Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
OS7-183-2021-003. Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
John Löfkvist
Funbo-Lövsta 19
75597 Uppsala
Tel: Tel: 0702465504 / 072-2472631
E-post: E-post: John.Lofkvist@slu.se
 
 
Utförar-Nr: 0125 Nationellt jordbruksområde: Uppland, Västmanland, SÖ Dalarna (13E)
Placering: Forsøgspladskode: CX-___-2020
UTM Zon: 33 0764147
Easting: 656 609 m  
Northing: 6 636 590 m  
Gps: 59.8372549623717, 17.7945729077908  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 1.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaEndast försöket
OgräsbekämpningFörsöket och fältet omkring
SvampbekämpningFörsöket och fältet omkring
DiverseInsektsbekämpningFörsöket och fältet omkring
Organiske gødningerStallgödselFörsöket och fältet omkring
Skörd och bärgningSkördedatumFörsöket och fältet omkring
GödselmedelGrundgödslingFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11St. 00 T-sådd, 45 cm, 20pl L
21St. 00 T-sådd, 45 cm, 35pl L
31St. 00 T-sådd, Ogöd.,45 cm, 35pl L
41St. 00 T-sådd, 45 cm, 50pl L
51St. 00 T-sådd, 45 cm, 65pl L
61St. 00 R-sådd, 12,5 cm, 50pl L

 
 
Statistik - Revision
P05: Vid skörd
2021-08-21 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12287 2133,5 2439,7a Ref. 100
22328 2174,7 2481,0a 102 93 111
32032 1878,7 2184,9bc 89 81 98
41941 1787,9 2094,2c 85 77 93
51901 1748,3 2054,5c 83 75 92
62216 2063,1 2369,3ab 97 89 106

P05: Vid skörd
2021-08-21 ST.
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
196,7 94,0 99,5ab
295,2 92,4 98,0ab
397,3 94,5 100,0a
493,5 90,7 96,3bc
590,4 87,6 93,1c
693,4 90,6 96,1bc

P05: Vid skörd
2021-08-21 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
148,3 47,7 48,9b
248,3 47,7 48,9b
350,5 49,9 51,1a
447,8 47,2 48,4b
548,6 48,0 49,2b
648,4 47,8 49,0b

P03: Vid förekomst
2021-05-24 ST. 65
 Strålängd
cm
Nedre konf.Övre konf.
1124 121,9 127,1
2123 120,6 125,9
3120 117,4 122,6
4121 118,4 123,6
5124 121,1 126,4
6120 117,9 123,1

P05: Vid skörd
2021-08-21 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
15204 4864,2 5544,7a Ref. 100
25296 4956,1 5636,6a 102 93 111
34423 4082,8 4763,4b 85 77 93
44463 4122,5 4803,1b 86 78 94
54296 3955,6 4636,1b 83 75 91
65032 4691,9 5372,4a 97 88 106

P05: Vid skörd
2021-08-21 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
14736 4426,4 5045,7a Ref. 100
24820 4510,0 5129,3a 102 93 111
34025 3715,4 4334,7b 85 77 93
44061 3751,5 4370,8b 86 78 94
53909 3599,6 4218,9b 83 75 91
64579 4269,6 4888,9a 97 88 106

P05: Vid skörd
2021-08-21 ST.
 Stråstyrka
%
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
191 82,3 100,2a
255 46,0 64,0b
391 82,3 100,2a
452 43,5 61,5b
552 43,5 61,5b
652 43,5 61,5b

P05: Vid skörd
2021-08-21 ST.
 Vatten
% i kärna/frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
18,7 8,1 9,3c
29,5 8,9 10,1ab
39 8,4 9,6bc
49,7 9,1 10,3a
59,4 8,8 10,1ab
69,4 8,7 10,0ab

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P03 2021-05-24 Strålängd, cm lsd1=ns p1=0,09037
P05 2021-08-21 Skörd, kg/ha frö lsd1=452 p1=0,0005 36,75m2
P05 2021-08-21 Skörd, kg/ha olja lsd1=200 p1=0,00097 36,75m2
P05 2021-08-21 Skörd, kg/ha TS lsd1=411 p1=0,0005 36,75m2
P05 2021-08-21 Stråstyrka, % lsd1=11 p1=0
P05 2021-08-21 Olja, % av TS lsd1=0,8 p1=0,00011
P05 2021-08-21 Renhet, % av råvara lsd1=3,7 p1=0,01219
P05 2021-08-21 Vatten, % i kärna/frö lsd1=0,6 p1=0,04149

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Strålängd, cm P03 2021-05-24 Note 1 p1=0.090
Strålängd, cm P03 2021-05-24 Note 1 RESIDUAL CV = 2.055
Skörd, kg/ha frö P05 2021-08-21 Note 1 p1=0.001
Skörd, kg/ha frö P05 2021-08-21 Note 1 RESIDUAL CV = 6.263
Skörd, kg/ha olja P05 2021-08-21 Note 1 p1=0.001
Skörd, kg/ha olja P05 2021-08-21 Note 1 RESIDUAL CV = 6.270
Skörd, kg/ha TS P05 2021-08-21 Note 1 p1=0.001
Skörd, kg/ha TS P05 2021-08-21 Note 1 RESIDUAL CV = 6.263
Stråstyrka, % P05 2021-08-21 Note 1 p1=0.000
Stråstyrka, % P05 2021-08-21 Note 1 RESIDUAL CV = 11.179
Olja, % av TS P05 2021-08-21 Note 1 p1=0.000
Olja, % av TS P05 2021-08-21 Note 1 RESIDUAL CV = 1.139
Renhet, % av råvara P05 2021-08-21 Note 1 p1=0.012
Renhet, % av råvara P05 2021-08-21 Note 1 RESIDUAL CV = 2.591
Vatten, % i kärna/frö P05 2021-08-21 Note 1 p1=0.041
Vatten, % i kärna/frö P05 2021-08-21 Note 1 RESIDUAL CV = 4.340

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2021-12-06Jordart 3150
 pH 6,6
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P05: Vid skördP03: Vid förekomstP05: Vid skörd
2021-08-21 ST. 2021-05-24 ST. 652021-08-21 ST.
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Renhet
% av råvara
Olja
% av TS
Strålängd
cm
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Stråstyrka
%
1228796,748,31244736520491
24195,248,312348209255
3-25597,350,51204025-78191
4-34693,547,81214061-74252
5-38590,448,61243909-90952
6-7093,448,41204579-17252
 P05: Vid skördP02: Efter uppkomstP03: Vid förekomst
2021-08-21 ST. 2021-04-29 ST.
Vatten
% i kärna/frö
Plantbestånd
döda plantor %
Sjukdomar antecknas
%
18,700
29,500
3900
49,700
59,400
69,400
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P02Planttäthet, höst, %
Planttäthet, vår, %
P03Sjukdomar/skadegörare graderas, %
P04Mognad, datum för
Plantmätning, enligt instruktion
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKRegistreringar OK
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2020-08-292020-08-29 12:06GenerelltMarkprofilanalys, N. /CD
Download (xlsx)
2020-10-22GenerelltAnalyssvar generalprov. /CD
Download (xlsx)
2021-12-06GenerelltPlanträkning höst 2020 & vår 2021
Download (xlsx)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk