Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8010P-2022-001. Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
HS Skåne Helena Håkansson
Borgeby gård Borgeby Slottsväg 11
23791, BJÄRRED 23791 Bjärred
Tel: /073-8015225 Tel: 010-4762034 / 010-4762034
E-post: E-post: helena.hakansson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 5205 Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A)
Placering: Forsøgspladskode: M-__310___-2021
UTM Zon: 33 0566651
Easting: 375 679 m  
Northing: 6 179 910 m  
Gps: 55.748900985572, 13.0193255613504  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: Vistive. Förfrukt: Höstråg.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2021-08-21OdlingsPlöjning efter skörd, datumFörsöket och fältet omkring
2021-08-24Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2021-08-24 350 kgGödselmedelYaraMila Raps 17-5-10 , 59,516,135Försöket och fältet omkring
2022-03-14 250 kgAxan67,5Försöket och fältet omkring
2022-04-09 350 kgAxan94,5Försöket och fältet omkring
2022-04-20 0,2 lInsekticiderMavrik 2FFörsöket och fältet omkring
2022-05-10 0,7 lFungiciderPropulse SE 250Försöket och fältet omkring
2022-07-26Skörd och bärgningSkörd före beh, datumFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av FMC2021-08-26000,33 l Centium 36 CS L
2St. 10 - 112021-09-02102,25 l Gajus 
3Spillsäden BBCH 13,Minst 7 dagar mellan behandlingarna2021-09-13130,75 l Targa super 
31Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av FMC2021-08-26000,33 l Centium 36 CS L
2St. 12 - 152021-09-29140,25 l Belkar 
3Spillsäden BBCH 12-13,Minst 7 dagar mellan behandlingarna2021-09-13130,75 l Targa super 
41Spillsäden BBCH 12-13,Regional finansiering2021-09-13130,75 l Targa super L
51St. 13 - 14,Regional finansiering2021-09-29140,25 l Belkar L
61Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av SJV2021-09-13130,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar2021-09-29140,25 l Belkar 
71Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av Corteva2021-09-13130,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan Targa super och första Belkarbehandlingingen2021-09-29140,25 l Belkar 
3St. 16 - 16,21 dagar efter första Belkarbehandlingen2021-10-18160,25 l Belkar 
4Oktober-november, marktemp <10°C,Om 2:a beh med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2021-11-16161,25 l Kerb Flo 400 

 
 
Statistik - Revision
P21: Vid skörd
2022-07-26 ST.
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
195,6 94,5 96,7b
298 96,8 99,1a
397,9 96,8 99,1a
497 95,9 98,2a
595,5 94,3 96,6b
698 96,9 99,1a
798,2 97,1 99,4a

P21: Vid skörd
2022-07-26 ST. 90
 Stråstyrka
%
Nedre konf.Övre konf.
187 80,8 91,7
291 86,5 94,4
390 84,7 93,6
486 79,7 91,2
581 71,9 87,1
691 85,6 94,0
791 85,6 94,0

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-18 ST. 55
 Pilört
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2100 77,1 100,0a
3100 77,1 100,0a
47 0,1 80,7b
513 0,3 90,1b
67 0,1 80,7b
70,5 0,0 22,9b

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-18 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
259 30,5 82,1a
358 30,0 81,7a
47 2,2 18,8c
520 7,1 44,2bc
640 17,2 68,4ab
762 33,2 83,8a

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-18 ST. 16
 Åkerviol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
26 1,1 26,0b
31 0,2 5,8b
41 0,2 5,8b
51 0,2 5,8b
611 2,1 40,3b
771 30,4 93,2a

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-18 ST. 32
 Revormstörel
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
20,5 0,0 10,9b
30,5 0,0 10,9b
40,5 0,0 10,9b
57 0,3 63,3b
627 1,5 90,2b
7100 89,1 100,0a

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-18 ST. 30
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
299 93,6 99,9a
3100 96,7 99,9a
499 95,4 99,9a
54 0,6 21,1b
699 95,4 99,9a
799 94,2 99,9a

P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-18 ST. 16
 Nattglim
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2100 85,8 100,0a
3100 85,8 100,0a
40,5 0,0 14,2c
50,5 0,0 14,2c
650 2,9 97,1b
773 7,5 98,9ab

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-08 ST. 51
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
112 9,3 15,3a
21 1,0 1,8d
32 1,5 2,6d
48 5,9 10,0b
511 8,7 14,5a
64 2,8 4,8c
72 1,3 2,2d

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-08 ST. 30
 Våtarv
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
10,6 0,4 1,0a
20,2 0,2 0,4c
30,2 0,2 0,4c
40,7 0,4 1,2a
50,6 0,4 1,0a
60,5 0,3 0,8ab
70,3 0,2 0,5bc

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-08 ST. 30
 Veronika
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
10,5 0,3 0,8
20,2 0,2 0,4
30,4 0,2 0,5
40,6 0,4 0,9
50,4 0,3 0,6
60,4 0,3 0,6
70,5 0,3 0,8

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-08 ST. 30
 Lomme
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
10,4 0,3 0,6ab
20,2 0,2 0,3c
30,2 0,2 0,3c
40,5 0,4 0,7a
50,3 0,2 0,4bc
60,2 0,2 0,3c
70,2 0,2 0,3c

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-08 ST. 30
 Åkerviol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
11 0,8 1,7
21 0,7 1,5
31 0,8 1,7
41 0,8 1,7
51 0,8 1,7
61 0,8 1,7
71 0,7 1,5

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-08 ST. 51
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
13 2,5 4,5ab
21 0,7 1,4e
32 1,2 2,1d
44 2,9 5,2a
52 1,8 3,3bc
62 1,7 3,1c
72 1,2 2,1d

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-08 ST. 30
 Losta*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
18 5,4 12,8a
20,4 0,3 0,7d
30,4 0,3 0,7d
44 2,4 5,8b
59 5,5 13,1a
61 0,7 1,8c
70,3 0,2 0,5d

P19: Vår vid begynnande tillväxt
2022-04-08 ST. 30
 Förgätmigej
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
10,6 0,4 0,9ab
20,2 0,2 0,4c
30,3 0,2 0,4c
40,7 0,5 1,0a
50,3 0,2 0,4c
60,4 0,2 0,5bc
70,2 0,2 0,4c

P20: Vår stadium 59
2022-04-30 ST. 51
 Losta*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
297 83,7 99,6a
367 23,1 93,0bc
413 2,3 50,6c
513 2,3 50,6c
625 4,8 69,0c
794 70,2 99,1ab

P20: Vår stadium 59
2022-04-30 ST. 61
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
283 36,9 97,6
381 34,8 97,3
49 1,1 43,5
524 3,7 72,7
650 10,9 89,3
784 38,2 97,7

P20: Vår stadium 59
2022-04-30 ST. 50
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
299 46,1 100,0
398 36,4 100,0
415 0,2 94,8
550 0,9 99,1
694 12,1 99,9
798 33,7 100,0

P20: Vår stadium 59
2022-04-30 ST. 50
 Veronika
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
299 43,0 100,0
399 43,0 100,0
415 0,1 95,4
532 0,4 98,3
612 0,1 94,0
798 31,0 100,0

P20: Vår stadium 59
2022-04-30 ST. 50
 Viol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
259 15,6 91,5
345 9,6 86,2
44 0,5 23,9
57 0,9 35,2
621 3,4 67,6
767 20,7 93,9

P20: Vår stadium 59
2022-04-30 ST. 50
 Lomme
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
299 27,9 100,0
399 27,9 100,0
485 2,4 99,9
585 2,4 99,9
698 18,7 100,0
7100 45,8 100,0

P20: Vår stadium 59
2022-04-30 ST. 32
 Förgätmigej
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
299 65,6 100,0a
399 65,6 100,0a
44 0,1 68,9b
532 1,0 95,8b
655 2,5 98,3ab
799 65,6 100,0a

P21: Vid skörd
2022-07-26 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
14762 4071,8 5452,8c Ref. 100
25982 5291,7 6672,7a 126 110 145
35739 5048,1 6429,1ab 121 105 139
45201 4510,3 5891,3bc 109 94 127
54588 3897,1 5278,1c 96 82 113
65830 5139,8 6520,8ab 122 107 141
76246 5555,1 6936,1a 131 115 151

P21: Vid skörd
2022-07-26 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12231 1895,3 2567,5c Ref. 100
22850 2513,8 3186,0a 128 111 148
32720 2383,5 3055,7ab 122 106 141
42449 2113,1 2785,3bc 110 95 128
52131 1795,3 2467,5c 96 81 112
62759 2423,1 3095,3ab 124 107 143
72971 2635,3 3307,5a 133 116 154

P21: Vid skörd
2022-07-26 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
14334 3705,3 4962,0c Ref. 100
25444 4815,5 6072,2a 126 110 145
35222 4593,8 5850,5ab 121 105 139
44733 4104,3 5361,0bc 109 94 127
54175 3546,4 4803,1c 96 82 113
65306 4677,2 5933,9ab 122 107 141
75683 5055,1 6311,8a 131 115 151

P21: Vid skörd
2022-07-26 ST. 90
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
176 65,6 84,5a
210 6,3 16,0d
328 18,3 39,1c
456 43,2 68,6b
571 59,5 80,8ab
658 44,7 69,8b
716 10,3 24,8cd

P21: Vid skörd
2022-07-26 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
151,4 50,7 52,2cd
252,4 51,6 53,1a
352,1 51,4 52,8ab
451,7 51,0 52,4bc
551 50,2 51,7d
652 51,3 52,7abc
752,3 51,5 53,0ab

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P21 2022-07-26 Skörd, kg/ha frö lsd1=724 p1=0,00069 14,4m2
P21 2022-07-26 Skörd, kg/ha olja lsd1=348 p1=0,00038 14,4m2
P21 2022-07-26 Skörd, kg/ha TS lsd1=659 p1=0,00069 14,4m2
P21 2022-07-26 Olja, % av TS lsd1=0,6 p1=0,0026
P21 2022-07-26 Renhet, % av råvara lsd1=1,3 p1=0,00047
P21 2022-07-26 Vatten, % i kärna/frö lsd1=0,6 p1=0,03126

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Pilört, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1 p1=0.000
Pilört, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1 p1=0.005
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1
Åkerviol, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1 p1=0.001
Åkerviol, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1
Revormstörel, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1 p1=0.001
Revormstörel, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P17 2021-11-18 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), effektgradering P17 2021-11-18 Note 1
Nattglim, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1 p1=0.000
Nattglim, effektgradering P17 2021-11-18 Note 1
Ogräs, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1
Våtarv, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1 p1=0.001
Våtarv, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1
Veronika, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1 p1=0.052
Veronika, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1
Lomme, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1 p1=0.006
Lomme, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1
Åkerviol, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1 p1=0.942
Åkerviol, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1
Losta*), % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1 p1=0.000
Losta*), % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1
Förgätmigej, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1 p1=0.003
Förgätmigej, % marktäckning P19 2022-04-08 Note 1
Losta*), effektgradering P20 2022-04-30 Note 1 p1=0.001
Losta*), effektgradering P20 2022-04-30 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P20 2022-04-30 Note 1 p1=0.053
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P20 2022-04-30 Note 1
Våtarv, effektgradering P20 2022-04-30 Note 1 p1=0.241
Våtarv, effektgradering P20 2022-04-30 Note 1
Veronika, effektgradering P20 2022-04-30 Note 1 p1=0.126
Veronika, effektgradering P20 2022-04-30 Note 1
Viol, effektgradering P20 2022-04-30 Note 1 p1=0.051
Viol, effektgradering P20 2022-04-30 Note 1
Lomme, effektgradering P20 2022-04-30 Note 1 p1=0.465
Lomme, effektgradering P20 2022-04-30 Note 1
Förgätmigej, effektgradering P20 2022-04-30 Note 1 p1=0.021
Förgätmigej, effektgradering P20 2022-04-30 Note 1
Skörd, kg/ha frö P21 2022-07-26 Note 1 p1=0.001
Skörd, kg/ha frö P21 2022-07-26 Note 1 RESIDUAL CV = 8.896
Skörd, kg/ha olja P21 2022-07-26 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha olja P21 2022-07-26 Note 1 RESIDUAL CV = 9.045
Skörd, kg/ha TS P21 2022-07-26 Note 1 p1=0.001
Skörd, kg/ha TS P21 2022-07-26 Note 1 RESIDUAL CV = 8.896
Stråstyrka, % P21 2022-07-26 Note 1 p1=0.114
Stråstyrka, % P21 2022-07-26 Note 1
Ogräs, % marktäckning P21 2022-07-26 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P21 2022-07-26 Note 1
Olja, % av TS P21 2022-07-26 Note 1 p1=0.003
Olja, % av TS P21 2022-07-26 Note 1 RESIDUAL CV = 0.839
Renhet, % av råvara P21 2022-07-26 Note 1 p1=0.000
Renhet, % av råvara P21 2022-07-26 Note 1 RESIDUAL CV = 0.897
Vatten, % i kärna/frö P21 2022-07-26 Note 1 p1=0.031
Vatten, % i kärna/frö P21 2022-07-26 Note 1 RESIDUAL CV = 3.852

 
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P21: Vid skördP17: Höst strax före tillväxtens slut
2022-07-26 ST. 2022-07-26 ST. 902021-11-18 ST. 552021-11-18 ST. 2021-11-18 ST. 162021-11-18 ST. 322021-11-18 ST. 30
Renhet
% av råvara
Stråstyrka
%
Pilört
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Åkerviol
effektgradering
Revormstörel
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
195,687
298911005960,599
397,9901005810,5100
497867710,599
595,5811320174
69891740112799
798,2910,5627110099
 P17: Höst strax före tillväxtens slutP19: Vår vid begynnande tillväxt
2021-11-18 ST. 162022-04-08 ST. 512022-04-08 ST. 302022-04-08 ST. 51
Nattglim
effektgradering
Ogräs
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Veronika
% marktäckning
Lomme
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
1120,60,50,413
210010,20,20,211
310020,20,40,212
40,580,70,60,514
50,5110,60,40,312
65040,50,40,212
77320,30,50,212
 P19: Vår vid begynnande tillväxtP20: Vår stadium 59
2022-04-08 ST. 302022-04-30 ST. 512022-04-30 ST. 612022-04-30 ST. 50
Losta*)
% marktäckning
Förgätmigej
% marktäckning
Losta*)
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Våtarv
effektgradering
Veronika
effektgradering
Viol
effektgradering
180,6
20,40,29783999959
30,40,36781989945
440,713915154
590,3132450327
610,42550941221
70,30,29484989867
 P20: Vår stadium 59P21: Vid skörd
2022-04-30 ST. 502022-04-30 ST. 322022-07-26 ST. 2022-07-26 ST. 902022-07-26 ST.
Lomme
effektgradering
Förgätmigej
effektgradering
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Ogräs
% marktäckning
Olja
% av TS
14334476222317651,4
29999544412206191052,4
3999952229764882852,1
485447334382185651,7
585324175-175-1007151
69855530610685285852
710099568314837401652,3
 P01: Vid 1:a behandlingP05: Vid 3:e behandlingP07: Vid 4:e behandlingP09: Vid 5:e behandlingP17: Höst strax före tillväxtens slutP19: Vår vid begynnande tillväxtP02: 1-2 veckor efter behandling 1
2021-08-26 ST. 002021-09-13 ST. 132021-09-30 ST. 142021-10-18 ST. 162021-11-18 ST. 2022-04-08 ST. 512020-09-13 ST.
Ogräs
antal plantor/m2
Missfärgning
%
107410110534510
20
30
4
5
6
7
 P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4P10: 1-2 veckor efter behandling 5P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3
2021-09-23 ST. 2021-09-23 ST. 132021-10-08 ST. 152021-11-25 ST. 162020-09-13 ST. 2021-09-23 ST. 2021-09-23 ST. 13
Missfärgning
%
Missfärgning
%
Nekroser
%
100000
20000000
30000000
40000
50000
60000
70000
 P08: 1-2 veckor efter behandling 4P10: 1-2 veckor efter behandling 5P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4P10: 1-2 veckor efter behandling 5
2021-10-08 ST. 2021-11-25 ST. 162020-09-13 ST. 2021-09-23 ST. 2021-09-23 ST. 132021-10-08 ST. 2021-11-25 ST. 16
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
Plantdeformationer
%
1000000
20000000
30000000
400000
500000
600000
700000
 P02: 1-2 veckor efter behandling 1P04: 1-2 veckor efter behandling 2P06: 1-2 veckor efter behandling 3P08: 1-2 veckor efter behandling 4P10: 1-2 veckor efter behandling 5P01: Vid 1:a behandling
2020-09-09 ST. 2021-09-23 ST. 2021-09-23 ST. 132021-10-08 ST. 2021-11-25 ST. 162021-08-26 ST. 00
Tillväxthämning
% plantor med
Tillväxthämning
% plantor med
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
1000000
200000
300000
4000
5000
6000
7000
 P05: Vid 3:e behandling
2021-09-13 ST. 122021-09-13 ST. 132021-09-13 ST. 122021-09-13 ST. 132021-09-13 ST. 122021-09-13 ST. 13
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Svinmålla
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Revormstörel
antal plantor/m2
Spillsäd*)
% marktäckning
1693526641
2
3
4
5
6
7
 P05: Vid 3:e behandlingP07: Vid 4:e behandling
2021-09-13 ST. 122021-09-13 ST. 132021-09-13 ST. 122021-09-13 ST. 132021-09-13 ST. 122021-09-30 ST. 14
Svinmålla
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Revormstörel
% marktäckning
Örtogräs, totalt
plantor/m2
10,5740,5695485
2
3
4
5
6
7
 P07: Vid 4:e behandling
2021-09-30 ST. 142021-09-30 ST. 132021-09-30 ST. 14
Svinmålla
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Revormstörel
antal plantor/m2
Spillsäd*)
% marktäckning
Svinmålla
% marktäckning
15161097020,8
2
3
4
5
6
7
 P07: Vid 4:e behandlingP09: Vid 5:e behandling
2021-09-30 ST. 142021-09-30 ST. 132021-09-30 ST. 142021-10-18 ST. 30
Ogräs
antal plantor/m2
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Revormstörel
% marktäckning
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Svinmålla
antal plantor/m2
110128564905
2
3
4
5
6
7
 P09: Vid 5:e behandling
2021-10-18 ST. 202021-10-18 ST. 152021-10-18 ST. 162021-10-18 ST. 152021-10-18 ST. 202021-10-18 ST. 302021-10-18 ST. 13
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Revormstörel
antal plantor/m2
Spillsäd*)
% marktäckning
Svinmålla
% marktäckning
Nattglim
antal plantor/m2
11910107020,85
2
3
4
5
6
74
 P09: Vid 5:e behandlingP17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-10-18 ST. 162021-10-18 ST. 152021-10-18 ST. 162021-10-18 ST. 152021-10-18 ST. 132021-11-18 ST. 30
Ogräs
antal plantor/m2
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Revormstörel
% marktäckning
Nattglim
% marktäckning
Örtogräs, totalt
plantor/m2
1105290740,631
2
3
4
5
6
7
 P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-18 ST. 302021-11-18 ST. 552021-11-18 ST. 302021-11-18 ST. 162021-11-18 ST. 2021-11-18 ST. 322021-11-18 ST. 30
Svinmålla
antal plantor/m2
Pilört
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Revormstörel
antal plantor/m2
Spillsäd*)
% marktäckning
11231116114
2
3
4
5
6
7
 P17: Höst strax före tillväxtens slut
2021-11-18 ST. 302021-11-18 ST. 552021-11-18 ST. 162021-11-18 ST. 2021-11-18 ST. 162021-11-18 ST.
Svinmålla
% marktäckning
Pilört
% marktäckning
Nattglim
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
11363413113
2
3
4
5
6
7
 P17: Höst strax före tillväxtens slutP19: Vår vid begynnande tillväxt
2021-11-18 ST. 322021-11-18 ST. 302021-11-18 ST. 162022-04-08 ST. 30
Revormstörel
% marktäckning
Svinmålla
effektgradering
Nattglim
% marktäckning
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Förgätmigej
antal plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
144381322
2100
3100
475
5100
6100
7100
 P19: Vår vid begynnande tillväxtP20: Vår stadium 59
2022-04-08 ST. 302022-04-08 ST. 512022-04-30 ST. 51
Lomme
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Veronika
antal plantor/m2
Losta*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
117138511338
2
3
4
5
6
7
 P20: Vår stadium 59
2022-04-30 ST. 322022-04-30 ST. 502022-04-30 ST. 612022-04-30 ST. 502022-04-30 ST. 51
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Förgätmigej
antal plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Veronika
antal plantor/m2
Losta*)
antal plantor/m2
11322120138
2
3
4
5
6
7
 P20: Vår stadium 59
2022-04-30 ST. 502022-04-30 ST. 612022-04-30 ST. 502022-04-30 ST. 612022-04-30 ST. 51
Våtarv
% marktäckning
Veronika
% marktäckning
Lomme
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Losta*)
% marktäckning
1310,81371010
2
3
4
5
6
7
 P20: Vår stadium 59P21: Vid skörd
2022-04-30 ST. 502022-04-30 ST. 322022-07-26 ST.
Viol
% marktäckning
Förgätmigej
% marktäckning
TK-vikt
g
N Kväve-total
% av TS
CHLOROFYL
Klorofyll PPM
Råprotein
% av TS
1414,82,738,617,1
25,42,661216,6
35,32,6212,216,4
452,687,116,8
54,72,79917,4
65,22,711017
75,42,7411,817,1
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P03Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P11Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P12Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P13Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P14Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P15Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P16Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P18Plantbestånd, bedömning 0-100
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKMindre viktiga registreringar saknas eller är felaktiga
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2021-11-16GenerelltSprutjournal
Download (xlsx)
2021-11-22P17 Höst strax före tillväxtens slutMättidpunkter och värdenSvinmålla och revormstörel på väg att vissna ner.
2022-04-30GenerelltFinns inga siffror i block 3 på marktäckning av Lomme på gradering P20 eftersom ogräset inte fanns i det blocket.
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk