Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
OS7-183-2022-001. Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här Försöket är inte klassificerat !
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Mattias Dahlstrand Henrik Leijon
Emtunga gård
53491, VARA 46792 Grästorp
Tel: Tel: 0511-24879 / 070-2011422
E-post: E-post: Henrik.Leijon@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0474 Nationellt jordbruksområde: Varaslätten (15A)
Placering: Forsøgspladskode: R-___-2021
UTM Zon: 33 0766666
Easting: 382 650 m  
Northing: 6 459 372 m  
Gps: 58.25975341003, 13.0000081653985  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: DK Explicit H Mon (DMH 145). Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 1.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2021-08-03Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaEndast försöket
2021-08-03 350 kgGödselmedelNPK 17-5-1059,516,135Endast försöket
2021-08-03 5 kgAnnatSluxx HPFörsöket och fältet omkring
2021-09-01 0,8 lHerbiciderSelect PlusFörsöket och fältet omkring
2021-09-01 0,2 lInsekticiderMavrik 2FFörsöket och fältet omkring
2021-09-14 0,5 lHerbiciderBelkarFörsöket och fältet omkring
2022-03-05 300 kgGödselmedelAxan81Försöket och fältet omkring
2022-05-18 1 lFungiciderPropulse SE 250Försöket och fältet omkring
2022-08-12Skörd och bärgningSkördedatumFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11St. 002021-08-0300 T-sådd, 45 cm, 20pl L
21St. 002021-08-0300 T-sådd, 45 cm, 35pl L
31St. 002021-08-0300 T-sådd, Ogöd.,45 cm, 35pl L
41St. 002021-08-0300 T-sådd, 45 cm, 50pl L
51St. 002021-08-0300 T-sådd, 45 cm, 65pl L
61St. 002021-08-0500 R-sådd, 12,5 cm, 50pl L

 
 
Statistik - Revision
P05: Vid skörd
2022-08-12 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11938 1783,0 2092,7b Ref. 100
22008 1852,8 2162,5a 104 100 107
3
42043 1888,3 2198,0a 105 102 109
52041 1885,9 2195,5a 105 102 109
62022 1867,4 2177,1a 104 101 108

P05: Vid skörd
2022-08-19 ST.
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.
198,9 98,4 99,4
298,6 98,1 99,1
3
498,6 98,0 99,1
598,6 98,1 99,2
698,6 98,1 99,2

P05: Vid skörd
2022-08-19 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.
150 49,2 50,8
249,7 48,9 50,5
3
450,4 49,7 51,2
549,8 49,0 50,6
650,3 49,5 51,1

P04: 7-10 dagar före skörd
2022-07-21 ST.
 Sidoskott
/huvudstam
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
113 11,4 14,1a
212 10,7 13,3ab
3
411 9,7 12,3bc
510 8,9 11,6c
611 9,4 12,1bc

P04: 7-10 dagar före skörd
2022-07-21 ST.
 Skidor
/planta
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1885 702,0 1068,5a
2643 460,0 826,5ab
3
4636 452,2 818,8ab
5542 358,7 725,3b
6433 249,5 616,0b

P05: Vid skörd
2022-08-12 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
14256 3953,8 4559,1b Ref. 100
24437 4134,5 4739,9a 104 101 108
3
44450 4147,2 4752,5a 105 101 108
54500 4197,2 4802,5a 106 102 109
64415 4112,4 4717,7a 104 101 107

P05: Vid skörd
2022-08-12 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
13873 3598,0 4148,8b Ref. 100
24038 3762,4 4313,3a 104 101 108
3
44049 3774,0 4324,8a 105 101 108
54095 3819,4 4370,3a 106 102 109
64018 3742,2 4293,1a 104 101 107

P05: Vid skörd
2022-08-19 ST.
 Vatten
% i kärna/frö
Nedre konf.Övre konf.
15,7 5,5 5,9
25,8 5,5 6,0
3
45,6 5,4 5,8
55,6 5,4 5,8
65,5 5,3 5,7

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P04 2022-07-21 Sidoskott, /huvudstam lsd1=2 p1=0,03542 1m2
P04 2022-07-21 Skidor, /planta lsd1=259 p1=0,0254 1m2
P05 2022-08-12 Skörd, kg/ha frö lsd1=137 p1=0,02162 42m2
P05 2022-08-12 Skörd, kg/ha olja lsd1=63 p1=0,01908 42m2
P05 2022-08-12 Skörd, kg/ha TS lsd1=124 p1=0,02162 42m2
P05 2022-08-19 Olja, % av TS lsd1=ns p1=0,34312
P05 2022-08-19 Renhet, % av råvara lsd1=ns p1=0,86009
P05 2022-08-19 Vatten, % i kärna/frö lsd1=ns p1=0,42756

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
antal sidogrenar per huvudstam P04 2022-07-21 Note 1 p1=0.035
antal sidogrenar per huvudstam P04 2022-07-21 Note 1 RESIDUAL CV = 9.276
Skidor/planta P04 2022-07-21 Note 1 p1=0.025
Skidor/planta P04 2022-07-21 Note 1 RESIDUAL CV = 27.395
Skörd, kg/ha frö P05 2022-08-12 Note 1 p1=0.022
Skörd, kg/ha frö P05 2022-08-12 Note 1 RESIDUAL CV = 2.012
Skörd, kg/ha olja P05 2022-08-12 Note 1 p1=0.019
Skörd, kg/ha olja P05 2022-08-12 Note 1 RESIDUAL CV = 2.021
Skörd, kg/ha TS P05 2022-08-12 Note 1 p1=0.022
Skörd, kg/ha TS P05 2022-08-12 Note 1 RESIDUAL CV = 2.012
Olja, % av TS P05 2022-08-19 Note 1 p1=0.343
Olja, % av TS P05 2022-08-19 Note 1 RESIDUAL CV = 1.118
Renhet, % av råvara P05 2022-08-19 Note 1 p1=0.860
Renhet, % av råvara P05 2022-08-19 Note 1 RESIDUAL CV = 0.503
Vatten, % i kärna/frö P05 2022-08-19 Note 1 p1=0.428
Vatten, % i kärna/frö P05 2022-08-19 Note 1 RESIDUAL CV = 3.618

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2021-10-05pH 6,48
2022-01-12Jordart 134
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P05: Vid skördP04: 7-10 dagar före skördP05: Vid skörd
2022-08-12 ST. 2022-08-19 ST. 2022-07-21 ST. 2022-08-12 ST.
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Renhet
% av råvara
Olja
% av TS
Sidoskott
/huvudstam
Skidor
/planta
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
1193898,9501388538734256
27098,649,7126434038181
3
410598,650,4116364049193
510398,649,8105424095243
68498,650,3114334018159
 P05: Vid skördP03: Vid förekomstP02: Efter uppkomstP04: 7-10 dagar före skördP05: Vid skörd
2022-08-19 ST. 2022-07-21 ST. 742021-09-20 ST. 2022-04-19 ST. 322022-07-21 ST. 2022-08-12 ST.
Vatten
% i kärna/frö
Strålängd
cm
Planttäthet, höst
%
Plantbestånd
döda plantor, %
Plantmätning
enligt instruktion
Stråstyrka
%
15,7135840100
25,8125950100
3910100
45,6135990100
55,6130980100
65,5125960100
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P04Frö, /skida
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P03Sjukdomar antecknas, %
Sjukdomar/skadegörare graderas, %
P04Mognad, datum för
 
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2021-08-0920210803GrundbehandlingarFältet gödslat med kycklinggödsel. Fältet bearbetat med carrier/crosscutter 1gång. 20210812. HL
2021-08-1720210805GenerelltRapidparceller sådda på morgonen. Skulle sått den 4/8 på morgonen. Yttre omständigheter gjorde att sådden med Rapid inte gick att genomföra den 4/8 på morgonen. som det var tänkt. HL
2022-03-0520220305GrundbehandlingarHel försöket gödslat av försöksvärd med 260kg/ha Axan, även 0 rutor. HL.
2022-03-08GenerelltEfter mail konversation med Albin 8/3 strycks led 3 (ogödslat) övriga led fortsätter som planerat. EJ
2022-08-3020220830Mättidpunkter och värdenBifogat Excelark med räkningar. HL
Download (ods)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk