Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8010P2021-001. Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
HS Skåne Helena Håkansson
Borgeby gård Borgeby Slottsväg 11
23791, BJÄRRED 23791 Bjärred
Tel: /073-8015225 Tel: 010-4762034 / 010-4762034
E-post: E-post: helena.hakansson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 5205 Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A)
Placering: Forsøgspladskode: MB-314-2020
UTM Zon: 33 0564059
Easting: 377 696 m  
Northing: 6 180 550 m  
Gps: 55.755161819889, 13.0511526350036  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.Syfte
Skörd och bärgningSkörd före beh, datumFörsöket och fältet omkring
OdlingsPlöjning efter skörd, datumFörsöket och fältet omkring
2020-08-31Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21St. 10 - 11,Finansierat av FMC2020-09-14102,25 l Gajus L
2Spillsäden BBCH 12-13,Minst 7 dagar mellan behandlingarna2020-09-29130,75 l Targa super 
31Spillsäden BBCH 12-13,Regional finansiering2020-09-29130,75 l Targa super L
41Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av Corteva2020-09-29130,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan Targa super och första Belkarbehandlingingen2020-10-12140,25 l Belkar 
3St. 16 - 16,21 dagar efter första Belkarbehandlingen2020-11-09160,25 l Belkar 
4Oktober-november, marktemp <10°C,Om 2:a beh med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2020-11-09161,25 l Kerb Flo 400 
51St. 13 - 14,Regional finansiering2020-10-12140,25 l Belkar L
61Spillsäden BBCH 12-13,Finansierat av SJV2020-09-29130,75 l Targa super L
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar2020-10-12140,25 l Belkar 

 
 
Statistik - Revision
P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-12-14 ST. 33
 Baldersbrå
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
17 3,8 14,0a
21 0,6 2,2c
35 2,6 10,0a
42 1,1 4,5b
54 2,2 8,5a
64 2,2 8,5a

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-12-14 ST. 34
 Jordrök
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
14 1,7 9,6a
22 1,0 5,7a
35 2,0 11,3a
40,5 0,2 1,2b
50,5 0,2 1,2b
60,5 0,2 1,2b

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-12-14 ST. 61
 Åkerviol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
113 9,7 18,5a
210 7,1 13,9abc
311 7,9 15,4ab
47 4,9 10,0bcd
56 4,1 8,4d
66 4,5 9,2cd

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-12-14 ST. 61
 Åkerspergel
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
13 0,4 21,4a
21 0,1 8,3b
34 0,5 23,5a
43 0,4 21,1a
55 0,6 29,6a
63 0,4 20,0a

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-12-14 ST. 32
 Åkertistel*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
12 0,9 3,4a
20,5 0,3 1,0b
31 0,7 2,9a
40,5 0,3 1,0b
50,9 0,5 1,8ab
60,5 0,3 1,0b

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-12-14 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
219 10,9 31,4c
30,5 0,3 1,0d
468 52,8 80,8a
551 34,6 66,6ab
639 24,5 54,9b

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-12-14 ST. 33
 Baldersbrå
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
255 8,7 94,0a
30,5 0,0 6,0b
478 22,0 97,9a
555 8,7 94,0a
616 1,4 70,7a

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-12-14 ST. 61
 Åkerviol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
21 0,4 3,0c
30,5 0,2 1,4c
465 39,5 84,3a
541 19,8 67,0ab
627 11,4 51,4b

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-12-14 ST. 34
 Jordrök
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
24 0,5 22,7b
30,5 0,1 3,6b
4100 96,4 99,9a
5100 96,4 99,9a
6100 96,4 99,9a

P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-12-14 ST. 61
 Åkerspergel
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
231 5,8 77,0a
30,5 0,1 3,6b
434 6,7 79,5a
55 0,7 27,7ab
62 0,2 12,0b

P13: Vår
2021-03-29 ST. 15
 Plantbestånd
bedömning 0-100
Nedre konf.Övre konf.
190 72,1 96,9
298 92,4 99,3
390 72,1 96,9
495 84,9 98,5
590 72,1 96,9
695 84,9 98,5

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-03-25 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
127 21,9 32,7a
29 7,3 12,0b
324 19,2 29,2a
41 0,9 1,6d
56 4,5 7,6c
68 6,5 10,7b

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-03-25 ST. 15
 Våtarv
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
13 1,8 5,9a
22 1,1 3,6ab
33 1,9 6,2a
40,6 0,3 1,1c
50,5 0,3 0,9c
61 0,7 2,4b

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-03-25 ST. 18
 Baldersbrå
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
114 9,1 19,9a
21 0,8 2,1c
312 8,1 17,9a
40,5 0,3 0,8d
52 1,1 2,7c
63 1,9 4,7b

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-03-25 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
210 2,9 27,7c
30,9 0,3 3,1d
499 97,5 99,8a
575 45,0 91,2b
644 18,1 73,7b

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-03-25 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
127 21,9 32,7a
29 7,3 12,0b
324 19,2 29,2a
41 0,9 1,6d
56 4,5 7,6c
68 6,5 10,7b

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-03-25 ST. 15
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
20,5 0,1 2,6c
31 0,3 6,6c
4100 97,4 99,9a
5100 97,4 99,9a
621 4,8 58,6b

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-03-25 ST. 15
 Viol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
18 5,9 9,9a
25 4,0 6,8bc
36 4,5 7,7ab
41 0,8 1,3d
54 2,9 5,1c
64 2,9 5,1c

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-03-25 ST. 15
 Viol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
23 1,0 7,6c
30,5 0,2 1,4d
497 93,2 99,1a
555 30,4 77,8b
655 30,2 77,6b

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-03-25 ST. 18
 Baldersbrå
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
25 1,0 22,6c
30,5 0,1 2,6d
4100 97,4 99,9a
586 53,7 97,0b
629 7,2 68,3c

P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-03-25 ST. 18
 Förgätmigej
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
11 0,6 2,3a
20,5 0,3 0,9b
31 0,6 2,3a
40,5 0,3 0,9b
50,5 0,3 0,9b
60,5 0,3 0,9b

P15: Vår stadium 59
2021-05-28 ST.
 Baldersbrå
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
155 43,4 66,6a
29 5,9 14,0b
355 43,4 66,6a
44 2,8 6,9c
511 7,3 17,0b
612 8,1 18,7b

P15: Vår stadium 59
2021-05-28 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
256 43,1 68,5b
30,5 0,3 0,8c
489 82,0 92,9a
558 45,2 70,3b
651 38,0 63,7b

P15: Vår stadium 59
2021-05-28 ST.
 Viol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
119 13,5 25,2bc
232 24,6 41,3a
316 11,6 22,1c
49 6,6 13,2d
526 18,9 33,6ab
627 19,9 35,0ab

P15: Vår stadium 59
2021-05-28 ST.
 Viol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
20,5 0,2 1,4b
30,5 0,2 1,4b
466 41,1 84,1a
50,5 0,2 1,4b
60,5 0,2 1,4b

P15: Vår stadium 59
2021-05-28 ST.
 Baldersbrå
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
280 71,5 86,4b
30,5 0,3 0,8c
494 90,8 96,2a
577 67,7 84,2b
673 63,2 81,4b

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Baldersbrå, % marktäckning P12 2020-12-14 Note 1 p1=0.000
Baldersbrå, % marktäckning P12 2020-12-14 Note 1
Jordrök, % marktäckning P12 2020-12-14 Note 1 p1=0.000
Jordrök, % marktäckning P12 2020-12-14 Note 1
Åkerviol, % marktäckning P12 2020-12-14 Note 1 p1=0.011
Åkerviol, % marktäckning P12 2020-12-14 Note 1
Åkerspergel, % marktäckning P12 2020-12-14 Note 1 p1=0.019
Åkerspergel, % marktäckning P12 2020-12-14 Note 1
Åkertistel*) % marktäckning P12 2020-12-14 Note 1 p1=0.035
Åkertistel*) % marktäckning P12 2020-12-14 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P12 2020-12-14 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P12 2020-12-14 Note 1
Baldersbrå, effektgradering P12 2020-12-14 Note 1 p1=0.012
Baldersbrå, effektgradering P12 2020-12-14 Note 1
Åkerviol, effektgradering P12 2020-12-14 Note 1 p1=0.000
Åkerviol, effektgradering P12 2020-12-14 Note 1
Jordrök, effektgradering P12 2020-12-14 Note 1 p1=0.000
Jordrök, effektgradering P12 2020-12-14 Note 1
Åkerspergel, effektgradering P12 2020-12-14 Note 1 p1=0.017
Åkerspergel, effektgradering P12 2020-12-14 Note 1
Ogräs, % marktäckning P14 2021-03-25 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P14 2021-03-25 Note 1
Våtarv, % marktäckning P14 2021-03-25 Note 1 p1=0.000
Våtarv, % marktäckning P14 2021-03-25 Note 1
Baldersbrå, % marktäckning P14 2021-03-25 Note 1 p1=0.000
Baldersbrå, % marktäckning P14 2021-03-25 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P14 2021-03-25 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P14 2021-03-25 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P14 2021-03-25 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P14 2021-03-25 Note 1
Våtarv, effektgradering P14 2021-03-25 Note 1 p1=0.000
Våtarv, effektgradering P14 2021-03-25 Note 1
Viol, % marktäckning P14 2021-03-25 Note 1 p1=0.000
Viol, % marktäckning P14 2021-03-25 Note 1
Viol, effektgradering P14 2021-03-25 Note 1 p1=0.000
Viol, effektgradering P14 2021-03-25 Note 1
Baldersbrå, effektgradering P14 2021-03-25 Note 1 p1=0.000
Baldersbrå, effektgradering P14 2021-03-25 Note 1
Förgätmigej, % marktäckning P14 2021-03-25 Note 1 p1=0.045
Förgätmigej, % marktäckning P14 2021-03-25 Note 1
Plantbestånd, bedömning 0-100 P13 2021-03-29 Note 1 p1=0.203
Plantbestånd, bedömning 0-100 P13 2021-03-29 Note 1
Baldersbrå, % marktäckning P15 2021-05-28 Note 1 p1=0.000
Baldersbrå, % marktäckning P15 2021-05-28 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P15 2021-05-28 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P15 2021-05-28 Note 1
Viol, % marktäckning P15 2021-05-28 Note 1 p1=0.000
Viol, % marktäckning P15 2021-05-28 Note 1
Viol, effektgradering P15 2021-05-28 Note 1 p1=0.000
Viol, effektgradering P15 2021-05-28 Note 1
Baldersbrå, effektgradering P15 2021-05-28 Note 1 p1=0.000
Baldersbrå, effektgradering P15 2021-05-28 Note 1

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2020-09-28Jordart 122
 K-ALmg/100 g jord 10,8
 P-ALmg/100 g jord 8,1
 pH0 -25 cm djup 6
 Mull% i jord 0-25 cm 2,2
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-12-14 ST. 332020-12-14 ST. 342020-12-14 ST. 612020-12-14 ST. 322020-12-14 ST. 2020-12-14 ST. 33
Baldersbrå
% marktäckning
Jordrök
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Åkerspergel
% marktäckning
Åkertistel*)
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Baldersbrå
effektgradering
1741332
2121010,51955
35511410,50,5
420,5730,56878
540,5650,95155
640,5630,53916
 P12: Höst strax före tillväxtens slutP13: VårP14: Vår vid begynnande tillväxt
2020-12-14 ST. 612020-12-14 ST. 342020-12-14 ST. 612021-03-29 ST. 152021-03-25 ST. 2021-03-25 ST. 152021-03-25 ST. 18
Åkerviol
effektgradering
Jordrök
effektgradering
Åkerspergel
effektgradering
Plantbestånd
bedömning 0-100
Ogräs
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Baldersbrå
% marktäckning
19027314
2143198921
30,50,50,59024312
465100349510,60,5
54110059060,52
627100295813
 P14: Vår vid begynnande tillväxt
2021-03-25 ST. 2021-03-25 ST. 152021-03-25 ST. 18
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Våtarv
effektgradering
Viol
% marktäckning
Viol
effektgradering
Baldersbrå
effektgradering
Förgätmigej
% marktäckning
12781
21090,55350,5
30,924160,50,51
49911001971000,5
5756100455860,5
644821455290,5
 P15: Vår stadium 59P02: Vid 1:a behandlingP04: Vid 2:a behandling
2021-05-28 ST. 2020-09-14 ST. 102020-09-29 ST. 13
Baldersbrå
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Viol
% marktäckning
Viol
effektgradering
Baldersbrå
effektgradering
Ogräs
antal plantor/m2
155192192
2956320,580
3550,5160,50,5
448996694
51158260,577
61251270,573
 P06: Vid 3:e behandlingP08: Vid 4:e behandlingP14: Vår vid begynnande tillväxtP03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4
2020-10-12 ST. 142020-11-09 ST. 162021-03-25 ST. 2020-09-23 ST. 112020-10-12 ST. 142020-10-22 ST. 152020-11-20 ST. 16
Ogräs
antal plantor/m2
Missfärgning
%
194138900000
20000
3000
4000
5000
6000
 P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3
2020-09-23 ST. 112020-10-12 ST. 142020-10-22 ST. 152020-11-20 ST. 162020-09-23 ST. 112020-10-12 ST. 142020-10-22 ST. 15
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
10000000
20000000
300000
400000
500000
600000
 P09: 1-2 veckor efter behandling 4P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P02: Vid 1:a behandling
2020-11-20 ST. 162020-09-23 ST. 112020-10-12 ST. 142020-10-22 ST. 152020-11-20 ST. 162020-09-14 ST. 10
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Svinmålla
antal plantor/m2
1000001615
200000
30000
40000
50000
60000
 P02: Vid 1:a behandling
2020-09-14 ST. 102020-09-14 ST. 112020-09-14 ST. 102020-09-14 ST. 112020-09-14 ST. 10
Baldersbrå
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Svinmålla
% marktäckning
Baldersbrå
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
11520,810,221
2
3
4
5
6
 P02: Vid 1:a behandlingP04: Vid 2:a behandling
2020-09-14 ST. 102020-09-29 ST. 122020-09-29 ST. 222020-09-29 ST. 13
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Jordrök
antal plantor/m2
Baldersbrå
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
116286411611
2
3
4
5
6
 P04: Vid 2:a behandling
2020-09-29 ST. 222020-09-29 ST. 122020-09-29 ST. 132020-09-29 ST. 122020-09-29 ST. 132020-09-29 ST. 12
Spillsäd*)
% marktäckning
Baldersbrå
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Jordrök
% marktäckning
Trampört
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
112920,8118636
2
3
4
5
6
 P04: Vid 2:a behandlingP06: Vid 3:e behandling
2020-09-29 ST. 112020-09-29 ST. 132020-09-29 ST. 122020-09-29 ST. 112020-10-12 ST. 12
Målla
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Viol
% marktäckning
Trampört
% marktäckning
Målla
% marktäckning
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Jordrök
antal plantor/m2
12410422884
2
3
4
5
6
 P06: Vid 3:e behandling
2020-10-12 ST. 122020-10-12 ST. 222020-10-12 ST. 142020-10-12 ST. 222020-10-12 ST. 122020-10-12 ST. 142020-10-12 ST. 12
Baldersbrå
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Baldersbrå
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Jordrök
% marktäckning
11161112940,8
2
3
4
5
6
 P06: Vid 3:e behandling
2020-10-12 ST. 122020-10-12 ST. 142020-10-12 ST. 122020-10-12 ST. 142020-10-12 ST. 12
Trampört
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Målla
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Viol
% marktäckning
Trampört
% marktäckning
1118837251042
2
3
4
5
6
 P06: Vid 3:e behandlingP08: Vid 4:e behandling
2020-10-12 ST. 122020-11-09 ST. 122020-11-09 ST. 312020-11-09 ST. 2020-11-09 ST. 162020-11-09 ST.
Målla
% marktäckning
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Jordrök
antal plantor/m2
Baldersbrå
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
121384350180
2
3
4
5
6
 P08: Vid 4:e behandling
2020-11-09 ST. 312020-11-09 ST. 162020-11-09 ST. 122020-11-09 ST. 132020-11-09 ST. 162020-11-09 ST. 142020-11-09 ST. 15
Baldersbrå
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Jordrök
% marktäckning
Trampört
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Målla
antal plantor/m2
151381111386325
2
3
4
5
6
 P08: Vid 4:e behandlingP12: Höst strax före tillväxtens slut
2020-11-09 ST. 162020-11-09 ST. 142020-11-09 ST. 132020-11-09 ST. 152020-12-14 ST. 342020-12-14 ST. 33
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Viol
% marktäckning
Trampört
% marktäckning
Målla
% marktäckning
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Jordrök
antal plantor/m2
Baldersbrå
antal plantor/m2
118722113238
2
3
4
5
6
 P12: Höst strax före tillväxtens slutP14: Vår vid begynnande tillväxt
2020-12-14 ST. 612020-12-14 ST. 322021-03-25 ST. 182021-03-25 ST. 15
Åkerviol
antal plantor/m2
Åkerspergel
antal plantor/m2
Åkertistel*)
antal plantor/m2
Åkertistel*)
effektgradering
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Förgätmigej
antal plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
16832910,20,4
2100
30
4100
5100
6100
 P14: Vår vid begynnande tillväxtP15: Vår stadium 59
2021-03-25 ST. 182021-03-25 ST. 2021-03-25 ST. 152021-03-25 ST. 182021-05-28 ST.
Baldersbrå
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Förgätmigej
effektgradering
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
1349090561067
2100
30
4100
5100
6100
 P15: Vår stadium 59
2021-05-28 ST.
Baldersbrå
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Våtarv
effektgradering
1407841065978
20
30
4100
5100
60
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P10Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P11Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P12Ogräs, % marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P16Stråstyrka, %
Ogräs, % marktäckning
Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
Renhet, % av råvara
Vatten, % i kärna/frö
Olja, % av TS
CHLOROFYL, Klorofyll PPM
Råprotein, % av TS
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling avviker något från försöksplan
OKRegistreringar OK
OKKlassificeras utan skörd
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2020-09-15FörsöksbehandlingarSprutjournal.
Download (xlsx)
2020-12-14Mättidpunkter och värdenRuta 2, 10 (led 3 upprepning 1 resp. 2)= I dessa två rutor så var det väldigt mycket våtarv. 30% marktäckning. Ruta 18, 20, 21 (led 6 upprepning 3 resp. 4 samt led 5 upprepning 4)= I dessa tre rutor så var det mycket Blåeld. 20% marktäckning. Ruta 23 (led 3 upprepning 4)= I denna rutan var det mycket Penningört. 20% marktäckning. I block I hittade vi ingen Åkerspergel därför är där inte satt något siffra i dem rutorna.
2020-12-15P12 2020-12-14Mättidpunkter och värden'Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering' kasserad i led 3 upprepning 4, en viss effekt mot åkerspergel men förekomst av penningört. /RA
P12 2020-12-14Mättidpunkter och värdenIngen åkerspergel i upprepning 1 innebär % marktäckning = 0. Därför ifyllt med 0 i denna upprepning. /RA
P12 2020-12-14Mättidpunkter och värden'Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning' och 'Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2' ej redovisade. Riklig förekomst i led 3 av våtarv och penningört, möjligtvis även i led 1. /RA
2021-01-15FörsöksbehandlingarSprutjournal, alla behandlingar
Download (xlsx)
2021-03-25Mättidpunkter och värdenVid gradering av ogräs vår begynnande tillväxt noterades ingen förgätmigej i block 2 och 3 men noterades i block 1 och 4. Därav inga inlagda värden av förgätmigej i block 2 och 3. I block 1 och 4 där förgätmigej noterades fanns inga plantor i den fastalagda ramen (0.25m2). Hittades i den övriga delen, därav siffran 0,1 i de obehandlade rutorna.
Mättidpunkter och värdenFrån graderingen höst strax före tillväxtens slut noterades jordrök, åkerspärgel och åkertistel, dessa fanns inte kvar i försöket vid vårgraderingen och tros därför har utvintrat.
2021-07-01P15 2021-05-28Mättidpunkter och värdenIngen förekomst av våtarv i led 1 upprepning 3. Därför graderas inte % marktäckning av våtarv i övriga led i denna upprepning. [Därför redovisas % marktäckning av våtarv och samtliga ettåriga örtogras endast för led 1./RA]
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk