Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8010R2020-002. Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Mats Ingvarsson Helena Håkansson
G:a Hemmesdyngevägen 4 Borgeby Slottsväg 11
23179, SMYGEHAMN 23791 Bjärred
Tel: /070-5158577 Tel: 010-4762034 / 010-4762034
E-post: E-post: helena.hakansson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 5205 Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A)
Placering: Forsøgspladskode: M-__310___-2019
UTM Zon: 33 0561504
Easting: 395 725 m  
Northing: 6 141 838 m  
Gps: 55.4116768765618, 13.3529150541402  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: Butterfly L. Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
Gödselmedel!! lsnnr Försöket och fältet omkring
2019-08-25 3 kgUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2020-03-08 300 kgGödselmedelAxan81Försöket och fältet omkring
2020-03-08 90 kgPolysulphateFörsöket och fältet omkring
2020-03-28 240 kgAxan64,8Försöket och fältet omkring
2020-04-06 2 lWuxal - Raps, Wuxal - RapsFörsöket och fältet omkring
2020-04-06 1 lBor Super, densitet 1.353 l/kgFörsöket och fältet omkring
2020-05-15 0,6 lFungiciderPropulse SE 250Försöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av Adama2019-08-270,25 l Kalif 360 CS L
2Spillsäden 3-6 blad2019-10-03150,5 l  Agil 100 EC 
3St. 16 - 162019-10-16160,25 l Belkar 
31St. 10 - 11,Finansierat av FMC2019-09-19132,25 l Gajus L
2St. 14 - 162019-10-03150,5 l  Select 
0,5 l Renol 
41St. 13 - 14,Finansierat av SJV2019-09-19130,25 l Belkar L
2Spillsäden minst 3 blad,Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar2019-10-03151 l Select Plus 
51Spillsäden max 3 blad,Finansierat av Corteva2019-10-03150,35 l  Select L
0,35 l Renol 
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan kletodim2019-09-19130,25 l Belkar 
3St. 16 - 16,21 dagar efter första Belkarbehandlingen2019-10-16160,25 l Belkar 
4Oktober-november, marktemp <10°C,Om 2:a beh med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2019-10-29161,25 l Kerb Flo 400 
61Spillsäden max 3 blad,Finansierat av Corteva2019-10-03150,35 l  Select L
0,35 l Renol 
2St. 16 - 16,Minst 7 dagar mellan kletodim2019-10-16160,5 l Belkar 
3Oktober-november, marktemp <10°C,Om behandl med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2019-10-29161,25 l Kerb Flo 400 

 
 
Statistik - Revision
P21: Höst före första frosten
2019-12-17 ST. 16
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
282 62,3 93,0b
345 22,5 70,0c
462 36,6 82,3bc
595 87,1 98,2a
679 57,0 91,4b

P21: Höst före första frosten
2019-12-17 ST. 16
 Lomme
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
2100 97,4 99,9
391 66,2 98,2
4100 97,4 99,9
5100 97,4 99,9
6100 97,4 99,9

P21: Höst före första frosten
2019-12-17 ST. 16
 Åkerviol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
281 58,0 92,8ab
340 18,0 67,3c
455 28,4 78,7bc
594 82,6 97,8a
680 57,2 92,6ab

P21: Höst före första frosten
2019-12-17 ST. 16
 Jordrök
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
2100 97,9 99,9
398 91,5 99,5
4100 97,9 99,9
5100 97,9 99,9
6100 97,9 99,9

P21: Höst före första frosten
2019-12-17 ST. 16
 Åkerveronika
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
245 22,2 70,0b
330 13,3 55,6b
455 29,8 77,6b
591 78,3 96,7a
642 20,4 67,7b

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-04-02 ST. 17
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
245 21,4 71,4c
332 13,4 58,6c
437 16,5 64,4c
591 77,9 97,0a
679 55,6 92,0b

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-04-02 ST. 17
 Lomme
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
2100 98,0 99,9
395 82,3 98,7
4100 98,0 99,9
5100 98,0 99,9
6100 98,0 99,9

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-04-02 ST. 17
 Åkerviol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
223 11,6 40,1b
325 12,8 42,8b
440 22,9 60,3b
586 73,1 93,3a
675 57,3 87,3a

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-04-02 ST. 17
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
299 98,2 99,7
399 97,8 99,6
498 96,1 99,4
5100 98,8 99,8
6100 98,8 99,8

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-04-02 ST. 17
 Åkerveronika
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
278 28,7 97,0ab
327 4,0 76,8b
425 3,6 74,9b
598 86,9 99,8a
680 30,5 97,2ab

P24: Vår stadium 59
2020-04-17 ST. 59
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
245 21,4 71,4c
332 13,4 58,6c
437 16,5 64,4c
591 77,9 97,0a
679 55,6 92,0b

P24: Vår stadium 59
2020-04-17 ST. 59
 Lomme
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
2100 98,0 99,9
395 82,3 98,7
4100 98,0 99,9
5100 98,0 99,9
6100 98,0 99,9

P24: Vår stadium 59
2020-04-17 ST. 59
 Åkerviol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
223 11,6 40,1b
325 12,8 42,8b
440 22,9 60,3b
586 73,1 93,3a
675 57,3 87,3a

P24: Vår stadium 59
2020-04-17 ST. 59
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
299 98,2 99,7
399 97,8 99,6
498 96,1 99,4
5100 98,8 99,8
6100 98,8 99,8

P24: Vår stadium 59
2020-04-17 ST. 59
 Åkerveronika
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
278 28,7 97,0ab
327 4,0 76,8b
425 3,6 74,9b
598 86,9 99,8a
680 30,5 97,2ab

P25: Vid skörd
2020-08-09 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12209 1714,3 2702,8c Ref. 100
24068 3573,8 4562,3ab 184 152 230
34063 3569,0 4557,5ab 184 152 230
43904 3409,8 4398,3b 177 146 221
54442 3947,7 4936,2a 201 167 251
64441 3946,8 4935,3a 201 167 251

P25: Vid skörd
2020-08-09 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11004 787,7 1220,0c Ref. 100
21872 1655,4 2087,7ab 186 154 233
31858 1642,0 2074,3ab 185 153 231
41793 1576,7 2008,9b 179 148 223
52034 1817,8 2250,1ab 203 168 253
62037 1820,9 2253,2a 203 168 253

P25: Vid skörd
2020-08-09 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
153 41,1 63,7a
253 41,1 63,7a
355 43,5 66,1a
463 51,3 72,7a
524 16,5 33,3b
623 16,2 32,8b

P25: Vid skörd
2020-08-09 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.
150 49,3 50,6
250,6 49,9 51,2
350,2 49,6 50,9
450,5 49,9 51,2
550,3 49,7 51,0
650,4 49,8 51,1

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P25 2020-08-09 Skörd, kg/ha frö lsd1=534 p1=0 16,32m2
P25 2020-08-09 Skörd, kg/ha olja lsd1=242 p1=0 16,32m2
P25 2020-08-09 Olja, % av TS lsd1=ns p1=0,13662

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P21 2019-12-17 Note 1 p1=0.002
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P21 2019-12-17 Note 1
Lomme, effektgradering P21 2019-12-17 Note 1 p1=0.063
Lomme, effektgradering P21 2019-12-17 Note 1
Åkerviol, effektgradering P21 2019-12-17 Note 1 p1=0.006
Åkerviol, effektgradering P21 2019-12-17 Note 1
Jordrök, effektgradering P21 2019-12-17 Note 1 p1=0.445
Jordrök, effektgradering P21 2019-12-17 Note 1
Åkerveronika, effektgradering P21 2019-12-17 Note 1 p1=0.004
Åkerveronika, effektgradering P21 2019-12-17 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P23 2020-04-02 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P23 2020-04-02 Note 1
Lomme, effektgradering P23 2020-04-02 Note 1 p1=0.086
Lomme, effektgradering P23 2020-04-02 Note 1
Åkerviol, effektgradering P23 2020-04-02 Note 1 p1=0.000
Åkerviol, effektgradering P23 2020-04-02 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P23 2020-04-02 Note 1 p1=0.319
Spillsäd*), effektgradering P23 2020-04-02 Note 1
Åkerveronika, effektgradering P23 2020-04-02 Note 1 p1=0.017
Åkerveronika, effektgradering P23 2020-04-02 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1
Lomme, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1 p1=0.086
Lomme, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1
Åkerviol, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1 p1=0.000
Åkerviol, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P24 2020-04-17 Note 1 p1=0.319
Spillsäd*), effektgradering P24 2020-04-17 Note 1
Åkerveronika, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1 p1=0.017
Åkerveronika, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1
Skörd, kg/ha frö P25 2020-08-09 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha frö P25 2020-08-09 Note 1 RESIDUAL CV = 9.187
Skörd, kg/ha olja P25 2020-08-09 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha olja P25 2020-08-09 Note 1 RESIDUAL CV = 9.101
Ogräs, % marktäckning P25 2020-08-09 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P25 2020-08-09 Note 1
Olja, % av TS P25 2020-08-09 Note 1 p1=0.137
Olja, % av TS P25 2020-08-09 Note 1 RESIDUAL CV = 0.612

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2020-12-11K-ALmg/100 g jord 13
 P-ALmg/100 g jord 22
 pH0 -25 cm djup 7,5
 Mull% i jord 0-25 cm 4
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P21: Höst före första frostenP23: Vår vid begynnande tillväxt
2019-12-17 ST. 162020-04-02 ST. 17
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Lomme
effektgradering
Åkerviol
effektgradering
Jordrök
effektgradering
Åkerveronika
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Lomme
effektgradering
1
282100811004545100
345914098303295
462100551005537100
595100941009191100
679100801004279100
 P23: Vår vid begynnande tillväxtP24: Vår stadium 59
2020-04-02 ST. 172020-04-17 ST. 59
Åkerviol
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
Åkerveronika
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Lomme
effektgradering
Åkerviol
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
1
2239978451002399
325992732952599
4409825371004098
586100989110086100
675100807910075100
 P24: Vår stadium 59P25: Vid skördP06: Vid 3:e behandling
2020-04-17 ST. 592020-08-09 ST. 2019-10-03 ST. 15
Åkerveronika
effektgradering
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Ogräs
% marktäckning
Olja
% av TS
Renhet
% av råvara
Ogräs
antal plantor/m2
122091004535046,6121
27818608685350,694,3
32718558545550,294,7
42516957896350,593,6
598223310302450,395,9
680223210332350,495,8
 P08: Vid 4:e behandlingP10: Vid 5:e behandlingP23: Vår vid begynnande tillväxtP25: Vid skördP03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3
2019-10-16 ST. 162019-10-29 ST. 162020-04-02 ST. 172020-08-09 ST. 2019-09-19 ST. 132019-10-03 ST. 152019-10-16 ST. 16
Ogräs
antal plantor/m2
Stråstyrka
%
Missfärgning
%
1949697100000
2100000
31000
4100
510000
610000
 P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5
2019-10-29 ST. 162019-11-07 ST. 172019-09-19 ST. 132019-10-03 ST. 152019-10-16 ST. 162019-10-29 ST. 2019-11-07 ST. 17
Missfärgning
%
Nekroser
%
10000000
20000000
300000
40000
5000000
6000000
 P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2
2019-09-19 ST. 132019-10-03 ST. 152019-10-16 ST. 162019-10-29 ST. 2019-11-07 ST. 172019-09-19 ST. 132019-10-15 ST. 15
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
10000000
20000000
3000
400
500000
600000
 P06: Vid 3:e behandlingP07: 1-2 veckor efter behandling 3P08: Vid 4:e behandlingP09: 1-2 veckor efter behandling 4P10: Vid 5:e behandlingP11: 1-2 veckor efter behandling 5P06: Vid 3:e behandling
2019-10-03 ST. 152019-10-16 ST. 162019-10-29 ST. 2019-11-07 ST. 172019-10-03 ST. 15
Näva
antal plantor/m2
Tillväxthämning
% plantor med
Näva
antal plantor/m2
Tillväxthämning
% plantor med
Näva
antal plantor/m2
Tillväxthämning
% plantor med
Näva
antal plantor/m2
12020202
2000
3000
400
5000
6000
 P08: Vid 4:e behandlingP10: Vid 5:e behandlingP06: Vid 3:e behandling
2019-10-16 ST. 162019-10-29 ST. 2019-10-03 ST. 15
Näva
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
Jordrök
antal plantor/m2
Baldersbrå
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
1223521275
2
3
4
5
6
 P06: Vid 3:e behandlingP08: Vid 4:e behandling
2019-10-03 ST. 152019-10-16 ST. 16
Plister
antal plantor/m2
Veronika
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
Jordrök
antal plantor/m2
164121184021
2
3
4
5
6
 P08: Vid 4:e behandlingP10: Vid 5:e behandling
2019-10-16 ST. 162019-10-29 ST.
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Veronika
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
1544944031412
2
3
4
5
6
 P10: Vid 5:e behandlingP21: Höst före första frosten
2019-10-29 ST. 2019-10-29 ST. 162019-10-29 ST. 2019-12-17 ST. 16
Jordrök
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Veronika
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
1155496413236
2
3
4
5
6
 P21: Höst före första frosten
2019-12-17 ST. 16
Lomme
antal plantor/m2
Jordrök
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Spillsäd*)
effektgradering
Åkerveronika
antal plantor/m2
1215426366
2100
3100
4100
5100
6100
 P21: Höst före första frostenP23: Vår vid begynnande tillväxt
2019-12-17 ST. 162020-04-02 ST. 17
Mjuknäva
antal plantor/m2
Mjuknäva
effektgradering
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
Jordrök
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
1143115431
2100
3100
4100
5100
6100
 P23: Vår vid begynnande tillväxtP24: Vår stadium 59
2020-04-02 ST. 172020-04-17 ST. 59
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Jordrök
effektgradering
Åkerveronika
antal plantor/m2
Mjuknäva
antal plantor/m2
Mjuknäva
effektgradering
Örtogräs, totalt
plantor/m2
197439143
2100100
3100100
4100100
5100100
6100100
 P24: Vår stadium 59
2020-04-17 ST. 59
Lomme
antal plantor/m2
Jordrök
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Jordrök
effektgradering
Åkerveronika
antal plantor/m2
1115431439
2100
3100
4100
5100
6100
 P24: Vår stadium 59P25: Vid skörd
2020-04-17 ST. 592020-08-09 ST.
Mjuknäva
antal plantor/m2
Mjuknäva
effektgradering
Skörd
kg/ha TS
TK-vikt
g
N Kväve-total
% av TS
CHLOROFYL
Klorofyll PPM
Råprotein
% av TS
1120106,82,912,818,2
210037026,42,853,517,8
310036986,62,843,817,8
410035536,72,844,917,8
510040426,52,973,818,6
610040416,62,873,817,9
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P01Jordart,
P02Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P04Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P06Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P12Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P13Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P14Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P15Spillsäd*), % marktäckning
Spillsäd*), effektgradering
P16Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P17Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P18Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P19Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P20Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P21Ogräs, % marktäckning
P22Plantbestånd, bedömning 0-100
P23Ogräs, % marktäckning
P24Ogräs, % marktäckning
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling avviker något från försöksplan
OKMindre viktiga registreringar saknas eller är felaktiga
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2019-08-27P02 Vid 1:a behandlingMättidpunkter och värdenInga ogräs uppkomna
2019-09-19Mättidpunkter och värdenOgräsräkningen i samband med sprutningen den 19/9 ej utförd.
2019-11-13FörsöksbehandlingarLed 3 blev sprutat i dc 13, pga sen ändring om dc 10-11, rapsen vaer redan förbi stadiet när ändringen kom.
2020-05-12Mättidpunkter och värdensamtliga ogräsgraderingar
Download (xlsx)
2020-05-142020-04-20Mättidpunkter och värdenObs - inget som hänt i fält - vädigt torrt inget regn i sikte. HH
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk