Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8150-2021-002. Tillväxtreglering samt svampbekämpning i höstraps
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Åkerfeldt, Per Sofie Erikson
Börje-Hässelby 309 Brunnby gård 0
75592, UPPSALA 725 97 Västerås
Tel: /070-8244888 Tel: 021-177728 / 070-7537797
E-post: E-post: sofie.erikson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0207 Nationellt jordbruksområde: Uppland, Västmanland, SÖ Dalarna (13E)
Placering: Forsøgspladskode: BC-_____-2020
UTM Zon: 33 0564172
Easting: 642 283 m  
Northing: 6 643 833 m  
Gps: 59.9074042645336, 17.5442052529914  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Förfrukt: Träda.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2020-08-25 0,2 l InsekticiderFastac 50Försöket och fältet omkring
2021-04-25 550 kgGödselmedelAxan148,5Försöket och fältet omkring
2021-05-15InsekticiderAvauntFörsöket och fältet omkring
2021-05-15HerbiciderMatrigonFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21St. 14 - 15,Finansierat av Nufarm2020-09-11150,425 l Orius 200 EW L
0,25 l Gondor 
31St. 14 - 15,Finansierat av BASF2020-09-11150,7 l  Caryx L
41St. 14 - 15,Finansierat av Svensk raps2020-09-11150,7 l  Caryx L
2St. 16 - 172020-09-22170,425 l Orius 200 EW 
0,25 l Gondor 

 
 
Statistik - Revision
P03: Tidig höst
2020-09-22 ST. 17
 Beståndshöjd
cm
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
127 24,0 30,0a
225 22,0 28,0ab
323 20,0 26,0bc
420 17,5 23,5c

P03: Tidig höst
2020-09-22 ST. 17
 Höstraps
vikt g/m2
Nedre konf.Övre konf.
11301 1075,6 1526,4
21137,2 911,9 1362,6
31173,2 947,9 1398,6
41234,5 1009,1 1459,9

P04: Sen höst
2020-11-16 ST. 18
 Beståndshöjd
cm
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
147 44,7 49,8a
243 40,2 45,3b
338 34,9 40,1c
430 27,4 32,6d

P04: Sen höst
2020-11-16 ST. 18
 Tillväxtpunkt
Höjd, cm
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
14,2 3,4 5,0a
23 2,2 3,8b
32,8 2,1 3,6b
42,6 1,8 3,4b

P05: Vår
2021-05-03 ST. 51
 Vinterskador
bedömning 0-100
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
16 4,5 9,3a
23 1,7 3,7b
32 1,1 2,5b
42 1,4 2,9b

P06: Vid blomning
2001-07-02 ST. 1
 Beståndshöjd
cm
Nedre konf.Övre konf.
1139 136,1 142,4
2141 137,6 143,9
3142 138,6 144,9
4143 140,1 146,4

P09: Vid skörd
2021-08-05 ST. 90
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
14842 4758,2 4926,7b Ref. 100
24878 4793,5 4962,0b 101 98 103
35048 4963,7 5132,2a 104 102 107
45043 4959,0 5127,5a 104 102 107

P09: Vid skörd
2021-08-05 ST. 90
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12122 2080,6 2163,2b Ref. 100
22136 2094,8 2177,4b 101 98 103
32219 2177,3 2260,0a 105 102 107
42214 2173,0 2255,7a 104 102 107

P09: Vid skörd
2021-08-05 ST. 90
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
14407 4330,0 4483,3b Ref. 100
24439 4362,1 4515,4b 101 98 103
34594 4516,9 4670,3a 104 102 107
44589 4512,7 4666,0a 104 102 107

P09: Vid skörd
2021-08-05 ST. 90
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.
148,2 47,7 48,6
248,1 47,7 48,6
348,3 47,9 48,7
448,2 47,8 48,7

P09: Vid skörd
2021-08-05 ST. 90
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.
197,5 96,8 98,3
297,4 96,7 98,2
398 97,3 98,8
497,8 97,1 98,5

P09: Vid skörd
2021-08-05 ST. 90
 Vatten
% i kärna/frö
Nedre konf.Övre konf.
19,6 8,9 10,4
29,4 8,6 10,1
39,2 8,5 10,0
49,1 8,3 9,9

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P03 2020-09-22 Beståndshöjd, cm lsd1=4 p1=0,02373
P03 2020-09-22 Höstraps, vikt g/m2 lsd1=ns p1=0,69357
P04 2020-11-16 Beståndshöjd, cm lsd1=2 p1=0
P04 2020-11-16 Tillväxtpunkt, Höjd, cm lsd1=1,1 p1=0,04202
P06 2001-07-02 Beståndshöjd, cm lsd1=ns p1=0,14684
P09 2021-08-05 Skörd, kg/ha frö lsd1=119 p1=0,00373 18,4m2
P09 2021-08-05 Skörd, kg/ha olja lsd1=58 p1=0,00507 18,4m2
P09 2021-08-05 Skörd, kg/ha TS lsd1=108 p1=0,00373 18,4m2
P09 2021-08-05 Olja, % av TS lsd1=ns p1=0,91465
P09 2021-08-05 Renhet, % av råvara lsd1=ns p1=0,21993
P09 2021-08-05 Vatten, % i kärna/frö lsd1=ns p1=0,13961

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Beståndshöjd, cm P06 2001-07-02 Note 1 p1=0.147
Beståndshöjd, cm P06 2001-07-02 Note 1 RESIDUAL CV = 1.574
Beståndshöjd, cm P03 2020-09-22 Note 1 p1=0.024
Beståndshöjd, cm P03 2020-09-22 Note 1 RESIDUAL CV = 10.236
Höstraps, vikt g/m2 P03 2020-09-22 Note 1 p1=0.694
Höstraps, vikt g/m2 P03 2020-09-22 Note 1 RESIDUAL CV = 16.845
Beståndshöjd, cm P04 2020-11-16 Note 1 p1=0.000
Beståndshöjd, cm P04 2020-11-16 Note 1 RESIDUAL CV = 2.839
Tillväxtpunkt, höjd cm P04 2020-11-16 Note 1 p1=0.042
Tillväxtpunkt, höjd cm P04 2020-11-16 Note 1 RESIDUAL CV = 22.096
Vinterskador, bedöming 0-100 P05 2021-05-03 Note 1 p1=0.000
Vinterskador, bedöming 0-100 P05 2021-05-03 Note 1
Skörd, kg/ha frö P09 2021-08-05 Note 1 p1=0.004
Skörd, kg/ha frö P09 2021-08-05 Note 1 RESIDUAL CV = 1.562
Skörd, kg/ha olja P09 2021-08-05 Note 1 p1=0.005
Skörd, kg/ha olja P09 2021-08-05 Note 1 RESIDUAL CV = 1.746
Skörd, kg/ha TS P09 2021-08-05 Note 1 p1=0.004
Skörd, kg/ha TS P09 2021-08-05 Note 1 RESIDUAL CV = 1.562
Olja, % av TS P09 2021-08-05 Note 1 p1=0.915
Olja, % av TS P09 2021-08-05 Note 1 RESIDUAL CV = 0.831
Renhet, % av råvara P09 2021-08-05 Note 1 p1=0.220
Renhet, % av råvara P09 2021-08-05 Note 1 RESIDUAL CV = 0.412
Vatten, % i kärna/frö P09 2021-08-05 Note 1 p1=0.140
Vatten, % i kärna/frö P09 2021-08-05 Note 1 RESIDUAL CV = 3.147

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P02: Vid anläggning2020-09-11Jordart 142
 K-ALmg/100 g jord 65,1
 P-ALmg/100 g jord 6
 pH0 -25 cm djup 6,3
 Mull% i jord 0-25 cm 6,2
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P03: Tidig höstP04: Sen höstP05: VårP06: Vid blomningP09: Vid skörd
2020-09-22 ST. 172020-11-16 ST. 182021-05-03 ST. 512001-07-02 ST. 12021-08-05 ST. 90
Beståndshöjd
cm
Höstraps
vikt g/m2
Beståndshöjd
cm
Tillväxtpunkt
Höjd, cm
Vinterskador
bedömning 0-100
Beståndshöjd
cm
Skörd
kg/ha TS
1271301474,261394407
2251137,243331414439
3231173,2382,821424594
4201234,5302,621434589
 P09: Vid skördP04: Sen höstP08: Före skörd
2021-08-05 ST. 902020-11-16 ST. 182000-08-03 ST. 90
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Olja
% av TS
Renhet
% av råvara
Vatten
% i kärna/frö
Bristsymptom
0-100
Sjukdomar/skadegörare graderas
%
14842212248,297,59,600
2351448,197,49,400
32059748,3989,200
42019248,297,89,100
 P09: Vid skörd
2021-08-05 ST. 90
Stråstyrka
%
TK-vikt
g
11005,1
21004,9
31004,8
41004,7
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P04Sjukdomar/skadegörare graderas, %
P09Litervikt, g
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKMindre viktiga registreringar saknas eller är felaktiga
OKProvuttagning/analyser mindre väl utförda
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2020-08-21PMGenerellt
Download (pdf)
2020-11-27P04 St. 16-19 Sen höst SjukdomarMättidpunkter och värdenSvartfläcksjuka finns i fältet ca 1 % på äldre blad. Inga graderbara skillnader. Övrigt mycket friska plantor.
2021-05-17P05GenerelltI parcell 3, 4 (led 3 resp. 4 upprepning 1) och 5 (led 1 upprepning 2) finns enn dubbelgränsning som går diagonalt i det nedre vänstra hörnet. Gränsningen är utanför nettorutan. Gradering och skörd görs innanför. SE
2021-09-28Sprutjournal L5-8150-002GenerelltSprutjournal L5-8150-002
Download (xlsx)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk