Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8010P-2022-003. Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Magnus Johansson Fredrik Larsson
Säby Ullevi Västergård 1 Försöksstationen Klostergården 1
58599, LINKÖPING 585 76 Vreta kloster
Tel: /0706702827 Tel: 0707927328 / 0707927328
E-post: E-post: fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0119 Nationellt jordbruksområde: Östergötland Centrala (12B)
Placering: Forsøgspladskode: E-147-2021
UTM Zon: 33 0566653
Easting: 536 163 m  
Northing: 6 477 502 m  
Gps: 58.436740004615, 15.619364417132  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: SY Florian H (RNX3434). Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
OdlingsPlöjning efter skörd, datumFörsöket och fältet omkring
2021-08-12 2,3 kgUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2021-08-12 300 kgGödselmedelNPK 27-3-581915Försöket och fältet omkring
2022-03-19 245 kgNS 27-4, 66,1500Försöket och fältet omkring
2022-05-04 230 kgNS 27-4, 62,100Försöket och fältet omkring
2022-08-08Skörd och bärgningSkörd före beh, datumFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av FMC2021-08-13000,33 l Centium 36 CS L
2St. 10 - 112021-08-31112,25 l Gajus 
3Spillsäden BBCH 13,Minst 7 dagar mellan behandlingarna2021-09-10130,75 l Targa super 
31Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av FMC2021-08-13000,33 l Centium 36 CS L
2St. 12 - 152021-09-10130,25 l Belkar 
3Spillsäden BBCH 12-13,Minst 7 dagar mellan behandlingarna2021-08-31110,75 l Targa super 
41Spillsäden BBCH 12-13,Regional finansiering2021-08-31110,75 l Targa super L
51St. 13 - 14,Regional finansiering2021-09-10130,25 l Belkar L
61Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av SJV2021-08-31110,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar2021-09-10130,25 l Belkar 
71Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av Corteva2021-08-31110,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan Targa super och första Belkarbehandlingingen2021-09-10130,25 l Belkar 
3St. 16 - 16,21 dagar efter första Belkarbehandlingen2021-10-12160,25 l Belkar 
4Oktober-november, marktemp <10°C,Om 2:a beh med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2021-10-12161,25 l Kerb Flo 400 

 
 
Statistik - Revision
P21: Vid skörd
2022-08-12 ST.
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
198,1 97,8 98,4d
298,8 98,5 99,1ab
398,5 98,2 98,8bc
498,4 98,1 98,7cd
598,7 98,4 99,0abc
698,6 98,3 98,9abc
798,9 98,6 99,2a

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-22 ST. 17
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
295 93,8 96,0a
395 93,8 96,0a
40,5 0,4 0,6d
567 62,2 72,2c
670 64,7 74,3c
793 91,4 94,4b

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-22 ST. 17
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
295 93,8 96,0a
395 93,8 96,0a
40,5 0,4 0,6d
565 59,7 70,3c
668 62,3 72,5c
793 91,2 94,3b

P18: Vår
2022-04-20 ST.
 Plantbestånd
bedömning 0-100
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
174 67,3 79,7b
288 83,8 90,8a
388 83,8 90,8a
487 82,6 90,0a
585 80,4 88,7a
686 82,2 89,8a
788 83,8 90,8a

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-27 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
220 10,3 35,6b
362 43,0 78,4a
40,9 0,4 2,0c
562 43,0 78,4a
662 42,7 78,2a
766 47,2 81,2a

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-27 ST.
 Baldersbrå
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2100 98,8 99,8a
3100 98,8 99,8a
40,5 0,2 1,2b
5100 98,8 99,8a
699 97,0 99,4a
7100 98,8 99,8a

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-27 ST.
 Åkerviol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
20,5 0,5 0,6c
350 47,5 52,5b
40,5 0,5 0,6c
550 47,5 52,5b
650 47,5 52,5b
755 52,5 57,6a

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-27 ST.
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
2100 82,8 100,0
3100 82,8 100,0
450 2,4 97,6
550 2,4 97,6
699 77,3 100,0
7100 82,8 100,0

P20: Vår stadium 59
2022-05-09 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
227 14,6 45,2b
366 47,5 81,3a
40,5 0,2 1,1c
566 47,5 81,3a
666 47,3 81,2a
769 49,8 82,7a

P20: Vår stadium 59
2022-05-09 ST. 59
 Baldersbrå
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2100 99,0 99,7a
3100 99,0 99,7a
40,5 0,3 1,0b
5100 99,0 99,7a
699 97,9 99,4a
7100 99,0 99,7a

P20: Vår stadium 59
2022-05-09 ST. 59
 Åkerviol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
20,5 0,5 0,5b
350 47,8 52,2a
40,5 0,5 0,5b
550 47,8 52,2a
650 47,8 52,2a
753 50,3 54,7a

P21: Vid skörd
2022-08-12 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
13684 3512,4 3856,0c Ref. 100
24308 4136,1 4479,7a 117 111 123
34268 4096,4 4440,0a 116 110 122
43893 3721,5 4065,0b 106 100 111
54242 4069,9 4413,5a 115 110 121
64208 4036,4 4380,0a 114 109 120
74289 4117,4 4461,0a 116 111 122

P21: Vid skörd
2022-08-12 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11705 1625,4 1784,4b Ref. 100
22015 1935,6 2094,6a 118 112 125
31978 1898,4 2057,4a 116 109 123
41803 1723,0 1882,0b 106 99 112
51959 1879,2 2038,2a 115 108 122
61948 1868,7 2027,7a 114 108 121
71992 1913,0 2072,0a 117 110 124

P21: Vid skörd
2022-08-12 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
13353 3196,3 3508,9c Ref. 100
23920 3763,8 4076,5a 117 111 123
33884 3727,8 4040,4a 116 110 122
43543 3386,5 3699,2b 106 100 111
53860 3703,6 4016,3a 115 110 121
63829 3673,1 3985,8a 114 109 120
73903 3746,8 4059,5a 116 111 122

P21: Vid skörd
2022-08-12 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
111 4,0 26,8a
210 3,7 25,4a
33 1,1 8,9b
410 3,7 25,4a
53 1,1 8,9b
63 1,1 8,9b
73 1,1 8,9b

P21: Vid skörd
2022-08-12 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.
150,8 50,2 51,5
251,4 50,8 52,0
350,9 50,3 51,5
450,9 50,3 51,5
550,8 50,1 51,4
650,9 50,3 51,5
751 50,4 51,7

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P21 2022-08-12 Skörd, kg/ha frö lsd1=195 p1=1E-05 18m2
P21 2022-08-12 Skörd, kg/ha olja lsd1=107 p1=5E-05 18m2
P21 2022-08-12 Skörd, kg/ha TS lsd1=177 p1=1E-05 18m2
P21 2022-08-12 Olja, % av TS lsd1=ns p1=0,70077
P21 2022-08-12 Renhet, % av råvara lsd1=0,4 p1=0,00557
P21 2022-08-12 Vatten, % i kärna/frö lsd1=ns p1=0,33239

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P17 2021-11-22 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P17 2021-11-22 Note 1
Våtarv, effektgradering P17 2021-11-22 Note 1 p1=0.000
Våtarv, effektgradering P17 2021-11-22 Note 1
Plantbestånd, bedömning 0-100 P18 2022-04-20 Note 1 p1=0.000
Plantbestånd, bedömning 0-100 P18 2022-04-20 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P19 2022-04-27 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P19 2022-04-27 Note 1
Baldersbrå, effektgradering P19 2022-04-27 Note 1 p1=0.000
Baldersbrå, effektgradering P19 2022-04-27 Note 1
Åkerviol, effektgradering P19 2022-04-27 Note 1 p1=0.000
Åkerviol, effektgradering P19 2022-04-27 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P19 2022-04-27 Note 1 p1=0.087
Spillsäd*), effektgradering P19 2022-04-27 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P20 2022-05-09 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P20 2022-05-09 Note 1
Baldersbrå, effektgradering P20 2022-05-09 Note 1 p1=0.000
Baldersbrå, effektgradering P20 2022-05-09 Note 1
Åkerviol, effektgradering P20 2022-05-09 Note 1 p1=0.000
Åkerviol, effektgradering P20 2022-05-09 Note 1
Skörd, kg/ha frö P21 2022-08-12 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha frö P21 2022-08-12 Note 1 RESIDUAL CV = 3.178
Skörd, kg/ha olja P21 2022-08-12 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha olja P21 2022-08-12 Note 1 RESIDUAL CV = 3.761
Skörd, kg/ha TS P21 2022-08-12 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha TS P21 2022-08-12 Note 1 RESIDUAL CV = 3.178
Ogräs, % marktäckning P21 2022-08-12 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P21 2022-08-12 Note 1
Olja, % av TS P21 2022-08-12 Note 1 p1=0.701
Olja, % av TS P21 2022-08-12 Note 1 RESIDUAL CV = 1.052
Renhet, % av råvara P21 2022-08-12 Note 1 p1=0.006
Renhet, % av råvara P21 2022-08-12 Note 1 RESIDUAL CV = 0.250
Vatten, % i kärna/frö P21 2022-08-12 Note 1 p1=0.332
Vatten, % i kärna/frö P21 2022-08-12 Note 1 RESIDUAL CV = 4.439

 
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P21: Vid skördP17: Höst strax före tillväxtens slutP18: VårP19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-08-12 ST. 2021-11-22 ST. 172022-04-20 ST. 2022-04-27 ST.
Renhet
% av råvara
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Våtarv
effektgradering
Plantbestånd
bedömning 0-100
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Baldersbrå
effektgradering
Åkerviol
effektgradering
198,174
298,8959588201000,5
398,59595886210050
498,40,50,5870,90,50,5
598,76765856210050
698,6706886629950
798,99393886610055
 P19: Vår vid begynnande tillväxtP20: Vår stadium 59P21: Vid skörd
2022-04-27 ST. 2022-05-09 ST. 2022-05-09 ST. 592022-08-12 ST.
Spillsäd*)
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Baldersbrå
effektgradering
Åkerviol
effektgradering
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Skörd & merskörd
kg/ha olja
1335336841705
2100271000,53920624310
310066100503884584273
4500,50,50,5354320998
55066100503860558254
6996699503829524243
710069100533903605288
 P21: Vid skördP01: Vid 1:a behandlingP03: Vid 2:a behandlingP05: Vid 3:e behandlingP07: Vid 4:e behandlingP21: Vid skörd
2022-08-12 ST. 2021-08-13 ST. 002021-08-31 ST. 112021-09-10 ST. 132021-10-12 ST. 162022-08-12 ST.
Ogräs
% marktäckning
Olja
% av TS
Ogräs
antal plantor/m2
Stråstyrka
%
11150,805566152100
21051,4100
3350,9100
41050,9100
5350,8100
6350,9100
7351100
 P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3
2021-08-27 ST. 2021-09-03 ST. 2021-09-17 ST. 2021-10-19 ST. 2021-08-27 ST. 2021-09-03 ST. 2021-09-17 ST.
Missfärgning
%
Nekroser
%
10000000
20000000
30000000
4000
5000
6000
7000
 P08: 1-2 veckor efter behandling 4P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2
2021-10-19 ST. 2021-08-27 ST. 2021-09-03 ST. 2021-09-17 ST. 2021-10-19 ST. 2021-08-27 ST. 2021-09-03 ST.
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
10000000
20000000
30000000
4000
5000
6000
7000
 P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4P01: Vid 1:a behandlingP03: Vid 2:a behandling
2021-09-17 ST. 2021-10-19 ST. 2021-08-13 ST. 002021-08-31 ST. 12
Tillväxthämning
% plantor med
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Örtogräs, Totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
1000025730
200
300
400
500
600
700
 P03: Vid 2:a behandling
2021-08-31 ST. 112021-08-31 ST. 122021-08-31 ST. 11
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
118110,2550,225
2
3
4
5
6
7
 P03: Vid 2:a behandlingP05: Vid 3:e behandling
2021-08-31 ST. 112021-09-10 ST. 312021-09-10 ST. 212021-09-10 ST. 162021-09-10 ST. 13
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Örtogräs, Totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
10,4491117386649
2
3
4
5
6
7
 P07: Vid 4:e behandlingP17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-10-12 ST. 372021-10-12 ST. 232021-10-12 ST. 202021-10-12 ST. 162021-11-22 ST. 17
Örtogräs, Totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
113569176615213527
2
3
4
5
6
7
 P17: Höst strax före tillväxtens slutP19: Vår vid begynnande tillväxt
2021-11-22 ST. 172022-04-27 ST.
Våtarv
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Rödplister
effektgradering
Rödplister
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Baldersbrå
% marktäckning
1252722422
295
395
40
595
695
795
 P19: Vår vid begynnande tillväxtP20: Vår stadium 59
2022-04-27 ST. 2022-05-09 ST. 2022-05-09 ST. 59
Åkerviol
% marktäckning
Blåklint
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Blåklint
effektgradering
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Baldersbrå
% marktäckning
1202223033
2100
3100
425
5100
6100
7100
 P20: Vår stadium 59P21: Vid skörd
2022-05-09 ST. 592022-05-09 ST. 2022-05-09 ST. 592022-08-12 ST.
Åkerviol
% marktäckning
Blåklint
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Blåklint
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
TK-vikt
g
N Kväve-total
% av TS
1222274,32,81
21001004,42,77
31001004,32,86
401004,32,82
510004,32,77
61001004,32,84
71001004,32,82
 P21: Vid skörd
2022-08-12 ST.
CHLOROFYL
Klorofyll PPM
Råprotein
% av TS
18,217,6
28,317,3
36,317,9
47,417,6
59,417,3
69,117,8
76,617,6
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P09Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P10Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P11Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P12Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P13Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P14Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P15Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P16Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P19Ogräs, antal plantor/m2
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling avviker något från försöksplan
OKRegistreringar OK
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2021-10-12P07 Vid 4:e behandlingFörsöksbehandlingarsprutjournal
Download (xlsx)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk