Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8015-2022-002. Spillsäd i höstraps
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Karta över försöket
Erik Sundell Johan Lidberg
Loo 575 Logården
46633, SOLLEBRUNN 46792 Grästorp
Tel: 0708744399 Tel: 0511-24880 / 0708-703358
E-post: E-post: Johan.Lidberg@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0473 Nationellt jordbruksområde: Varaslätten (15A)
Placering: Forsøgspladskode: R-_____-2021
UTM Zon: 33 0566568
Easting: 370 849 m  
Northing: 6 442 528 m  
Gps: 58.1052714125502, 12.8083734535093  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: DK Exsteel (CWH376). Förfrukt: Konservärter.
Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.Syfte
2021-07-27Skörd och bärgningSkörd före beh, datumFörsöket och fältet omkring
2021-08-05 40 frönUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2021-08-06Sådatum, spillsädEndast försöket
2021-08-06Sort, spillsädEndast försöket
2021-08-07 7 kgAnnatSluxx HPFörsöket och fältet omkring
2021-09-06 0,2 lInsekticiderMavrik 2FFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11 Ingen spillsäd L
2 Obehandlat 
21Senast 1 dag efter sådd2021-08-0610 pl/m2 Spillsäd L
2 Obehandlat 
31Senast 1 dag efter sådd2021-08-0620 pl/m2 Spillsäd L
2 Obehandlat 
41Senast 1 dag efter sådd2021-08-0630 pl/m2 Spillsäd L
2 Obehandlat 
51 Ingen spillsäd L
2St. 13 - 13,Höst2021-08-24130,56 l Targa super 
61Senast 1 dag efter sådd2021-08-0610 pl/m2 Spillsäd L
2St. 13 - 13,Höst2021-08-24130,56 l Targa super 
71Senast 1 dag efter sådd2021-08-0620 pl/m2 Spillsäd L
2St. 13 - 13,Höst2021-08-24130,56 l Targa super 
81Senast 1 dag efter sådd2021-08-0620 pl/m2 Spillsäd L
2St. 13 - 13,Höst2021-08-24130,45 l Select Plus 
91Senast 1 dag efter sådd2021-08-0620 pl/m2 Spillsäd L
2St. 13 - 13,Höst2021-08-24130,375 l  Agil 100 EC 
101Senast 1 dag efter sådd2021-08-0620 pl/m2 Spillsäd L
2St. 13 - 13,Höst2021-08-24130,75 l Focus Ultra 
0,5 l Dash 
111Senast 1 dag efter sådd2021-08-0620 pl/m2 Spillsäd L
2St. 13 - 13,Höst2021-08-24130,56 l Leopard 
121Senast 1 dag efter sådd2021-08-0620 pl/m2 Spillsäd L
2St. 13 - 13,Höst2021-08-24130,45 l Pantera 40 EC 
0,2 l Vätmedel 
131Senast 1 dag efter sådd2021-08-0630 pl/m2 Spillsäd L
2St. 13 - 13,Höst2021-08-24130,56 l Targa super 
141 Ingen spillsäd L
2Vår0,56 l Targa super 
151Senast 1 dag efter sådd2021-08-0610 pl/m2 Spillsäd L
2Vår0,56 l Targa super 
161Senast 1 dag efter sådd2021-08-0620 pl/m2 Spillsäd L
2Vår0,56 l Targa super 
171Senast 1 dag efter sådd2021-08-0630 pl/m2 Spillsäd L
2Vår0,56 l Targa super 

 
 
Statistik - Revision
P01: Vid höstbehandlingen
2021-08-24 ST. 13
 Spillsäd*)
antal plantor/m2
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
10 0,0 0,8d
27 3,5 12,6c
313 7,3 21,2bc
419 11,7 30,3ab
50,4 0,0 1,7d
611 6,3 19,1bc
718 10,5 27,7ab
822 13,3 33,4ab
917 9,9 26,7b
1018 10,7 28,2ab
1112 6,5 19,5bc
1232 20,6 47,5a
1317 9,9 26,7b
14
15
16
17

P03: Höst vid tillväxtens slut
2021-11-25 ST. 15
 Spillsäd*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
10,5 0,3 0,8c
29 6,2 14,0b
315 9,8 21,2ab
423 15,7 31,5a
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

P03: Höst vid tillväxtens slut
2021-11-25 ST. 15
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2
3
4
5100 98,5 99,8a
6100 98,5 99,8a
7100 98,5 99,8a
83 1,2 9,7d
997 91,8 99,0b
1097 91,8 99,0b
1163 35,7 83,7c
12100 98,5 99,8a
13100 98,5 99,8a
14
15
16
17

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Spillsäd*), antal plantor/m2 P01 2021-08-24 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), antal plantor/m2 P01 2021-08-24 Note 1
Spillsäd*), % marktäckning P03 2021-11-25 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), % marktäckning P03 2021-11-25 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P03 2021-11-25 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), effektgradering P03 2021-11-25 Note 1

 
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P01: Vid höstbehandlingenP03: Höst vid tillväxtens slutP02: 1-2 veckor efter höstbeh
2021-08-24 ST. 132021-11-25 ST. 152006-09-06 ST.
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Spillsäd*)
% marktäckning
Spillsäd*)
effektgradering
Missfärgning
%
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
100,50000
2790000
313150000
419230000
50,41000000
6111000000
7181000000
82230000
917970000
1018970000
1112630000
12321000000
13171000000
14
15
16
17
 P03: Höst vid tillväxtens slut
2021-11-25 ST. 15
Spillsäd*)
antal plantor/m2
10
218
328
427
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P04Plantbestånd, bedömning 0-100
P05Spillsäd*), antal plantor/m2
P06Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P07Spillsäd*), antal plantor/m2
Spillsäd*), % marktäckning
Spillsäd*), effektgradering
P08Spillsäd*), antal plantor/m2
Spillsäd*), % marktäckning
Spillsäd*), effektgradering
P09Stråstyrka, %
Spillsäd*), % marktäckning
Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
Renhet, % av råvara
Vatten, % i kärna/frö
Olja, % av TS
TK-vikt, g
CHLOROFYL, Klorofyll PPM
Råprotein, % av TS
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
KasseratAnläggning OK
KasseratFörsök stoppas, men registreringar finns
KasseratFörsöksbehandling OK
KasseratKlassificeras utan skörd
KasseratFörsöket stoppades på grund av vädret
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2021-08-0620210806GrundupplysningarSort på spillsäden Norin. HL
2021-08-2020210817GenerelltMycket stora regnmängder 16-17 Augusti. HL
2021-11-25Mättidpunkter och värdenVid höstgradering av spillsäd, nov 21, är spillsäden mellan 3-4 blad och 7-8 skott. Höjd 13-21cm, och utbredd bredd ca: 10-14 cm. Obs att det är spillsäden som är graderad,enl plan, och ngn hänsyn är inte tagen till gräsogräset som finns i botten. JL.
2022-04-21GenerelltFörsöket kasserat pga av raps plantorna har fryst bort. mycket ojämnt!
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk