Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
OS7-183-2020-001. Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Lennart Samuelsson Henrik Leijon
Västergården
46792 Grästorp
Tel: Tel: 0511-24879 / 070-2011422
E-post: E-post: Henrik.Leijon@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0474 Nationellt jordbruksområde: Varaslätten (15A)
Placering: Forsøgspladskode: R-___-2019
UTM Zon: 33 0761587
Easting: 360 315 m  
Northing: 6 471 200 m  
Gps: 58.3593764475431, 12.6125577711598  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: DK Explicit H Mon (DMH 145). Förfrukt: Träda.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 1.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2019-07-20 4 l HerbiciderJablo GlyfosatFörsöket och fältet omkring
2019-08-05 4 kgAnnatSluxx HPFörsöket och fältet omkring
2019-08-22Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaEndast försöket
2019-08-22 6 kgAnnatSluxx HPEndast försöket
2019-08-22 350 kgGödselmedelNPK 17-5-1059,516,135Endast försöket
2019-09-02 0,3 l InsekticiderFastac 50Försöket och fältet omkring
2019-09-19 0,2 lMavrik 2FEndast försöket
2019-09-19 1 lHerbiciderSelect PlusEndast försöket
2019-10-06 0,25 lBelkarEndast försöket
2020-03-25 350 kgGödselmedelNPK 17-5-1059,516,135Endast försöket
2020-04-21 417 kgNS 24-6100,080Endast försöket
2020-04-22 0,165 kgHerbiciderMatrigon 72 SGFörsöket och fältet omkring
2020-04-22 0,5 lTillsatserRenolFörsöket och fältet omkring
2020-05-14 0,5 kg FungiciderCantusEndast försöket
2020-08-03Skörd och bärgningSkördedatumFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11St. 002019-08-22 T-sådd, 45 cm, 20pl L
21St. 002019-08-22 T-sådd, 45 cm, 35pl L
31St. 002019-08-22 T-sådd, Ogöd.,45 cm, 35pl L
41St. 002019-08-22 T-sådd, 45 cm, 50pl L
51St. 002019-08-22 T-sådd, 45 cm, 65pl L
61St. 002019-08-22 R-sådd, 12,5 cm, 50pl L

 
 
Statistik - Revision
P05: Vid skörd
2020-08-03 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11417 1295,4 1538,5b Ref. 100
21573 1451,4 1694,5a 111 105 118
3475 353,2 596,3c 34 27 39
41623 1501,0 1744,1a 115 108 121
51593 1471,3 1714,4a 112 106 119
61617 1495,8 1738,9a 114 108 121

P05: Vid skörd
2020-08-06 ST.
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
197,6 96,7 98,5b
298,3 97,3 99,2ab
394,6 93,7 95,6c
498,8 97,8 99,7ab
599 98,0 99,9a
698,8 97,9 99,8ab

P05: Vid skörd
2020-08-06 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
150,4 49,6 51,2cd
251 50,2 51,8bc
353,2 52,4 54,0a
450,6 49,8 51,3cd
549,8 49,0 50,5d
651,6 50,8 52,4b

P03: Vid förekomst
2020-07-15 ST. 85
 Strålängd
cm
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1140 136,7 143,3a
2128 124,2 130,8b
3120 116,7 123,3c
4131 128,0 134,5b
5130 126,7 133,3b
6122 119,2 125,8c

P04: 7-10 dagar före skörd
2022-07-15 ST.
 Sidogrenar
/huvudstam
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
110 9,7 11,2a
29 8,3 9,8b
37 5,8 7,3c
49 8,0 9,5b
58 7,5 9,0b
68 7,8 9,2b

P04: 7-10 dagar före skörd
2022-07-15 ST.
 Skidor
/planta
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1485 414,0 556,9a
2368 296,2 439,2b
3217 145,8 288,8c
4301 229,7 372,7bc
5273 201,6 344,6c
6291 219,1 362,1bc

P04: 7-10 dagar före skörd
2022-07-15 ST.
 Frö
/skida
Nedre konf.Övre konf.
120 17,5 22,9
223 20,5 25,9
323 20,8 26,1
423 20,1 25,5
522 19,0 24,3
621 18,0 23,4

P05: Vid skörd
2020-08-03 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
13089 2845,8 3332,1b Ref. 100
23387 3144,3 3630,6a 110 104 116
3981 737,7 1224,0c 32 26 37
43528 3284,5 3770,8a 114 108 120
53518 3274,8 3761,2a 114 108 120
63443 3200,3 3686,6a 111 106 118

P05: Vid skörd
2020-08-03 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12811 2589,6 3032,2b Ref. 100
23083 2861,3 3303,9a 110 104 116
3893 671,3 1113,8c 32 26 37
43210 2988,9 3431,4a 114 108 120
53201 2980,1 3422,6a 114 108 120
63134 2912,2 3354,8a 111 106 118

P05: Vid skörd
2020-08-06 ST.
 Vatten
% i kärna/frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
119 17,1 20,8a
215,8 14,0 17,7b
315,6 13,7 17,4b
413,5 11,7 15,4c
511,7 9,9 13,6d
613,6 11,8 15,5c

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P03 2020-07-15 Strålängd, cm lsd1=5 p1=0
P04 2022-07-15 Sidogrenar, /huvudstam lsd1=1 p1=2E-05 1m2
P04 2022-07-15 Skidor, /planta lsd1=90 p1=0,00026 1m2
P04 2022-07-15 Frö, /skida lsd1=ns p1=0,36872 1m2
P05 2020-08-03 Skörd, kg/ha frö lsd1=169 p1=0 20m2
P05 2020-08-03 Skörd, kg/ha olja lsd1=86 p1=0 20m2
P05 2020-08-03 Skörd, kg/ha TS lsd1=154 p1=0 20m2
P05 2020-08-06 Olja, % av TS lsd1=0,9 p1=2E-05
P05 2020-08-06 Renhet, % av råvara lsd1=1,3 p1=2E-05
P05 2020-08-06 Vatten, % i kärna/frö lsd1=1,6 p1=0

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Strålängd, cm P03 2020-07-15 Note 1 p1=0.000
Strålängd, cm P03 2020-07-15 Note 1 RESIDUAL CV = 2.382
Skörd, kg/ha frö P05 2020-08-03 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha frö P05 2020-08-03 Note 1 RESIDUAL CV = 3.749
Skörd, kg/ha olja P05 2020-08-03 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha olja P05 2020-08-03 Note 1 RESIDUAL CV = 4.123
Skörd, kg/ha TS P05 2020-08-03 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha TS P05 2020-08-03 Note 1 RESIDUAL CV = 3.749
Olja, % av TS P05 2020-08-06 Note 1 p1=0.000
Olja, % av TS P05 2020-08-06 Note 1 RESIDUAL CV = 1.215
Renhet, % av råvara P05 2020-08-06 Note 1 p1=0.000
Renhet, % av råvara P05 2020-08-06 Note 1 RESIDUAL CV = 0.867
Vatten, % i kärna/frö P05 2020-08-06 Note 1 p1=0.000
Vatten, % i kärna/frö P05 2020-08-06 Note 1 RESIDUAL CV = 7.051
antal sidogrenar per huvudstam P04 2022-07-15 Note 1 p1=0.000
antal sidogrenar per huvudstam P04 2022-07-15 Note 1 RESIDUAL CV = 7.605
Skidor/planta P04 2022-07-15 Note 1 p1=0.000
Skidor/planta P04 2022-07-15 Note 1 RESIDUAL CV = 18.523
Antal frön/skida P04 2022-07-15 Note 1 p1=0.369
Antal frön/skida P04 2022-07-15 Note 1 RESIDUAL CV = 11.547

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2020-09-23Jordart 142
 pH 6,32
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P05: Vid skördP03: Vid förekomstP04: 7-10 dagar före skörd
2020-08-03 ST. 2020-08-06 ST. 2020-07-15 ST. 852022-07-15 ST.
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Renhet
% av råvara
Olja
% av TS
Strålängd
cm
Sidogrenar
/huvudstam
Skidor
/planta
Frö
/skida
1141797,650,41401048520
215698,351128936823
3-94294,653,2120721723
420698,850,6131930123
51769949,8130827322
620098,851,6122829121
 P05: Vid skördP02: Efter uppkomstP03: Vid förekomstP04: 7-10 dagar före skörd
2020-08-03 ST. 2020-08-06 ST. 2019-10-28 ST. 2020-04-08 ST. 522020-06-05 ST. 712020-07-15 ST.
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Vatten
% i kärna/frö
Planttäthet, höst
%
Planttäthet, vår
%
Sjukdomar
% angrepp
Mognad
datum för
128113089197276005-08
2308329915,88190008-08
3893-210815,68178005-08
4321043913,58296008-08
5320142911,78896007-08
6313435513,67978007-08
 P04: 7-10 dagar före skördP05: Vid skörd
2020-07-15 ST. 2020-08-03 ST.
Plantmätning
enligt instruktion
Stråstyrka
%
1100
2100
3100
4100
5100
6120100
 
 
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P03Sjukdomar/skadegörare graderas, %
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKRegistreringar OK
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2019-12-03Höst 2019GrundbehandlingarEndast 1 Belkar behandling pga väderlek. HL
2020-03-2520200325GrundbehandlingarRutvis gödsling ej ruta 5, 9,15 och 22 Led 3 0kg N
2020-06-10P03 St. 30-70 Vid förekomstMättidpunkter och värdenLite phoma +kransmögel på de nedre bladen <1 %. ingen skillnad mellan leden.EEH
Download (xlsx)
2020-10-0520201005Mättidpunkter och värdenGrenar och skidor
Download (xlsx)
20201005Mättidpunkter och värdenFröräkning
Download (ods)
2020-11-0620201106Mättidpunkter och värdenSjukdomsgraderingar. HL
Download (xlsx)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk