Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
OS7-183-2021-002. Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Albin Gunnarsson Fredrik Larsson
Bobergs västergård Försöksstationen Klostergården 1
59133 585 76 Vreta kloster
Tel: Tel: 0707927328 / 0707927328
E-post: E-post: fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0119 Nationellt jordbruksområde: Östergötland Centrala (12B)
Placering: Forsøgspladskode: E-150-2020
UTM Zon: 33 0764146
Easting: 512 004 m  
Northing: 6 480 774 m  
Gps: 58.4674580068375, 15.2057704167774  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 1.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
OgräsbekämpningFörsöket och fältet omkring
SvampbekämpningFörsöket och fältet omkring
DiverseInsektsbekämpningFörsöket och fältet omkring
Organiske gødningerStallgödselFörsöket och fältet omkring
GödselmedelGrundgödslingFörsöket och fältet omkring
2020-08-11Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaEndast försöket
2021-08-04Skörd och bärgningSkördedatumFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11St. 002020-08-11 T-sådd, 45 cm, 20pl L
21St. 002020-08-11 T-sådd, 45 cm, 35pl L
31St. 002020-08-11 T-sådd, Ogöd.,45 cm, 35pl L
41St. 002020-08-11 T-sådd, 45 cm, 50pl L
51St. 002020-08-11 T-sådd, 45 cm, 65pl L
61St. 002020-08-11 R-sådd, 12,5 cm, 50pl L

 
 
Statistik - Revision
P05: Vid skörd
2021-08-04 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Relativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11486 1402,8 1570,1Ref. 100
21532 1448,4 1615,8103 96 111
31407 1323,6 1491,095 88 102
41547 1463,6 1631,0104 97 112
51448 1363,9 1531,297 90 105
61547 1463,4 1630,7104 97 112

P05: Vid skörd
2021-08-09 ST.
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
198,8 98,2 99,4a
298,9 98,3 99,5a
398,1 97,5 98,7b
498,9 98,3 99,5a
598,8 98,2 99,4a
698,4 97,8 99,0ab

P05: Vid skörd
2021-08-09 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
146,3 45,6 47,1bc
246,2 45,5 47,0bc
351 50,2 51,7a
446 45,2 46,7c
546 45,3 46,8c
647,1 46,3 47,8b

P03: Vid förekomst
2021-05-31 ST. 65
 Strålängd
cm
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1142 133,3 151,7a
2144 134,6 152,9a
3131 122,1 140,4b
4144 134,6 152,9a
5145 135,8 154,2a
6145 135,8 154,2a

P04: 7-10 dagar före skörd
2022-07-21 ST.
 Sidoskott
/huvudstam
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
110 9,3 10,8a
29 8,6 10,1ab
38 7,3 8,7c
48 7,7 9,2bc
59 8,3 9,7b
69 8,0 9,4bc

P04: 7-10 dagar före skörd
2022-07-21 ST.
 Skidor
/planta
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1511 455,1 567,1a
2478 422,3 534,4ab
3362 306,0 418,1c
4428 371,8 483,8bc
5448 392,2 504,3ab
6406 349,8 461,8bc

P05: Vid skörd
2021-08-04 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
13526 3369,5 3682,4ab Ref. 100
23641 3484,2 3797,1ab 103 97 110
33031 2874,1 3187,0c 86 80 92
43700 3543,1 3856,0a 105 99 112
53456 3299,7 3612,6b 98 92 104
63610 3454,0 3766,8ab 102 96 109

P05: Vid skörd
2021-08-04 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
13209 3066,3 3351,0ab Ref. 100
23313 3170,6 3455,3ab 103 97 110
32758 2615,4 2900,1c 86 80 92
43367 3224,2 3508,9a 105 99 112
53145 3002,7 3287,4b 98 92 104
63285 3143,1 3427,8ab 102 96 109

P05: Vid skörd
2021-08-09 ST.
 Vatten
% i kärna/frö
Nedre konf.Övre konf.
16,8 6,3 7,3
27 6,5 7,5
37,3 6,8 7,8
47 6,5 7,5
57,2 6,7 7,7
67 6,5 7,6

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P03 2021-05-31 Strålängd, cm lsd1=8 p1=0,01316
P04 2022-07-21 Sidoskott, /huvudstam lsd1=1 p1=0,00348 1m2
P04 2022-07-21 Skidor, /planta lsd1=76 p1=0,01178 1m2
P05 2021-08-04 Skörd, kg/ha frö lsd1=222 p1=0,00015 18m2
P05 2021-08-04 Skörd, kg/ha olja lsd1=ns p1=0,07533 18m2
P05 2021-08-04 Skörd, kg/ha TS lsd1=202 p1=0,00015 18m2
P05 2021-08-09 Olja, % av TS lsd1=0,8 p1=0
P05 2021-08-09 Renhet, % av råvara lsd1=0,5 p1=0,02352
P05 2021-08-09 Vatten, % i kärna/frö lsd1=ns p1=0,42753

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Strålängd, cm P03 2021-05-31 Note 1 p1=0.013
Strålängd, cm P03 2021-05-31 Note 1 RESIDUAL CV = 3.616
Skörd, kg/ha frö P05 2021-08-04 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha frö P05 2021-08-04 Note 1 RESIDUAL CV = 4.216
Skörd, kg/ha olja P05 2021-08-04 Note 1 p1=0.075
Skörd, kg/ha olja P05 2021-08-04 Note 1 RESIDUAL CV = 4.887
Skörd, kg/ha TS P05 2021-08-04 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha TS P05 2021-08-04 Note 1 RESIDUAL CV = 4.216
Olja, % av TS P05 2021-08-09 Note 1 p1=0.000
Olja, % av TS P05 2021-08-09 Note 1 RESIDUAL CV = 1.196
Renhet, % av råvara P05 2021-08-09 Note 1 p1=0.024
Renhet, % av råvara P05 2021-08-09 Note 1 RESIDUAL CV = 0.357
Vatten, % i kärna/frö P05 2021-08-09 Note 1 p1=0.428
Vatten, % i kärna/frö P05 2021-08-09 Note 1 RESIDUAL CV = 4.314
antal sidogrenar per huvudstam P04 2022-07-21 Note 1 p1=0.003
antal sidogrenar per huvudstam P04 2022-07-21 Note 1 RESIDUAL CV = 6.579
Skidor/planta P04 2022-07-21 Note 1 p1=0.012
Skidor/planta P04 2022-07-21 Note 1 RESIDUAL CV = 11.526

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2021-01-29Jordart 123
 pH 7,9
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P05: Vid skördP03: Vid förekomstP04: 7-10 dagar före skördP05: Vid skörd
2021-08-04 ST. 2021-08-09 ST. 2021-05-31 ST. 652022-07-21 ST. 2021-08-04 ST.
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Renhet
% av råvara
Olja
% av TS
Strålängd
cm
Sidoskott
/huvudstam
Skidor
/planta
Skörd
kg/ha TS
1148698,846,3142105113209
24698,946,214494783313
3-7998,15113183622758
46198,94614484283367
5-3998,84614594483145
66198,447,114594063285
 P05: Vid skördP02: Efter uppkomstP03: Vid förekomstP04: 7-10 dagar före skörd
2021-08-04 ST. 2021-08-09 ST. 2020-11-16 ST. 172021-04-28 ST. 512021-07-19 ST. 2021-07-21 ST.
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Vatten
% i kärna/frö
Planttäthet, höst
%
Planttäthet, vår
%
Sjukdomar antecknas
%
Sjukdomar/skadegörare graderas
%
Plantmätning
enligt instruktion
135266,810094
2115710098
3-4957,310095
4174710099
5-707,210099
684710099
 P04: 7-10 dagar före skördP05: Vid skörd
2021-07-26 ST. 2021-08-04 ST.
Mognad
datum för
Stråstyrka
%
104-08100
204-08100
301-08100
404-08100
504-08100
604-08100
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P04Frö, /skida
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKRegistreringar OK
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2020-08-26Grundbehandlingar försöksåretGrundbehandlingarfältkort med skiss
Download (pdf)
2020-10-07Försöksdesignskiss till försöket
Download (pdf)
2020-12-15Mättidpunkter och värdenPlanträkning höst
Download (xlsx)
2021-04-28Mättidpunkter och värdenPlanträkning vår dc 51
Download (xlsx)
2021-08-13P03 St. 30-70 Vid förekomstMättidpunkter och värdensjukdomar
Download (xlsx)
P04 St. 87-91 7-10 dagar före skördMättidpunkter och värdenplantmätningar
Download (xlsx)
P05 St. 91-93 Vid skördMättidpunkter och värdenalla papper till försöket
Download (pdf)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk