Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
OS7-021-2020-002. Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Lars-Erik Andersson Fredrik Larsson
Sättuna Mellangård 1 Försöksstationen Klostergården 1
58599, LINKÖPING 585 76 Vreta kloster
Tel: /070-6641444 Tel: 0707927328 / 0707927328
E-post: E-post: fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0119 Nationellt jordbruksområde: Östergötland Centrala (12B)
Placering: Forsøgspladskode: E-125-2019
UTM Zon: 33 0761525
Easting: 533 485 m  
Northing: 6 478 613 m  
Gps: 58.4469312057055, 15.5736633455177  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Förfrukt: Gräsvall I.
Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
OgräsbekämpningFörsöket och fältet omkring
SvampbekämpningFörsöket och fältet omkring
DiverseInsektsbekämpningFörsöket och fältet omkring
Organiske gødningerStallgödselFörsöket och fältet omkring
Skörd och bärgningSkördedatumFörsöket och fältet omkring
GödselmedelGrundgödslingFörsöket och fältet omkring
2019-07-31 160 kgPK 0-11-21, 017,633,6Försöket och fältet omkring
2019-08-21Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaEndast försöket
2019-09-06 390 kgGödselmedelKalksalpeter 15,5, 60,4500Försöket och fältet omkring
2020-03-21 114 kgPolysulfate013,224Försöket och fältet omkring
2020-03-22 435 kgKalksalpeter 15,5, 67,42500Försöket och fältet omkring
2020-04-21 0,165 l HerbiciderMatrigonFörsöket och fältet omkring
2020-04-21 1 l Agil 100 ECFörsöket och fältet omkring
2020-04-21 0,5 lTillsatserRenolFörsöket och fältet omkring
2020-04-21 170 gInsekticiderAvauntFörsöket och fältet omkring
2020-04-21 2 lGödselmedelWuxal - Raps, Wuxal - RapsFörsöket och fältet omkring
2020-04-23 435 kgKalksalpeter 15,5, 67,42500Försöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11St. 00 Sortblandning (Sverige) 2 SY Harnas HL
 Atora H
 DK Explicit H Mon (DMH 14
 Mercedes
21St. 00 SY Jack (RNX3757) L
31St. 00 SY Blossom (RNX3758) L
41St. 00 PX131 dvH L
51St. 00 PT293 (X16WT342C H) L
61St. 00 Melodie L
71St. 00 DK Expat L
81St. 00 DK Extremus L
91St. 00 Phantom L
101St. 00 Tempo (RAP16121W11) L
111St. 00 Crotora L
121St. 00 INV1024 L
131St. 00 INV1035 L
141St. 00 INV1120 L
151St. 00 Dazzler L
161St. 00 Crocodile L
171St. 00 ESC17073 L L
181St. 00 Collector L L
191St. 00 Ambassador L
201St. 00 Artemis (dubblett) L
211St. 00 RGT Guzzi BND387 L
221St. 00 Cardan L
231St. 00 Atora H L
241St. 00 Atora 35 pl/m2 L
251St. 00 Atora 20 pl/m2 L

 
 
Statistik - Revision
P05: Vid skörd
2020-08-03 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12906 2751,4 3060,2fgh Ref. 100
23171 3016,9 3325,7bcd 109 102 116
33340 3185,8 3494,6ab 115 108 122
43189 3034,5 3343,3bcd 110 103 117
53232 3078,0 3386,7abcd 111 104 119
63071 2916,1 3224,9cdef 106 99 113
72868 2713,8 3022,6ghi 99 92 106
82934 2780,0 3088,8fgh 101 94 108
93043 2888,7 3197,5defg 105 98 112
103061 2906,7 3215,5defg 105 99 113
112878 2724,1 3032,8fghi 99 93 106
122766 2611,1 2919,9hij 95 89 102
133051 2896,7 3205,5defg 105 98 112
142920 2766,1 3074,9fgh 101 94 107
153310 3155,2 3464,0ab 114 107 121
162701 2546,3 2855,1ij 93 87 100
173152 2997,4 3306,2bcde 108 102 116
182961 2806,3 3115,1efgh 102 95 109
192694 2539,9 2848,7ij 93 86 99
202572 2417,5 2726,3j 89 82 95
212171 2016,9 2325,7k 75 69 81
223257 3103,0 3411,8abc 112 105 120
233401 3246,6 3555,4a 117 110 125
243056 2901,3 3210,1defg 105 98 112
252936 2781,9 3090,7fgh 101 95 108

P05: Vid skörd
2020-08-03 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
149,7 49,1 50,3cde
250,2 49,6 50,8bc
349,2 48,6 49,8defgh
451,6 51,0 52,2a
550,9 50,3 51,5ab
648,5 47,9 49,1hi
748,5 47,9 49,1hi
848,9 48,3 49,5fgh
949 48,4 49,6efgh
1048,5 47,9 49,1hi
1149,9 49,3 50,5cd
1248,8 48,2 49,4gh
1349,2 48,6 49,9defgh
1450 49,3 50,6cd
1551,6 51,0 52,2a
1650,2 49,5 50,8bc
1751,6 51,0 52,2a
1847,2 46,5 47,8j
1948 47,3 48,6i
2049,3 48,7 49,9defg
2149,2 48,6 49,8defgh
2249,8 49,1 50,4cde
2350,4 49,8 51,0bc
2449,8 49,2 50,4cde
2549,7 49,1 50,3cdef

P04: 7-10 dagar före skörd
2020-07-22 ST.
 Strålängd
cm
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1142 102,2 182,8abc
2138 97,2 177,8abcd
3138 97,2 177,8abcd
4110 69,7 150,3abcdefg
5128 87,2 167,8abcde
6150 109,7 190,3ab
770 29,7 110,3fg
8115 74,7 155,3abcdef
9132 92,2 172,8abcd
10120 79,7 160,3abcde
11105 64,7 145,3bcdefg
12100 59,7 140,3cdefg
13138 97,2 177,8abcd
14115 74,7 155,3abcdef
15140 99,7 180,3abcd
16115 74,7 155,3abcdef
17158 117,2 197,8a
18135 94,7 175,3abcd
1965 24,7 105,3g
2080 39,7 120,3efg
2192 52,2 132,8defg
22135 94,7 175,3abcd
23130 89,7 170,3abcd
24140 99,7 180,3abcd
25135 94,7 175,3abcd

P05: Vid skörd
2020-08-03 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
16422 6104,7 6738,4ghij Ref. 100
26937 6620,0 7253,7cde 108 102 115
37465 7148,0 7781,7a 116 109 124
46790 6473,6 7107,2cdefg 106 99 113
56977 6660,6 7294,2cde 109 102 116
66954 6637,2 7270,9cde 108 102 115
76497 6180,5 6814,2fghij 101 95 108
86592 6275,2 6908,9efghi 103 96 109
96821 6503,9 7137,6cdefg 106 100 113
106937 6619,8 7253,5cde 108 102 115
116336 6019,1 6652,8hij 99 92 105
126225 5907,9 6541,6ijk 97 91 103
136802 6485,1 7118,8cdefg 106 99 113
146423 6105,7 6739,4ghij 100 94 107
157045 6728,2 7361,9bcd 110 103 117
165915 5598,6 6232,3k... 92 86 99
176708 6390,8 7024,4defgh 104 98 111
186901 6584,4 7218,1cdef 107 101 114
196175 5858,6 6492,3jk 96 90 103
205731 5414,0 6047,7... 89 83 96
214851 4534,2 5167,8... 76 70 81
227195 6878,6 7512,2abc 112 105 119
237421 7104,1 7737,7ab 116 109 123
246744 6426,9 7060,6defgh 105 99 112
256493 6176,2 6809,9fghij 101 95 108

P05: Vid skörd
2020-08-03 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
15844 5555,3 6131,9ghij Ref. 100
26313 6024,2 6600,9cde 108 102 115
36793 6504,7 7081,3a 116 109 124
46179 5891,0 6467,6cdefg 106 99 113
56349 6061,1 6637,7cde 109 102 116
66328 6039,9 6616,5cde 108 102 115
75913 5624,3 6200,9fghij 101 95 108
85999 5710,5 6287,1efghi 103 96 109
96207 5918,6 6495,2cdefg 106 100 113
106312 6024,0 6600,7cde 108 102 115
115766 5477,4 6054,0hij 99 92 105
125665 5376,2 5952,8ijk 97 91 103
136190 5901,5 6478,1cdefg 106 99 113
145845 5556,2 6132,9ghij 100 94 107
156411 6122,7 6699,3bcd 110 103 117
165383 5094,7 5671,3k... 92 86 99
176104 5815,6 6392,2defgh 104 98 111
186280 5991,8 6568,4cdef 107 101 114
195620 5331,4 5908,0jk 96 90 103
205215 4926,8 5503,4... 89 83 96
214414 4126,1 4702,7... 76 70 81
226548 6259,5 6836,1abc 112 105 119
236753 6464,7 7041,3ab 116 109 123
246137 5848,5 6425,1defgh 105 99 112
255909 5620,3 6197,0fghij 101 95 108

P05: Vid skörd
2020-08-03 ST.
 Vatten
% i kärna/frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
16,8 6,3 7,3de
26,8 6,2 7,3de
36,8 6,3 7,3de
47,4 6,9 7,9abc
56,6 6,1 7,1ef
67,6 7,1 8,1a
77,2 6,7 7,7abcd
86,8 6,3 7,3de
96,2 5,7 6,7f
107 6,5 7,6bcde
117,1 6,6 7,6abcde
127 6,4 7,5cde
137 6,5 7,5bcde
146,9 6,4 7,4de
157,4 6,9 7,9abc
167,1 6,6 7,6abcde
176,7 6,2 7,2def
187,1 6,6 7,6abcde
197 6,5 7,5bcde
207 6,5 7,5bcde
216,9 6,4 7,4de
226,8 6,3 7,3de
236,6 6,1 7,1ef
247 6,5 7,5bcde
257,5 7,0 8,0ab

P05: Vid skörd
2020-08-04 ST.
 Stråstyrka
%
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
157 33,8 79,7defghij
268 44,7 90,6bcdefgh
376 53,0 98,9abcdef
4100 76,7 122,6a
577 54,3 100,2abcde
675 52,0 97,9abcdefg
747 24,1 70,0ghij
879 56,4 102,3abcd
996 72,7 118,6ab
1081 58,2 104,1abcd
1150 26,9 72,8efghij
1253 30,2 76,1defghij
1340 17,5 63,4hij
1447 24,0 69,9ghij
1569 45,8 91,7bcdefgh
1650 27,1 73,0efghij
1765 42,3 88,2cdefgh
1865 41,8 87,7cdefgh
1948 25,0 70,9fghij
2034 10,6 56,5j
2136 12,8 58,7ij
2274 50,7 96,6abcdefg
2364 40,8 86,7cdefghi
2470 47,5 93,4bcdefg
2590 67,1 113,0abc

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P04 2020-07-22 Strålängd, cm lsd1=50 p1=0,04523
P05 2020-08-03 Skörd, kg/ha frö lsd1=414 p1=0 13,5m2
P05 2020-08-03 Skörd, kg/ha olja lsd1=195 p1=0 13,5m2
P05 2020-08-03 Skörd, kg/ha TS lsd1=377 p1=0 13,5m2
P05 2020-08-03 Olja, % av TS lsd1=0,8 p1=0
P05 2020-08-03 Vatten, % i kärna/frö lsd1=0,5 p1=0,00046
P05 2020-08-04 Stråstyrka, % lsd1=28 p1=0,00013

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Strålängd, cm P04 2020-07-22 Note 1 p1=0.045
Strålängd, cm P04 2020-07-22 Note 1 RESIDUAL CV = 19.962
Skörd, kg/ha frö P05 2020-08-03 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha frö P05 2020-08-03 Note 1 RESIDUAL CV = 4.443
Skörd, kg/ha olja P05 2020-08-03 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha olja P05 2020-08-03 Note 1 RESIDUAL CV = 4.639
Skörd, kg/ha TS P05 2020-08-03 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha TS P05 2020-08-03 Note 1 RESIDUAL CV = 4.443
Olja, % av TS P05 2020-08-03 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Olja, % av TS P05 2020-08-03 Note 1 RESIDUAL CV = 1.141
Vatten, % i kärna/frö P05 2020-08-03 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Vatten, % i kärna/frö P05 2020-08-03 Note 1 RESIDUAL CV = 4.931
Stråstyrka, % P05 2020-08-04 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Stråstyrka, % P05 2020-08-04 Note 1 RESIDUAL CV = 30.593

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2019-12-09Jordart 134
 pH 6,5
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P05: Vid skördP04: 7-10 dagar före skördP05: Vid skörd
2020-08-03 ST. 2020-07-22 ST. 2020-08-03 ST. 2020-08-04 ST.
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Olja
% av TS
Strålängd
cm
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Vatten
% i kärna/frö
Stråstyrka
%
1290649,7142584464226,857
226650,213863135156,868
343449,2138679310436,876
428351,611061793697,4100
532750,912863495566,677
616548,515063285327,675
7-3848,5705913767,247
82948,911559991716,879
91374913262073996,296
1015548,51206312515781
11-2749,91055766-867,150
12-14048,81005665-197753
1314549,21386190380740
141550115584516,947
1540451,614064116247,469
16-20550,21155383-5067,150
1724651,615861042866,765
185547,213562804807,165
19-21148655620-246748
20-33449,3805215-691734
21-73449,2924414-15716,936
2235249,813565487746,874
2349550,413067539996,664
2415049,81406137322770
253149,71355909727,590
 P05: Vid skördP02: Efter uppkomstP03: Vid förekomstP04: 7-10 dagar före skörd
2020-08-03 ST. 2019-10-21 ST. 2020-04-08 ST. 2020-04-29 ST. 602020-07-22 ST.
Renhet
% av råvara
Planttäthet, höst
%
Plantbestånd
döda plantor, %
Blomning
datum för
Sjukdomar/skadegörare graderas
%
Stråstyrka
%
Mognad
datum för
197,4100002-059224-07
298,3100003-058826-07
396,9100103-059225-07
497,4100022-0510029-07
598100003-059226-07
697,8100028-049226-07
798,3100002-052024-07
898,6100001-057225-07
998100028-049824-07
1098,5100005-058226-07
1198,1100003-056027-07
1296,9100103-055525-07
1397,5100101-057025-07
1497,6100030-045526-07
1597,3100029-0410028-07
1696,6100029-046025-07
1797,5100104-0510027-07
1897,4100004-059524-07
1997,8100001-051826-07
2097,9100003-052226-07
2195,8100005-053224-07
2297100029-049826-07
2398,4100002-058524-07
2497,9100002-059225-07
2596,7100001-059525-07
 
 
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P03Sjukdomar, % angrepp
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2020-08-04P03 St. 30-70 Vid förekomstMättidpunkter och värdenprotokoll sjukdomsgradering
Download (xlsx)
2020-08-06P05 St. 91-93 Vid skördMättidpunkter och värdenKopia på fältkort mm, klart försök
Download (pdf)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
Besöksrapport
DatumBesökareLänk
2020-03-25Ola SVisa detaljer
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk