Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
OS7-025-2022-002. Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Hans-Olof Johnsson Helena Håkansson
Nyhem 5930 Borgeby Slottsväg 11
26873, BILLEBERGA 23791 Bjärred
Tel: Tel: 010-4762034 / 010-4762034
E-post: E-post: helena.hakansson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 5205 Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A)
Placering: Forsøgspladskode: MB-308-2021
UTM Zon: 33 0766934
Easting: 377 261 m  
Northing: 6 194 663 m  
Gps: 55.8817858736438, 13.0378563886082  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
Gödselmedel!! lsnnr Försöket och fältet omkring
!! lsnnr Försöket och fältet omkring
!! lsnnr Försöket och fältet omkring
2021-08-24Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaEndast försöket
2021-08-24 350 kgGödselmedelNPK 17-5-1059,516,135Försöket och fältet omkring
2021-09-29 1 lHerbiciderSelect PlusFörsöket och fältet omkring
2021-10-08 0,5 lBelkarFörsöket och fältet omkring
2022-03-05 270 kgGödselmedelNPK 26-3-470,28,110,8Försöket och fältet omkring
2022-04-03 210 kgNPK 27-3-556,76,310,5Försöket och fältet omkring
2022-04-12 115 kgNS 21-24 Ammoniumsulfat, 24,150Försöket och fältet omkring
2022-04-20 1,6 lBorFörsöket och fältet omkring
2022-04-20 4 LNorotec Raps, Försöket och fältet omkring
2022-05-15 1 lFungiciderPropulse SE 250Försöket och fältet omkring
2022-07-31Skörd och bärgningSkördedatumFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11St. 00 Sortblandning (Sverige) 2 SY Harnas HL
 Atora H
 DK Expansion H
 Smaragd H
21St. 002021-08-24 Crome H L
31St. 002021-08-24 Crotora L
41St. 002021-08-24 Crocodile L
51St. 002021-08-24 CROOZER (NPZ16101W15) L
61St. 002021-08-24 PT284 L
71St. 002021-08-24 Crocant L
81St. 002021-08-24 DK Plasma L
91St. 002021-08-24 LG Scorpion L
101St. 002021-08-24 SY Aliboom L

 
 
Statistik - Revision
P05: Vid skörd
2022-07-31 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12696 2552,7 2839,8cde Ref. 100
22888 2744,6 3030,5a 107 101 114
32863 2720,2 3006,1ab 106 100 113
42828 2684,9 2970,8abc 105 99 112
52703 2560,5 2846,4bcde 100 94 106
62298 2155,2 2441,1g 85 80 91
72725 2581,8 2867,8abcd 101 95 107
82467 2323,6 2609,5f 91 86 98
92552 2408,8 2694,8ef 95 89 101
102612 2468,8 2755,9def 97 91 103

P05: Vid skörd
2022-08-04 ST.
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.
199 98,9 99,2
299 98,9 99,2
399 98,9 99,2
499,1 98,9 99,2
599 98,9 99,2
698,9 98,8 99,0
799,1 99,0 99,2
899 98,9 99,1
999,1 99,0 99,2
1098,9 98,8 99,1

P05: Vid skörd
2022-08-04 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
151,2 50,8 51,7cd
252,4 51,9 52,8a
351,4 51,0 51,9bc
451,4 50,9 51,8bc
551,2 50,8 51,7cd
650,6 50,2 51,0e
750,8 50,3 51,2de
850,3 49,8 50,7e
950,5 50,1 50,9e
1051,8 51,4 52,3b

P05: Vid skörd
2022-07-31 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
15780 5469,6 6091,1ab Ref. 100
26056 5746,8 6365,6a 105 98 112
36119 5809,2 6428,0a 106 100 112
46053 5743,4 6362,2a 105 98 112
55796 5486,5 6105,3ab 100 94 107
64989 4679,4 5298,2d 86 81 92
75895 5586,0 6204,8ab 102 96 108
85398 5088,6 5707,4c 93 87 100
95556 5246,1 5864,9bc 96 90 103
105545 5234,2 5855,7bc 96 90 103

P05: Vid skörd
2022-07-31 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
15260 4977,3 5542,9ab Ref. 100
25511 5229,6 5792,7a 105 98 112
35568 5286,3 5849,5a 106 100 112
45508 5226,5 5789,6a 105 98 112
55274 4992,7 5555,8ab 100 94 107
64540 4258,2 4821,3d 86 81 92
75365 5083,3 5646,4ab 102 96 108
84912 4630,6 5193,7c 93 87 100
95056 4773,9 5337,1bc 96 90 103
105046 4763,1 5328,7bc 96 90 103

P05: Vid skörd
2022-08-04 ST.
 Vatten
% i kärna/frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
16,6 6,3 7,0abc
26,4 6,1 6,8c
36,6 6,3 6,9bc
46,4 6,0 6,7c
56,4 6,1 6,8c
66,7 6,4 7,1abc
77,1 6,8 7,5a
86,4 6,0 6,7c
96,9 6,6 7,3ab
106,6 6,2 6,9bc

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P05 2022-07-31 Skörd, kg/ha frö lsd1=365 p1=1E-05 12,96m2
P05 2022-07-31 Skörd, kg/ha olja lsd1=166 p1=0 12,96m2
P05 2022-07-31 Skörd, kg/ha TS lsd1=332 p1=1E-05 12,96m2
P05 2022-08-04 Olja, % av TS lsd1=0,6 p1=0
P05 2022-08-04 Renhet, % av råvara lsd1=ns p1=0,26094
P05 2022-08-04 Vatten, % i kärna/frö lsd1=0,5 p1=0,03997

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Skörd, kg/ha frö P05 2022-07-31 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Skörd, kg/ha frö P05 2022-07-31 Note 1 RESIDUAL CV = 4.142
Skörd, kg/ha olja P05 2022-07-31 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Skörd, kg/ha olja P05 2022-07-31 Note 1 RESIDUAL CV = 4.058
Skörd, kg/ha TS P05 2022-07-31 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Skörd, kg/ha TS P05 2022-07-31 Note 1 RESIDUAL CV = 4.142
Olja, % av TS P05 2022-08-04 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Olja, % av TS P05 2022-08-04 Note 1 RESIDUAL CV = 0.722
Renhet, % av råvara P05 2022-08-04 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Renhet, % av råvara P05 2022-08-04 Note 1 RESIDUAL CV = 0.122
Vatten, % i kärna/frö P05 2022-08-04 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Vatten, % i kärna/frö P05 2022-08-04 Note 1 RESIDUAL CV = 4.991

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2022-03-15Jordart 123
 pH 6,9
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P05: Vid skördP02: Efter uppkomst
2022-07-31 ST. 2022-08-04 ST. 2022-07-31 ST. 2022-08-04 ST. 2021-10-15 ST. 16
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Renhet
% av råvara
Olja
% av TS
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Vatten
% i kärna/frö
Planttäthet, höst
%
126969951,2526057806,680
21919952,455112766,491
31679951,455683386,682
413299,151,455082726,482
579951,25274166,479
6-39898,950,64540-7926,771
72999,150,853651157,176
8-2309950,34912-3826,485
9-14499,150,55056-2256,990
10-8498,951,85046-2356,682
 P02: Efter uppkomstP03: Vid förekomstP05: Vid skörd
2022-04-05 ST. 2022-07-22 ST. 2022-07-31 ST. 92
Plantbestånd
döda plantor, %
Phoma
% plantor med
Kransmögel
% stjälkar med
Bomullsmögel
index, tidpunkt 1
Ljusa bladfläckar
% angripet plantor
Stråstyrka
%
18025000,595
2910380,8195
3824520295
4824640,8095
5790480095
6714700095
7762460095
8855720095
9909500095
108254000,595
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P03Sjukdomar, % angrepp
Sjukdomar/skadegörare graderas, %
P04Mognad, datum för
Strålängd, cm
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKAnalyser OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2021-09-03Generelltsluxx 3/9, ej infekterad plats
2022-04-29GenerelltVid planttätheten både höst och vår kunde inte några döda plantor ses. Det har antagligen inte grott i höstas, då det är luckor i beståndet.
2022-05-04GenerelltDC Blomning
Download (xlsx)
2022-07-22GenerelltSvampgraderingar
Download (xlsx)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
Besöksrapport
DatumBesökareLänk
2021-10-27Bo GertssonVisa detaljer
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk