Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8010P2021-002. Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Anders Kaungs Bo Pettersson
Väskinde Hallfreda försöksstation 0
62275, VISBY 621 77 Visby
Tel: Tel: 0498-202245 / 070-7757634
E-post: E-post: Bo.Pettersson@hush.se
 
 
Utförar-Nr: 0118 Nationellt jordbruksområde: Öland-Gotland (9)
Placering: Forsøgspladskode: I-865-2020
UTM Zon: 34 0564060
Easting: 345 947 m  
Northing: 6 399 195 m  
Gps: 57.7084861182319, 18.4143562070397  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: Atora H. Förfrukt: Höstkorn.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2020-07-16Skörd och bärgningSkörd före beh, datumFörsöket och fältet omkring
2020-08-03 25 tOrganiske gødningerBiogödselFörsöket och fältet omkring
2020-08-04OdlingsPlöjning efter skörd, datumFörsöket och fältet omkring
2020-08-09 2,8 kgUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2020-08-09 150 kgGödselmedelNPK 17-5-1025,56,915Försöket och fältet omkring
2020-10-08Mikro RapsFörsöket och fältet omkring
2021-03-31 500 kgNS 27-413500Försöket och fältet omkring
2021-04-20Mikro RapsFörsöket och fältet omkring
2021-04-20 170 gInsekticiderAvauntFörsöket och fältet omkring
2021-05-18 0,5 kg FungiciderCantusFörsöket och fältet omkring
2021-10-06 2,8 kgUtsäde och såddUtsädesmängdFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21St. 10 - 11,Finansierat av FMC2020-09-03102,25 l Gajus L
2Spillsäden BBCH 12-13,Minst 7 dagar mellan behandlingarna2020-09-1412-130,75 l Targa super 
31Spillsäden BBCH 12-13,Regional finansiering2020-09-1412-130,75 l Targa super L
41Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av Corteva2020-09-1412-130,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan Targa super och första Belkarbehandlingingen2020-09-2313-140,25 l Belkar 
3St. 16 - 16,21 dagar efter första Belkarbehandlingen2020-10-1716-170,25 l Belkar 
4Oktober-november, marktemp <10°C,Om 2:a beh med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2020-10-1716-171,25 l Kerb Flo 400 
51St. 13 - 14,Regional finansiering2020-09-2313-140,25 l Belkar L
61Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av SJV2020-09-1412-130,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar2020-09-2313-140,25 l Belkar 

 
 
Statistik - Revision
P16: Vid skörd
2021-07-28 ST. 92
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
187,7 85,2 90,2b
295,7 93,2 98,3a
394,7 92,2 97,2a
496,8 94,3 99,3a
594,2 91,7 96,7a
696,8 94,3 99,3a

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-10-29 ST. 19
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
178 73,4 82,6a
238 32,1 44,8b
374 68,8 79,1a
412 9,3 15,0d
519 15,2 23,6c
610 8,2 13,2d

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-10-29 ST. 19
 Spillsäd*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
16 3,3 12,3a
21 0,5 2,2b
30,5 0,2 1,0b
40,5 0,2 1,0b
56 2,9 11,0a
60,5 0,2 1,0b

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-10-29 ST. 19
 Våtarv
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
13 2,2 5,0a
23 2,1 4,6a
35 3,3 7,4a
40,5 0,3 0,8b
50,6 0,4 0,9b
60,5 0,3 0,8b

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-10-29 ST. 19
 Åkerviol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
12 1,4 3,8c
24 2,4 6,3b
33 1,8 4,9bc
47 4,4 11,3a
57 4,5 11,5a
66 4,0 10,3a

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-10-29 ST. 19
 Blåklint
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
15 3,6 6,9a
23 2,4 4,7a
35 3,6 6,9a
40,6 0,4 0,8c
51 0,7 1,4b
60,8 0,6 1,2bc

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-10-29 ST. 19
 Ogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
282 76,6 86,4c
310 7,4 13,4d
495 93,2 96,4a
592 89,6 94,3b
696 94,0 96,8a

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-10-29 ST. 19
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
275 65,7 82,3b
31 0,9 2,2c
495 91,7 96,4a
596 93,4 97,2a
695 92,7 96,9a

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-10-29 ST. 19
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
172 64,8 77,9a
236 28,6 43,4b
374 67,6 80,0a
412 8,8 15,7c
512 9,3 16,4c
610 7,8 13,9c

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-10-29 ST. 19
 Blåklint
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
279 69,0 85,8b
30,5 0,3 0,8c
497 94,5 97,9a
596 93,2 97,4a
696 93,8 97,6a

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-10-29 ST. 19
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
299 98,8 99,5a
3100 99,2 99,7a
4100 99,2 99,7a
50,5 0,3 0,8b
6100 99,2 99,7a

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-10-29 ST. 19
 Kornvallmo
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
160 52,4 67,2a
225 19,5 31,0b
361 53,7 68,3a
44 3,3 5,9c
54 2,6 4,7c
63 2,3 4,2c

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-10-29 ST. 19
 Kornvallmo
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
273 67,7 76,9b
30,5 0,4 0,6c
495 93,8 96,0a
595 94,0 96,2a
696 94,5 96,5a

P13: Vår
2021-04-08 ST. 50
 Plantbestånd
bedömning 0-100
Nedre konf.Övre konf.
184 80,3 86,9
286 83,3 89,0
385 82,1 88,1
490 87,6 92,0
586 83,3 89,0
688 84,9 90,1

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-07 ST. 50
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
133 25,1 41,7a
210 6,9 13,7b
327 20,4 35,5a
42 1,2 2,4d
58 5,4 10,9b
64 2,7 5,7c

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-07 ST.
 Spillsäd*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
17 5,0 9,2a
20,5 0,4 0,7c
30,5 0,4 0,7c
40,5 0,4 0,7c
54 2,6 4,8b
60,5 0,4 0,7c

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-07 ST. 50
 Våtarv
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
14 1,9 7,5a
22 1,2 4,9ab
33 1,6 6,4a
40,5 0,2 1,0c
51 0,5 2,0bc
61 0,5 2,0bc

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-07 ST. >19
 Näva
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
11 0,9 1,6a
20,6 0,4 0,8b
31 1,1 1,9a
40,5 0,4 0,7b
50,5 0,4 0,7b
60,5 0,4 0,7b

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-07 ST.
 Lomme
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
14 3,1 4,9a
21 0,9 1,5b
34 3,1 4,9a
40,5 0,4 0,6c
50,5 0,4 0,6c
60,5 0,4 0,6c

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-07 ST.
 Åkerviol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
10,7 0,4 1,2
20,7 0,4 1,2
30,6 0,4 1,0
41 0,6 1,7
50,9 0,6 1,6
62 0,9 2,6

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-07 ST. >19
 Blåklint
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
16 4,1 7,9a
22 1,1 2,2b
36 4,3 8,2a
40,5 0,4 0,7c
50,5 0,4 0,7c
60,5 0,4 0,7c

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-07 ST.
 Ogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
289 84,0 92,0c
334 26,1 43,6d
499 98,1 99,1a
593 89,9 95,1c
697 95,6 98,0b

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-07 ST. 50
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
285 79,0 89,7d
315 10,2 20,9e
498 97,4 98,9b
5100 99,4 99,7a
696 94,2 97,4c

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-07 ST. 50
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
125 18,6 33,3a
210 6,8 13,8b
327 20,3 35,7a
42 1,1 2,5d
54 2,8 6,0c
64 2,7 5,7c

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-07 ST.
 Lomme
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
290 86,7 92,4b
30,5 0,4 0,7c
4100 99,3 99,6a
5100 99,3 99,6a
6100 99,3 99,6a

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-07 ST. >19
 Blåklint
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
292 90,1 93,6b
30,5 0,4 0,6c
4100 99,4 99,6a
5100 99,4 99,6a
6100 99,4 99,6a

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-07 ST. >19
 Kornvallmo
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
17 5,4 9,2a
23 2,4 4,2b
39 7,0 11,8a
40,5 0,4 0,7c
50,5 0,4 0,7c
60,5 0,4 0,7c

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-07 ST. >19
 Kornvallmo
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
284 75,4 90,0b
30,5 0,3 0,9c
4100 99,1 99,7a
599 98,7 99,5a
6100 99,1 99,7a

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-07 ST. 50
 Åkerveronika
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
11 0,8 2,2ab
20,6 0,3 1,0c
32 1,1 3,1a
40,8 0,5 1,4bc
52 1,3 3,6a
61 0,8 2,2ab

P15: Vår stadium 59
2021-05-08 ST. 59
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
131 20,1 44,8a
214 8,1 22,1bc
324 15,1 36,5ab
41 0,6 2,0d
59 5,1 14,9c
67 4,2 12,6c

P15: Vår stadium 59
2021-05-08 ST. 59
 Spillsäd*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
16 3,3 10,1a
20,05 0,0 0,1c
30,05 0,0 0,1c
40,06 0,0 0,1c
52 1,3 4,2b
60,05 0,0 0,1c

P15: Vår stadium 59
2021-05-08 ST. 59
 Våtarv
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
15 2,7 7,6a
23 1,9 5,4a
35 2,8 7,7a
40,07 0,0 0,1c
51 0,8 2,2b
60,8 0,5 1,4b

P15: Vår stadium 59
2021-05-08 ST. 59
 Näva
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
10,7 0,4 1,2a
20,4 0,2 0,7ab
30,5 0,3 0,9ab
40,2 0,1 0,4b
50,2 0,1 0,4b
60,2 0,1 0,4b

P15: Vår stadium 59
2021-05-08 ST. 59
 Lomme
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
13 1,9 4,0a
22 1,1 2,3b
34 2,5 5,0a
40,5 0,3 0,7c
50,5 0,3 0,7c
60,5 0,3 0,7c

P15: Vår stadium 59
2021-05-08 ST. 59
 Åkerviol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
11 0,6 2,5bc
23 1,5 6,4ab
31 0,5 2,1c
40,8 0,4 1,7c
53 1,5 6,2ab
65 2,5 9,9a

P15: Vår stadium 59
2021-05-08 ST. 59
 Blåklint
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
14 3,7 5,3a
21 1,0 1,4b
35 4,2 6,0a
40,5 0,4 0,6c
50,5 0,4 0,6c
60,5 0,4 0,6c

P15: Vår stadium 59
2021-05-08 ST. 59
 Ogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
284 78,2 88,3c
325 18,4 32,2d
498 97,5 98,8a
594 90,9 95,5b
695 92,3 96,2b

P15: Vår stadium 59
2021-05-08 ST. 59
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
279 53,3 92,7b
33 0,9 9,0c
498 93,0 99,3a
597 89,3 98,9a
693 79,9 97,8ab

P15: Vår stadium 59
2021-05-08 ST. 59
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
124 15,3 35,8a
214 8,3 21,7ab
324 15,4 36,0a
41 0,6 1,9d
56 3,4 9,8c
67 4,3 12,3bc

P15: Vår stadium 59
2021-05-08 ST. 59
 Lomme
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
293 84,8 97,2b
30,5 0,2 1,2c
4100 98,8 99,8a
5100 98,8 99,8a
6100 98,8 99,8a

P15: Vår stadium 59
2021-05-08 ST. 59
 Plister
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
11 1,0 1,5a
20,5 0,4 0,6b
30,6 0,5 0,7b
40,5 0,4 0,6b
50,5 0,4 0,6b
60,5 0,4 0,6b

P15: Vår stadium 59
2021-05-08 ST. 59
 Blåklint
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
289 87,2 90,8b
30,5 0,4 0,6c
4100 99,4 99,6a
5100 99,4 99,6a
6100 99,4 99,6a

P15: Vår stadium 59
2021-05-08 ST. 59
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2100 99,2 99,7a
3100 99,2 99,7a
499 99,0 99,6a
585 76,6 90,3b
6100 99,2 99,7a

P15: Vår stadium 59
2021-05-08 ST. 59
 Kornvallmo
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
17 5,4 9,1a
23 2,1 3,7b
37 5,4 9,0a
40,05 0,0 0,1c
50,05 0,0 0,1c
60,06 0,0 0,1c

P15: Vår stadium 59
2021-05-08 ST. 59
 Kornvallmo
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
272 62,4 80,7b
30,5 0,3 0,8c
4100 99,2 99,7a
5100 99,2 99,7a
699 99,1 99,6a

P15: Vår stadium 59
2021-05-08 ST. 59
 Åkerveronika
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
11 0,4 3,2a
20,2 0,1 0,6b
32 0,6 4,5a
40,1 0,0 0,3b
51 0,4 2,7a
61 0,5 3,8a

P16: Vid skörd
2021-07-28 ST. 92
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12555 2264,8 2844,6c Ref. 100
23079 2788,9 3368,7ab 121 106 138
32730 2439,8 3019,6bc 107 93 123
43376 3086,2 3666,0a 132 117 150
53278 2988,6 3568,4a 128 113 146
63354 3064,1 3643,9a 131 116 149

P16: Vid skörd
2021-07-28 ST. 92
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11131 1000,4 1261,1c Ref. 100
21369 1239,1 1499,7ab 121 106 139
31210 1079,3 1340,0bc 107 92 124
41515 1384,4 1645,1a 134 117 154
51470 1339,5 1600,2a 130 114 149
61496 1366,0 1626,6a 132 116 152

P16: Vid skörd
2021-07-28 ST. 92
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12325 2061,0 2588,6c Ref. 100
22802 2537,9 3065,5ab 121 106 138
32484 2220,2 2747,8bc 107 93 123
43072 2808,5 3336,1a 132 117 150
52983 2719,6 3247,2a 128 113 146
63052 2788,4 3316,0a 131 116 149

P16: Vid skörd
2021-07-28 ST. 92
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
127 19,8 35,3b
239 29,7 48,3a
327 19,9 35,4b
418 12,9 24,6c
536 27,6 45,7a
637 28,7 47,1a

P16: Vid skörd
2021-07-28 ST. 92
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.
148,7 48,0 49,4
248,8 48,1 49,6
348,7 48,0 49,4
449,3 48,6 50,0
549,3 48,6 50,0
649 48,3 49,7

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P16 2021-07-28 Skörd, kg/ha frö lsd1=359 p1=0,00057 17,6m2
P16 2021-07-28 Skörd, kg/ha olja lsd1=170 p1=0,0007 17,6m2
P16 2021-07-28 Skörd, kg/ha TS lsd1=327 p1=0,00057 17,6m2
P16 2021-07-28 Olja, % av TS lsd1=ns p1=0,19248
P16 2021-07-28 Renhet, % av råvara lsd1=3,4 p1=0,00034
P16 2021-07-28 Vatten, % i kärna/frö lsd1=0,3 p1=0,00932

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Ogräs, % marktäckning P12 2020-10-29 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P12 2020-10-29 Note 1
Spillsäd*), % marktäckning P12 2020-10-29 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), % marktäckning P12 2020-10-29 Note 1
Våtarv, % marktäckning P12 2020-10-29 Note 1 p1=0.000
Våtarv, % marktäckning P12 2020-10-29 Note 1
Åkerviol, % marktäckning P12 2020-10-29 Note 1 p1=0.000
Åkerviol, % marktäckning P12 2020-10-29 Note 1
Blåklint, % marktäckning P12 2020-10-29 Note 1 p1=0.000
Blåklint, % marktäckning P12 2020-10-29 Note 1
Ogräs, effektgradering P12 2020-10-29 Note 1 p1=0.000
Ogräs, effektgradering P12 2020-10-29 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P12 2020-10-29 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P12 2020-10-29 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P12 2020-10-29 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P12 2020-10-29 Note 1
Blåklint, effektgradering P12 2020-10-29 Note 1 p1=0.000
Blåklint, effektgradering P12 2020-10-29 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P12 2020-10-29 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), effektgradering P12 2020-10-29 Note 1
Kornvallmo, % marktäckning P12 2020-10-29 Note 1 p1=0.000
Kornvallmo, % marktäckning P12 2020-10-29 Note 1
Kornvallmo, effektgradering P12 2020-10-29 Note 1 p1=0.000
Kornvallmo, effektgradering P12 2020-10-29 Note 1
Ogräs, % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1
Spillsäd*), % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1
Våtarv, % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1 p1=0.003
Våtarv, % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1
Näva, % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1 p1=0.000
Näva, % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1
Lomme, % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1 p1=0.000
Lomme, % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1
Åkerviol, % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1 p1=0.131
Åkerviol, % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1
Blåklint, % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1 p1=0.000
Blåklint, % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1
Ogräs, effektgradering P14 2021-04-07 Note 1 p1=0.000
Ogräs, effektgradering P14 2021-04-07 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P14 2021-04-07 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P14 2021-04-07 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1
Lomme, effektgradering P14 2021-04-07 Note 1 p1=0.000
Lomme, effektgradering P14 2021-04-07 Note 1
Blåklint, effektgradering P14 2021-04-07 Note 1 p1=0.000
Blåklint, effektgradering P14 2021-04-07 Note 1
Kornvallmo, % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1 p1=0.000
Kornvallmo, % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1
Kornvallmo, effektgradering P14 2021-04-07 Note 1 p1=0.000
Kornvallmo, effektgradering P14 2021-04-07 Note 1
Åkerveronika, % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1 p1=0.018
Åkerveronika, % marktäckning P14 2021-04-07 Note 1
Plantbestånd, bedömning 0-100 P13 2021-04-08 Note 1 p1=0.057
Plantbestånd, bedömning 0-100 P13 2021-04-08 Note 1
Ogräs, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1
Spillsäd*), % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1
Våtarv, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1 p1=0.000
Våtarv, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1
Näva, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1 p1=0.037
Näva, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1
Lomme, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1 p1=0.000
Lomme, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1
Åkerviol, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1 p1=0.006
Åkerviol, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1
Blåklint, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1 p1=0.000
Blåklint, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1
Ogräs, effektgradering P15 2021-05-08 Note 1 p1=0.000
Ogräs, effektgradering P15 2021-05-08 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P15 2021-05-08 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P15 2021-05-08 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1
Lomme, effektgradering P15 2021-05-08 Note 1 p1=0.000
Lomme, effektgradering P15 2021-05-08 Note 1
Plister, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1 p1=0.000
Plister, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1
Blåklint, effektgradering P15 2021-05-08 Note 1 p1=0.000
Blåklint, effektgradering P15 2021-05-08 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P15 2021-05-08 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), effektgradering P15 2021-05-08 Note 1
Kornvallmo, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1 p1=0.000
Kornvallmo, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1
Kornvallmo, effektgradering P15 2021-05-08 Note 1 p1=0.000
Kornvallmo, effektgradering P15 2021-05-08 Note 1
Åkerveronika, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1 p1=0.002
Åkerveronika, % marktäckning P15 2021-05-08 Note 1
Skörd, kg/ha frö P16 2021-07-28 Note 1 p1=0.001
Skörd, kg/ha frö P16 2021-07-28 Note 1 RESIDUAL CV = 7.775
Skörd, kg/ha olja P16 2021-07-28 Note 1 p1=0.001
Skörd, kg/ha olja P16 2021-07-28 Note 1 RESIDUAL CV = 8.284
Skörd, kg/ha TS P16 2021-07-28 Note 1 p1=0.001
Skörd, kg/ha TS P16 2021-07-28 Note 1 RESIDUAL CV = 7.775
Ogräs, % marktäckning P16 2021-07-28 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P16 2021-07-28 Note 1
Olja, % av TS P16 2021-07-28 Note 1 p1=0.192
Olja, % av TS P16 2021-07-28 Note 1 RESIDUAL CV = 0.875
Renhet, % av råvara P16 2021-07-28 Note 1 p1=0.000
Renhet, % av råvara P16 2021-07-28 Note 1 RESIDUAL CV = 2.363
Vatten, % i kärna/frö P16 2021-07-28 Note 1 p1=0.009
Vatten, % i kärna/frö P16 2021-07-28 Note 1 RESIDUAL CV = 2.091

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2021-07-30Jordart 123
 K-ALmg/100 g jord 10,2
 P-ALmg/100 g jord 7,1
 pH0 -25 cm djup 7,3
 Mull% i jord 0-25 cm 3,7
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P16: Vid skördP12: Höst strax före tillväxtens slut
2021-07-28 ST. 922020-10-29 ST. 19
Renhet
% av råvara
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Blåklint
% marktäckning
Ogräs
effektgradering
187,7786325
295,738134382
394,7740,553510
496,8120,50,570,695
594,21960,67192
696,8100,50,560,896
 P12: Höst strax före tillväxtens slutP13: Vår
2020-10-29 ST. 192021-04-08 ST. 50
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Blåklint
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
Kornvallmo
% marktäckning
Kornvallmo
effektgradering
Plantbestånd
bedömning 0-100
1726084
275367999257386
31740,5100610,585
495129710049590
59612960,549586
695109610039688
 P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-07 ST. 502021-04-07 ST. 2021-04-07 ST. 502021-04-07 ST. >192021-04-07 ST. 2021-04-07 ST. >19
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Näva
% marktäckning
Lomme
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Blåklint
% marktäckning
13374140,76
2100,520,610,72
3270,53140,66
420,50,50,50,510,5
58410,50,50,90,5
640,510,50,520,5
 P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-07 ST. 2021-04-07 ST. 502021-04-07 ST. 2021-04-07 ST. >19
Ogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Lomme
effektgradering
Blåklint
effektgradering
Kornvallmo
% marktäckning
Kornvallmo
effektgradering
1257
28985109092384
33415270,50,590,5
4999821001000,5100
59310041001000,599
6979641001000,5100
 P14: Vår vid begynnande tillväxtP15: Vår stadium 59
2021-04-07 ST. 502021-05-08 ST. 59
Åkerveronika
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Näva
% marktäckning
Lomme
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
1131650,731
20,6140,0530,423
32240,0550,541
40,810,060,070,20,50,8
529210,20,53
6170,050,80,20,55
 P15: Vår stadium 59
2021-05-08 ST. 59
Blåklint
% marktäckning
Ogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Lomme
effektgradering
Plister
% marktäckning
Blåklint
effektgradering
14241
21847914930,589
35253240,50,60,5
40,5989811000,5100
50,5949761000,5100
60,5959371000,5100
 P15: Vår stadium 59P16: Vid skörd
2021-05-08 ST. 592021-07-28 ST. 92
Spillsäd*)
effektgradering
Kornvallmo
% marktäckning
Kornvallmo
effektgradering
Åkerveronika
% marktäckning
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Skörd & merskörd
kg/ha olja
171232525551131
21003720,22802524239
310070,52248417579
4990,051000,13072821384
5850,0510012983724339
61000,069913052799366
 P16: Vid skördP02: Vid 1:a behandlingP04: Vid 2:a behandlingP06: Vid 3:e behandlingP14: Vår vid begynnande tillväxtP16: Vid skörd
2021-07-28 ST. 922020-09-03 ST. 102020-09-14 ST. 12-132020-09-23 ST. 13-142021-04-07 ST. 502021-07-28 ST. 92
Ogräs
% marktäckning
Olja
% av TS
Ogräs
antal plantor/m2
Stråstyrka
%
12748,72221113110492100
23948,8100
32748,7100
41849,3100
53649,3100
63749100
 P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3
2020-09-14 ST. 132020-09-23 ST. 132020-10-02 ST. 172020-10-29 ST. 192020-09-14 ST. 132020-09-23 ST. 132020-10-02 ST. 17
Missfärgning
%
Nekroser
%
10000000
20000000
300000
400000
500000
600000
 P09: 1-2 veckor efter behandling 4P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2
2020-10-29 ST. 192020-09-14 ST. 132020-09-23 ST. 132020-10-02 ST. 172020-10-29 ST. 192020-09-14 ST. 132020-09-23 ST. 13
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
10000000
2020000010
300000
400200
500200
600200
 P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P02: Vid 1:a behandling
2020-10-02 ST. 172020-10-29 ST. 192020-09-03 ST. 102020-09-03 ST. 122020-09-03 ST. 10
Tillväxthämning
% plantor med
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Höstraps
plantor/m2
Blåklint
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
10021741425222
200
300
400
500
600
 P02: Vid 1:a behandlingP04: Vid 2:a behandling
2020-09-03 ST. 102020-09-14 ST. 132020-09-14 ST. 12-132020-09-14 ST. 132020-09-14 ST. 12
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Kornvallmo
antal plantor/m2
Mjuknäva
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Höstraps
plantor/m2
Blåklint
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
121716961098466315
2
3
4
5
6
 P04: Vid 2:a behandlingP06: Vid 3:e behandling
2020-09-14 ST. 102020-09-14 ST. 12-132020-09-14 ST. 132020-09-14 ST. 122020-09-23 ST. 2020-09-23 ST. 13-14
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Kornvallmo
antal plantor/m2
Mjuknäva
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Höstraps
plantor/m2
1418111310986116108241
2
3
4
5
6
 P06: Vid 3:e behandling
2020-09-23 ST. 2020-09-23 ST. 152020-09-23 ST. 212020-09-23 ST. 142020-09-23 ST. 13-142020-09-23 ST. 16
Våtarv
antal plantor/m2
Blåklint
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Kornvallmo
antal plantor/m2
1150141811041082611
2
3
4
5
6
 P06: Vid 3:e behandlingP12: Höst strax före tillväxtens slutP14: Vår vid begynnande tillväxt
2020-09-23 ST. 142020-10-29 ST. 192021-04-07 ST. 502021-04-07 ST.
Mjuknäva
antal plantor/m2
Övriga fleråriga örtogräs*)
% marktäckning
Övriga gräsogräs*)
% marktäckning
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Höstraps
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
12008640102
200
300
400
500
600
 P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-04-07 ST. >192021-04-07 ST. 2021-04-07 ST. 502021-04-07 ST.
Blåklint
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Plister
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
11562192086
2
3
4
5
6
 P14: Vår vid begynnande tillväxtP15: Vår stadium 59
2021-04-07 ST. 2021-04-07 ST. >192021-04-07 ST. 502021-04-07 ST. >192021-05-08 ST. 59
Övriga fleråriga örtogräs*)
% marktäckning
Övriga gräsogräs*)
% marktäckning
Spillsäd*)
effektgradering
Kornvallmo
antal plantor/m2
Åkerveronika
antal plantor/m2
Mjuknäva
antal plantor/m2
Övriga fleråriga örtogräs*)
% marktäckning
100397100
2001000
3001000
4001000
50000
6001000
 P15: Vår stadium 59P16: Vid skörd
2021-05-08 ST. 592021-07-28 ST. 92
Övriga gräsogräs*)
% marktäckning
Råprotein
% av TS
1019,4
2019,5
3019,7
4019,3
5019,3
6019,6
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P08Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P10Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P11Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P16CHLOROFYL, Klorofyll PPM
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKRegistreringar OK
OKProvuttagning/analyser mindre väl utförda
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2020-09-03GenerelltFältkort
Download (pdf)
FörsöksbehandlingarSprutjournal.
Download (xls)
GenerelltFältet tidigt sått, men har inte grott förrän i slutet av august då det började regna. En del plantor har grott tidigt,mindre än 1% av plantorna, och som har nått DC 14. Enstaka plantor av blåklint har uppnått DC 13./BP
2020-09-14FörsöksbehandlingarSprutjournal med ogräsavräkning
Download (xls)
Mättidpunkter och värdenUtveckling 2020-09-14: DC 12-13
2020-09-23FörsöksbehandlingarSprutjournal med ogräs avräkning
Download (xls)
Mättidpunkter och värdenUtveckling 20200923 DC 13-14
2020-10-17FörsöksbehandlingarSprutjournal med ogräsavräkning, för tätt och tjockt för att kunna räkna ogräset./BP
Download (xls)
2020-10-29Mättidpunkter och värdenP12 Marktäckning och effekt gradering.
Download (xlsx)
2021-04-07Mättidpunkter och värdenP14 Marktäckning och effektgradering./BP
Download (xlsx)
2021-05-08Mättidpunkter och värdenP15 Marktäckning och effektgradering./BP
Download (xlsx)
FörsöksbehandlingarSprutjournal med ogräsavräkning./BP
Download (xls)
2021-07-30Mättidpunkter och värdenOgräs marktäckning av levande ogräs./BP
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk