Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8010P2021-003. Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Rosén Farming AB Fredrik Larsson
Fylla Norrgården 115 Försöksstationen Klostergården 1
59294, VADSTENA 585 76 Vreta kloster
Tel: /070-2508756 Tel: 0707927328 / 0707927328
E-post: E-post: fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0119 Nationellt jordbruksområde: Östergötland - Vadstena (12A)
Placering: Forsøgspladskode: E-144-2020
UTM Zon: 33 0564061
Easting: 496 172 m  
Northing: 6 478 111 m  
Gps: 58.4436887597591, 14.9344254159719  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: Mercedes. Förfrukt: Höstråg.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
Skörd och bärgningSkörd före beh, datumFörsöket och fältet omkring
OdlingsPlöjning efter skörd, datumFörsöket och fältet omkring
2020-08-11 18 tOrganiske gødningerFjäderfägödselFörsöket och fältet omkring
2020-08-12 50 frönUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2021-03-19 250 kgGödselmedelAxan67,5Försöket och fältet omkring
2021-04-20 205 kgAxan55,35Försöket och fältet omkring
2021-05-01 100 kgKalksalpeter 15,5, 15,500Försöket och fältet omkring
2021-05-31 0,35 lFungiciderAmistarFörsöket och fältet omkring
2021-05-31 0,35 lProline 250 ECFörsöket och fältet omkring
2021-08-12Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21St. 10 - 11,Finansierat av FMC2020-08-27102,25 l Gajus L
2Spillsäden BBCH 12-13,Minst 7 dagar mellan behandlingarna2020-09-07120,75 l Targa super 
31Spillsäden BBCH 12-13,Regional finansiering2020-09-07120,75 l Targa super L
41Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av Corteva2020-09-07120,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan Targa super och första Belkarbehandlingingen2020-09-17130,25 l Belkar 
3St. 16 - 16,21 dagar efter första Belkarbehandlingen2020-10-05160,25 l Belkar 
4Oktober-november, marktemp <10°C,Om 2:a beh med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2020-10-19181,25 l Kerb Flo 400 
51St. 13 - 14,Regional finansiering2020-09-17130,25 l Belkar L
61Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av SJV2020-09-07120,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar2020-09-17130,25 l Belkar 

 
 
Statistik - Revision
P16: Vid skörd
2021-08-03 ST.
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
198,6 98,2 99,0b
299,2 98,8 99,6a
399,2 98,8 99,7a
499,3 98,9 99,7a
598,6 98,2 99,0b
699,2 98,7 99,6a

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-11-16 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
256 42,0 68,7b
30,5 0,3 0,9c
477 65,3 85,1a
571 58,8 81,2a
671 58,8 81,2a

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-11-16 ST.
 Åkerviol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
221 20,0 22,4c
30,5 0,5 0,5d
460 58,3 61,7a
550 48,2 51,8b
650 48,2 51,8b

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-11-16 ST.
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
294 92,8 95,1a
390 88,0 91,7b
490 87,7 91,5b
50,5 0,4 0,6c
691 89,0 92,4b

P13: Vår
2021-04-21 ST.
 Plantbestånd
bedömning 0-100
Nedre konf.Övre konf.
194 93,1 94,9
295 94,2 95,7
395 94,2 95,7
495 94,2 95,7
595 94,2 95,7
695 94,2 95,7

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-21 ST. 55
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
274 65,3 81,5c
30,5 0,3 0,8d
493 89,2 95,1a
580 72,6 86,1bc
684 77,8 89,2b

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-21 ST. 55
 Lomme
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
295 94,6 95,4a
30,5 0,5 0,5b
495 94,6 95,4a
595 94,1 95,0a
695 94,6 95,4a

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-21 ST. 55
 Åkerviol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
255 49,5 60,4d
30,5 0,4 0,6e
491 88,5 92,3a
568 62,6 72,3c
675 71,0 79,2b

P15: Vår stadium 59
2021-05-11 ST. 59
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
261 39,0 79,4b
30,5 0,2 1,2c
486 71,3 93,7a
574 54,1 87,7ab
671 50,0 85,8b

P15: Vår stadium 59
2021-05-11 ST. 59
 Lomme
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
297 95,1 98,4b
30,5 0,3 0,9c
4100 99,1 99,7a
5100 99,1 99,7a
6100 99,1 99,7a

P15: Vår stadium 59
2021-05-11 ST. 59
 Åkerviol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
223 7,1 53,1b
30,5 0,1 1,9c
477 46,0 92,6a
558 26,1 83,9ab
653 22,3 81,0ab

P16: Vid skörd
2021-08-03 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
13135 3008,7 3261,7b Ref. 100
23288 3161,7 3414,7ab 105 99 111
33440 3313,1 3566,1a 110 104 116
43298 3171,4 3424,4ab 105 99 111
53414 3287,1 3540,1a 109 103 115
63350 3223,6 3476,6a 107 101 113

P16: Vid skörd
2021-08-03 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11436 1373,0 1498,1b Ref. 100
21514 1451,0 1576,1ab 105 99 112
31582 1519,5 1644,5a 110 104 117
41508 1445,0 1570,1ab 105 99 112
51560 1497,6 1622,7a 109 102 115
61523 1460,9 1585,9ab 106 100 113

P16: Vid skörd
2021-08-03 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12853 2738,0 2968,2b Ref. 100
22992 2877,2 3107,4ab 105 99 111
33130 3015,0 3245,2a 110 104 116
43001 2886,0 3116,2ab 105 99 111
53106 2991,3 3221,5a 109 103 115
63049 2933,5 3163,7a 107 101 113

P16: Vid skörd
2021-08-03 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.
150,3 49,8 50,8
250,6 50,0 51,1
350,6 50,0 51,1
450,2 49,7 50,8
550,2 49,7 50,8
650 49,4 50,5

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P16 2021-08-03 Skörd, kg/ha frö lsd1=179 p1=0,02772 18m2
P16 2021-08-03 Skörd, kg/ha olja lsd1=88 p1=0,04374 18m2
P16 2021-08-03 Skörd, kg/ha TS lsd1=163 p1=0,02772 18m2
P16 2021-08-03 Olja, % av TS lsd1=ns p1=0,2206
P16 2021-08-03 Renhet, % av råvara lsd1=0,5 p1=0,04264
P16 2021-08-03 Vatten, % i kärna/frö lsd1=0,3 p1=0,03682

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P12 2020-11-16 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P12 2020-11-16 Note 1
Åkerviol, effektgradering P12 2020-11-16 Note 1 p1=0.000
Åkerviol, effektgradering P12 2020-11-16 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P12 2020-11-16 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), effektgradering P12 2020-11-16 Note 1
Plantbestånd, bedömning 0-100 P13 2021-04-21 Note 1 p1=0.451
Plantbestånd, bedömning 0-100 P13 2021-04-21 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P14 2021-04-21 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P14 2021-04-21 Note 1
Lomme, effektgradering P14 2021-04-21 Note 1 p1=0.000
Lomme, effektgradering P14 2021-04-21 Note 1
Åkerviol, effektgradering P14 2021-04-21 Note 1 p1=0.000
Åkerviol, effektgradering P14 2021-04-21 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P15 2021-05-11 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P15 2021-05-11 Note 1
Lomme, effektgradering P15 2021-05-11 Note 1 p1=0.000
Lomme, effektgradering P15 2021-05-11 Note 1
Åkerviol, effektgradering P15 2021-05-11 Note 1 p1=0.000
Åkerviol, effektgradering P15 2021-05-11 Note 1
Skörd, kg/ha frö P16 2021-08-03 Note 1 p1=0.028
Skörd, kg/ha frö P16 2021-08-03 Note 1 RESIDUAL CV = 3.626
Skörd, kg/ha olja P16 2021-08-03 Note 1 p1=0.044
Skörd, kg/ha olja P16 2021-08-03 Note 1 RESIDUAL CV = 3.915
Skörd, kg/ha TS P16 2021-08-03 Note 1 p1=0.028
Skörd, kg/ha TS P16 2021-08-03 Note 1 RESIDUAL CV = 3.626
Olja, % av TS P16 2021-08-03 Note 1 p1=0.221
Olja, % av TS P16 2021-08-03 Note 1 RESIDUAL CV = 0.710
Renhet, % av råvara P16 2021-08-03 Note 1 p1=0.043
Renhet, % av råvara P16 2021-08-03 Note 1 RESIDUAL CV = 0.361
Vatten, % i kärna/frö P16 2021-08-03 Note 1 p1=0.037
Vatten, % i kärna/frö P16 2021-08-03 Note 1 RESIDUAL CV = 2.896

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2021-02-01Jordart 132
 K-ALmg/100 g jord 11,2
 P-ALmg/100 g jord 11,1
 pH0 -25 cm djup 7,4
 Mull% i jord 0-25 cm 3,6
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P16: Vid skördP12: Höst strax före tillväxtens slutP13: VårP14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-08-03 ST. 2020-11-16 ST. 2021-04-21 ST. 2021-04-21 ST. 55
Renhet
% av råvara
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Åkerviol
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
Plantbestånd
bedömning 0-100
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Lomme
effektgradering
198,694
299,2562194957495
399,20,50,590950,50,5
499,3776090959395
598,671500,5958095
699,2715091958495
 P14: Vår vid begynnande tillväxtP15: Vår stadium 59P16: Vid skörd
2021-04-21 ST. 552021-05-11 ST. 592021-08-03 ST.
Åkerviol
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Lomme
effektgradering
Åkerviol
effektgradering
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Skörd & merskörd
kg/ha olja
1285331351436
255619723299215378
30,50,50,50,53130304146
4918610077300116372
56874100583106278125
6757110053304921588
 P16: Vid skördP02: Vid 1:a behandlingP04: Vid 2:a behandlingP06: Vid 3:e behandlingP08: Vid 4:e behandlingP10: Vid 5:e behandlingP14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-08-03 ST. 2020-08-27 ST. 102020-09-07 ST. 122020-09-17 ST. 132020-10-05 ST. 162020-10-19 ST. 182021-04-21 ST. 55
Olja
% av TS
Ogräs
antal plantor/m2
150,315269812712729
250,6
350,6
450,2
550,2
650
 P16: Vid skördP03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P03: 1-2 veckor efter behandling 1
2021-08-03 ST. 2020-09-07 ST. 122020-09-17 ST. 132020-09-28 ST. 152020-10-19 ST. 182020-11-02 ST. 192020-09-07 ST. 12
Stråstyrka
%
Missfärgning
%
Nekroser
%
1100000000
2100000000
31000000
41000000
51000000
61000000
 P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3
2020-09-17 ST. 132020-09-28 ST. 152020-10-19 ST. 182020-11-02 ST. 192020-09-07 ST. 122020-09-17 ST. 132020-09-28 ST. 15
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
10000000
20000000
3000000
4000000
5000000
6000000
 P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5
2020-10-19 ST. 182020-11-02 ST. 192020-09-07 ST. 122020-09-17 ST. 132020-09-28 ST. 152020-10-19 ST. 182020-11-02 ST. 19
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
10000000
20000000
3000000
4000000
5000000
6000000
 P02: Vid 1:a behandlingP04: Vid 2:a behandling
2020-08-27 ST. 122020-08-27 ST. 102020-08-27 ST. 122020-08-27 ST. 102020-09-07 ST. 13
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
antal plantor/m2
11511150026
2
3
4
5
6
 P04: Vid 2:a behandlingP06: Vid 3:e behandling
2020-09-07 ST. 122020-09-07 ST. 132020-09-07 ST. 122020-09-17 ST. 122020-09-17 ST. 14
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
15526007226
2
3
4
5
6
 P06: Vid 3:e behandling
2020-09-17 ST. 122020-09-17 ST. 132020-09-17 ST. 142020-09-17 ST. 132020-09-17 ST. 122020-09-17 ST. 13
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
16223598167218
2
3
4
5
6
 P06: Vid 3:e behandlingP08: Vid 4:e behandling
2020-09-17 ST. 132020-10-05 ST. 202020-10-05 ST. 232020-10-05 ST. 202020-10-05 ST. 162020-10-05 ST. 23
Kornvallmo
antal plantor/m2
Kornvallmo
% marktäckning
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
11021012691246
2
3
4
5
6
 P08: Vid 4:e behandlingP10: Vid 5:e behandling
2020-10-05 ST. 162020-10-05 ST. 202020-10-05 ST. 162020-10-05 ST. 182020-10-19 ST. 30
Ogräs
antal plantor/m2
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Kornvallmo
antal plantor/m2
Kornvallmo
% marktäckning
Örtogräs, totalt
plantor/m2
11271610118102101
2
3
4
5
6
 P10: Vid 5:e behandling
2020-10-19 ST. 232020-10-19 ST. 302020-10-19 ST. 182020-10-19 ST. 232020-10-19 ST. 182020-10-19 ST. 302020-10-19 ST. 18
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
1269124612716101
2
3
4
5
6
 P10: Vid 5:e behandlingP12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-10-19 ST. 182020-10-19 ST. 202020-11-16 ST.
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Kornvallmo
antal plantor/m2
Kornvallmo
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
1181026122
2
3
4
5
6
 P12: Höst strax före tillväxtens slutP14: Vår vid begynnande tillväxt
2020-11-16 ST. 2021-04-21 ST. 55
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Våtarv
effektgradering
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
152584176
295
30
495
595
695
 P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-21 ST. 55
Spillsäd*)
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Lomme
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
effektgradering
112922255
295
395
495
50
695
 P15: Vår stadium 59P16: Vid skörd
2021-05-11 ST. 592021-08-03 ST.
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Lomme
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
effektgradering
Ogräs
% marktäckning
114158135
21000
31000
41000
500
61000
 P16: Vid skörd
2021-08-03 ST.
TK-vikt
g
N Kväve-total
% av TS
CHLOROFYL
Klorofyll PPM
Råprotein
% av TS
14,22,947,518,4
24,22,936,218,3
34,12,945,918,4
44,22,93818,3
54,22,957,418,4
64,12,977,418,6
 
 
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKRegistreringar OK
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2020-10-07Försöksdesignskiss till försöket samt fältkort
Download (pdf)
2021-05-26FörsöksbehandlingarSprutjournal
Download (xlsx)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk