Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8010R2021-001. Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Per-Erik Månsson Fredrik Persson
Kyrkostigen 1 Box 9084
27630, BORRBY 291 09 Kristianstad
Tel: /0705-304668 Tel: 010-4762053 /
E-post: mansson.persbo@telia.com E-post: Fredrik.Persson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 6004 Nationellt jordbruksområde: Skåne SO (1B)
Placering: Forsøgspladskode: LB-252-2020
UTM Zon: 33 0564062
Easting: 447 789 m  
Northing: 6 143 652 m  
Gps: 55.4362836231184, 14.1748138192672  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: Dariot H (DMH 294). Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
Skörd och bärgningSkörd före beh, datumFörsöket och fältet omkring
2020-08-19 280 kgGödselmedelNPK 21-3-10 m Mg S B57,687,2826,88Försöket och fältet omkring
2020-08-21 2,5 kgUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21St. 10 - 11,Finansierat av FMC2020-09-11122,25 l Gajus L
2Spillsäden BBCH 12-13,Minst 7 dagar mellan behandlingarna2020-09-21140,75 l Targa super 
31Spillsäden BBCH 12-13,Regional finansiering2020-09-17130,75 l Targa super L
41Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av Corteva2020-09-17130,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan Targa super och första Belkarbehandlingingen2020-09-29140,25 l Belkar 
3St. 16 - 16,21 dagar efter första Belkarbehandlingen2020-11-08160,25 l Belkar 
4Oktober-november, marktemp <10°C,Om 2:a beh med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2020-11-08161,25 l Kerb Flo 400 
51St. 13 - 14,Regional finansiering2020-09-29140,25 l Belkar L
61Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av SJV2020-09-17130,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar2020-09-29140,25 l Belkar 

 
 
Statistik - Revision
P13: Vår
2021-04-12 ST. 50
 Plantbestånd
bedömning 0-100
Nedre konf.Övre konf.
180 72,5 86,2
284 77,1 88,9
390 84,8 93,0
490 85,4 93,3
584 77,6 89,2
689 83,6 92,4

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-12 ST. 30
 Ogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
298 94,3 99,1a
399 97,4 99,6a
499 97,4 99,6a
583 65,5 92,9b
699 97,4 99,6a

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-12 ST. 30
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
298 94,3 99,1a
399 97,4 99,6a
499 97,4 99,6a
583 65,5 92,9b
699 97,4 99,6a

P15: Vår stadium 59
2021-05-05 ST. 59
 Ogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
298 95,7 98,8a
399 98,1 99,5a
499 98,1 99,5a
581 68,0 89,1b
698 95,7 98,8a

P15: Vår stadium 59
2021-05-05 ST. 17
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
297 93,6 98,7a
399 97,8 99,6a
499 97,8 99,6a
579 62,4 89,5b
698 96,2 99,2a

P15: Vår stadium 59
2021-05-05 ST. 31
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
298 95,7 98,8a
399 98,1 99,5a
499 98,1 99,5a
581 68,0 89,1b
698 95,7 98,8a

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Plantbestånd, bedömning 0-100 P13 2021-04-12 Note 1 p1=0.070
Plantbestånd, bedömning 0-100 P13 2021-04-12 Note 1
Ogräs, effektgradering P14 2021-04-12 Note 1 p1=0.001
Ogräs, effektgradering P14 2021-04-12 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P14 2021-04-12 Note 1 p1=0.001
Spillsäd*), effektgradering P14 2021-04-12 Note 1
Ogräs, effektgradering P15 2021-05-05 Note 1 p1=0.000
Ogräs, effektgradering P15 2021-05-05 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P15 2021-05-05 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P15 2021-05-05 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P15 2021-05-05 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), effektgradering P15 2021-05-05 Note 1

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2020-12-22Jordart 132
 K-ALmg/100 g jord 11
 P-ALmg/100 g jord 16
 pH0 -25 cm djup 7,2
 Mull% i jord 0-25 cm 3,1
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P13: VårP14: Vår vid begynnande tillväxtP15: Vår stadium 59P04: Vid 2:a behandling
2021-04-12 ST. 502021-04-12 ST. 302021-05-05 ST. 592021-05-05 ST. 172021-05-05 ST. 312020-09-16 ST. 21
Plantbestånd
bedömning 0-100
Ogräs
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
Ogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
Ogräs
antal plantor/m2
18053
2849898989798
3909999999999
4909999999999
5848383817981
6899999989898
 P06: Vid 3:e behandlingP08: Vid 4:e behandlingP10: Vid 5:e behandlingP14: Vår vid begynnande tillväxtP15: Vår stadium 59P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3
2020-09-23 ST. 212020-09-29 ST. 142020-11-12 ST. 172021-04-12 ST. 302001-05-05 ST. 592020-09-29 ST. 14
Ogräs
antal plantor/m2
Missfärgning
%
127,5757900,500
200
300
400
500
600
 P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P05: 1-2 veckor efter behandling 2
2020-10-09 ST. 162020-11-23 ST. 172020-09-29 ST. 142020-10-09 ST. 162020-11-23 ST. 172020-09-29 ST. 14
Missfärgning
%
Nekroser
%
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
 P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5
2020-09-29 ST. 142020-10-09 ST. 162020-11-23 ST. 172020-09-29 ST. 142020-10-09 ST. 162020-11-23 ST. 17
Plantdeformationer
%
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
Tillväxthämning
% plantor med
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
 P04: Vid 2:a behandlingP06: Vid 3:e behandlingP08: Vid 4:e behandling
2020-09-16 ST. 212020-10-09 ST. 132020-09-23 ST. 212020-09-23 ST. 142020-09-29 ST. 212020-09-29 ST. 14
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
15302827,507375
2
3
4
5
6
 P08: Vid 4:e behandlingP10: Vid 5:e behandlingP14: Vår vid begynnande tillväxt
2020-09-29 ST. 142020-11-12 ST. 232020-11-12 ST. 172020-11-12 ST. 142021-04-12 ST. 30
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
1277792044
2
3
4
5
6
 P14: Vår vid begynnande tillväxtP15: Vår stadium 59
2021-04-12 ST. 302021-04-12 ST. 162021-04-12 ST. 2001-05-05 ST. 592021-05-05 ST. 312021-05-05 ST. 59
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
1010,020,505
295
399
499
580
699
 P15: Vår stadium 59
2021-05-05 ST. 312021-05-05 ST. 17
Spillsäd*)
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
140,50,3
2
3
4
5
6
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P02Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P03Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P12Ogräs, % marktäckning
Ogräs, effektgradering
P16Stråstyrka, %
Ogräs, % marktäckning
Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
Renhet, % av råvara
Vatten, % i kärna/frö
Olja, % av TS
CHLOROFYL, Klorofyll PPM
Råprotein, % av TS
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
KasseratAnläggning - fyller ej försöksplanens krav
KasseratGrundbehandling OK
KasseratFörsöksbehandling avviker något från försöksplan
KasseratRegistreringar OK
KasseratKlassificeras utan skörd
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2020-09-29Mättidpunkter och värdenP5 och P7 inträffade samtidigt, därav samma datum.
2020-11-12GenerelltBra tillväxt på rapsen, täckningsgrad på 80%.

Vis billede
GenerelltFler foto

Vis billede
GenerelltEtt foto till

Vis billede
2021-04-12P14 Vår vid begynnande tillväxtMättidpunkter och värdenVäldigt lite ogräsförekomst i försöket. Det går därför inte att jämföra mer än spillsäden mellan behandlade och obehandlade rutor. (Alltså alla siffror i P14 = Spillsäd/SJ
2021-05-05P15 Vår stadium 59Mättidpunkter och värdenFortfarande låg ogrästryck och därför endast möjligt at gradera effekt på spillsäden. De ogräs som fanns har vuxit sig något större, därför högre täckningsgrad. /SJ
2021-05-25GenerelltFörsöket avslutats pga fel plats och lite ogräs.
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk