483 Tel: 010-4762053 /
E-post: thomas.nobbelov@live.se E-post: Fredrik.Persson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 6004 Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A)
Placering: Forsøgspladskode: LB-244-2021
UTM Zon: 33 0766942
Easting: 456 390 m  
Northing: 6 152 341 m  
Gps: 55.5151959611597, 14.3093753280637  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Förfrukt: Vårkorn.
Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
OgräsbekämpningFörsöket och fältet omkring
SvampbekämpningFörsöket och fältet omkring
DiverseInsektsbekämpningFörsöket och fältet omkring
Organiske gødningerStallgödselFörsöket och fältet omkring
GödselmedelGrundgödslingFörsöket och fältet omkring
2021-08-22 330 kgYaraMila Raps 17-5-10 , 56,115,1833Försöket och fältet omkring
2021-08-31Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaEndast försöket
2021-09-05 0,5 l HerbiciderAgil 100 ECFörsöket och fältet omkring
2021-09-08 7 kgAnnatSluxx HPFörsöket och fältet omkring
2021-09-21 0,25 lHerbiciderBelkarFörsöket och fältet omkring
2021-10-18 0,25 lBelkarFörsöket och fältet omkring
2021-10-18 4,33 LGödselmedelNorotec Raps, Försöket och fältet omkring
2022-03-09 500 kgAxan135Försöket och fältet omkring
2022-05-16 1 lFungiciderPropulse SE 250Försöket och fältet omkring
2022-08-01Skörd och bärgningSkördedatumFörsöket och fältet omkring
2022-09-05 0,05 lInsekticiderNexideFörsöket och fältet omkring
2022-09-21 0,15 lMavrik 2FFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11St. 002021-08-31 Sortblandning (Sverige) 2 SY Harnas HL
 Atora H
 DK Expansion H
 Smaragd H
21St. 002021-08-31 Crome H L
31St. 002021-08-31 Crotora L
41St. 002021-08-31 Crocodile L
51St. 002021-08-31 CROOZER (NPZ16101W15) L
61St. 002021-08-31 PT284 L
71St. 002021-08-31 Crocant L
81St. 002021-08-31 DK Plasma L
91St. 002021-08-31 LG Scorpion L
101St. 002021-08-31 SY Aliboom L

 
 
Statistik - Revision
P05: Vid skörd
2022-08-01 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
13319 3179,5 3458,6a Ref. 100
23271 3116,6 3424,9ab 99 93 104
33135 2995,9 3274,2bc 94 90 99
43281 3141,1 3420,1ab 99 94 104
53007 2867,1 3146,3cd 91 86 95
62721 2566,7 2874,3e 82 77 87
73335 3195,2 3474,7a 100 96 105
82996 2856,7 3135,9cd 90 86 95
93266 3127,0 3405,9ab 98 94 103
102867 2727,3 3005,9de 86 82 91

P05: Vid skörd
2022-08-19 ST.
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
199,1 98,9 99,3abc
299,1 98,9 99,3abc
399,2 99,0 99,3ab
499,1 98,9 99,3abc
599 98,8 99,2bc
698,9 98,8 99,1c
799,2 99,0 99,3ab
898,7 98,5 98,9d
999,2 99,0 99,4a
1099,1 98,9 99,3bc

P05: Vid skörd
2022-08-19 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
152,4 51,8 53,0ab
252,7 52,0 53,5a
351,6 51,0 52,3bc
451,7 51,1 52,3bc
551,4 50,8 52,1cd
651 50,3 51,7cd
750,8 50,1 51,4d
851,4 50,7 52,0cd
951,3 50,6 51,9cd
1051,7 51,1 52,4bc

P02: Efter uppkomst
2022-03-22 ST. 15
 Plantbestånd
döda plantor, %
Nedre konf.Övre konf.
10,5 -0,0 1,0
20 -0,5 0,5
30,2 -0,3 0,8
40,5 -0,0 1,0
51 0,5 1,5
60,8 0,2 1,3
70,8 0,2 1,3
80,2 -0,3 0,8
90,5 -0,0 1,0
101 0,5 1,5

P05: Vid skörd
2022-08-01 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
16944 6695,2 7193,7abc Ref. 100
26805 6526,9 7082,6bc 98 93 103
36683 6435,2 6930,7cd 96 92 100
46966 6717,0 7214,6abc 100 96 105
56409 6159,6 6658,0d 92 89 96
65842 5564,8 6118,6e 84 80 89
77227 6977,1 7476,4a 104 100 108
86426 6176,5 6674,9d 93 88 97
97006 6756,9 7254,5ab 101 97 105
106095 5847,0 6343,3e 88 84 92

P05: Vid skörd
2022-08-01 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
16319 6092,7 6546,3abc Ref. 100
26192 5939,5 6445,1bc 98 93 103
36081 5856,1 6306,9cd 96 92 100
46339 6112,4 6565,3abc 100 96 105
55832 5605,2 6058,8d 92 89 96
65316 5064,0 5567,9e 84 80 89
76576 6349,1 6803,5a 104 100 108
85847 5620,6 6074,2d 93 88 97
96375 6148,7 6601,6ab 101 97 105
105547 5320,8 5772,4e 88 84 92

P05: Vid skörd
2022-08-19 ST.
 Vatten
% i kärna/frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
113 11,6 14,4bc
212,7 11,3 14,1bcd
314,1 12,7 15,5a
412,1 10,7 13,5de
512,6 11,2 13,9cd
612,6 11,2 14,0bcd
713,5 12,1 14,9ab
811,6 10,2 13,0e
912,4 11,0 13,8cde
1014,1 12,7 15,4a

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P02 2022-03-22 Plantbestånd, döda plantor, % lsd1=ns p1=0,15158
P05 2022-08-01 Skörd, kg/ha frö lsd1=304 p1=0 12m2
P05 2022-08-01 Skörd, kg/ha olja lsd1=166 p1=0 12m2
P05 2022-08-01 Skörd, kg/ha TS lsd1=276 p1=0 12m2
P05 2022-08-19 Olja, % av TS lsd1=0,9 p1=0,00655
P05 2022-08-19 Renhet, % av råvara lsd1=0,2 p1=0,00011
P05 2022-08-19 Vatten, % i kärna/frö lsd1=0,9 p1=6E-05

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Plantbestånd, döda plantor, % P02 2022-03-22 Note 1 p1=0.152
Plantbestånd, döda plantor, % P02 2022-03-22 Note 1 RESIDUAL CV = 93.236
Skörd, kg/ha frö P05 2022-08-01 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Skörd, kg/ha frö P05 2022-08-01 Note 1 RESIDUAL CV = 2.824
Skörd, kg/ha olja P05 2022-08-01 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Skörd, kg/ha olja P05 2022-08-01 Note 1 RESIDUAL CV = 3.323
Skörd, kg/ha TS P05 2022-08-01 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Skörd, kg/ha TS P05 2022-08-01 Note 1 RESIDUAL CV = 2.824
Olja, % av TS P05 2022-08-19 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Olja, % av TS P05 2022-08-19 Note 1 RESIDUAL CV = 1.158
Renhet, % av råvara P05 2022-08-19 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Renhet, % av råvara P05 2022-08-19 Note 1 RESIDUAL CV = 0.099
Vatten, % i kärna/frö P05 2022-08-19 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Vatten, % i kärna/frö P05 2022-08-19 Note 1 RESIDUAL CV = 4.492

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2022-01-13Jordart 132
 pH 7,1
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P05: Vid skördP02: Efter uppkomstP05: Vid skörd
2022-08-01 ST. 2022-08-19 ST. 2022-03-22 ST. 152022-08-01 ST. 2022-08-19 ST.
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Renhet
% av råvara
Olja
% av TS
Plantbestånd
döda plantor, %
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Vatten
% i kärna/frö
1331999,152,40,56319694413
2-4899,152,706192-14012,7
3-18499,251,60,26081-26214,1
4-3899,151,70,563392112,1
5-3129951,415832-53612,6
6-59998,9510,85316-110312,6
71699,250,80,8657628213,5
8-32398,751,40,25847-51911,6
9-5399,251,30,563756112,4
10-45299,151,715547-84914,1
 P04: 7-10 dagar före skördP02: Efter uppkomstP03: Vid förekomstP04: 7-10 dagar före skörd
2022-07-14 ST. 2021-11-03 ST. 152022-07-20 ST. 2022-07-25 ST.
Strålängd
cm
Planttäthet, höst
%
Gråmögel
% täckning
Phoma
% plantor med
Kransmögel
% stjälkar med
Bomullsmögel
index, tidpunkt 1
Mognad
datum för
11609101015524-07
21709001015524-07
31508601015524-07
41638901015523-07
51608801015522-07
61559001015523-07
71509201015522-07
81509001015520-07
91609101015520-07
101559001015522-07
 P05: Vid skörd
2022-08-01 ST.
Stråstyrka
%
1100
2100
3100
4100
5100
6100
7100
8100
9100
10100
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P03Sjukdomar, % angrepp
Sjukdomar/skadegörare graderas, %
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKRegistreringar OK
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2022-05-13GenerelltFelsått i led 2 block II samt led 6 block IV
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
Besöksrapport
DatumBesökareLänk
2021-10-27Bo GertssonVisa detaljer
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk