Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8010R2022-003. Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Karta med parkerings anvisning. HL
Magnus Karlsson, Håberg Johan Lidberg
Flo, Håbergs Egd Logården
46792, GRÄSTORP 46792 Grästorp
Tel: Tel: 0511-24880 / 0708-703358
E-post: E-post: Johan.Lidberg@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0473 Nationellt jordbruksområde: Vänerns S kustområde (15B)
Placering: Forsøgspladskode: R-_____-2021
UTM Zon: 33 0566656
Easting: 357 514 m  
Northing: 6 465 865 m  
Gps: 58.3106018318864, 12.5680260882369  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: DK Explicit H Mon (DMH 145). Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2021-08-05Skörd och bärgningSkörd före beh, datumFörsöket och fältet omkring
2021-08-07 40 frönUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2021-08-07 350 kgGödselmedelNPK 17-5-1059,516,135Försöket och fältet omkring
2021-08-07 5,5 kgAnnatSluxx HPFörsöket och fältet omkring
2021-08-26 0,6 lHerbiciderSelect PlusKun mark
2022-03-10 225 kgGödselmedelNS 30-767,5Försöket och fältet omkring
2022-05-12 225 kgNS 30-767,5Försöket och fältet omkring
2022-05-15 3 lBorFörsöket och fältet omkring
2022-05-23 0,8 lFungiciderPictor ActiveFörsöket och fältet omkring
2022-08-08Skörd och bärgningSkördedatumFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering97 Obehandlat L
21Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av FMC2021-08-10000,33 l Centium 36 CS L
2St. 10 - 112021-08-23112,25 l Gajus 
3Spillsäden BBCH 13,Minst 7 dagar mellan behandlingarna2021-08-31130,75 l Targa super 
31Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av FMC2021-08-10000,33 l Centium 36 CS L
2St. 12 - 152021-08-31130,25 l Belkar 
3Spillsäden BBCH 12-13,Minst 7 dagar mellan behandlingarna2021-08-23110,75 l Targa super 
41Spillsäden BBCH 12-13,Regional finansiering2021-08-23110,75 l Targa super L
51St. 13 - 14,Regional finansiering2021-09-10140,25 l Belkar L
61Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av SJV2021-08-23110,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar2021-09-10140,25 l Belkar 
71Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av Corteva2021-08-23110,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan Targa super och första Belkarbehandlingingen2021-09-10140,25 l Belkar 
3St. 16 - 16,21 dagar efter första Belkarbehandlingen2021-10-05160,25 l Belkar 
4Oktober-november, marktemp <10°C,Om 2:a beh med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2021-11-12161,25 l Kerb Flo 400 

 
 
Statistik - Revision
P21: Vid skörd
2022-08-11 ST.
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
192,2 91,1 93,3c
294,1 92,9 95,2b
395,6 94,5 96,7a
493,9 92,8 95,0b
592,5 91,4 93,6c
694,2 93,1 95,3b
796,5 95,4 97,7a

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-12 ST.
 Örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
213 5,0 30,8bc
314 5,3 32,4b
43 1,2 9,3c
552 27,4 76,3a
611 4,2 27,4bc
721 8,4 43,9ab

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-12 ST. 16
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
213 5,0 30,8bc
314 5,3 32,4b
43 1,2 9,3c
552 27,4 76,3a
611 4,2 27,4bc
721 8,4 43,9ab

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-12 ST.
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
299 98,5 99,5a
3100 99,2 99,7a
4100 99,2 99,7a
50,5 0,3 0,8b
6100 99,2 99,7a
7100 99,2 99,7a

P18: Vår
2022-04-19 ST. 32
 Plantbestånd
bedömning 0-100
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
166 52,9 77,8d
281 71,0 88,4ab
371 58,1 81,2bcd
480 69,9 87,9abc
568 54,1 78,6d
683 73,8 89,8a
769 55,7 79,7cd

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-19 ST. 32
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
150 24,7 75,3a
25 1,8 14,5b
32 0,6 5,5bc
45 1,7 13,8b
560 33,0 82,1a
63 0,9 7,5bc
71 0,3 3,0c

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-19 ST. 14
 Spillsäd*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
127 15,5 43,9a
20,5 0,2 1,0b
30,5 0,2 1,0b
40,5 0,2 1,0b
543 26,8 61,0a
60,5 0,2 1,0b
70,5 0,2 1,0b

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-19 ST. 20
 Baldersbrå
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
10,08 0,0 0,2c
20,1 0,0 0,2c
30,2 0,1 0,4bc
40,5 0,2 1,2ab
51 0,4 2,6a
60,2 0,1 0,5bc
70,08 0,0 0,2c

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-19 ST. 32
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
259 44,3 72,7bc
366 51,6 78,1b
439 25,6 53,6d
547 32,7 62,0cd
668 53,7 79,6b
784 74,8 90,9a

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-19 ST. 32
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
116 6,3 33,7a
25 2,0 13,2ab
32 0,7 5,0bc
45 1,9 12,5ab
513 5,3 29,8a
63 1,0 6,8bc
71 0,4 2,7c

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-19 ST. 59
 Viol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
110 3,5 23,5a
25 1,8 13,1ab
32 0,6 4,9bc
43 1,2 9,0abc
59 3,4 23,0a
62 0,8 6,4abc
71 0,3 2,8c

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-19 ST. 59
 Viol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
240 26,6 55,1b
345 30,8 60,0b
437 24,5 52,3b
533 21,4 47,9b
647 32,8 62,2b
775 61,6 84,4a

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-19 ST. 35
 Snärjmåra
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
10,2 0,1 0,4
20,09 0,0 0,2
30,08 0,0 0,2
40,09 0,0 0,2
50,08 0,0 0,2
60,08 0,0 0,2
70,08 0,0 0,2

P20: Vår stadium 59
2022-05-06 ST. 31
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
142 16,1 72,8a
29 2,4 25,8b
34 1,1 13,5bc
411 3,3 32,1b
560 28,8 85,0a
67 1,9 20,9b
72 0,5 6,2c

P20: Vår stadium 59
2022-05-06 ST. 30
 Spillsäd*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
115 8,1 24,5a
20,5 0,3 1,0b
30,5 0,3 1,0b
40,5 0,3 1,0b
528 16,8 42,6a
60,5 0,3 1,0b
70,5 0,3 1,0b

P20: Vår stadium 59
2022-05-06 ST. 22
 Baldersbrå
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
13 0,8 10,5
22 0,6 7,8
30,8 0,2 3,2
43 0,7 9,8
53 0,8 10,4
62 0,4 6,1
70,3 0,1 1,0

P20: Vår stadium 59
2022-05-06 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
243 29,6 56,7b
348 34,6 62,2b
424 15,4 36,1c
541 28,4 55,2bc
656 41,8 69,1ab
770 57,0 80,5a

P20: Vår stadium 59
2022-05-06 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
122 7,7 47,7ab
29 2,7 23,6bc
34 1,2 12,1cd
411 3,7 29,5bc
531 11,7 59,2a
67 2,1 19,0c
72 0,5 5,5d

P20: Vår stadium 59
2022-05-06 ST. 60
 Viol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
19 3,0 22,8ab
26 1,9 15,4bc
33 0,9 8,2cd
45 1,8 14,6bc
519 7,1 42,0a
65 1,5 12,9bcd
72 0,5 4,9d

P20: Vår stadium 59
2022-05-06 ST. 60
 Viol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
220 8,8 39,3
320 8,8 39,3
420 8,8 39,3
520 8,8 39,3
624 11,0 45,3
742 22,2 65,7

P20: Vår stadium 59
2022-05-06 ST. 22
 Baldersbrå
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
263 12,0 95,5
368 14,8 96,4
433 3,9 86,2
577 21,4 97,7
634 4,0 86,7
798 84,0 99,9

P20: Vår stadium 59
2022-05-06 ST. 30
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2100 98,7 99,8a
3100 98,7 99,8a
4100 98,7 99,8a
511 4,5 23,6b
6100 98,7 99,8a
7100 98,7 99,8a

P21: Vid skörd
2022-08-08 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12502 2220,1 2783,9d Ref. 100
23050 2767,6 3331,5ab 122 107 140
33101 2818,8 3382,7ab 124 109 142
42601 2319,0 2882,9cd 104 90 120
52895 2612,8 3176,6bc 116 101 133
63176 2893,8 3457,6ab 127 111 145
73303 3020,7 3584,6a 132 116 151

P21: Vid skörd
2022-08-08 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11136 1008,2 1264,5d Ref. 100
21377 1249,2 1505,5ab 121 107 138
31416 1287,7 1544,0ab 125 110 141
41189 1061,0 1317,3cd 105 92 120
51292 1163,7 1420,0bc 114 100 129
61423 1294,8 1551,1ab 125 111 142
71496 1367,4 1623,7a 132 117 149

P21: Vid skörd
2022-08-08 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12277 2020,3 2533,4d Ref. 100
22775 2518,5 3031,7ab 122 107 140
32822 2565,1 3078,3ab 124 109 142
42367 2110,3 2623,4cd 104 90 120
52634 2377,6 2890,7bc 116 101 133
62890 2633,3 3146,5ab 127 111 145
73005 2748,8 3262,0a 132 116 151

P21: Vid skörd
2022-08-08 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
15 2,3 9,9
21 0,7 3,0
32 1,1 5,1
45 2,4 10,3
55 2,2 9,8
62 0,9 4,3
71 0,7 3,0

P21: Vid skörd
2022-08-11 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.
149,9 48,3 51,4
249,6 48,1 51,2
350,2 48,6 51,7
450,2 48,7 51,8
549,1 47,6 50,6
649,3 47,8 50,8
749,8 48,3 51,3

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P21 2022-08-08 Skörd, kg/ha frö lsd1=367 p1=0,00162 28m2
P21 2022-08-08 Skörd, kg/ha olja lsd1=153 p1=0,00083 28m2
P21 2022-08-08 Skörd, kg/ha TS lsd1=334 p1=0,00162 28m2
P21 2022-08-11 Olja, % av TS lsd1=ns p1=0,60405
P21 2022-08-11 Renhet, % av råvara lsd1=1,3 p1=1E-05
P21 2022-08-11 Vatten, % i kärna/frö lsd1=ns p1=0,45425

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Örtogräs, effektgradering P17 2021-11-12 Note 1 p1=0.006
Örtogräs, effektgradering P17 2021-11-12 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P17 2021-11-12 Note 1 p1=0.006
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P17 2021-11-12 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P17 2021-11-12 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), effektgradering P17 2021-11-12 Note 1
Plantbestånd, bedömning 0-100 P18 2022-04-19 Note 1 p1=0.023
Plantbestånd, bedömning 0-100 P18 2022-04-19 Note 1
Ogräs, % marktäckning P19 2022-04-19 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P19 2022-04-19 Note 1
Spillsäd*), % marktäckning P19 2022-04-19 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), % marktäckning P19 2022-04-19 Note 1
Baldersbrå, % marktäckning P19 2022-04-19 Note 1 p1=0.002
Baldersbrå, % marktäckning P19 2022-04-19 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P19 2022-04-19 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P19 2022-04-19 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P19 2022-04-19 Note 1 p1=0.003
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P19 2022-04-19 Note 1
Viol, % marktäckning P19 2022-04-19 Note 1 p1=0.029
Viol, % marktäckning P19 2022-04-19 Note 1
Viol, effektgradering P19 2022-04-19 Note 1 p1=0.004
Viol, effektgradering P19 2022-04-19 Note 1
Snärjmåra, % marktäckning P19 2022-04-19 Note 1 p1=0.512
Snärjmåra, % marktäckning P19 2022-04-19 Note 1
Ogräs, % marktäckning P20 2022-05-06 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P20 2022-05-06 Note 1
Spillsäd*), % marktäckning P20 2022-05-06 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), % marktäckning P20 2022-05-06 Note 1
Baldersbrå, % marktäckning P20 2022-05-06 Note 1 p1=0.085
Baldersbrå, % marktäckning P20 2022-05-06 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P20 2022-05-06 Note 1 p1=0.002
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P20 2022-05-06 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P20 2022-05-06 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P20 2022-05-06 Note 1
Viol, % marktäckning P20 2022-05-06 Note 1 p1=0.004
Viol, % marktäckning P20 2022-05-06 Note 1
Viol, effektgradering P20 2022-05-06 Note 1 p1=0.494
Viol, effektgradering P20 2022-05-06 Note 1
Baldersbrå, effektgradering P20 2022-05-06 Note 1 p1=0.073
Baldersbrå, effektgradering P20 2022-05-06 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P20 2022-05-06 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), effektgradering P20 2022-05-06 Note 1
Skörd, kg/ha frö P21 2022-08-08 Note 1 p1=0.002
Skörd, kg/ha frö P21 2022-08-08 Note 1 RESIDUAL CV = 8.390
Skörd, kg/ha olja P21 2022-08-08 Note 1 p1=0.001
Skörd, kg/ha olja P21 2022-08-08 Note 1 RESIDUAL CV = 7.721
Skörd, kg/ha TS P21 2022-08-08 Note 1 p1=0.002
Skörd, kg/ha TS P21 2022-08-08 Note 1 RESIDUAL CV = 8.390
Ogräs, % marktäckning P21 2022-08-08 Note 1 p1=0.056
Ogräs, % marktäckning P21 2022-08-08 Note 1
Olja, % av TS P21 2022-08-11 Note 1 p1=0.604
Olja, % av TS P21 2022-08-11 Note 1 RESIDUAL CV = 1.929
Renhet, % av råvara P21 2022-08-11 Note 1 p1=0.000
Renhet, % av råvara P21 2022-08-11 Note 1 RESIDUAL CV = 0.924
Vatten, % i kärna/frö P21 2022-08-11 Note 1 p1=0.454
Vatten, % i kärna/frö P21 2022-08-11 Note 1 RESIDUAL CV = 6.373

 
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P21: Vid skördP17: Höst strax före tillväxtens slutP18: VårP19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-08-11 ST. 2021-11-12 ST. 2021-11-12 ST. 162021-11-12 ST. 2022-04-19 ST. 322022-04-19 ST. 14
Renhet
% av råvara
Örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
Plantbestånd
bedömning 0-100
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
192,2665027
294,11313998150,5
395,614141007120,5
493,9331008050,5
592,552520,5686043
694,211111008330,5
796,521211006910,5
 P19: Vår vid begynnande tillväxtP20: Vår stadium 59
2022-04-19 ST. 202022-04-19 ST. 322022-04-19 ST. 592022-04-19 ST. 352022-05-06 ST. 31
Baldersbrå
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Viol
% marktäckning
Viol
effektgradering
Snärjmåra
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
10,0816100,242
20,15955400,099
30,26622450,084
40,53953370,0911
5147139330,0860
60,26832470,087
70,088411750,082
 P20: Vår stadium 59
2022-05-06 ST. 302022-05-06 ST. 222022-05-06 ST. 2022-05-06 ST. 602022-05-06 ST. 22
Spillsäd*)
% marktäckning
Baldersbrå
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Viol
% marktäckning
Viol
effektgradering
Baldersbrå
effektgradering
1153229
20,5243962063
30,50,848432068
40,53241152033
52834131192077
60,5256752434
70,50,370224298
 P20: Vår stadium 59P21: Vid skördP01: Vid 1:a behandling
2022-05-06 ST. 302022-08-08 ST. 2022-08-11 ST. 2021-08-10 ST. 00
Spillsäd*)
effektgradering
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Ogräs
% marktäckning
Olja
% av TS
Ogräs
antal plantor/m2
1227725021136549,90
21002775548241149,6
31002822599280250,2
410023679953550,2
5112634393156549,1
61002890674287249,3
71003005801359149,8
 P03: Vid 2:a behandlingP05: Vid 3:e behandlingP07: Vid 4:e behandlingP09: Vid 5:e behandlingP19: Vår vid begynnande tillväxtP21: Vid skördP02: 1-2 veckor efter behandling 1
2021-08-24 ST. 2021-08-31 ST. 132021-09-10 ST. 142021-10-05 ST. 162022-04-19 ST. 322022-08-08 ST. 2021-08-23 ST. 11
Ogräs
antal plantor/m2
Stråstyrka
%
Missfärgning
%
135038840242496950
2950
3950
495
595
695
795
 P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4P10: 1-2 veckor efter behandling 5P12: 1-2 veckor efter behandling 6P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2
2021-08-31 ST. 2021-09-10 ST. 142021-09-22 ST. 152021-10-15 ST. 162021-11-24 ST. 162021-08-23 ST. 112021-08-31 ST.
Missfärgning
%
Nekroser
%
10000000
20000000
30000000
40000
50000
60000
70000
 P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4P10: 1-2 veckor efter behandling 5P12: 1-2 veckor efter behandling 6P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3
2021-09-10 ST. 142021-09-22 ST. 152021-10-15 ST. 162021-11-24 ST. 162021-08-23 ST. 112021-08-31 ST. 2021-09-10 ST. 14
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
10000000
20000000
30000000
400000
500000
600000
700000
 P08: 1-2 veckor efter behandling 4P10: 1-2 veckor efter behandling 5P12: 1-2 veckor efter behandling 6P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4
2021-09-22 ST. 152021-10-15 ST. 162021-11-24 ST. 162021-08-23 ST. 112021-08-31 ST. 2021-09-10 ST. 142021-09-22 ST. 15
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
10000000
20000000
30000000
400000
500000
600000
700000
 P10: 1-2 veckor efter behandling 5P12: 1-2 veckor efter behandling 6P01: Vid 1:a behandlingP03: Vid 2:a behandling
2021-10-15 ST. 162021-11-24 ST. 162021-08-10 ST. 002021-08-24 ST. 2021-08-24 ST. 132021-08-24 ST.
Tillväxthämning
% plantor med
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
1000019331350
200
300
400
500
600
700
 P03: Vid 2:a behandlingP05: Vid 3:e behandlingP07: Vid 4:e behandling
2021-08-24 ST. 2021-08-31 ST. 132021-09-10 ST. 112021-09-10 ST. 14
Övriga ogräs*)
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Övriga ogräs*)
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
119353533883549353
2
3
4
5
6
7
 P07: Vid 4:e behandlingP09: Vid 5:e behandling
2021-09-10 ST. 142021-09-10 ST. 112021-09-10 ST. 142021-09-10 ST. 122021-10-05 ST. 302021-10-05 ST. 152021-10-05 ST. 16
Ogräs
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Snärjmåra
antal plantor/m2
Förgätmigej
antal plantor/m2
140220492975310
2
3
4
5
6
7
 P09: Vid 5:e behandling
2021-10-05 ST. 142021-10-05 ST. 162021-10-05 ST. 152021-10-05 ST. 302021-10-05 ST. 162021-10-05 ST. 30
Våtarv
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Plister
antal plantor/m2
Kårel
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
12353244246948
2
3
4
5
6
7
 P09: Vid 5:e behandlingP11: Vid 6:e behandlingP17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-10-05 ST. 152021-10-05 ST. 302021-11-12 ST. 2021-11-12 ST. 162021-11-12 ST.
Molke*)
antal plantor/m2
Åkerkårel
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Örtogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
12429573621646
2
3
4
5
6
7
 P17: Höst strax före tillväxtens slutP19: Vår vid begynnande tillväxt
2021-11-12 ST. 162022-04-19 ST. 352022-04-19 ST. 2022-04-19 ST. 142022-04-19 ST. 322022-04-19 ST. 35
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Snärjmåra
antal plantor/m2
Baldersbrå
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
1163810589610
2
3
4
5
6
7
 P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-19 ST. 322022-04-19 ST. 592022-04-19 ST. 352022-04-19 ST. 202022-04-19 ST. 352022-04-19 ST. 14
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
effektgradering
Övriga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Baldersbrå
effektgradering
Snärjmåra
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
1382750
2850,05100100
31000100100
445120100
57021000
61000100100
71000100100
 P20: Vår stadium 59
2022-05-06 ST. 222022-05-06 ST. 302022-05-06 ST. 352022-05-06 ST. 2022-05-06 ST. 602022-05-06 ST. 35
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Baldersbrå
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
effektgradering
13302373326
275
380
425
560
6100
7100
 P20: Vår stadium 59P21: Vid skörd
2022-05-06 ST. 352022-08-11 ST.
Övriga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Råprotein
% av TS
1918,5
2118,8
30,318,9
4418,4
5518,9
6019
7018,7
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P19Ogräs, effektgradering
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P05Spill, bedömning 1-9
P11Ogräs, antal plantor/m2
P13Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P14Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P15Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P16Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKRegistreringar OK
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2021-08-10Mättidpunkter och värden1 körning med Topdown, 1 körning med Carrier crosscutter. Kombisådd med 8m Rapid. 5-7 augusti. HL
2021-08-1720210817GenerelltMycket stora regnmängder 16 till 17/8. HL
2021-08-2620210822GrundbehandlingarFältet kört med Select plus 0,9l/ha mot spillsäd. Ej i försöket. HL
2021-11-12Mättidpunkter och värdenRäkning av ogräs vid behtidpn 6,,Vid spillsädesräkningen står en siffta och då betyder det att det varit mer än den angivna siffran. Det är gjort så för att markera att det finns mkt spillsäd och den är mkt mkt svår att räkna exakt..( hade det gått så skulle naturligtvis det stått ett >, mer än tecken framför siffran,). JL
2021-11-15Mättidpunkter och värdenVid ogräsgradering ,Höst, -har alla örtogräs graderats tillsammans i en grupp.Pga attd et fanns så pass lite örtogräs och det blir en säkrare/pålitligare gradering så. Den graderade -Effekten av örtogräsbehandlingen påverkas starkt av spillsädesförekomsten ,mkt spillsäd-lite örtogräs osv. Detta måste man ha med sig vid tolkningen av graderinge. JL.
2022-04-19Mättidpunkter och värdenved graderingen kan det se konstigt ut att täckningen av ogräs i rutan och bestanden av raps är mera end 100. Men där står ogräs undar raps plantana , det är i de ruta vor där är mye spill säd. HMP
2022-04-20Generellt
2022-05-13FörsöksbehandlingarSprutjournal
2022-07-04Försöksbehandlingarsprutjournal
Download (pdf)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk