Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8010P-2022-002. Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Anders Kaungs Bo Pettersson
Väskinde Hallfreda försöksstation 0
62275, VISBY 621 77 Visby
Tel: Tel: 0498-202245 / 070-7757634
E-post: E-post: Bo.Pettersson@hush.se
 
 
Utförar-Nr: 0118 Nationellt jordbruksområde: Öland-Gotland (9)
Placering: Forsøgspladskode: I-916-2021
UTM Zon: 34 0566652
Easting: 345 479 m  
Northing: 6 400 011 m  
Gps: 57.7156477394134, 18.4059864946566  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: Atora H. Förfrukt: Höstkorn.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2021-08-10OdlingsPlöjning efter skörd, datumFörsöket och fältet omkring
2021-08-1500 2,2 kgUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2021-08-1500 150 kgGödselmedelNPK 21-3-10 m. S30,94,515Försöket och fältet omkring
2021-10-10Mikro RapsFörsöket och fältet omkring
2022-03-18 230 kgNS 27-462,100Försöket och fältet omkring
2022-04-16 270 kgNS 27-472,900Försöket och fältet omkring
2022-05-23Mikro RapsFörsöket och fältet omkring
2022-05-23 0,7 lFungiciderPictor ActiveFörsöket och fältet omkring
2022-08-0292Skörd och bärgningSkörd före beh, datumFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av FMC2021-08-16000,33 l Centium 36 CS L
2St. 10 - 112021-08-31112,25 l Gajus 
3Spillsäden BBCH 13,Minst 7 dagar mellan behandlingarna2021-09-07120,75 l Targa super 
31Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av FMC2021-08-16000,33 l Centium 36 CS L
2St. 12 - 152021-09-15140,25 l Belkar 
3Spillsäden BBCH 12-13,Minst 7 dagar mellan behandlingarna2021-09-07120,75 l Targa super 
41Spillsäden BBCH 12-13,Regional finansiering2021-09-07120,75 l Targa super L
51St. 13 - 14,Regional finansiering2021-09-15140,25 l Belkar L
61Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av SJV2021-09-07120,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar2021-09-15140,25 l Belkar 
71Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av Corteva2021-09-07120,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan Targa super och första Belkarbehandlingingen2021-09-15140,25 l Belkar 
3St. 16 - 16,21 dagar efter första Belkarbehandlingen2021-10-13190,25 l Belkar 
4Oktober-november, marktemp <10°C,Om 2:a beh med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2021-10-13191,25 l Kerb Flo 400 

 
 
Statistik - Revision
P21: Vid skörd
2022-09-06 ST.
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
188,7 86,7 90,6b
296,9 94,9 98,8a
397,1 95,1 99,1a
489,4 87,5 91,4b
594,5 92,5 96,5a
697,1 95,1 99,1a
797,2 95,2 99,2a

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-06 ST. 19
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
145 37,3 52,4a
26 4,7 8,3c
38 5,9 10,5c
447 39,9 55,1a
517 13,4 22,2b
615 11,3 19,1b
714 10,4 17,6b

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-06 ST. 19
 Spillsäd*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
11 0,7 1,7a
20,5 0,3 0,8c
30,7 0,5 1,1abc
40,5 0,3 0,8c
51 0,7 1,5ab
60,5 0,3 0,8c
70,6 0,4 0,9bc

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-06 ST. 19
 Korsört
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
14 3,0 6,4a
20,5 0,3 0,7c
30,5 0,3 0,7c
44 3,0 6,4a
52 1,1 2,3b
62 1,2 2,5b
71 0,8 1,7b

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-06 ST. 19
 Våtarv
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
15 3,3 7,6a
20,5 0,3 0,8b
30,5 0,3 0,8b
46 4,1 9,5a
50,6 0,4 0,9b
60,5 0,3 0,8b
70,5 0,3 0,8b

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-06 ST. 19
 Svinmålla
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
10,8 0,7 1,0a
20,5 0,4 0,6b
30,5 0,4 0,6b
40,8 0,7 1,0a
50,5 0,4 0,6b
60,5 0,4 0,6b
70,5 0,4 0,6b

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-06 ST. 19
 Baldersbrå
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
111 7,6 15,8a
21 0,8 1,8d
32 1,6 3,5c
412 8,6 17,7a
55 3,5 7,7b
65 3,7 8,0b
76 4,0 8,7b

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-06 ST. 19
 Lomme
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
14 1,4 8,7a
20,5 0,2 1,3b
30,5 0,2 1,3b
44 1,6 9,5a
50,5 0,2 1,3b
60,5 0,2 1,3b
70,5 0,2 1,3b

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-06 ST. 19
 Åkerviol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
12 1,4 3,5
25 3,2 7,7
34 2,8 6,8
43 2,0 4,9
55 3,2 7,7
65 3,2 7,7
74 2,8 6,8

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-06 ST. 19
 Ogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
294 86,5 97,0a
392 84,1 96,4a
42 1,0 5,1b
584 70,3 92,4a
685 72,1 93,0a
785 71,5 92,8a

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-06 ST. 19
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
298 96,0 99,0a
397 93,9 98,5a
42 0,9 3,6c
590 82,3 95,1b
692 84,3 95,7b
791 83,6 95,5b

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-06 ST. 19
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
143 36,1 51,1a
26 4,7 8,3c
37 5,6 9,8c
447 39,9 55,1a
516 12,6 21,0b
615 11,3 19,0b
713 10,1 17,3b

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-06 ST. 19
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2100 99,0 99,7a
3100 99,0 99,7a
40,5 0,3 1,0b
599 97,9 99,4a
6100 99,0 99,7a
7100 99,0 99,7a

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-06 ST. 19
 Baldersbrå
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
292 88,8 94,7a
388 82,7 91,6a
40,5 0,3 0,8c
575 66,4 81,8b
678 69,9 84,1b
775 66,9 82,2b

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-06 ST. 19
 Lomme
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
299 98,8 99,5a
3100 99,3 99,7a
40,5 0,3 0,7b
5100 99,3 99,7a
6100 99,3 99,7a
7100 99,3 99,7a

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-06 ST. 19
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
2100 98,1 99,9
398 91,6 99,4
4100 98,1 99,9
594 80,4 98,4
6100 98,1 99,9
799 95,1 99,7

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-06 ST. 19
 Åkerveronika
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
13 0,3 18,6ab
20,05 0,0 0,4d
30,1 0,0 0,9cd
45 0,6 32,7a
53 0,4 22,7ab
60,6 0,1 5,1bc
70,8 0,1 6,9b

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-06 ST. 19
 Mjuknäva
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
11 0,9 1,6a
20,5 0,4 0,7b
30,5 0,4 0,7b
41 0,9 1,6a
50,5 0,4 0,7b
60,5 0,4 0,7b
70,5 0,4 0,7b

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-06 ST. 19
 Korsört
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2100 99,3 99,6a
3100 99,3 99,6a
40,5 0,4 0,7c
575 69,4 80,4b
677 71,2 81,8b
777 71,2 81,8b

P18: Vår
2022-04-14 ST. 51
 Plantbestånd
bedömning 0-100
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
175 70,4 79,4c
283 79,2 86,0ab
379 74,5 82,6bc
475 70,4 79,4c
583 78,9 85,8ab
685 82,1 88,1a
785 81,7 87,8a

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST.
 Kvickrot*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
11 1,0 1,9a
20,8 0,6 1,1b
30,5 0,4 0,7c
40,6 0,4 0,8bc
50,7 0,5 1,0bc
60,5 0,3 0,7c
70,5 0,4 0,7c

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST.
 Vitgröe*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
10,5 0,2 1,3b
20,5 0,3 0,8b
30,5 0,3 1,0b
40,4 0,2 1,1b
54 2,4 6,1a
63 1,6 4,2a
70,5 0,3 0,9b

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST.
 Spillsäd*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
10,6 0,2 1,6a
20,05 0,0 0,1b
30,1 0,0 0,4b
40,05 0,0 0,1b
50,5 0,2 1,4a
60,05 0,0 0,1b
70,05 0,0 0,1b

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST.
 Korsört
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
10,1 0,0 0,2
20,05 0,0 0,1
30,05 0,0 0,1
40,05 0,0 0,1
50,06 0,0 0,1
60,1 0,0 0,2
70,06 0,0 0,1

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST. 50
 Våtarv
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
110 4,3 22,5a
20,05 0,0 0,1d
30,2 0,1 0,6c
410 4,0 21,0a
53 1,1 6,5b
62 0,8 5,1b
70,06 0,0 0,2d

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST. >19
 Baldersbrå
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
116 8,1 27,9a
22 1,1 4,5b
32 0,9 3,8b
416 8,4 28,8a
52 0,9 4,0b
63 1,3 5,7b
70,1 0,1 0,3c

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST. >19
 Lomme
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
16 3,5 9,7a
20,06 0,0 0,1b
30,05 0,0 0,1b
48 5,0 13,8a
50,05 0,0 0,1b
60,05 0,0 0,1b
70,06 0,0 0,1b

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST. >19
 Åkerviol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
13 2,3 4,2c
27 5,2 9,5a
36 4,7 8,7ab
43 2,3 4,2c
55 4,0 7,4ab
64 3,2 6,0bc
73 2,3 4,2c

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST. 51
 Ogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
294 92,2 95,5b
396 94,9 97,1a
46 4,5 7,8d
589 86,0 91,6c
691 88,1 93,0c
797 96,0 97,7a

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST. 51
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
147 39,6 54,3a
29 7,2 12,2cd
39 6,8 11,6d
445 38,3 52,9a
515 11,8 19,5b
613 10,1 16,9bc
74 3,3 5,8e

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST. 50
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2100 99,2 99,7a
399 99,1 99,6a
40,5 0,3 0,8c
595 91,6 96,5b
693 89,5 95,6b
799 99,1 99,6a

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST. >19
 Baldersbrå
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
292 86,5 95,8b
394 89,4 96,8b
40,5 0,3 0,9c
594 89,1 96,7b
690 83,4 94,7b
799 98,3 99,5a

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST. >19
 Lomme
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
299 99,3 99,5a
3100 99,4 99,6a
40,5 0,4 0,6b
5100 99,4 99,6a
6100 99,4 99,6a
799 99,3 99,5a

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST.
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2100 99,4 99,6a
399 99,3 99,5b
4100 99,4 99,6a
50,5 0,4 0,6c
6100 99,4 99,6a
7100 99,4 99,6a

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST. 50
 Åkerveronika
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
14 1,7 9,8a
20,06 0,0 0,1c
30,05 0,0 0,1c
45 2,2 12,0a
54 1,6 9,0a
62 0,9 5,4a
70,6 0,2 1,4b

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST. 50
 Åkerveronika
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
299 98,8 99,7a
3100 99,0 99,7a
40,5 0,3 1,0d
592 84,9 95,6c
691 84,4 95,5c
797 93,5 98,2b

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST. >19
 Mjuknäva
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
11 1,1 1,9a
20,06 0,0 0,1b
30,05 0,0 0,1b
41 0,9 1,6a
50,05 0,0 0,1b
60,06 0,0 0,1b
70,05 0,0 0,1b

P20: Vår stadium 59
2022-05-11 ST.
 Kvickrot*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
10,6 0,4 0,9b
20,7 0,5 1,1b
30,6 0,4 0,9b
40,5 0,3 0,8b
51 0,9 2,0a
60,6 0,4 0,9b
70,5 0,3 0,8b

P20: Vår stadium 59
2022-05-11 ST. 61
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
145 39,1 51,0a
213 10,8 16,3cd
311 9,0 13,8d
445 38,9 50,7a
520 16,3 24,0b
616 12,9 19,3bc
77 5,2 8,2e

P20: Vår stadium 59
2022-05-11 ST.
 Vitgröe*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
10,05 0,0 0,1c
20,05 0,0 0,1c
30,05 0,0 0,1c
40,06 0,0 0,2c
52 0,8 5,5a
60,4 0,1 1,0b
70,05 0,0 0,1c

P20: Vår stadium 59
2022-05-11 ST.
 Spillsäd*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
10,6 0,5 0,8
20,5 0,4 0,7
30,7 0,5 0,9
40,5 0,4 0,7
50,7 0,5 0,9
60,5 0,4 0,7
70,5 0,4 0,7

P20: Vår stadium 59
2022-05-11 ST.
 Korsört
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
10,5 0,3 0,8
20,5 0,3 0,8
30,5 0,3 0,8
40,5 0,3 0,8
50,8 0,6 1,3
60,8 0,6 1,3
70,7 0,5 1,1

P20: Vår stadium 59
2022-05-11 ST.
 Våtarv
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
19 4,9 16,4a
20,5 0,3 1,0c
30,5 0,3 1,0c
414 7,9 24,5a
51 0,6 2,3b
62 0,8 3,0b
70,8 0,4 1,5bc

P20: Vår stadium 59
2022-05-11 ST.
 Baldersbrå
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
115 9,6 21,4a
23 1,9 4,7b
33 1,8 4,4b
411 7,3 16,9a
54 2,3 5,7b
64 2,3 5,6b
71 0,6 1,6c

P20: Vår stadium 59
2022-05-11 ST.
 Lomme
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
19 7,6 11,4a
20,5 0,4 0,6b
30,5 0,4 0,6b
49 7,6 11,4a
50,5 0,4 0,6b
60,5 0,4 0,6b
70,5 0,4 0,6b

P20: Vår stadium 59
2022-05-11 ST.
 Åkerviol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
11 1,0 2,0d
210 7,1 12,9a
37 5,1 9,5ab
42 1,3 2,6d
56 4,2 7,9b
66 4,3 8,1b
73 2,5 4,7c

P20: Vår stadium 59
2022-05-11 ST. 61
 Ogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
296 93,5 97,4b
395 92,1 96,8bc
42 1,2 3,2d
593 89,1 95,5c
693 89,7 95,8bc
798 96,5 98,6a

P20: Vår stadium 59
2022-05-11 ST. 61
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
296 93,5 97,4b
395 92,1 96,8bc
42 1,2 3,2d
593 89,1 95,5c
693 89,7 95,8bc
798 96,5 98,6a

P20: Vår stadium 59
2022-05-11 ST. 61
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
144 38,8 50,2a
213 10,5 15,7bc
310 8,5 12,8c
445 39,1 50,5a
515 12,6 18,6b
614 11,6 17,2b
77 5,3 8,1d

P20: Vår stadium 59
2022-05-11 ST.
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2100 98,7 99,8a
3100 98,7 99,8a
40,5 0,2 1,3c
598 95,6 99,3ab
697 93,0 98,9b
799 97,7 99,7ab

P20: Vår stadium 59
2022-05-11 ST.
 Baldersbrå
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
294 90,8 95,9b
394 90,8 95,9b
40,5 0,3 0,8c
593 89,0 95,1b
693 90,1 95,6b
798 96,6 98,6a

P20: Vår stadium 59
2022-05-11 ST.
 Åkerveronika
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
13 1,2 6,4a
20,5 0,2 1,2c
30,7 0,3 1,7c
43 1,4 7,3a
53 1,4 7,2a
62 0,7 4,0ab
70,9 0,4 2,2bc

P20: Vår stadium 59
2022-05-11 ST.
 Mjuknäva
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
12 1,4 3,1a
20,5 0,3 0,7b
30,5 0,3 0,7b
41 1,0 2,1a
50,5 0,3 0,7b
60,5 0,3 0,7b
70,5 0,3 0,7b

P21: Vid skörd
2022-08-02 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12751 2539,8 2962,2b Ref. 100
23979 3768,1 4190,5a 145 132 159
34178 3967,2 4389,5a 152 139 167
42891 2679,9 3102,2b 105 95 117
53919 3707,9 4130,3a 142 130 157
64070 3858,6 4281,0a 148 135 163
74119 3908,2 4330,5a 150 137 165

P21: Vid skörd
2022-08-02 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11258 1148,4 1367,9b Ref. 100
21809 1699,4 1918,8a 144 130 160
31920 1810,0 2029,4a 153 138 170
41319 1209,4 1428,8b 105 93 118
51786 1676,0 1895,4a 142 128 158
61864 1754,5 1973,9a 148 134 165
71867 1757,0 1976,4a 148 134 165

P21: Vid skörd
2022-08-02 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12503 2311,2 2695,6b Ref. 100
23621 3429,0 3813,3a 145 132 159
33802 3610,1 3994,5a 152 139 167
42631 2438,7 2823,0b 105 95 117
53566 3374,2 3758,6a 142 130 157
63704 3511,3 3895,7a 148 135 163
73749 3556,4 3940,8a 150 137 165

P21: Vid skörd
2022-08-02 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
112 6,0 23,5cd
232 17,5 50,6ab
328 15,0 46,0abc
45 2,6 11,2d
542 25,0 61,6ab
643 25,7 62,5a
721 10,7 36,5bc

P21: Vid skörd
2022-09-06 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.
150,2 49,5 50,9
250 49,2 50,7
350,5 49,8 51,2
450,1 49,4 50,8
550,1 49,4 50,8
650,3 49,6 51,0
749,8 49,1 50,5

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P21 2022-08-02 Skörd, kg/ha frö lsd1=299 p1=0 16,8m2
P21 2022-08-02 Skörd, kg/ha olja lsd1=153 p1=0 16,8m2
P21 2022-08-02 Skörd, kg/ha TS lsd1=272 p1=0 16,8m2
P21 2022-09-06 Olja, % av TS lsd1=ns p1=0,70573
P21 2022-09-06 Renhet, % av råvara lsd1=2,8 p1=0
P21 2022-09-06 Vatten, % i kärna/frö lsd1=0,4 p1=0

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Ogräs, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1
Spillsäd*), % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1 p1=0.029
Spillsäd*), % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1
Korsört, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1 p1=0.000
Korsört, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1
Våtarv, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1 p1=0.000
Våtarv, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1
Svinmålla, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1 p1=0.000
Svinmålla, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1
Baldersbrå, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1 p1=0.000
Baldersbrå, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1
Lomme, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1 p1=0.001
Lomme, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1
Åkerviol, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1 p1=0.102
Åkerviol, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1
Ogräs, effektgradering P17 2021-11-06 Note 1 p1=0.000
Ogräs, effektgradering P17 2021-11-06 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P17 2021-11-06 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P17 2021-11-06 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1
Våtarv, effektgradering P17 2021-11-06 Note 1 p1=0.000
Våtarv, effektgradering P17 2021-11-06 Note 1
Baldersbrå, effektgradering P17 2021-11-06 Note 1 p1=0.000
Baldersbrå, effektgradering P17 2021-11-06 Note 1
Lomme, effektgradering P17 2021-11-06 Note 1 p1=0.000
Lomme, effektgradering P17 2021-11-06 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P17 2021-11-06 Note 1 p1=0.059
Spillsäd*), effektgradering P17 2021-11-06 Note 1
Åkerveronika, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1 p1=0.000
Åkerveronika, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1
Mjuknäva, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1 p1=0.000
Mjuknäva, % marktäckning P17 2021-11-06 Note 1
Korsört, effektgradering P17 2021-11-06 Note 1 p1=0.000
Korsört, effektgradering P17 2021-11-06 Note 1
Plantbestånd, bedömning 0-100 P18 2022-04-14 Note 1 p1=0.001
Plantbestånd, bedömning 0-100 P18 2022-04-14 Note 1
Kvickrot*), % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1 p1=0.000
Kvickrot*), % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1
Vitgröe*), % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1 p1=0.000
Vitgröe*), % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1
Spillsäd*), % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1 p1=0.001
Spillsäd*), % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1
Korsört, % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1 p1=0.662
Korsört, % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1
Våtarv, % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1 p1=0.000
Våtarv, % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1
Baldersbrå, % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1 p1=0.000
Baldersbrå, % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1
Lomme, % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1 p1=0.000
Lomme, % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1
Åkerviol, % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1 p1=0.001
Åkerviol, % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1
Ogräs, effektgradering P19 2022-04-14 Note 1 p1=0.000
Ogräs, effektgradering P19 2022-04-14 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1
Våtarv, effektgradering P19 2022-04-14 Note 1 p1=0.000
Våtarv, effektgradering P19 2022-04-14 Note 1
Baldersbrå, effektgradering P19 2022-04-14 Note 1 p1=0.000
Baldersbrå, effektgradering P19 2022-04-14 Note 1
Lomme, effektgradering P19 2022-04-14 Note 1 p1=0.000
Lomme, effektgradering P19 2022-04-14 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P19 2022-04-14 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), effektgradering P19 2022-04-14 Note 1
Åkerveronika, % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1 p1=0.000
Åkerveronika, % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1
Åkerveronika, effektgradering P19 2022-04-14 Note 1 p1=0.000
Åkerveronika, effektgradering P19 2022-04-14 Note 1
Mjuknäva, % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1 p1=0.000
Mjuknäva, % marktäckning P19 2022-04-14 Note 1
Kvickrot*), % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1 p1=0.041
Kvickrot*), % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1
Ogräs, % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1
Vitgröe*), % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1 p1=0.000
Vitgröe*), % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1
Spillsäd*), % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1 p1=0.172
Spillsäd*), % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1
Korsört, % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1 p1=0.099
Korsört, % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1
Våtarv, % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1 p1=0.000
Våtarv, % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1
Baldersbrå, % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1 p1=0.000
Baldersbrå, % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1
Lomme, % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1 p1=0.000
Lomme, % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1
Åkerviol, % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1 p1=0.000
Åkerviol, % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1
Ogräs, effektgradering P20 2022-05-11 Note 1 p1=0.000
Ogräs, effektgradering P20 2022-05-11 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P20 2022-05-11 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P20 2022-05-11 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1
Våtarv, effektgradering P20 2022-05-11 Note 1 p1=0.000
Våtarv, effektgradering P20 2022-05-11 Note 1
Baldersbrå, effektgradering P20 2022-05-11 Note 1 p1=0.000
Baldersbrå, effektgradering P20 2022-05-11 Note 1
Åkerveronika, % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1 p1=0.000
Åkerveronika, % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1
Mjuknäva, % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1 p1=0.000
Mjuknäva, % marktäckning P20 2022-05-11 Note 1
Skörd, kg/ha frö P21 2022-08-02 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha frö P21 2022-08-02 Note 1 RESIDUAL CV = 5.487
Skörd, kg/ha olja P21 2022-08-02 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha olja P21 2022-08-02 Note 1 RESIDUAL CV = 6.101
Skörd, kg/ha TS P21 2022-08-02 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha TS P21 2022-08-02 Note 1 RESIDUAL CV = 5.487
Ogräs, % marktäckning P21 2022-08-02 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P21 2022-08-02 Note 1
Olja, % av TS P21 2022-09-06 Note 1 p1=0.706
Olja, % av TS P21 2022-09-06 Note 1 RESIDUAL CV = 1.143
Renhet, % av råvara P21 2022-09-06 Note 1 p1=0.000
Renhet, % av råvara P21 2022-09-06 Note 1 RESIDUAL CV = 2.009
Vatten, % i kärna/frö P21 2022-09-06 Note 1 p1=0.000
Vatten, % i kärna/frö P21 2022-09-06 Note 1 RESIDUAL CV = 2.864

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
E01: Vid anläggning2021-08-16Ca-ALmg/100 g jord 125
 Cu-HClmg/kg jord 6,8
 Jordart 123
 K/Mg-kvot 2,2
 K-ALmg/100 g jord 15,4
 K-HClmg/100 g jord 133,9
 Mg-ALmg/100 g jord 6,9
 P-ALmg/100 g jord 7,7
 pH0 -25 cm djup 6,3
 P-HClmg/100 g jord 50,1
 Sand + grovmo% i jord 0-25 cm 60
 Mull% i jord 0-25 cm 2
 Ler% i jord 0-25 cm 12
 Silt% i jord 0-30 cm 26
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P21: Vid skördP17: Höst strax före tillväxtens slut
2022-09-06 ST. 2021-11-06 ST. 19
Renhet
% av råvara
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Korsört
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Svinmålla
% marktäckning
Baldersbrå
% marktäckning
188,7451450,811
296,960,50,50,50,51
397,180,70,50,50,52
489,4470,5460,812
594,517120,60,55
697,1150,520,50,55
797,2140,610,50,56
 P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-06 ST. 19
Lomme
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Ogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Våtarv
effektgradering
Baldersbrå
effektgradering
14243
20,559498610092
30,549297710088
44322470,50,5
50,558490169975
60,5585921510078
70,5485911310075
 P17: Höst strax före tillväxtens slutP18: VårP19: Vår vid begynnande tillväxt
2021-11-06 ST. 192022-04-14 ST. 512022-04-14 ST.
Lomme
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
Åkerveronika
% marktäckning
Mjuknäva
% marktäckning
Korsört
effektgradering
Plantbestånd
bedömning 0-100
Kvickrot*)
% marktäckning
131751
2991000,050,5100830,8
3100980,10,5100790,5
40,5100510,5750,6
51009430,575830,7
61001000,60,577850,5
7100990,80,577850,5
 P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST. 2022-04-14 ST. 502022-04-14 ST. >19
Vitgröe*)
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Korsört
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Baldersbrå
% marktäckning
Lomme
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
10,50,60,1101663
20,50,050,050,0520,067
30,50,10,050,220,056
40,40,050,05101683
540,50,06320,055
630,050,1230,054
70,50,050,060,060,10,063
 P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST. 512022-04-14 ST. 502022-04-14 ST. >192022-04-14 ST. 2022-04-14 ST. 50
Ogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Våtarv
effektgradering
Baldersbrå
effektgradering
Lomme
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
Åkerveronika
% marktäckning
1474
294910092991000,06
39699994100990,05
46450,50,50,51005
5891595941000,54
6911393901001002
79749999991000,6
 P19: Vår vid begynnande tillväxtP20: Vår stadium 59
2022-04-14 ST. 502022-04-14 ST. >192022-05-11 ST. 2022-05-11 ST. 612022-05-11 ST.
Åkerveronika
effektgradering
Mjuknäva
% marktäckning
Kvickrot*)
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
Vitgröe*)
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Korsört
% marktäckning
110,6450,050,60,5
2990,060,7130,050,50,5
31000,050,6110,050,70,5
40,510,5450,060,50,5
5920,0512020,70,8
6910,060,6160,40,50,8
7970,050,570,050,50,7
 P20: Vår stadium 59
2022-05-11 ST. 2022-05-11 ST. 61
Våtarv
% marktäckning
Baldersbrå
% marktäckning
Lomme
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Ogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
19159144
20,530,510969613
30,530,57959510
41411922245
5140,56939315
6240,56939314
70,810,5398987
 P20: Vår stadium 59P21: Vid skörd
2022-05-11 ST. 2022-08-02 ST.
Våtarv
effektgradering
Baldersbrå
effektgradering
Åkerveronika
% marktäckning
Mjuknäva
% marktäckning
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Skörd & merskörd
kg/ha olja
132250327511258
2100940,50,536211228551
3100940,70,538021427662
40,50,531263114061
5989330,535661168528
6979320,537041319606
799980,90,537491368609
 P21: Vid skördP01: Vid 1:a behandlingP03: Vid 2:a behandlingP05: Vid 3:e behandlingP09: Vid 5:e behandlingP13: Vid 7:e behandling
2022-08-02 ST. 2022-09-06 ST. 2021-08-16 ST. 002021-08-31 ST. 112021-09-07 ST. 122021-09-15 ST. 142021-10-13 ST. 19
Ogräs
% marktäckning
Olja
% av TS
Ogräs
antal plantor/m2
11250,20111264494494
23250
32850,5
4550,1
54250,1
64350,3
72149,8
 P19: Vår vid begynnande tillväxtP21: Vid skördP02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P10: 1-2 veckor efter behandling 5P14: 1-2 veckor efter behandling 7
2022-04-14 ST. 512022-08-02 ST. 2021-08-28 ST. 102021-09-07 ST. 122021-09-15 ST. 142021-09-24 ST. 162021-10-23 ST. 19
Ogräs
antal plantor/m2
Stråstyrka
%
Missfärgning
%
118110000000
210026640
310026650
4100000
5100000
6100000
7100000
 P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P10: 1-2 veckor efter behandling 5P14: 1-2 veckor efter behandling 7P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2
2021-08-28 ST. 102021-09-07 ST. 122021-09-15 ST. 142021-09-24 ST. 162021-10-23 ST. 192021-08-28 ST. 102021-09-07 ST. 12
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
10000000
20000000
30000000
4000
5000
6000
7000
 P06: 1-2 veckor efter behandling 3P10: 1-2 veckor efter behandling 5P14: 1-2 veckor efter behandling 7P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P10: 1-2 veckor efter behandling 5
2021-09-15 ST. 142021-09-24 ST. 162021-10-23 ST. 192021-08-28 ST. 102021-09-07 ST. 122021-09-15 ST. 142021-09-24 ST. 16
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
10000000
20000086
30000086
400000
500000
600000
7001800
 P14: 1-2 veckor efter behandling 7P01: Vid 1:a behandlingP03: Vid 2:a behandling
2021-10-23 ST. 192021-08-16 ST. 002021-08-31 ST. 102021-08-31 ST. 112021-08-31 ST. 102021-08-31 ST. 12
Tillväxthämning
% plantor med
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Höstraps
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Baldersbrå
antal plantor/m2
10009633219
20
30
40
50
60
70
 P03: Vid 2:a behandling
2021-08-31 ST. 102021-08-31 ST. 112021-08-31 ST. 2021-08-31 ST. 112021-08-31 ST. 10
Kvickrot*)
antal skott/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Åkerveronika
antal plantor/m2
Mjuknäva
antal plantor/m2
1141111096624
2
3
4
5
6
7
 P05: Vid 3:e behandling
2021-09-07 ST. 112021-09-07 ST. 122021-09-07 ST. 102021-09-07 ST. 12
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Höstraps
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Svinmålla
antal plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
Baldersbrå
antal plantor/m2
128214328104532
2
3
4
5
6
7
 P05: Vid 3:e behandling
2021-09-07 ST. 122021-09-07 ST. 112021-09-07 ST. 132021-09-07 ST. 122021-09-07 ST. 2021-09-07 ST. 122021-09-07 ST. 10
Kvickrot*)
antal skott/m2
Vitgröe*)
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Åkerveronika
antal plantor/m2
1212812640214112
2
3
4
5
6
7
 P05: Vid 3:e behandlingP09: Vid 5:e behandling
2021-09-07 ST. 112021-09-15 ST. 212021-09-15 ST. 162021-09-15 ST. 14
Mjuknäva
antal plantor/m2
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Höstraps
plantor/m2
Korsört
antal plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Svinmålla
antal plantor/m2
17304393251110
2
3
4
5
6
7
 P09: Vid 5:e behandling
2021-09-15 ST. 162021-09-15 ST. 152021-09-15 ST. 2021-09-15 ST. 212021-09-15 ST. 122021-09-15 ST. 14
Lomme
antal plantor/m2
Baldersbrå
antal plantor/m2
Kvickrot*)
antal skott/m2
Vitgröe*)
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Stånds*)
antal plantor/m2
112860303001575
2
3
4
5
6
7
 P09: Vid 5:e behandlingP13: Vid 7:e behandling
2021-09-15 ST. 142021-09-15 ST. 2021-09-15 ST. 142021-10-13 ST. 212021-10-13 ST. 50
Ogräs
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Åkerveronika
antal plantor/m2
Mjuknäva
antal plantor/m2
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
Örtogräs, totalt
plantor/m2
1494043456730439
2
3
4
5
6
7
 P13: Vid 7:e behandling
2021-10-13 ST. 192021-10-13 ST. 502021-10-13 ST. 402021-10-13 ST. 502021-10-13 ST. 192021-10-13 ST.
Höstraps
plantor/m2
Korsört
antal plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Svinmålla
antal plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
Baldersbrå
antal plantor/m2
Kvickrot*)
antal skott/m2
132511101286030
2
3
4
5
6
7
 P13: Vid 7:e behandling
2021-10-13 ST. 212021-10-13 ST. 222021-10-13 ST. 182021-10-13 ST. 502021-10-13 ST. 192021-10-13 ST. 2021-10-13 ST. 19
Vitgröe*)
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Stånds*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
130015754940434
2
3
4
5
6
7
 P13: Vid 7:e behandlingP17: Höst strax före tillväxtens slutP19: Vår vid begynnande tillväxt
2021-10-13 ST. 402021-10-13 ST. 192021-11-06 ST. 192022-04-14 ST. 602022-04-14 ST. 502022-04-14 ST. 51
Åkerveronika
antal plantor/m2
Mjuknäva
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
effektgradering
Svinmålla
effektgradering
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Höstraps
plantor/m2
1567417527
2100100
3100100
4190
5100100
6100100
7100100
 P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST. 502022-04-14 ST. >192022-04-14 ST. 2022-04-14 ST. 602022-04-14 ST. 292022-04-14 ST. >19
Våtarv
antal plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
Baldersbrå
antal plantor/m2
Kvickrot*)
antal skott/m2
Vitgröe*)
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
123584314131
2
3
4
5
6
7
 P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-14 ST. 512022-04-14 ST. 2022-04-14 ST. 512022-04-14 ST. 2022-04-14 ST. 512022-04-14 ST. 502022-04-14 ST. >19
Ogräs
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Åkerveronika
antal plantor/m2
Mjuknäva
antal plantor/m2
118101750515
2094
3096
406
5089
6091
7097
 P20: Vår stadium 59P21: Vid skörd
2022-05-11 ST. 2022-09-06 ST.
Övriga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Lomme
effektgradering
Svinmålla
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
Korsört
effektgradering
Råprotein
% av TS
1018
2010010018,5
301009718,1
40010018,2
5010010018,6
6010010018,6
7010010018,7
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P19Ogräs, % marktäckning
P21CHLOROFYL, Klorofyll PPM
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P07Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P08Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P11Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P12Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P15Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P16Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling avviker något från försöksplan
OKRegistreringar OK
OKProvuttagning/analyser mindre väl utförda
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2021-08-28GenerelltFältkort
Download (pdf)
FörsöksbehandlingarSprutjournal med ogräsavräkning
Download (xls)
2021-08-31FörsöksbehandlingarSprutjournal med ogräsavräkningar
Download (xls)
2021-09-07FörsöksbehandlingarSprutjournal med ogräsavräkning. Angivet gräsogräs, oklar på vilken art det är, återkommer till senare ogräsavräkning./BP
Download (xls)
Mättidpunkter och värdenSkadorna är missfärgningar orasakade av Centium, har ökat sen föregående gradering./BP
2021-09-15Mättidpunkter och värdenSprutjournal. I ogräsavräkningen 2021-09-07 har åkerbinda bytts ut mot svinmålla, gräsogräs har ändrats till vitgröe. 2021-09-07, en del av det som räknats som åkerveronika har förväxlats mot åkerviol./BP
Download (xls)
2021-09-16Mättidpunkter och värdenP07 sammmanfaller med P05, P08 sammanfaller med P06./BP
2021-09-24Mättidpunkter och värdenP12 sammanfaller med P10./BP
2021-10-13FörsöksbehandlingarSprutjournal, mycket ogräs som täcker hela ytan som skall räknas, bedömmer att det inte blivit någon förändring i antalet mot föregående räkning som därför anges i P13./BP
Download (xls)
FörsöksbehandlingarP13 och P15 sammanfaller, då marktemperaturen var under 10 grader./BP
2021-11-06Mättidpunkter och värdenOgräs och effekt gradering
Download (xlsx)
2022-04-05Mättidpunkter och värdenJordanalys
Download (xlsx)
2022-04-14Mättidpunkter och värdenMarktäckning och effektgradering./BP I rutor där inga värden är registrerade (förutom led 1 effektgradering) har det inte kunnat göras en tillförlitlig bedömning./BP
Download (xlsx)
FörsöksbehandlingarSprutjournal med ogräsräkning./BP
Download (xls)
2022-04-22P19 2022-04-14Mättidpunkter och värden'Ogräs, effektgradering' kopierad till 'Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering' trots % marktäckning av gräs inte noterades i samtliga rutor. Detta för att inte förlora värdena till seriesammanställningen.
2022-05-11Mättidpunkter och värdenMarktäckning och effektgradering./BP
Download (xlsx)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk