Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8010R2022-001. Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Mats Ingvarsson Helena Håkansson
G:a Hemmesdyngevägen 4 Borgeby Slottsväg 11
23179, SMYGEHAMN 23791 Bjärred
Tel: /070-5158577 Tel: 010-4762034 / 010-4762034
E-post: E-post: helena.hakansson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 5205 Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A)
Placering: Forsøgspladskode: M-_309____-2021
UTM Zon: 33 0566654
Easting: 397 537 m  
Northing: 6 135 546 m  
Gps: 55.3555423738876, 13.3838305242624  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: Hambre H (MH 13CO 085). Förfrukt: Vårrågvete.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2021-08-25 3 kgUtsäde och såddSådatum, radavstånd 12,5 cmFörsöket och fältet omkring
2021-10-0416 100 kgGödselmedelAxan27Försöket och fältet omkring
2022-03-0516 300 kgSulfammo 22Försöket och fältet omkring
2022-04-0350 225 kgYaraBela Sulfan NS 24-6 , Yara5400Försöket och fältet omkring
2022-04-18 2 lWuxal - Raps, Wuxal - RapsFörsöket och fältet omkring
2022-05-1665 0,7 lFungiciderPropulse SE 250Försöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av FMC2021-08-25000,33 l Centium 36 CS L
2St. 10 - 112021-09-02102,25 l Gajus 
3Spillsäden BBCH 13,Minst 7 dagar mellan behandlingarna2021-09-09120,75 l Targa super 
31Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av FMC2021-08-25000,33 l Centium 36 CS L
2St. 12 - 152021-09-21130,25 l Belkar 
3Spillsäden BBCH 12-13,Minst 7 dagar mellan behandlingarna2021-09-09120,75 l Targa super 
41Spillsäden BBCH 12-13,Regional finansiering2021-09-09120,75 l Targa super L
51St. 13 - 14,Regional finansiering2021-09-21130,25 l Belkar L
61Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av SJV2021-09-09120,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar2021-09-21130,25 l Belkar 
71Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av Corteva2021-09-09120,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan Targa super och första Belkarbehandlingingen2021-09-21130,25 l Belkar 
3St. 16 - 16,21 dagar efter första Belkarbehandlingen2021-10-25160,25 l Belkar 
4Oktober-november, marktemp <10°C,Om 2:a beh med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2021-10-25161,25 l Kerb Flo 400 

 
 
Statistik - Revision
P21: Vid skörd
2022-08-14 ST.
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
196,1 95,0 97,2b
296,6 95,5 97,7b
398,4 97,3 99,5a
495,7 94,6 96,8b
598,3 97,2 99,4a
698,5 97,4 99,6a
798,7 97,6 99,9a

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-18 ST. 16
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
270 52,9 82,5bc
386 74,8 92,6ab
41 0,5 2,1d
556 38,1 72,1c
662 44,2 76,9c
793 87,0 96,6a

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-18 ST.
 Vitgröe*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
258 3,5 98,2
316 0,5 88,1
413 0,4 85,8
51 0,0 34,3
60,5 0,0 16,4
77 0,2 75,1

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-18 ST.
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2100 98,9 99,8a
399 98,0 99,6a
41 0,5 2,4d
560 39,4 77,6c
660 39,4 77,6c
790 79,6 95,4b

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-18 ST.
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2100 98,9 99,8a
398 95,2 99,0c
499 97,8 99,5abc
50,5 0,2 1,1d
698 96,2 99,2bc
799 98,5 99,7ab

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-18 ST.
 Kornvallmo
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
20,5 0,0 5,8c
366 13,5 95,9b
40,5 0,0 5,8c
593 53,4 99,4ab
699 85,9 99,9a
7100 94,2 100,0a

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-18 ST.
 Åkerveronika
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
27 0,7 42,0b
30,5 0,0 4,9b
40,5 0,0 4,9b
50,5 0,0 4,9b
60,5 0,0 4,9b
799 91,5 99,9a

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-18 ST.
 Fliknäva
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
20,5 0,0 4,9c
398 86,2 99,9ab
41 0,1 10,1c
585 35,7 98,4b
694 58,6 99,3ab
7100 95,1 100,0a

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-08 ST. 51
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
141 29,1 54,7a
214 9,0 22,5c
39 5,5 14,6d
429 19,6 41,7b
519 11,7 28,1c
619 12,2 29,1c
72 1,4 4,0e

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-08 ST. 30
 Vitgröe*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
12 1,0 5,5b
21 0,4 2,4c
32 0,9 4,9b
41 0,6 3,3bc
56 2,8 14,0a
65 2,1 10,8a
70,4 0,1 0,8d

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-08 ST. 50
 Våtarv
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
119 11,8 28,2a
20,2 0,1 0,4d
30,4 0,2 0,6d
410 6,4 16,6ab
55 2,7 7,6c
66 3,4 9,4bc
70,3 0,2 0,5d

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-08 ST. 30
 Veronika
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
18 4,4 13,1a
21 0,6 1,8c
33 1,9 6,0b
46 3,3 10,1ab
55 2,6 8,1ab
66 3,6 10,8a
71 0,8 2,5c

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-08 ST. 30
 Åkerviol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
12 1,0 3,1
22 1,0 3,1
31 0,7 2,3
41 0,6 1,8
51 0,6 1,8
60,8 0,5 1,5
70,6 0,3 1,0

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-08 ST. 51
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
138 28,2 48,1a
213 9,2 19,3c
37 4,5 9,9d
428 20,1 37,4b
511 7,6 16,2c
614 9,7 20,3c
72 1,4 3,3e

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-08 ST. 30
 Vallmo
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
15 3,1 7,5a
27 4,7 11,2a
30,8 0,5 1,3b
45 3,3 8,1a
50,4 0,3 0,7cd
60,6 0,4 0,9bc
70,2 0,2 0,4d

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-08 ST. 30
 Fliknäva
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
14 1,9 6,4a
23 1,4 4,8a
30,5 0,3 0,9b
43 1,4 4,9a
50,4 0,2 0,8bc
60,3 0,2 0,6bc
70,2 0,1 0,5c

P20: Vår stadium 59
2022-04-29 ST. 61
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
247 31,1 63,9a
350 33,6 66,5a
40,5 0,3 1,0c
512 6,3 20,8b
610 5,6 18,7b
765 48,0 78,4a

P20: Vår stadium 59
2022-04-29 ST. 61
 Vitgröe*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
236 5,8 83,5ab
318 2,3 66,4abc
40,5 0,1 4,4d
55 0,6 31,8bcd
62 0,3 17,7cd
767 18,0 94,8a

P20: Vår stadium 59
2022-04-29 ST. 59
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
275 45,8 91,2a
359 28,8 83,2a
40,5 0,1 1,7c
55 1,4 15,2b
62 0,7 7,6bc
774 44,7 90,8a

P20: Vår stadium 59
2022-04-29 ST. 59
 Vallmo
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
20,5 0,0 7,5
318 1,3 77,9
40,5 0,0 7,5
59 0,6 62,3
68 0,5 59,0
754 6,7 95,0

P20: Vår stadium 59
2022-04-29 ST. 61
 Åkerviol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
22 0,2 18,8
32 0,2 18,8
40,5 0,0 5,8
51 0,1 11,8
62 0,2 22,5
77 0,6 46,5

P20: Vår stadium 59
2022-04-29 ST. 61
 Åkerveronika
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
275 29,6 95,4a
327 5,1 72,5ab
40,5 0,1 3,4c
58 1,2 38,4b
68 1,2 38,4b
759 16,8 90,8a

P20: Vår stadium 59
2022-04-29 ST. 59
 Fliknäva
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
29 0,8 55,2b
359 10,3 94,6a
40,5 0,0 5,8c
528 3,0 82,4ab
68 0,7 52,1b
775 19,4 97,3a

P21: Vid skörd
2022-08-14 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
13279 2718,4 3840,2c Ref. 100
24975 4414,3 5536,0b 152 127 184
35487 4925,9 6047,7b 167 141 203
43457 2895,9 4017,6c 105 85 131
55071 4510,3 5632,0b 155 130 188
65603 5042,2 6163,9b 171 144 207
76377 5816,1 6937,8a 194 165 235

P21: Vid skörd
2022-08-14 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11539 1297,1 1780,0c Ref. 100
22319 2077,9 2560,8b 151 128 181
32545 2303,6 2786,5b 165 141 198
41621 1379,9 1862,8c 105 86 129
52352 2110,7 2593,5b 153 129 183
62595 2353,7 2836,5b 169 144 201
72938 2696,5 3179,4a 191 163 227

P21: Vid skörd
2022-08-14 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12984 2473,8 3494,5c Ref. 100
24527 4017,0 5037,8b 152 127 184
34993 4482,6 5503,4b 167 141 203
43146 2635,2 3656,0c 105 85 131
54615 4104,4 5125,1b 155 130 188
65099 4588,4 5609,2b 171 144 207
75803 5292,6 6313,4a 194 165 235

P21: Vid skörd
2022-08-14 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1100 98,2 99,9a
219 6,0 45,9c
375 45,6 91,7b
499 96,2 99,7a
5100 98,2 99,9a
6100 98,2 99,9a
725 8,3 54,3c

P21: Vid skörd
2022-08-14 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.
151,6 50,9 52,2
251,3 50,6 51,9
351 50,3 51,6
451,6 51,0 52,3
551 50,4 51,7
651 50,3 51,6
750,6 50,0 51,3

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P21 2022-08-14 Skörd, kg/ha frö lsd1=707 p1=0 14,4m2
P21 2022-08-14 Skörd, kg/ha olja lsd1=311 p1=0 14,4m2
P21 2022-08-14 Skörd, kg/ha TS lsd1=644 p1=0 14,4m2
P21 2022-08-14 Olja, % av TS lsd1=ns p1=0,08286
P21 2022-08-14 Renhet, % av råvara lsd1=1,6 p1=0,001
P21 2022-08-14 Vatten, % i kärna/frö lsd1=ns p1=0,69846

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1
Vitgröe*), effektgradering P17 2021-11-18 Note 1 p1=0.256
Vitgröe*), effektgradering P17 2021-11-18 Note 1
Våtarv, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1 p1=0.000
Våtarv, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P17 2021-11-18 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), effektgradering P17 2021-11-18 Note 1
Kornvallmo, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1 p1=0.000
Kornvallmo, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1
Åkerveronika, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1 p1=0.000
Åkerveronika, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1
Fliknäva, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1 p1=0.000
Fliknäva, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1
Ogräs, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1
Vitgröe*), % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1 p1=0.000
Vitgröe*), % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1
Våtarv, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1 p1=0.000
Våtarv, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1
Veronika, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1 p1=0.000
Veronika, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1
Åkerviol, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1 p1=0.069
Åkerviol, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1
Vallmo, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1 p1=0.000
Vallmo, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1
Fliknäva, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1 p1=0.000
Fliknäva, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P20 2022-04-29 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P20 2022-04-29 Note 1
Vitgröe*), effektgradering P20 2022-04-29 Note 1 p1=0.010
Vitgröe*), effektgradering P20 2022-04-29 Note 1
Våtarv, effektgradering P20 2022-04-29 Note 1 p1=0.000
Våtarv, effektgradering P20 2022-04-29 Note 1
Vallmo, effektgradering P20 2022-04-29 Note 1 p1=0.059
Vallmo, effektgradering P20 2022-04-29 Note 1
Åkerviol, effektgradering P20 2022-04-29 Note 1 p1=0.351
Åkerviol, effektgradering P20 2022-04-29 Note 1
Åkerveronika, effektgradering P20 2022-04-29 Note 1 p1=0.002
Åkerveronika, effektgradering P20 2022-04-29 Note 1
Fliknäva, effektgradering P20 2022-04-29 Note 1 p1=0.001
Fliknäva, effektgradering P20 2022-04-29 Note 1
Skörd, kg/ha frö P21 2022-08-14 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha frö P21 2022-08-14 Note 1 RESIDUAL CV = 9.732
Skörd, kg/ha olja P21 2022-08-14 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha olja P21 2022-08-14 Note 1 RESIDUAL CV = 9.211
Skörd, kg/ha TS P21 2022-08-14 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha TS P21 2022-08-14 Note 1 RESIDUAL CV = 9.732
Ogräs, % marktäckning P21 2022-08-14 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P21 2022-08-14 Note 1
Olja, % av TS P21 2022-08-14 Note 1 p1=0.083
Olja, % av TS P21 2022-08-14 Note 1 RESIDUAL CV = 0.936
Renhet, % av råvara P21 2022-08-14 Note 1 p1=0.001
Renhet, % av råvara P21 2022-08-14 Note 1 RESIDUAL CV = 1.091
Vatten, % i kärna/frö P21 2022-08-14 Note 1 p1=0.698
Vatten, % i kärna/frö P21 2022-08-14 Note 1 RESIDUAL CV = 2.936

 
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P21: Vid skördP17: Höst strax före tillväxtens slut
2022-08-14 ST. 2021-11-18 ST. 162021-11-18 ST.
Renhet
% av råvara
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Vitgröe*)
effektgradering
Våtarv
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
Kornvallmo
effektgradering
Åkerveronika
effektgradering
196,1
296,670581001000,57
398,486169998660,5
495,71131990,50,5
598,3561600,5930,5
698,5620,56098990,5
798,7937909910099
 P17: Höst strax före tillväxtens slutP19: Vår vid begynnande tillväxt
2021-11-18 ST. 2022-04-08 ST. 512022-04-08 ST. 302022-04-08 ST. 502022-04-08 ST. 302022-04-08 ST. 51
Fliknäva
effektgradering
Ogräs
% marktäckning
Vitgröe*)
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Veronika
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
1412198238
20,51410,21213
398920,4317
41291106128
58519655111
694195660,814
710020,40,310,62
 P19: Vår vid begynnande tillväxtP20: Vår stadium 59
2022-04-08 ST. 302022-04-29 ST. 612022-04-29 ST. 592022-04-29 ST. 61
Vallmo
% marktäckning
Fliknäva
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Vitgröe*)
effektgradering
Våtarv
effektgradering
Vallmo
effektgradering
Åkerviol
effektgradering
154
2734736750,52
30,80,5501859182
4530,50,50,50,50,5
50,40,4125591
60,60,3102282
70,20,2656774547
 P20: Vår stadium 59P21: Vid skörd
2022-04-29 ST. 612022-04-29 ST. 592022-08-14 ST.
Åkerveronika
effektgradering
Fliknäva
effektgradering
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Ogräs
% marktäckning
Olja
% av TS
129843279153910051,6
2759452716967811951,3
327594993220810077551
40,50,53146177839951,6
58284615179281410051
68850992324105710051
759755803309813992550,6
 P01: Vid 1:a behandlingP05: Vid 3:e behandlingP07: Vid 4:e behandlingP17: Höst strax före tillväxtens slutP19: Vår vid begynnande tillväxtP21: Vid skördP02: 1-2 veckor efter behandling 1
2021-08-26 ST. 002021-09-09 ST. 122021-09-21 ST. 132021-11-18 ST. 162022-04-08 ST. 512022-08-14 ST. 2021-09-02 ST. 10
Ogräs
antal plantor/m2
Stråstyrka
%
Missfärgning
%
101111201021171000
21000
31000
4100
5100
6100
7100
 P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4P10: 1-2 veckor efter behandling 5P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3
2021-09-09 ST. 122021-09-21 ST. 132021-11-04 ST. 2021-11-18 ST. 162021-09-02 ST. 102021-09-09 ST. 122021-09-21 ST. 13
Missfärgning
%
Nekroser
%
10000000
20000000
30000000
40000
50000
60000
70000
 P08: 1-2 veckor efter behandling 4P10: 1-2 veckor efter behandling 5P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4P10: 1-2 veckor efter behandling 5
2021-11-04 ST. 2021-11-18 ST. 162021-09-02 ST. 102021-09-09 ST. 122021-09-21 ST. 132021-11-04 ST. 2021-11-18 ST. 16
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
10000000
20000000
30000000
400000
500000
600000
700000
 P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P05: Vid 3:e behandlingP06: 1-2 veckor efter behandling 3P07: Vid 4:e behandlingP08: 1-2 veckor efter behandling 4P10: 1-2 veckor efter behandling 5
2021-09-02 ST. 102021-09-09 ST. 122021-09-21 ST. 132021-11-04 ST. 2021-11-18 ST. 16
Tillväxthämning
% plantor med
Skatnäva
antal plantor/m2
Tillväxthämning
% plantor med
Skatnäva
antal plantor/m2
Tillväxthämning
% plantor med
100701200
200000
300000
4000
5000
6000
7000
 P05: Vid 3:e behandlingP07: Vid 4:e behandlingP01: Vid 1:a behandlingP05: Vid 3:e behandling
2021-09-09 ST. 122021-09-21 ST. 132021-08-26 ST. 002021-08-26 ST. 2021-09-09 ST. 12
Skatnäva
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
171200392579
2
3
4
5
6
7
 P05: Vid 3:e behandlingP07: Vid 4:e behandling
2021-09-09 ST. 122021-09-21 ST. 13
Näva
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Näva
antal plantor/m2
171113253297912
2
3
4
5
6
7
 P07: Vid 4:e behandlingP17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-09-21 ST. 132021-11-18 ST. 302021-11-18 ST. 31
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Vitgröe*)
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
11204195529934
2
3
4
5
6
7
 P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-18 ST. 162021-11-18 ST. 2021-11-18 ST. 16
Ogräs
% marktäckning
Vitgröe*)
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
144211201025530
2
3
4
5
6
7
 P17: Höst strax före tillväxtens slutP19: Vår vid begynnande tillväxt
2021-11-18 ST. 182021-11-18 ST. 2021-11-18 ST. 552021-11-18 ST. 2021-11-18 ST. 182021-11-18 ST. 2022-04-08 ST. 30
Kornvallmo
antal plantor/m2
Kornvallmo
% marktäckning
Åkerveronika
antal plantor/m2
Åkerveronika
% marktäckning
Fliknäva
antal plantor/m2
Fliknäva
% marktäckning
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
1846212418
2
3
4
5
6
7
 P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-08 ST. 502022-04-08 ST. 302022-04-08 ST. 51
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Vitgröe*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Vallmo
antal plantor/m2
Veronika
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
199441812924117
2
3
4
5
6
7
 P19: Vår vid begynnande tillväxtP20: Vår stadium 59
2022-04-08 ST. 512022-04-08 ST. 302022-04-29 ST. 612022-04-29 ST. 592022-04-29 ST. 61
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Fliknäva
antal plantor/m2
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Vitgröe*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
199101899441812
2
3
4
5
6
7
 P20: Vår stadium 59
2022-04-29 ST. 612022-04-29 ST. 592022-04-29 ST. 612022-04-29 ST. 592022-04-29 ST. 61
Ogräs
% marktäckning
Vallmo
antal plantor/m2
Vitgröe*)
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
146951939941
2
3
4
5
6
7
 P20: Vår stadium 59P21: Vid skörd
2022-04-29 ST. 592022-04-29 ST. 612022-04-29 ST. 592022-08-14 ST.
Vallmo
% marktäckning
Åkerveronika
antal plantor/m2
Åkerveronika
% marktäckning
Fliknäva
antal plantor/m2
Fliknäva
% marktäckning
TK-vikt
g
N Kväve-total
% av TS
172461065,12,49
25,22,73
35,42,71
45,12,56
55,52,66
65,42,71
75,52,78
 P21: Vid skörd
2022-08-14 ST.
CHLOROFYL
Klorofyll PPM
Råprotein
% av TS
17,315,6
27,217
39,916,9
49,816
5916,6
68,817
77,217,4
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P03Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P09Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P11Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P12Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P13Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P14Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P15Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P16Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P17Ogräs, effektgradering
P18Plantbestånd, bedömning 0-100
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKMindre viktiga registreringar saknas eller är felaktiga
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i fak 1 skörd OK men mindre god
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2021-08-24GrundbehandlingarDuo Fertil 20-4-7 kördes innan sådd, 150kg.
2022-04-18GrundbehandlingarSealicit 1,0L+ Bor Super 1,0L kört i sen knopp stadium.
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk