Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
OS7-183-2022-002. Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här Försöket är inte klassificerat !
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Åke Andersson Fredrik Larsson
Täktö prästgård Försöksstationen Klostergården 1
59032, KLOCKRIKE 585 76 Vreta kloster
Tel: /070-4824096 Tel: 0707927328 / 0707927328
E-post: E-post: fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0119 Nationellt jordbruksområde: Östergötland Centrala (12B)
Placering: Forsøgspladskode: E-154-2021
UTM Zon: 33 0766667
Easting: 520 968 m  
Northing: 6 484 607 m  
Gps: 58.5015444583153, 15.3597786790233  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: DK Exsteel (CWH376). Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 1.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
OgräsbekämpningFörsöket och fältet omkring
SvampbekämpningFörsöket och fältet omkring
DiverseInsektsbekämpningFörsöket och fältet omkring
Organiske gødningerStallgödselFörsöket och fältet omkring
2021-08-0600Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaEndast försöket
2022-03-11GödselmedelGrundgödslingFörsöket och fältet omkring
2022-08-19Skörd och bärgningSkördedatumFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11St. 002021-08-0600 T-sådd, 45 cm, 20pl L
21St. 002021-08-0600 T-sådd, 45 cm, 35pl L
31St. 002021-08-0600 T-sådd, Ogöd.,45 cm, 35pl L
41St. 002021-08-0600 T-sådd, 45 cm, 50pl L
51St. 002021-08-0600 T-sådd, 45 cm, 65pl L
61St. 002021-08-0600 R-sådd, 12,5 cm, 50pl L

 
 
Statistik - Revision
P05: Vid skörd
2022-08-19 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11110 1051,4 1169,4c Ref. 100
21271 1212,1 1330,2b 114 107 123
3754 694,7 812,7d 68 62 75
41312 1253,1 1371,2b 118 110 127
51130 1071,1 1189,1c 102 94 110
61400 1340,5 1458,5a 126 118 135

P05: Vid skörd
2022-08-24 ST.
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
195 92,0 98,0a
297,5 94,5 100,5a
388,3 85,2 91,3b
497,3 94,3 100,3a
590,4 87,4 93,4b
697,9 94,9 100,9a

P05: Vid skörd
2022-08-24 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
144,8 44,1 45,4bc
245 44,3 45,7b
350,7 50,0 51,4a
444,3 43,7 45,0c
545 44,4 45,7b
644,8 44,2 45,5bc

P03: Vid förekomst
2022-05-19 ST. 65
 Strålängd
cm
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
171 59,7 82,8ab
268 55,9 79,1b
376 64,7 87,8a
468 55,9 79,1b
575 63,4 86,6a
665 53,4 76,6b

P04: 7-10 dagar före skörd
2022-07-28 ST.
 Sidoskott
/huvudstam
Nedre konf.Övre konf.
117 12,3 21,1
213 8,2 16,9
311 7,0 15,8
412 7,6 16,4
516 12,1 20,9
611 6,4 15,2

P04: 7-10 dagar före skörd
2022-07-28 ST.
 Skidor
/planta
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1479 371,8 586,2b
2384 276,3 490,7bc
3285 177,6 391,9c
4356 248,7 463,1bc
5773 665,9 880,2a
6289 181,6 396,0c

P04: 7-10 dagar före skörd
2022-07-28 ST.
 Frö
/skida
Nedre konf.Övre konf.
128 26,1 29,7
228 26,4 29,9
325 23,3 26,8
427 25,6 29,1
526 24,7 28,2
628 26,2 29,7

P05: Vid skörd
2022-08-19 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12726 2603,7 2849,2c Ref. 100
23103 2980,3 3225,8b 114 107 121
31634 1510,9 1756,5d 60 55 65
43252 3129,3 3374,9b 119 113 127
52757 2634,0 2879,5c 101 95 108
63429 3306,2 3551,7a 126 119 133

P05: Vid skörd
2022-08-19 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12481 2369,3 2592,8c Ref. 100
22824 2712,1 2935,5b 114 107 121
31487 1374,9 1598,4d 60 55 65
42959 2847,7 3071,1b 119 113 127
52509 2396,9 2620,4c 101 95 108
63120 3008,6 3232,1a 126 119 133

P05: Vid skörd
2022-08-24 ST.
 Vatten
% i kärna/frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
110,5 9,9 11,1abc
210,1 9,5 10,7cd
310,9 10,3 11,5a
410,3 9,6 10,9bcd
510,8 10,2 11,4ab
69,7 9,1 10,3d

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P03 2022-05-19 Strålängd, cm lsd1=7 p1=0,01882
P04 2022-07-28 Sidoskott, /huvudstam lsd1=ns p1=0,05681 1m2
P04 2022-07-28 Skidor, /planta lsd1=142 p1=2E-05 1m2
P04 2022-07-28 Frö, /skida lsd1=ns p1=0,09376 1m2
P05 2022-08-19 Skörd, kg/ha frö lsd1=174 p1=0 18m2
P05 2022-08-19 Skörd, kg/ha olja lsd1=83 p1=0 18m2
P05 2022-08-19 Skörd, kg/ha TS lsd1=158 p1=0 18m2
P05 2022-08-24 Olja, % av TS lsd1=0,6 p1=0
P05 2022-08-24 Renhet, % av råvara lsd1=3,5 p1=8E-05
P05 2022-08-24 Vatten, % i kärna/frö lsd1=0,6 p1=0,00443

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Strålängd, cm P03 2022-05-19 Note 1 p1=0.019
Strålängd, cm P03 2022-05-19 Note 1 RESIDUAL CV = 6.525
antal sidogrenar per huvudstam P04 2022-07-28 Note 1 p1=0.057
antal sidogrenar per huvudstam P04 2022-07-28 Note 1 RESIDUAL CV = 23.413
Skidor/planta P04 2022-07-28 Note 1 p1=0.000
Skidor/planta P04 2022-07-28 Note 1 RESIDUAL CV = 22.026
Antal frön/skida P04 2022-07-28 Note 1 p1=0.094
Antal frön/skida P04 2022-07-28 Note 1 RESIDUAL CV = 5.842
Skörd, kg/ha frö P05 2022-08-19 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha frö P05 2022-08-19 Note 1 RESIDUAL CV = 4.149
Skörd, kg/ha olja P05 2022-08-19 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha olja P05 2022-08-19 Note 1 RESIDUAL CV = 4.832
Skörd, kg/ha TS P05 2022-08-19 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha TS P05 2022-08-19 Note 1 RESIDUAL CV = 4.149
Olja, % av TS P05 2022-08-24 Note 1 p1=0.000
Olja, % av TS P05 2022-08-24 Note 1 RESIDUAL CV = 0.889
Renhet, % av råvara P05 2022-08-24 Note 1 p1=0.000
Renhet, % av råvara P05 2022-08-24 Note 1 RESIDUAL CV = 2.486
Vatten, % i kärna/frö P05 2022-08-24 Note 1 p1=0.004
Vatten, % i kärna/frö P05 2022-08-24 Note 1 RESIDUAL CV = 3.796

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2022-05-09Jordart 133
 pH 7,1
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P05: Vid skördP03: Vid förekomstP04: 7-10 dagar före skörd
2022-08-19 ST. 2022-08-24 ST. 2022-05-19 ST. 652022-07-28 ST.
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Renhet
% av råvara
Olja
% av TS
Strålängd
cm
Sidoskott
/huvudstam
Skidor
/planta
Frö
/skida
111109544,8711747928
216197,545681338428
3-35788,350,7761128525
420297,344,3681235627
52090,445751677326
628997,944,8651128928
 P05: Vid skördP02: Efter uppkomstP03: Vid förekomst
2022-08-19 ST. 2022-08-24 ST. 2021-10-28 ST. 152022-05-03 ST. 2022-07-28 ST. 2022-09-01 ST.
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Vatten
% i kärna/frö
Planttäthet, höst
%
Plantbestånd
döda plantor, %
Sjukdomar/skadegörare graderas
%
PHOMA
index
12481272610,59061,5
2282437710,19290,6
31487-109310,99220,8
4295952610,39841,6
525093010,864191,4
631207039,79660,6
 P03: Vid förekomstP04: 7-10 dagar före skördP05: Vid skörd
2022-09-01 ST. 2022-07-26 ST. 2022-07-28 ST. 2022-08-19 ST.
Kransmögel
% stjälkar m
Bomullsmögel
Index Tidp 1
Mognad
datum för
Plantmätning
enligt instruktion
Stråstyrka
%
1100,531-0789
260,301-0890
370,629-0791
4110,631-0790
5140,231-0790
660,102-0890
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P03Sjukdomar antecknas, %
 
 
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2021-10-28Planträkning HöstMättidpunkter och värdenRäknat 2 m på en rad, i framkant o bakkant på rutan. Dc 15

Vis billede
2022-03-11Vårgödsling med AxanGenerelltGödslat samtliga led utom led 3 med 160 kgN/ha. Gödslat med gödselmaskin.
2022-08-26P03 St. 30-70 Vid förekomstMättidpunkter och värdensjukdomsgradering
Download (xlsx)
P04 St. 87-91 7-10 dagar före skördMättidpunkter och värdenräkning grenar, skidor, antal frön
Download (xlsx)
Generelltalla papper från försöket
Download (pdf)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk