Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8010R2022-002. Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Hushållningssällskapet Sandby Fredrik Persson
Sandbygårdsvägen 5 Box 9084
27637, BORRBY 291 09 Kristianstad
Tel: /0706-508911 Tel: 010-4762053 /
E-post: lars.lennartsson@sandby.nu E-post: Fredrik.Persson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 6004 Nationellt jordbruksområde: Skåne SO (1B)
Placering: Forsøgspladskode: LB-241-2021
UTM Zon: 33 0566655
Easting: 448 077 m  
Northing: 6 144 347 m  
Gps: 55.4425586994511, 14.1792355102013  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: DK Exsteel (CWH376). Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2021-09-02Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2021-09-03 400 kgGödselmedelNPK 15-7-13, 602852Försöket och fältet omkring
2021-09-08 7 kgAnnatSluxx HPFörsöket och fältet omkring
2021-09-26 0,2 lInsekticiderMavrik 2FFörsöket och fältet omkring
2022-03-07 275 kgGödselmedelAxan74,25Försöket och fältet omkring
2022-03-27 250 kgAxan67,5Försöket och fältet omkring
2022-08-08Skörd och bärgningSkörd före beh, datumFörsöket och fältet omkring
2022-09-26 0,2 lInsekticiderMavrik 2FFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av FMC2021-09-030,33 l Centium 36 CS L
2St. 10 - 112021-09-21112,25 l Gajus 
3Spillsäden BBCH 13,Minst 7 dagar mellan behandlingarna2021-10-25130,75 l Targa super 
31Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av FMC2021-09-030,33 l Centium 36 CS L
2St. 12 - 152021-10-25130,25 l Belkar 
3Spillsäden BBCH 12-13,Minst 7 dagar mellan behandlingarna2021-10-08120,75 l Targa super 
41Spillsäden BBCH 12-13,Regional finansiering2021-10-08120,75 l Targa super L
51St. 13 - 14,Regional finansiering2021-10-25130,25 l Belkar L
61Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av SJV2021-10-08120,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar2021-10-25130,25 l Belkar 
71Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av Corteva2021-10-08120,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan Targa super och första Belkarbehandlingingen2021-10-25130,25 l Belkar 
3St. 16 - 16,21 dagar efter första Belkarbehandlingen2021-11-16160,25 l Belkar 
4Oktober-november, marktemp <10°C,Om 2:a beh med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2021-11-16161,25 l Kerb Flo 400 

 
 
Statistik - Revision
P21: Vid skörd
2022-08-08 ST.
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
172,6 70,0 75,1c
299,3 96,8 101,9a
399,4 96,9 101,9a
498,1 95,6 100,7a
579,8 77,3 82,4b
699 96,5 101,5a
798,6 96,1 101,1a

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-13 ST. 51
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
157 44,7 69,2a
22 0,9 2,6e
35 2,8 7,4d
434 23,3 45,9b
528 19,1 39,7b
611 6,7 16,7c
73 1,9 5,1d

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-13 ST. 24
 Vitgröe*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
12 1,1 2,9ab
20,5 0,3 0,8c
31 0,7 1,9b
41 0,9 2,3b
53 1,7 4,4a
63 1,7 4,4a
70,5 0,3 0,8c

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-13 ST. 24
 Spillsäd*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
114 10,8 17,0a
20,6 0,5 0,8c
31 0,8 1,3b
40,5 0,4 0,6c
515 11,6 18,2a
60,7 0,5 0,9bc
70,5 0,4 0,6c

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-13 ST. 59
 Våtarv
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
137 24,3 51,0a
20,5 0,3 0,9d
30,5 0,3 0,9d
430 19,0 43,2a
57 4,0 11,9b
65 3,0 9,0b
71 0,7 2,4c

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-13 ST. 50
 Veronika
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
12 1,2 3,9a
20,7 0,4 1,3c
31 0,7 2,3abc
42 0,9 2,9ab
51 0,6 2,2abc
60,8 0,5 1,6bc
70,8 0,5 1,6bc

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-13 ST. 51
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
140 26,8 55,5a
21 0,8 2,6d
32 1,2 4,0cd
432 20,5 46,7a
59 5,3 16,2b
67 4,0 12,5b
73 1,7 5,6c

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-13 ST. 50
 Viol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
11 0,9 1,1
21 0,9 1,1
31 0,9 1,1
40,8 0,7 1,0
51 0,9 1,1
61 0,9 1,1
71 0,9 1,1

P20: Vår stadium 59
2022-05-24 ST. 67
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
299 98,5 99,8a
398 94,0 99,1b
449 26,9 71,5c
578 58,1 90,4c
671 47,9 86,2c
797 92,4 98,8b

P20: Vår stadium 59
2022-05-24 ST. 59
 Vitgröe*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
299 96,0 99,6a
375 48,8 90,7cd
488 68,6 95,7bc
555 27,8 79,9d
658 29,9 81,5d
796 88,3 98,7ab

P20: Vår stadium 59
2022-05-24 ST. 59
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2100 98,7 99,8a
398 95,4 99,3ab
442 21,8 65,7d
574 52,3 88,3c
666 42,1 83,3cd
797 91,8 98,7b

P20: Vår stadium 59
2022-05-24 ST. 59
 Veronika
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
299 98,2 99,7
3100 98,7 99,8
497 93,8 99,0
599 97,5 99,6
698 94,4 99,1
798 96,2 99,4

P20: Vår stadium 59
2022-05-24 ST. 55
 Snärjmåra
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
299 98,2 99,7ab
3100 98,7 99,8a
475 53,6 88,6c
598 94,6 99,2b
698 94,6 99,2b
799 98,2 99,7ab

P20: Vår stadium 59
2022-05-24 ST. 39
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
297 90,2 99,4ab
389 65,9 97,0c
492 73,4 97,9bc
525 7,6 57,6d
684 56,7 95,6c
798 94,1 99,6a

P21: Vid skörd
2022-08-08 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12913 2512,2 3312,8d Ref. 100
25409 5008,4 5809,0a 186 165 211
35318 4917,5 5718,1a 183 163 208
44371 3970,6 4771,1b 150 133 171
53825 3424,9 4225,4c 131 116 150
65102 4701,6 5502,2a 175 156 199
75378 4977,9 5778,5a 185 164 210

P21: Vid skörd
2022-08-08 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11380 1206,4 1554,5d Ref. 100
22526 2352,2 2700,3a 183 164 206
32488 2314,1 2662,2a 180 162 203
42036 1861,7 2209,8b 147 132 166
51806 1632,0 1980,1c 131 116 148
62404 2230,0 2578,1a 174 156 196
72494 2319,7 2667,8a 181 162 203

P21: Vid skörd
2022-08-08 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12650 2286,1 3014,6d Ref. 100
24922 4557,6 5286,2a 186 165 211
34839 4474,9 5203,4a 183 163 208
43977 3613,2 4341,7b 150 133 171
53481 3116,6 3845,2c 131 116 150
64643 4278,5 5007,0a 175 156 199
74894 4529,9 5258,5a 185 164 210

P21: Vid skörd
2022-08-08 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
168 58,1 75,9a
210 7,2 14,9d
311 7,6 15,8d
445 35,2 55,2b
555 44,8 64,8ab
629 21,7 38,6c
79 5,9 12,4d

P21: Vid skörd
2022-08-08 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.
152,1 51,3 52,8
251,4 50,6 52,1
351,4 50,7 52,2
451,2 50,4 51,9
551,9 51,1 52,6
651,8 51,0 52,6
751 50,3 51,8

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P21 2022-08-08 Skörd, kg/ha frö lsd1=419 p1=0 17,6m2
P21 2022-08-08 Skörd, kg/ha olja lsd1=184 p1=0 17,6m2
P21 2022-08-08 Skörd, kg/ha TS lsd1=381 p1=0 17,6m2
P21 2022-08-08 Olja, % av TS lsd1=ns p1=0,36117
P21 2022-08-08 Renhet, % av råvara lsd1=3,5 p1=0
P21 2022-08-08 Vatten, % i kärna/frö lsd1=0,5 p1=1E-05

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Ogräs, % marktäckning P19 2022-04-13 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P19 2022-04-13 Note 1
Vitgröe*), % marktäckning P19 2022-04-13 Note 1 p1=0.000
Vitgröe*), % marktäckning P19 2022-04-13 Note 1
Spillsäd*), % marktäckning P19 2022-04-13 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), % marktäckning P19 2022-04-13 Note 1
Våtarv, % marktäckning P19 2022-04-13 Note 1 p1=0.000
Våtarv, % marktäckning P19 2022-04-13 Note 1
Veronika, % marktäckning P19 2022-04-13 Note 1 p1=0.039
Veronika, % marktäckning P19 2022-04-13 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P19 2022-04-13 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P19 2022-04-13 Note 1
Viol, % marktäckning P19 2022-04-13 Note 1 p1=0.455
Viol, % marktäckning P19 2022-04-13 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P20 2022-05-24 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P20 2022-05-24 Note 1
Vitgröe*), effektgradering P20 2022-05-24 Note 1 p1=0.000
Vitgröe*), effektgradering P20 2022-05-24 Note 1
Våtarv, effektgradering P20 2022-05-24 Note 1 p1=0.000
Våtarv, effektgradering P20 2022-05-24 Note 1
Veronika, effektgradering P20 2022-05-24 Note 1 p1=0.076
Veronika, effektgradering P20 2022-05-24 Note 1
Snärjmåra, effektgradering P20 2022-05-24 Note 1 p1=0.000
Snärjmåra, effektgradering P20 2022-05-24 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P20 2022-05-24 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), effektgradering P20 2022-05-24 Note 1
Skörd, kg/ha frö P21 2022-08-08 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha frö P21 2022-08-08 Note 1 RESIDUAL CV = 6.104
Skörd, kg/ha olja P21 2022-08-08 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha olja P21 2022-08-08 Note 1 RESIDUAL CV = 5.714
Skörd, kg/ha TS P21 2022-08-08 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha TS P21 2022-08-08 Note 1 RESIDUAL CV = 6.104
Ogräs, % marktäckning P21 2022-08-08 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P21 2022-08-08 Note 1
Olja, % av TS P21 2022-08-08 Note 1 p1=0.361
Olja, % av TS P21 2022-08-08 Note 1 RESIDUAL CV = 1.402
Renhet, % av råvara P21 2022-08-08 Note 1 p1=0.000
Renhet, % av råvara P21 2022-08-08 Note 1 RESIDUAL CV = 2.531
Vatten, % i kärna/frö P21 2022-08-08 Note 1 p1=0.000
Vatten, % i kärna/frö P21 2022-08-08 Note 1 RESIDUAL CV = 2.901

 
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P21: Vid skördP19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-08-08 ST. 2022-04-13 ST. 512022-04-13 ST. 242022-04-13 ST. 592022-04-13 ST. 502022-04-13 ST. 51
Renhet
% av råvara
Ogräs
% marktäckning
Vitgröe*)
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Veronika
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
172,65721437240
299,320,50,60,50,71
399,45110,512
498,13410,530232
579,828315719
6991130,750,87
798,630,50,510,83
 P19: Vår vid begynnande tillväxtP20: Vår stadium 59
2022-04-13 ST. 502022-05-24 ST. 672022-05-24 ST. 592022-05-24 ST. 552022-05-24 ST. 39
Viol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Vitgröe*)
effektgradering
Våtarv
effektgradering
Veronika
effektgradering
Snärjmåra
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
11
219999100999997
3198759810010089
40,8498842977592
51785574999825
61715866989884
71979697989998
 P21: Vid skördP03: Vid 2:a behandlingP05: Vid 3:e behandling
2022-08-08 ST. 2021-09-15 ST. 102021-10-07 ST. 12
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Ogräs
% marktäckning
Olja
% av TS
Ogräs
antal plantor/m2
12650291313806852,163119
24922249611461051,4
34839240511081151,4
4397714586554551,2
534819134265551,9
64643218910242951,8
7489424661113951
 P07: Vid 4:e behandlingP09: Vid 5:e behandlingP19: Vår vid begynnande tillväxtP21: Vid skördP04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4
2021-10-25 ST. 132021-11-16 ST. 162021-11-16 ST. 2022-08-08 ST. 2021-10-06 ST. 2021-11-03 ST. 13
Ogräs
antal plantor/m2
Stråstyrka
%
Missfärgning
%
117418144,5100000
2100000
3100000
410000
510000
610000
710000
 P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4P04: 1-2 veckor efter behandling 2
2021-10-06 ST. 2021-11-03 ST. 132021-10-06 ST. 2021-11-03 ST. 132021-10-06 ST.
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
10000000
20000000
30000000
40000
50000
60000
70000
 P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4P03: Vid 2:a behandlingP05: Vid 3:e behandling
2021-11-03 ST. 132021-09-15 ST. 2021-09-15 ST. 122021-09-15 ST. 102021-10-07 ST.
Tillväxthämning
% plantor med
Gräsogräs*)
antal plant/m2, exkl kvickrot
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
100547631169
200
300
400
500
600
700
 P05: Vid 3:e behandlingP07: Vid 4:e behandling
2021-10-07 ST. 2021-10-07 ST. 122021-10-07 ST. 102021-10-25 ST. 13
Våtarv
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
1155011953691122
2
3
4
5
6
7
 P07: Vid 4:e behandlingP09: Vid 5:e behandling
2021-10-25 ST. 132021-11-16 ST. 14
Våtarv
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
125521747912218128
2
3
4
5
6
7
 P09: Vid 5:e behandlingP18: Vår
2021-11-16 ST. 142021-11-16 ST. 212021-11-16 ST. 162021-11-16 ST. 132021-11-16 ST. 162022-04-13 ST. 50
Våtarv
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Plantbestånd
bedömning 0-100
13053181791281995
295
395
495
595
695
795
 P19: Vår vid begynnande tillväxt
2021-11-16 ST. 2022-04-13 ST. 242022-04-13 ST. 592022-04-13 ST. 242022-04-13 ST. 50
Ogräs
antal plantor/m2
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Vitgröe*)
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Veronika
antal plantor/m2
144,5422164183
2
3
4
5
6
7
 P19: Vår vid begynnande tillväxtP20: Vår stadium 59
2022-04-13 ST. 512022-04-13 ST. 502022-05-24 ST. 672022-05-24 ST. 592022-05-24 ST. 392022-05-24 ST. 59
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Vitgröe*)
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Veronika
% marktäckning
122352220241
2
3
4
5
6
7
 P20: Vår stadium 59P21: Vid skörd
2022-05-24 ST. 672022-05-24 ST. 2022-05-24 ST. 672022-05-24 ST. 552022-08-08 ST.
Ogräs
effektgradering
Övriga ettåriga örtogräs
effektgradering
Övriga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Snärjmåra
% marktäckning
TK-vikt
g
N Kväve-total
% av TS
123044,72,29
296874,52,67
391854,52,57
476704,62,45
571744,62,32
681864,62,46
794864,62,68
 P21: Vid skörd
2022-08-08 ST.
CHLOROFYL
Klorofyll PPM
Råprotein
% av TS
15,814,3
26,916,7
37,516,1
4815,3
56,614,5
68,615,4
77,216,8
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P01Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P02Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P10Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P11Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P12Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P13Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P14Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P15Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P16Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P17Ogräs, % marktäckning
Ogräs, effektgradering
P19Ogräs, effektgradering
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKMindre viktiga registreringar saknas eller är felaktiga
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2021-09-03GenerelltInga ogräs fanns
2022-08-08Generelltogräs i ruta 18 [led 5 upprepning 3], 25 och 27 [led 1 resp 5 upprepning 4] = Spillsäd, ogräs i ruta 20 [led 2 upprepning 3], 23,26 och 28 [led 3, 7 resp 2 upprepning 4] är Klöver [.../RA]
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk