Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8150-2020-001. Tillväxtreglering samt mikronäringssprutning i höstraps
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Bengt Persson Helena Håkansson
Säby kyrkväg 105 Borgeby Slottsväg 11
26191, LANDSKRONA 23791 Bjärred
Tel: /070-6059063 Tel: 010-4762034 / 010-4762034
E-post: E-post: helena.hakansson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 5205 Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A)
Placering: Forsøgspladskode: M-321-2019
UTM Zon: 33 0561584
Easting: 365 101 m  
Northing: 6 198 727 m  
Gps: 55.9150251695568, 12.8415848663222  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: Exception. Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
GödselmedelGrundgödslingFörsöket och fältet omkring
FungiciderBomullsmögelbekämpningEndast försöket
2019-08-24 220 kgGödselmedelNPK 26-3-457,26,68,8Försöket och fältet omkring
2019-08-26Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2019-09-08 0,15 lInsekticiderMavrik 2FFörsöket och fältet omkring
2020-03-19 456 kgGödselmedelNPK 17-5-1077,5220,97645,6Försöket och fältet omkring
2020-03-22 257 kgNPK 26-3-466,827,7110,28Försöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationN/haP/haK/haS/haMg/haStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21St. 13 - 14,Finansierat av BASF2019-10-03131,5 l Architect L
0,75 l Ammoniumsulfat (flyt) 
31St. 13 - 14,Finansierat av BASF2019-10-03131,5 l Architect L
0,75 l Ammoniumsulfat (flyt) 
2Våren 20-30 cm2020-04-20591,5 l Architect 
0,75 l Ammoniumsulfat (flyt) 
41St. 14 - 15,Finansierat av Bayer2019-10-21150,5 l Folicur Xpert L

 
 
Statistik - Revision
P03: Tidig höst
2019-11-04 ST. 15
 Beståndshöjd
cm
Nedre konf.Övre konf.
117 15,1 18,4
214 12,3 15,7
315 13,3 16,7
414 12,8 16,2

P03: Tidig höst
2019-11-04 ST. 15
 Höstraps
vikt g/m2
Nedre konf.Övre konf.
1396,2 310,5 482,0
2432,5 346,7 518,3
3417,5 331,7 503,3
4333,8 248,0 419,5

P04: Sen höst
2019-11-14 ST. 15
 Beståndshöjd
cm
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
118 16,2 18,8a
214 13,2 15,8b
316 14,5 17,0ab
415 13,7 16,3b

P04: Sen höst
2019-11-14 ST. 15
 Tillväxtpunkt
Höjd, cm
Nedre konf.Övre konf.
10,7 0,5 0,9
20,7 0,5 0,9
30,6 0,4 0,7
40,7 0,6 0,9

P06: Vid blomning
2020-04-29 ST. 65
 Beståndshöjd
cm
Nedre konf.Övre konf.
1118 113,0 122,0
2121 116,5 125,5
3119 114,2 123,3
4124 119,0 128,0

P08: Före skörd
2020-07-27 ST. 87
 PHOMA
index
Nedre konf.Övre konf.
110 8,9 11,2
210 8,9 11,2
310 8,9 11,2
411,1 9,9 12,4

P08: Före skörd
2020-07-27 ST. 87
 Kransmögel
% stjälkar m
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
188 84,7 90,2a
281 77,2 84,9b
383 78,7 86,0b
488 84,7 90,2a

P08: Före skörd
2020-07-27 ST. 87
 Bomullsmögel
Index Tidp 1
Nedre konf.Övre konf.
10,6 0,3 1,1
20,9 0,5 1,7
30,7 0,4 1,3
40,6 0,3 1,1

P09: Vid skörd
2020-08-01 ST. 90
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Relativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
16719 6071,6 7366,8Ref. 100
26626 5978,2 7273,399 92 106
37081 6425,7 7735,8105 98 113
46653 6005,6 7300,799 92 106

P09: Vid skörd
2020-08-01 ST. 90
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Relativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
13005 2657,9 3351,3Ref. 100
22966 2619,3 3312,799 92 106
33172 2825,1 3518,3106 98 114
42995 2648,3 3341,7100 93 107

P09: Vid skörd
2020-08-01 ST. 90
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.
149,1 48,2 50,1
249,2 48,2 50,1
349,2 48,2 50,1
449,4 48,5 50,4

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P03 2019-11-04 Beståndshöjd, cm lsd1=ns p1=0,10803
P03 2019-11-04 Höstraps, vikt g/m2 lsd1=ns p1=0,3453
P04 2019-11-14 Beståndshöjd, cm lsd1=2 p1=0,02413
P04 2019-11-14 Tillväxtpunkt, Höjd, cm lsd1=ns p1=0,44819
P06 2020-04-29 Beståndshöjd, cm lsd1=ns p1=0,19291
P09 2020-08-01 Skörd, kg/ha frö lsd1=ns p1=0,24647 14,4m2
P09 2020-08-01 Skörd, kg/ha olja lsd1=ns p1=0,29032 14,4m2
P09 2020-08-01 Olja, % av TS lsd1=ns p1=0,4501

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Beståndshöjd, cm P03 2019-11-04 Note 1 p1=0.108
Beståndshöjd, cm P03 2019-11-04 Note 1 RESIDUAL CV = 9.662
Höstraps, vikt g/m2 P03 2019-11-04 Note 1 p1=0.345
Höstraps, vikt g/m2 P03 2019-11-04 Note 1 RESIDUAL CV = 19.933
Beståndshöjd, cm P04 2019-11-14 Note 1 p1=0.024
Beståndshöjd, cm P04 2019-11-14 Note 1 RESIDUAL CV = 7.380
Tillväxtpunkt höjd cm P04 2019-11-14 Note 1 p1=0.448
Tillväxtpunkt höjd cm P04 2019-11-14 Note 1 RESIDUAL CV = 20.361
Beståndshöjd, cm P06 2020-04-29 Note 1 p1=0.193
Beståndshöjd, cm P06 2020-04-29 Note 1 RESIDUAL CV = 3.151
Phoma, index P08 2020-07-27 Note 1 p1=0.436
Phoma, index P08 2020-07-27 Note 1
Kranskimmel, % stængler m P08 2020-07-27 Note 1 p1=0.016
Kranskimmel, % stængler m P08 2020-07-27 Note 1
Bomullsmögel, Index Tidp 1 P08 2020-07-27 Note 1 p1=0.601
Bomullsmögel, Index Tidp 1 P08 2020-07-27 Note 1
Skörd, kg/ha frö P09 2020-08-01 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Skörd, kg/ha frö P09 2020-08-01 Note 1 RESIDUAL CV = 4.205
Skörd, kg/ha olja P09 2020-08-01 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Skörd, kg/ha olja P09 2020-08-01 Note 1 RESIDUAL CV = 4.398
Olja, % av TS P09 2020-08-01 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Olja, % av TS P09 2020-08-01 Note 1 RESIDUAL CV = 0.624

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P02: Vid anläggning2019-10-15Jordart 133
 K-ALmg/100 g jord 16,6
 pH0 -25 cm djup 6,5
 Mull% i jord 0-25 cm 3,8
2019-11-01P-ALmg/100 g jord 13,6
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P03: Tidig höstP04: Sen höstP06: Vid blomningP08: Före skörd
2019-11-04 ST. 152019-11-14 ST. 152020-04-29 ST. 652020-07-27 ST. 87
Beståndshöjd
cm
Höstraps
vikt g/m2
Beståndshöjd
cm
Tillväxtpunkt
Höjd, cm
Beståndshöjd
cm
PHOMA
index
Kransmögel
% stjälkar m
117396,2180,71181088
214432,5140,71211081
315417,5160,61191083
414333,8150,712411,188
 P08: Före skördP09: Vid skördP04: Sen höstP05: Vår
2020-07-27 ST. 872020-08-01 ST. 902019-11-14 ST. 152020-04-10 ST. 53
Bomullsmögel
Index Tidp 1
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Olja
% av TS
Bristsymptom
0-100
Sjukdomar/skadegörare graderas
%
Vinterskador
bedömning 0-100
10,66719300549,1000
20,9-93-3949,2000
30,736216749,2000
40,6-66-1049,4000
 P08: Före skördP09: Vid skörd
2020-07-27 ST. 872020-08-01 ST. 90
Sjukdomar/skadegörare graderas
%
Skörd
kg/ha TS
Stråstyrka
%
TK-vikt
g
Renhet
% av råvara
Vatten
% i kärna/frö
N Kväve-total
% av TS
106114954,497,28,52,77
206029954,496,98,52,82
306443954,497,58,42,68
406054954,495,78,72,78
 P09: Vid skörd
2020-08-01 ST. 90
CHLOROFYL
Klorofyll PPM
Råprotein
% av TS
11,417,3
22,517,6
31,816,8
42,417,4
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P09Litervikt, g
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKRegistreringar OK
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i fak 1 skörd OK men mindre god
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2020-07-09GenerelltSådd 26/8, sort Exception
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk