Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L7-0822-2021-005. Höstraps. Sort försök
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
John Löfkvist
Funbo-Lövsta 19
75597 Uppsala
Tel: Tel: 0702465504 / 072-2472631
E-post: E-post: John.Lofkvist@slu.se
 
 
Utförar-Nr: 0125 Nationellt jordbruksområde: Uppland, Västmanland, SÖ Dalarna (13E)
Placering: Forsøgspladskode: CX-___-2020
UTM Zon: 33 0764103
Easting: 656 465 m  
Northing: 6 636 569 m  
Gps: 59.8371210989416, 17.7919911105155  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps.
Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaEndast försöket
OgräsbekämpningFörsöket och fältet omkring
SvampbekämpningFörsöket och fältet omkring
DiverseInsektsbekämpningFörsöket och fältet omkring
Organiske gødningerStallgödselFörsöket och fältet omkring
GödselmedelGrundgödslingFörsöket och fältet omkring
2021-08-21Skörd och bärgningSkördedatumFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11St. 00 Sortblandning (Sverige) 2 SY Harnas HL
 Atora H
 DK Expansion H
 Mercedes
21St. 00 PR44D06 dvH L
31St. 00 DK Exstorm H Mon (DGC 142 L
41St. 00 DK Explicit H Mon (DMH 14 L
51St. 00 Mercedes L
61St. 00 Atora H L
71St. 00 DK Severnyi dvH L
81St. 00 SY Florian H (RNX3434) L
91St. 00 SY Iowa (RNX3526) L
101St. 00 DK Sequel L
111St. 00 Smaragd H L
121St. 00 Hambre H (MH 13CO 085) L
131St. 00 PT275 H (14WT509C) L
141St. 00 LG Architect H (LE14/276) L
151St. 00 Tyrion L
161St. 00 PX131 dvH L

 
 
Statistik - Revision
P05: Vid skörd
2021-08-21 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12272 2144,3 2399,5abc Ref. 100
22147 2019,8 2274,9bcde 95 87 102
32003 1875,0 2130,0ef 88 81 96
41796 1668,3 1923,3g 79 72 86
52253 2125,6 2380,6bc 99 92 107
62101 1953,8 2247,9cde 92 85 101
72117 1989,6 2244,6cde 93 86 101
82228 2101,0 2356,0bcd 98 91 106
92035 1907,3 2162,3ef 90 82 97
102148 2020,3 2275,3bcde 95 87 102
112260 2132,7 2387,7abc 99 92 107
121896 1768,3 2023,3fg 83 77 91
132316 2188,9 2443,9ab 102 95 110
142230 2102,1 2357,1bc 98 91 106
152054 1926,9 2181,9def 90 83 98
162427 2299,3 2554,4a 107 99 115

P05: Vid skörd
2021-08-24 ST.
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
195,7 94,4 97,0abc
295,4 94,1 96,7abcd
393,2 91,9 94,5efg
491,9 90,6 93,2g
595,8 94,5 97,1ab
692,4 90,9 93,9fg
794,2 92,9 95,5bcdef
895,3 94,0 96,6abcd
994,5 93,2 95,8bcde
1095,5 94,1 96,8abcd
1194,5 93,1 95,8bcde
1294 92,7 95,3cdef
1396,9 95,6 98,2a
1495,3 94,0 96,6abcd
1593,7 92,3 95,0defg
1696,6 95,3 97,9a

P05: Vid skörd
2021-08-24 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
147,3 46,8 47,8def
248,2 47,7 48,8bc
347,2 46,7 47,7ef
447,1 46,6 47,6ef
548,6 48,1 49,1ab
648,3 47,7 48,9abc
747,7 47,2 48,2cde
847,4 46,8 47,9def
945,6 45,1 46,1g
1044,2 43,7 44,8h
1148 47,5 48,5bcd
1244,6 44,1 45,1h
1346,9 46,4 47,4f
1447,1 46,6 47,6ef
1546,9 46,4 47,4f
1649 48,5 49,5a

P05: Vid skörd
2021-08-21 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
15277 4973,3 5580,0ab Ref. 100
24890 4586,5 5193,2bcd 93 85 101
34668 4364,9 4971,4d 88 81 96
44195 3891,5 4497,9e 79 73 87
55101 4797,6 5403,9abc 97 89 105
64782 4432,4 5131,9cd 91 83 99
74873 4569,4 5175,7bcd 92 85 100
85174 4870,4 5476,7abc 98 91 106
94911 4608,3 5214,7bcd 93 86 101
105332 5028,3 5634,7a 101 94 109
115178 4874,5 5481,0abc 98 91 106
124667 4363,3 4969,7d 88 81 96
135427 5124,3 5730,6a 103 95 111
145209 4905,8 5512,1abc 99 91 107
154810 4507,3 5113,7cd 91 84 99
165438 5134,8 5741,3a 103 95 111

P05: Vid skörd
2021-08-21 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
14802 4525,7 5077,8ab Ref. 100
24450 4173,8 4725,8bcd 93 85 101
34248 3972,0 4523,9d 88 81 96
43817 3541,2 4093,1e 79 73 87
54642 4365,9 4917,6abc 97 89 105
64352 4033,5 4670,0cd 91 83 99
74434 4158,2 4709,9bcd 92 85 100
84708 4432,0 4983,8abc 98 91 106
94469 4193,5 4745,4bcd 93 86 101
104852 4575,7 5127,6a 101 94 109
114712 4435,8 4987,7abc 98 91 106
124247 3970,6 4522,4d 88 81 96
134939 4663,1 5214,8a 103 95 111
144740 4464,3 5016,0abc 99 91 107
154378 4101,7 4653,4cd 91 84 99
164949 4672,7 5224,6a 103 95 111

P05: Vid skörd
2021-08-24 ST.
 Vatten
% i kärna/frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
110,1 9,7 10,4cd
210 9,7 10,4cd
39,3 9,0 9,7fg
410,4 10,1 10,7bc
510,3 10,0 10,6c
69,8 9,4 10,2de
79,2 8,8 9,5fg
89,5 9,2 9,9ef
99,5 9,2 9,8ef
1010,4 10,0 10,7bc
119,8 9,5 10,1de
1211 10,7 11,3a
1310,3 10,0 10,7c
1410,7 10,4 11,1ab
159 8,6 9,3g
169,5 9,2 9,9ef

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P05 2021-08-21 Skörd, kg/ha frö lsd1=418 p1=2E-05 16,6m2
P05 2021-08-21 Skörd, kg/ha olja lsd1=175 p1=0 16,6m2
P05 2021-08-21 Skörd, kg/ha TS lsd1=380 p1=2E-05 16,6m2
P05 2021-08-24 Olja, % av TS lsd1=0,7 p1=0
P05 2021-08-24 Renhet, % av råvara lsd1=1,9 p1=6E-05
P05 2021-08-24 Vatten, % i kärna/frö lsd1=0,4 p1=0

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Skörd, kg/ha frö P05 2021-08-21 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Skörd, kg/ha frö P05 2021-08-21 Note 1 RESIDUAL CV = 5.663
Skörd, kg/ha olja P05 2021-08-21 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Skörd, kg/ha olja P05 2021-08-21 Note 1 RESIDUAL CV = 5.539
Skörd, kg/ha TS P05 2021-08-21 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Skörd, kg/ha TS P05 2021-08-21 Note 1 RESIDUAL CV = 5.663
Olja, % av TS P05 2021-08-24 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Olja, % av TS P05 2021-08-24 Note 1 RESIDUAL CV = 1.064
Renhet, % av råvara P05 2021-08-24 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Renhet, % av råvara P05 2021-08-24 Note 1 RESIDUAL CV = 1.357
Vatten, % i kärna/frö P05 2021-08-24 Note 1 Lsd1 är ungefärligt
Vatten, % i kärna/frö P05 2021-08-24 Note 1 RESIDUAL CV = 2.808

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2020-09-22Jordart 3150
 pH 6,6
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P05: Vid skördP04: 7-10 dagar före skörd
2021-08-21 ST. 2021-08-24 ST. 2021-08-21 ST. 2021-08-24 ST. 2021-05-24 ST. 65
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Renhet
% av råvara
Olja
% av TS
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Vatten
% i kärna/frö
Strålängd
cm
1227295,747,34802527710,191
2-12595,448,24450-3871087
3-26993,247,24248-6099,3111
4-47691,947,13817-108210,4117
5-1995,848,64642-17610,3120
6-17192,448,34352-4959,891
7-15594,247,74434-4049,291
8-4395,347,44708-1039,5114
9-23794,545,64469-3659,5112
10-12495,544,248525510,495
11-1294,5484712-999,8110
12-3769444,64247-61011120
134496,946,9493915110,3110
14-4295,347,14740-6810,7113
15-21893,746,94378-4669122
1615596,64949491619,5109
 P02: Efter uppkomstP03: Vid förekomstP05: Vid skörd
2020-11-11 ST. 2021-04-27 ST. 512021-05-20 ST. 602021-05-22 ST. 2021-08-20 ST.
Planttäthet, höst
%
Plantbestånd
döda plantor, %
Blomning
datum för
Sjukdomar
% angrepp
Stråstyrka
%
198013-05050
294014-05072
396016-05045
496018-05039
598014-05048
683014-05047
794019-05070
898015-05052
996014-05075
1093014-05082
1198014-05058
1295014-05090
1398016-05070
1497014-05042
1597018-05065
1696013-05090
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P03Sjukdomar/skadegörare graderas, %
P04Mognad, datum för
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKRegistreringar OK
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2020-10-22GenerelltResultat generalprov. /CD
Download (xlsx)
2021-04-27GenerelltKommentarer vår 2021
Download (docx)
2021-08-24skördMättidpunkter och värdenAnalysvärden för parcell 37 fattas för samtliga parametrar
2021-08-28P05 St. 91-93 Vid skördMättidpunkter och värdenRuta 37 blev felsådd. Raderas därför. /CD
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
Besöksrapport
DatumBesökareLänk
2020-10-15Bo GertssonVisa detaljer
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk