Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8010R2020-003. Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Magnus Karlsson, Håberg Johan Lidberg
Flo, Håbergs Egd Logården
46792, GRÄSTORP 46792 Grästorp
Tel: Tel: 0511-24880 / 0708-703358
E-post: E-post: Johan.Lidberg@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0473 Nationellt jordbruksområde: Vänerns S kustområde (15B)
Placering: Forsøgspladskode: R-_____-2019
UTM Zon: 33 0561505
Easting: 358 089 m  
Northing: 6 466 647 m  
Gps: 58.31780526613, 12.5773501405926  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: DK Explicit H Mon (DMH 145). Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2019-08-05 350 kgGödselmedelNPK 17-5-1059,516,135Försöket och fältet omkring
2019-08-05 50 frönUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2019-08-08 5 kgAnnatSluxx HPFörsöket och fältet omkring
2019-08-31 0,3 l InsekticiderFastac 50Endast försöket
2020-03-20 300 kgGödselmedelNS 24-6720Försöket och fältet omkring
2020-03-31 200 kgNPK 24-4-547,27,29,2Försöket och fältet omkring
2020-04-09 250 kgKalksalpeter 15,5, 38,7500Försöket och fältet omkring
2020-05-20 0,35 lFungiciderAmistarFörsöket och fältet omkring
2020-05-20 0,35 lProline 250 ECFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av Adama2019-08-06000,25 l Kalif 360 CS L
2Spillsäden 3-6 blad2019-09-14140,5 l  Agil 100 EC 
3St. 16 - 162019-10-03160,25 l Belkar 
31St. 10 - 11,Finansierat av FMC2019-08-27122,25 l Gajus L
2St. 14 - 162019-09-21150,5 l  Select 
0,5 l Renol 
41St. 13 - 14,Finansierat av SJV2019-09-14140,25 l Belkar L
2Spillsäden minst 3 blad,Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar2019-09-23151 l Select Plus 
51Spillsäden max 3 blad,Finansierat av Corteva2019-08-27120,35 l  Select L
0,35 l Renol 
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan kletodim2019-09-14140,25 l Belkar 
3St. 16 - 16,21 dagar efter första Belkarbehandlingen2019-10-23170,25 l Belkar 
4Oktober-november, marktemp <10°C,Om 2:a beh med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2019-10-23171,25 l Kerb Flo 400 
61Spillsäden max 3 blad,Finansierat av Corteva2019-08-27120,35 l  Select L
0,35 l Renol 
2St. 16 - 16,Minst 7 dagar mellan kletodim2019-10-03160,5 l Belkar 
3Oktober-november, marktemp <10°C,Om behandl med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2019-11-05171,25 l Kerb Flo 400 

 
 
Statistik - Revision
P25: Vid skörd
2020-07-31 ST.
 Stråstyrka
%
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
195 89,8 97,6c
297 94,0 98,7bc
395 89,8 97,6c
495 89,8 97,6c
598 96,6 99,3b
6100 98,9 99,8a

E01: Sommar
2020-07-01 ST.
 Baldersbrå
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
133 21,8 46,7a
24 2,5 7,5c
318 11,3 28,5ab
415 9,2 24,1b
52 1,3 3,9c
60,7 0,4 1,2d

P15: Vid sista behandling med Select
2019-09-23 ST. 15
 Spillsäd*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
141 20,8 64,0a
234 16,7 57,5a
339 19,7 62,4a
437 18,4 60,4a
510 3,9 21,5b
610 4,2 22,7b

P15: Vid sista behandling med Select
2019-09-23 ST. 15
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
229 12,4 54,8b
3
4
579 56,9 91,9a
674 49,7 89,4a

P21: Höst före första frosten
2019-10-17 ST.
 Ogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
294 90,3 96,4a
393 88,6 95,7a
490 84,2 93,8ab
582 72,4 88,2b
684 75,2 89,6b

P22: Vår
2020-03-25 ST.
 Plantbestånd
bedömning 0-100
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
164 53,2 73,4c
283 75,6 88,3a
374 64,9 81,8abc
470 60,1 78,5bc
579 71,0 85,6ab
676 67,4 83,4abc

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-25 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
151 41,8 59,8a
212 8,4 15,9b
314 10,5 19,5b
414 10,1 18,9b
55 3,4 6,9c
63 2,0 4,1d

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-25 ST.
 Spillsäd*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
134 24,7 44,7a
27 4,7 10,7b
37 4,5 10,4b
47 4,4 10,1b
52 1,3 3,1c
61 0,9 2,2c

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-25 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
288 80,3 92,8bc
369 55,5 79,6d
481 70,7 88,3cd
591 85,8 95,0ab
695 91,5 97,1a

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-25 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
116 11,6 20,7a
24 3,2 6,1c
37 5,3 10,0b
47 5,2 9,8b
53 2,0 3,9c
61 1,0 2,0d

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-25 ST.
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
290 85,1 93,2b
377 68,1 83,7c
486 79,5 90,3b
595 92,5 96,7a
695 92,5 96,7a

P24: Vår stadium 59
2020-04-24 ST. 59
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
142 33,1 51,9a
28 5,2 10,7b
36 4,2 8,8bc
45 3,2 6,8c
51 0,8 1,7d
60,7 0,5 1,0e

P24: Vår stadium 59
2020-04-24 ST. 30
 Vitgröe*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
10,1 0,0 0,6
20,05 0,0 0,3
30,02 0,0 0,1
40,04 0,0 0,2
50,03 0,0 0,1
60,02 0,0 0,1

P24: Vår stadium 59
2020-04-24 ST. 30
 Spillsäd*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
119 6,4 44,8a
23 1,0 10,6b
30,9 0,3 3,1bc
40,9 0,3 3,0bc
50,3 0,1 1,1c
60,2 0,1 0,8c

P24: Vår stadium 59
2020-04-24 ST. 50
 Våtarv
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
12 0,7 8,2a
20,2 0,1 0,7b
31 0,4 4,6a
40,2 0,1 0,7b
50,1 0,0 0,4b
60,09 0,0 0,3b

P24: Vår stadium 59
2020-04-24 ST.
 Baldersbrå
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
19 6,5 11,3a
23 2,3 4,1b
33 1,9 3,4bc
42 1,5 2,8c
50,5 0,4 0,7d
60,2 0,1 0,3e

P24: Vår stadium 59
2020-04-24 ST. 59
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
254 26,2 79,4bc
345 19,6 72,6c
451 23,7 77,1bc
581 56,1 93,3b
699 96,3 99,6a

P24: Vår stadium 59
2020-04-24 ST. 59
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
114 10,2 19,5a
24 2,8 5,7b
35 3,4 6,9b
43 2,2 4,5b
50,8 0,5 1,1c
60,3 0,2 0,4d

P24: Vår stadium 59
2020-04-24 ST. 50
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
282 9,5 99,5
323 0,7 93,0
487 12,9 99,7
585 11,4 99,6
698 54,3 100,0

P24: Vår stadium 59
2020-04-24 ST. 60
 Viol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
11 0,4 2,7
20,3 0,1 0,9
30,4 0,1 1,0
40,5 0,2 1,4
50,2 0,1 0,6
60,1 0,0 0,3

P24: Vår stadium 59
2020-04-24 ST. 60
 Viol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
298 78,5 99,8ab
358 11,5 93,7bc
450 8,5 91,5c
598 78,5 99,8ab
6100 94,9 100,0a

P24: Vår stadium 59
2020-04-24 ST.
 Baldersbrå
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
245 28,2 62,9c
340 24,3 58,1c
440 24,3 58,1c
580 66,0 89,4b
6100 99,0 99,8a

P24: Vår stadium 59
2020-04-24 ST. 30
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
268 29,3 91,7b
387 57,5 97,3b
487 56,4 97,2b
593 70,7 98,5b
699 96,5 99,9a

P25: Vid skörd
2020-07-31 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11653 1266,3 2039,0c Ref. 100
22727 2340,5 3113,1ab 165 127 222
32503 2056,7 2948,8ab 151 114 207
42328 1881,5 2773,7b 141 104 194
52899 2512,2 3284,9ab 175 136 235
63073 2687,1 3459,7a 186 145 249

P25: Vid skörd
2020-07-31 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
1748 574,5 920,7d Ref. 100
21246 1073,3 1419,6abc 167 129 223
31136 936,4 1336,3bc 152 114 207
41049 849,1 1249,0c 140 104 192
51318 1144,6 1490,9ab 176 137 236
61404 1230,4 1576,7a 188 147 250

P25: Vid skörd
2020-07-31 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.
149,7 48,9 50,5
250,2 49,5 51,0
349,9 49,0 50,8
449,6 48,7 50,5
550 49,2 50,8
650,2 49,4 51,0

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P25 2020-07-31 Skörd, kg/ha frö lsd1=575 p1=0,00077 20m2
P25 2020-07-31 Skörd, kg/ha olja lsd1=258 p1=0,00055 20m2
P25 2020-07-31 Olja, % av TS lsd1=ns p1=0,77177

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Spillsäd*), % marktäckning P15 2019-09-23 Note 1 p1=0.001
Spillsäd*), % marktäckning P15 2019-09-23 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P15 2019-09-23 Note 1 p1=0.021
Spillsäd*), effektgradering P15 2019-09-23 Note 1
Ogräs, effektgradering P21 2019-10-17 Note 1 p1=0.010
Ogräs, effektgradering P21 2019-10-17 Note 1
Plantbestånd, bedömning 0-100 P22 2020-03-25 Note 1 p1=0.046
Plantbestånd, bedömning 0-100 P22 2020-03-25 Note 1
Ogräs, % marktäckning P23 2020-03-25 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P23 2020-03-25 Note 1
Spillsäd*), % marktäckning P23 2020-03-25 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), % marktäckning P23 2020-03-25 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P23 2020-03-25 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P23 2020-03-25 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P23 2020-03-25 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P23 2020-03-25 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P23 2020-03-25 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), effektgradering P23 2020-03-25 Note 1
Ogräs, % marktäckning P24 2020-04-24 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P24 2020-04-24 Note 1
Vitgröe*), % marktäckning P24 2020-04-24 Note 1 p1=0.451
Vitgröe*), % marktäckning P24 2020-04-24 Note 1
Spillsäd*), % marktäckning P24 2020-04-24 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), % marktäckning P24 2020-04-24 Note 1
Våtarv, % marktäckning P24 2020-04-24 Note 1 p1=0.002
Våtarv, % marktäckning P24 2020-04-24 Note 1
Baldersbrå, % marktäckning P24 2020-04-24 Note 1 p1=0.000
Baldersbrå, % marktäckning P24 2020-04-24 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P24 2020-04-24 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P24 2020-04-24 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P24 2020-04-24 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P24 2020-04-24 Note 1
Våtarv, effektgradering P24 2020-04-24 Note 1 p1=0.213
Våtarv, effektgradering P24 2020-04-24 Note 1
Viol, % marktäckning P24 2020-04-24 Note 1 p1=0.100
Viol, % marktäckning P24 2020-04-24 Note 1
Viol, effektgradering P24 2020-04-24 Note 1 p1=0.021
Viol, effektgradering P24 2020-04-24 Note 1
Baldersbrå, effektgradering P24 2020-04-24 Note 1 p1=0.000
Baldersbrå, effektgradering P24 2020-04-24 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P24 2020-04-24 Note 1 p1=0.018
Spillsäd*), effektgradering P24 2020-04-24 Note 1
Baldersbrå, % marktäckning E01 2020-07-01 Note 1 p1=0.000
Baldersbrå, % marktäckning E01 2020-07-01 Note 1
Skörd, kg/ha frö P25 2020-07-31 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Skörd, kg/ha frö P25 2020-07-31 Note 1 RESIDUAL CV = 14.404
Skörd, kg/ha olja P25 2020-07-31 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Skörd, kg/ha olja P25 2020-07-31 Note 1 RESIDUAL CV = 14.203
Stråstyrka, % P25 2020-07-31 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Stråstyrka, % P25 2020-07-31 Note 1
Olja, % av TS P25 2020-07-31 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Olja, % av TS P25 2020-07-31 Note 1 RESIDUAL CV = 1.353

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2020-09-23Jordart 134
 K-ALmg/100 g jord 11,4
 P-ALmg/100 g jord 5,6
 pH0 -25 cm djup 6,6
 Mull% i jord 0-25 cm 4,5
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P25: Vid skördE01: SommarP15: Vid sista behandling med SelectP21: Höst före första frostenP22: VårP23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-07-31 ST. 2020-07-01 ST. 2019-09-23 ST. 152019-10-17 ST. 2020-03-25 ST.
Stråstyrka
%
Baldersbrå
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Spillsäd*)
effektgradering
Ogräs
effektgradering
Plantbestånd
bedömning 0-100
Ogräs
% marktäckning
19533416451
29743429948312
3951839937414
4951537907014
5982107982795
61000,7107484763
 P23: Vår vid begynnande tillväxtP24: Vår stadium 59
2020-03-25 ST. 2020-04-24 ST. 592020-04-24 ST. 30
Spillsäd*)
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
effektgradering
Ogräs
% marktäckning
Vitgröe*)
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
13416420,119
278849080,053
376977760,020,9
478178650,040,9
529139510,030,3
61951950,70,020,2
 P24: Vår stadium 59
2020-04-24 ST. 502020-04-24 ST. 2020-04-24 ST. 592020-04-24 ST. 502020-04-24 ST. 60
Våtarv
% marktäckning
Baldersbrå
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Våtarv
effektgradering
Viol
% marktäckning
Viol
effektgradering
129141
20,23544820,398
313455230,458
40,22513870,550
50,10,5810,8850,298
60,090,2990,3980,1100
 P24: Vår stadium 59P25: Vid skördP04: Vid 2:a behandling
2020-04-24 ST. 2020-04-24 ST. 302020-07-31 ST. 2019-08-27 ST. 12
Baldersbrå
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Olja
% av TS
Renhet
% av råvara
Ogräs
antal plantor/m2
1165374849,764,1240
24568107449950,293,3
3408785038949,992,5
4408767530149,693
5809312465705098,4
610099142165650,298,4
 P14: Vid 7:e behandlingP17: Vid 8:e behandlingP23: Vår vid begynnande tillväxtP03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4
2019-10-23 ST. 2019-11-05 ST. 2020-03-25 ST. 2019-08-16 ST. 2019-09-04 ST. 2019-09-23 ST. 152019-10-03 ST. 16
Ogräs
antal plantor/m2
Missfärgning
%
12642401450000
20000
300
40
5000
6000
 P11: 1-2 veckor efter behandling 5P13: 1-2 veckor efter behandling 6P16: 1-2 veckor efter behandling 7P18: 1-2 veckor efter behandling 8P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3
2019-10-03 ST. 162019-10-17 ST. 2019-11-05 ST. 2019-08-16 ST. 2019-09-04 ST. 2019-09-23 ST.
Missfärgning
%
Missfärgning
%
Nekroser
%
10000000
20000000
300000
40000
5000000
6000000
 P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P13: 1-2 veckor efter behandling 6P16: 1-2 veckor efter behandling 7P18: 1-2 veckor efter behandling 8P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2
2019-10-03 ST. 2019-10-17 ST. 2019-11-05 ST. 2019-08-16 ST. 2019-09-04 ST.
Nekroser
%
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
10000000
20000000
300000
400000
5000000
6000000
 P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P13: 1-2 veckor efter behandling 6P16: 1-2 veckor efter behandling 7P18: 1-2 veckor efter behandling 8P03: 1-2 veckor efter behandling 1
2019-09-23 ST. 2019-10-03 ST. 2019-10-17 ST. 2019-11-05 ST. 2019-08-16 ST.
Plantdeformationer
%
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
10000000
20000000
3000000
400000
5000000
6000000
 P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P13: 1-2 veckor efter behandling 6P16: 1-2 veckor efter behandling 7P18: 1-2 veckor efter behandling 8
2019-09-04 ST. 2019-09-23 ST. 2019-10-03 ST. 2019-10-17 ST. 2019-11-05 ST.
Tillväxthämning
% plantor med
Tillväxthämning
% plantor med
10000000
20000000
3000000
400000
50000000
60000000
 P04: Vid 2:a behandlingP06: Vid 3:e behandlingP08: Vid 4:e behandling
2019-08-27 ST. 2019-08-27 ST. 122019-08-27 ST. 2019-09-14 ST. 2019-09-21 ST.
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
1218240222681728024
2
3
4
5
6
 P10: Vid 5:e behandlingP12: Vid 6:e behandlingP14: Vid 7:e behandling
2019-09-23 ST. 2019-10-03 ST. 162019-10-23 ST.
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
1280242302424426420
2
3
4
5
6
 P17: Vid 8:e behandlingP21: Höst före första frostenP23: Vår vid begynnande tillväxt
2019-11-05 ST. 2019-10-17 ST. 172020-03-25 ST.
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Örtogräs
antal plantor/m2
Örtogräs
% effekt
1219240215412718
286
369
480
590
695
 P23: Vår vid begynnande tillväxtP24: Vår stadium 59
2020-03-25 ST. 2020-04-24 ST. 302020-04-24 ST. 502020-04-24 ST.
Örtogräs
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Baldersbrå
antal plantor/m2
11614518213110
2400
3800
4700
5300
6200
 P24: Vår stadium 59
2020-04-24 ST. 302020-04-24 ST. 592020-04-24 ST. 602020-04-24 ST. 30
Vitgröe*)
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
effektgradering
Övriga ettåriga örtogräs
% marktäckning
128621302
2800,1
3800,2
41000
51000,05
61000
 P24: Vår stadium 59P25: Vid skörd
2020-04-24 ST. 302020-07-31 ST.
Vitgröe*)
effektgradering
Skörd
kg/ha TS
Ogräs
% marktäckning
1150421
280248136
3100227831
490211830
590263820
6100279718
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P06Ogräs, antal plantor/m2
P08Ogräs, antal plantor/m2
P10Ogräs, antal plantor/m2
P12Ogräs, antal plantor/m2
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P02Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P19Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P20Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling avviker något från försöksplan
OKMindre viktiga registreringar saknas eller är felaktiga
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i fak 1 skörd OK men mindre god
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2019-08-06GenerelltPlogfritt och förfrukt Höstvete=mkt halm i ytan. Kontakt med Albin Gunnarsson om detta och - ,det tillhör ju spelets regler att det blir mkt halmigt, så ok att ha försöket på denna plats. Johan.
2019-08-3020190830GrundbehandlingarFältet kört mot spillsäd och rapsjordloppa den 20190830. Select och Fastac. HL
2019-09-25Mättidpunkter och värdenVid ogräsräkning vid "spruttillfälle" 3,4 och 5 så står det noterat i block4 att det är 120 spillsädsplanter. Oc det är det minst alltså minst 120 planter per 0,25 kvm. Johan L.
2019-10-03P12 2019-10-03Mättidpunkter och värdenVid spillsädsräkning i obehandlade A ruter står där antal 45 st i blocck ett, 70 st i block två, 25 st i block tre och 90 st i block fyra. Det skall vara mer än 70 i block två och mer än 90 i block fyra.johan.
Generellt23 e sept har skyddsrutan i block två behandlats med 1 liter Select plus. 3e oktober har skyddsrutan i block fyra behandlats med 0,5 liter Belkar. johan l.
2019-12-0220190910GrundupplysningarFältet behandat med 0,25 Belkar
2020-10-12P25 2020-07-31Mättidpunkter och värdenSkörden (och fröanalysen) kasserad i led 3 och 4 upprepning 3, markant lägre skördenivåer.
2021-02-11FörsöksbehandlingarSprutjournal
Download (pdf)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk