Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
OS7-021-2020-001. Höstraps. Sort x Behandling (Bomullsmögel)
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Gustav Steen Fredrik Larsson
Skrukeby frälsegård Försöksstationen Klostergården 1
59594, MJÖLBY 585 76 Vreta kloster
Tel: /070-6649188 Tel: 0707927328 / 0707927328
E-post: E-post: fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0119 Nationellt jordbruksområde: Östergötland Centrala (12B)
Placering: Forsøgspladskode: E-124-2019
UTM Zon: 33 0761524
Easting: 504 910 m  
Northing: 6 466 114 m  
Gps: 58.3359269716922, 15.0838533450664  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Förfrukt: Höstkorn.
Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 4.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaEndast försöket
OgräsbekämpningFörsöket och fältet omkring
SvampbekämpningFörsöket och fältet omkring
DiverseInsektsbekämpningFörsöket och fältet omkring
Organiske gødningerStallgödselFörsöket och fältet omkring
Skörd och bärgningSkördedatumFörsöket och fältet omkring
GödselmedelGrundgödslingFörsöket och fältet omkring
2019-08-21 350 kgNPK 17-5-1059,516,135Försöket och fältet omkring
2019-08-24 0,1 l HerbiciderAgil 100 ECFörsöket och fältet omkring
2019-08-24?Försöket och fältet omkring
2019-08-24 0,1 lTillsatserGondorFörsöket och fältet omkring
2019-09-26 0,25 lHerbiciderBelkarFörsöket och fältet omkring
2020-03-31 195 kgGödselmedelNS 27-452,6500Försöket och fältet omkring
2020-04-20 195 kgNS 27-452,6500Försöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11St. 00 Sortblandning (Sverige) 2 SY Harnas HL
 Atora H
 DK Explicit H Mon (DMH 14
 Mercedes
21St. 00 SY Jack (RNX3757) L
31St. 00 SY Blossom (RNX3758) L
41St. 00 PX131 dvH L
51St. 00 PT293 (X16WT342C H) L
61St. 00 Melodie L
71St. 00 DK Expat L
81St. 00 DK Extremus L
91St. 00 Phantom L
101St. 00 Tempo (RAP16121W11) L
111St. 00 Crotora L
121St. 00 INV1024 L
131St. 00 INV1035 L
141St. 00 INV1120 L
151St. 00 Dazzler L
161St. 00 Crocodile L
171St. 00 ESC17073 L L
181St. 00 Collector L L
191St. 00 Ambassador L
201St. 00 Artemis (dubblett) L
211St. 00 RGT Guzzi BND387 L
221St. 00 Cardan L
231St. 00 Atora H L
241St. 00 Atora 35 pl/m2 L
251St. 00 Atora 20 pl/m2 L

 
 
Statistik - Revision
P05: Vid skörd
2020-08-04 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12838 2755,7 2920,6cd Ref. 100
22973 2877,9 3068,0ab 105 100 109
32914 2831,5 2997,1bc 103 99 107
42741 2658,2 2823,1defg 97 93 101
52976 2892,9 3058,2ab 105 101 109
62549 2466,6 2632,1i 90 86 94
72992 2909,1 3074,6ab 105 102 109
82674 2579,2 2769,0fgh 94 90 99
92546 2462,8 2628,2i 90 86 93
102647 2563,5 2729,6ghi 93 89 97
112972 2889,4 3055,0ab 105 101 109
122820 2736,8 2902,6cde 99 95 103
132717 2633,7 2799,4efg 96 92 100
142812 2729,6 2894,8cde 99 95 103
152796 2713,3 2878,6def 99 95 103
162687 2604,9 2769,7fgh 95 91 99
172742 2647,3 2837,5defg 97 92 101
182425 2342,7 2508,1j 85 82 89
192912 2829,1 2994,8bc 103 99 107
203060 2978,0 3143,0a 108 104 112
212593 2510,0 2675,4hi 91 88 95
222708 2625,8 2791,1efg 95 92 99
233032 2949,4 3114,5a 107 103 111
242833 2750,7 2915,7cd 100 96 104
252327 2243,9 2409,4j 82 78 86

P05: Vid skörd
2020-08-04 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
152,6 52,1 53,2bcd
252 51,4 52,6def
351,6 51,0 52,2ef
453,5 52,9 54,0a
553,2 52,7 53,8ab
651,6 51,1 52,2ef
751,5 51,0 52,1f
852 51,3 52,6def
952 51,5 52,6def
1050,7 50,1 51,3g
1152,6 52,0 53,2bcd
1252,4 51,8 53,0cd
1352,4 51,9 53,0cd
1452,3 51,8 52,9cde
1553,4 52,8 53,9a
1652,5 52,0 53,1bcd
1753,7 53,1 54,4a
1850,7 50,1 51,2g
1951,5 51,0 52,1f
2052,3 51,7 52,9cde
2152,6 52,0 53,1bcd
2252,3 51,8 52,9cde
2352,5 52,0 53,1bcd
2452,5 52,0 53,1bcd
2553 52,4 53,5abc

P04: 7-10 dagar före skörd
2020-07-23 ST.
 Strålängd
cm
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1136 130,2 141,8bcdef
2122 115,7 127,3i
3125 119,2 130,8hi
4102 96,7 108,3j
5128 122,7 134,3fghi
6148 142,2 153,8a
7130 124,7 136,3efgh
8128 122,2 133,8fghi
9130 124,2 135,8efgh
10135 129,2 140,8cdefg
11139 133,2 144,8bcd
12132 126,7 138,3defgh
13136 130,2 141,8bcdef
14129 123,2 134,8fghi
15129 123,2 134,8fghi
16129 123,2 134,8fghi
17140 134,7 146,3abcd
18138 132,2 143,8bcde
19128 121,7 133,3ghi
20141 135,2 146,8abc
21144 137,7 149,3ab
22140 134,2 145,8abcd
23134 128,2 139,8cdefg
24139 133,2 144,8bcd
25142 135,7 147,3abc

P05: Vid skörd
2020-08-04 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
15930 5762,4 6098,5cd Ref. 100
26299 6105,4 6493,5ab 106 102 111
36207 6038,1 6375,0ab 105 101 109
45650 5481,9 5818,0gh 95 92 99
56149 5980,5 6317,1bc 104 100 108
65444 5275,4 5612,4hij 92 88 96
76381 6212,2 6549,1ab 108 104 112
85660 5466,4 5854,0fgh 95 91 100
95384 5215,7 5552,4ij 91 87 95
105734 5565,6 5903,3defg 97 93 101
116203 6034,0 6371,1ab 105 101 109
125907 5738,0 6075,3def 100 96 104
135689 5520,1 5857,3efg 96 92 100
145895 5727,2 6063,7def 99 96 103
155754 5585,6 5922,3defg 97 93 101
165623 5455,2 5791,3gh 95 91 99
175604 5409,9 5798,0ghi 94 90 99
185249 5080,2 5417,0j 89 85 92
196215 6046,6 6383,7ab 105 101 109
206420 6252,1 6588,4a 108 104 112
215427 5258,4 5595,2hij 92 88 95
225693 5524,7 5861,4efg 96 92 100
236347 6179,1 6515,5ab 107 103 111
245918 5749,9 6086,1cde 100 96 104
254821 4652,2 4989,1k 81 78 85

P05: Vid skörd
2020-08-04 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
15397 5243,8 5549,6cd Ref. 100
25733 5555,9 5909,1ab 106 102 111
35648 5494,6 5801,3ab 105 101 109
45141 4988,5 5294,4gh 95 92 99
55595 5442,2 5748,6bc 104 100 108
64954 4800,6 5107,3hij 92 88 96
75806 5653,1 5959,7ab 108 104 112
85151 4974,4 5327,1fgh 95 91 100
94899 4746,2 5052,7ij 91 87 95
105218 5064,7 5372,0defg 97 93 101
115644 5491,0 5797,7ab 105 101 109
125375 5221,5 5528,5def 100 96 104
135177 5023,3 5330,2efg 96 92 100
145365 5211,8 5518,0def 99 96 103
155236 5082,9 5389,3defg 97 93 101
165117 4964,3 5270,1gh 95 91 99
175100 4923,0 5276,2ghi 94 90 99
184776 4623,0 4929,5j 89 85 92
195656 5502,4 5809,2ab 105 101 109
205842 5689,4 5995,4a 108 104 112
214938 4785,2 5091,6hij 92 88 95
225181 5027,5 5333,8efg 96 92 100
235776 5623,0 5929,1ab 107 103 111
245385 5232,4 5538,4cde 100 96 104
254387 4233,5 4540,0k 81 78 85

P05: Vid skörd
2020-08-04 ST.
 Stråstyrka
%
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1100 95,6 104,4a
2100 95,6 104,4a
3100 95,6 104,4a
4100 95,6 104,4a
5100 95,6 104,4a
6100 95,6 104,4a
781 76,9 85,6b
8100 95,6 104,4a
9100 95,6 104,4a
10100 95,6 104,4a
11100 95,6 104,4a
1299 94,4 103,1a
13100 95,6 104,4a
14100 95,6 104,4a
15100 95,6 104,4a
16100 95,6 104,4a
17100 95,6 104,4a
18100 95,6 104,4a
19100 95,6 104,4a
20100 95,6 104,4a
21100 95,6 104,4a
22100 95,6 104,4a
23100 95,6 104,4a
24100 95,6 104,4a
25100 95,6 104,4a

P05: Vid skörd
2020-08-04 ST.
 Vatten
% i kärna/frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
17,8 7,1 8,5defgh
27,9 7,2 8,6cdefg
37,7 7,0 8,4defgh
49,7 9,0 10,3a
58,2 7,6 8,9cde
68,4 7,8 9,1c
77,8 7,1 8,5defgh
87,8 7,1 8,5defgh
98,2 7,5 8,8cde
108,3 7,6 8,9cd
118,5 7,8 9,2bc
127,3 6,6 8,0h
137,7 7,0 8,4defgh
148,1 7,4 8,8cdef
158,5 7,8 9,2bc
168 7,3 8,6cdef
177,7 7,0 8,4defgh
187,6 7,0 8,3efgh
197,6 6,9 8,2fgh
207,3 6,6 8,0gh
217,7 7,0 8,4defgh
227,8 7,2 8,5defgh
238,2 7,6 8,9cde
248,1 7,4 8,8cdef
259,1 8,4 9,8ab

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P04 2020-07-23 Strålängd, cm lsd1=8 p1=0
P05 2020-08-04 Skörd, kg/ha frö lsd1=238 p1=0 13,5m2
P05 2020-08-04 Skörd, kg/ha olja lsd1=116 p1=0 13,5m2
P05 2020-08-04 Skörd, kg/ha TS lsd1=217 p1=0 13,5m2
P05 2020-08-04 Stråstyrka, % lsd1=6 p1=0,00021
P05 2020-08-04 Olja, % av TS lsd1=0,8 p1=0
P05 2020-08-04 Vatten, % i kärna/frö lsd1=0,6 p1=0

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Strålängd, cm P04 2020-07-23 Note 1 p1=0.000
Strålängd, cm P04 2020-07-23 Note 1 RESIDUAL CV = 3.010
Skörd, kg/ha frö P05 2020-08-04 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Skörd, kg/ha frö P05 2020-08-04 Note 1 RESIDUAL CV = 2.682
Skörd, kg/ha olja P05 2020-08-04 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Skörd, kg/ha olja P05 2020-08-04 Note 1 RESIDUAL CV = 2.691
Skörd, kg/ha TS P05 2020-08-04 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Skörd, kg/ha TS P05 2020-08-04 Note 1 RESIDUAL CV = 2.682
Stråstyrka, % P05 2020-08-04 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Stråstyrka, % P05 2020-08-04 Note 1 RESIDUAL CV = 4.393
Olja, % av TS P05 2020-08-04 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Olja, % av TS P05 2020-08-04 Note 1 RESIDUAL CV = 0.965
Vatten, % i kärna/frö P05 2020-08-04 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Vatten, % i kärna/frö P05 2020-08-04 Note 1 RESIDUAL CV = 5.168

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2019-12-09Jordart 123
 pH 6,7
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P05: Vid skördP04: 7-10 dagar före skördP05: Vid skörd
2020-08-04 ST. 2020-07-23 ST. 2020-08-04 ST.
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Olja
% av TS
Strålängd
cm
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Stråstyrka
%
Vatten
% i kärna/frö
1283852,6136539759301007,8
21355212257333691007,9
37651,612556482761007,7
4-9753,51025141-2801009,7
513753,212855952181008,2
6-28951,61484954-4871008,4
715451,51305806450817,8
8-164521285151-2701007,8
9-293521304899-5461008,2
10-19250,71355218-1961008,3
1113452,613956442721008,5
12-1852,41325375-24997,3
13-12252,41365177-2421007,7
14-2652,31295365-351008,1
15-4253,41295236-1771008,5
16-15152,51295117-3071008
17-9653,71405100-3271007,7
18-41350,71384776-6821007,6
197451,512856562851007,6
2022252,314158424901007,3
21-24552,61444938-5041007,7
22-13052,31405181-2371007,8
2319452,513457764171008,2
24-552,51395385-121008,1
25-512531424387-11101009,1
 P05: Vid skördP02: Efter uppkomstP03: Vid förekomstP04: 7-10 dagar före skörd
2020-08-04 ST. 2019-08-10 ST. 2020-03-30 ST. 502020-04-29 ST. 602020-07-23 ST.
Renhet
% av råvara
Planttäthet, höst
%
Plantbestånd
döda plantor, %
Blomning
datum för
Sjukdomar
% angrepp
Mognad
datum för
198,8100928-0427-07
298,8100228-0428-07
398,8100128-0428-07
497,9100027-0402-08
598,4100128-0431-07
698,7100027-0430-07
799100027-0425-07
898,6100227-0428-07
998,7100926-0428-07
1098,81001130-0426-07
1198,5100630-0402-08
1298,8100029-0425-07
1399,1100828-0425-07
1498,51001027-0428-07
1598,6100027-0429-07
1698,2100128-0427-07
1799100230-0428-07
1898,81001129-0426-07
1998,8100229-0427-07
2099100230-0427-07
2198,8100028-0426-07
2298,81001527-0431-07
2398,8100429-0430-07
2498,9100028-0402-08
2598,2100028-0401-08
 
 
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P03Sjukdomar/skadegörare graderas, %
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2020-04-09P02 St. 11-20 Efter uppkomstMättidpunkter och värdenÄlg betade rutor i ruta 11, 18, 21, 22, 43, 48, 56, 62, 66, 76, 87. Verkar som dom valt leden 1, 18, 22 som är mest betade.
2020-08-06P03 St. 30-70 Vid förekomstMättidpunkter och värdenPDF på fältkort mm, klart försök
Download (pdf)
P03 St. 30-70 Vid förekomstMättidpunkter och värdensjukdoms graderings protokoll, Bommulsmögel och Kransmögel i klasser
Download (xlsx)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
Besöksrapport
DatumBesökareLänk
2020-03-24Ola SVisa detaljer
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk