Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8010R2020-001. Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Hushållningssällskapet Sandby Fredrik Persson
Sandbygårdsvägen 5 Box 9084
27637, BORRBY 291 09 Kristianstad
Tel: /0706-508911 Tel: 010-4762053 /
E-post: lars.lennartsson@sandby.nu E-post: Fredrik.Persson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 6004 Nationellt jordbruksområde: Skåne SO (1B)
Placering: Forsøgspladskode: LB-260-2019
UTM Zon: 33 0561503
Easting: 448 110 m  
Northing: 6 143 625 m  
Gps: 55.4360751356124, 14.1798916171808  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: Butterfly L. Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2003-01-13 285 kgGödselmedelNS 27-476,9500Försöket och fältet omkring
2003-01-13 320 kgNS 27-486,400Försöket och fältet omkring
2019-08-27Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2019-08-27 350 kgGödselmedelNPK 17-5-1059,516,135Försöket och fältet omkring
2019-10-13 5 kgAnnatSluxx HPFörsöket och fältet omkring
2020-05-13 0,7 lFungiciderPropulse SE 250Försöket och fältet omkring
2020-07-31Skörd och bärgningSkörd före beh, datumFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av Adama2019-08-300,25 l Kalif 360 CS L
2Spillsäden 3-6 blad2019-10-02150,5 l  Agil 100 EC 
3St. 16 - 162019-10-23160,25 l Belkar 
31St. 10 - 11,Finansierat av FMC2019-09-19132,25 l Gajus L
2St. 14 - 162019-10-23160,5 l  Select 
0,5 l Renol 
41St. 13 - 14,Finansierat av SJV2019-09-25140,25 l Belkar L
2Spillsäden minst 3 blad,Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar2019-10-02151 l Select Plus 
51Spillsäden max 3 blad,Finansierat av Corteva2019-09-09110,35 l  Select L
0,35 l Renol 
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan kletodim2019-09-25140,25 l Belkar 
3St. 16 - 16,21 dagar efter första Belkarbehandlingen2019-10-23160,25 l Belkar 
4Oktober-november, marktemp <10°C,Om 2:a beh med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2019-10-23161,25 l Kerb Flo 400 
61Spillsäden max 3 blad,Finansierat av Corteva2019-09-09110,35 l  Select L
0,35 l Renol 
2St. 16 - 16,Minst 7 dagar mellan kletodim2019-10-28160,5 l Belkar 
3Oktober-november, marktemp <10°C,Om behandl med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2019-10-28161,25 l Kerb Flo 400 

 
 
Statistik - Revision
P21: Höst före första frosten
2019-11-07 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
299 97,9 98,9a
382 76,1 86,6c
480 73,4 84,8c
598 97,5 98,8a
692 89,3 94,5b

P21: Höst före första frosten
2019-11-07 ST.
 Vitgröe*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
285 68,4 94,0c
397 91,7 98,8ab
496 89,8 98,5abc
595 88,0 98,2bc
699 97,3 99,6a

P21: Höst före första frosten
2019-11-07 ST.
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
299 98,4 99,4a
364 51,8 74,2c
481 72,4 87,5b
598 97,6 99,1a
686 79,0 91,0b

P21: Höst före första frosten
2019-11-07 ST.
 Veronika
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
299 98,4 99,4a
399 98,4 99,4a
474 65,0 82,1b
599 97,9 99,2a
699 98,4 99,4a

P21: Höst före första frosten
2019-11-07 ST.
 Viol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
296 91,3 98,6
395 88,0 98,0
496 91,3 98,6
598 95,6 99,3
696 90,2 98,4

P21: Höst före första frosten
2019-11-07 ST.
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
299 98,8 99,7a
350 33,1 66,9c
4100 99,0 99,8a
596 92,2 98,0b
696 93,1 98,2b

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-04-14 ST. 59
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
268 57,3 76,4c
345 34,1 55,5d
430 21,4 39,6e
596 94,1 97,4a
692 87,9 94,6b

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-04-14 ST. 59
 Vitgröe*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
280 68,4 87,8c
395 91,6 97,3b
499 98,2 99,4a
599 98,2 99,4a
699 98,2 99,4a

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-04-14 ST. 59
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
298 96,8 99,3a
340 23,5 59,2c
432 17,8 50,6c
597 94,3 98,7a
692 84,3 96,2b

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-04-14 ST. 59
 Veronika
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
267 48,6 81,8b
341 24,0 59,9c
428 15,4 46,4c
594 87,9 97,2a
691 82,0 95,6a

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-04-14 ST. 59
 Viol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
236 25,0 48,5d
359 45,7 70,4c
428 19,1 40,0d
599 98,3 99,4a
693 88,6 95,6b

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-04-14 ST. 59
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
298 97,1 99,2
398 97,1 99,2
498 97,1 99,2
599 98,0 99,5
699 98,0 99,5

P24: Vår stadium 59
2020-04-14 ST. 59
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
268 57,3 76,4c
345 34,1 55,5d
430 21,4 39,6e
596 94,1 97,4a
692 87,9 94,6b

P24: Vår stadium 59
2020-04-14 ST. 59
 Vitgröe*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
280 68,4 87,8c
395 91,6 97,3b
499 98,2 99,4a
599 98,2 99,4a
699 98,2 99,4a

P24: Vår stadium 59
2020-04-14 ST. 59
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
298 96,8 99,3a
340 23,5 59,2c
432 17,8 50,6c
597 94,3 98,7a
692 84,3 96,2b

P24: Vår stadium 59
2020-04-14 ST. 59
 Veronika
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
267 48,6 81,8b
341 24,0 59,9c
428 15,4 46,4c
594 87,9 97,2a
691 82,0 95,6a

P24: Vår stadium 59
2020-04-14 ST. 59
 Viol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
236 25,0 48,5d
359 45,7 70,4c
428 19,1 40,0d
599 98,3 99,4a
693 88,6 95,6b

P24: Vår stadium 59
2020-04-14 ST. 59
 Spillsäd*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
298 97,1 99,2
398 97,1 99,2
498 97,1 99,2
599 98,0 99,5
699 98,0 99,5

P25: Vid skörd
2020-07-31 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12862 2318,1 3405,5b Ref. 100
24721 4177,6 5265,0a 165 133 209
34990 4446,0 5533,4a 174 141 220
45233 4689,2 5776,6a 183 149 231
55246 4702,1 5789,5a 183 149 231
65282 4738,8 5826,2a 185 150 233

P25: Vid skörd
2020-07-31 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11320 1074,6 1565,3b Ref. 100
22184 1938,2 2428,9a 165 134 208
32292 2047,1 2537,8a 174 141 218
42425 2179,3 2670,0a 184 150 230
52407 2161,7 2652,4a 182 149 229
62439 2194,1 2684,8a 185 151 232

P25: Vid skörd
2020-07-31 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12604 2109,5 3099,0b Ref. 100
24296 3801,6 4791,1a 165 133 209
34541 4045,9 5035,4a 174 141 220
44762 4267,2 5256,7a 183 149 231
54774 4278,9 5268,5a 183 149 231
64807 4312,3 5301,8a 185 150 233

P25: Vid skörd
2020-07-31 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.
150,7 50,1 51,3
250,8 50,3 51,4
350,5 49,9 51,1
450,9 50,3 51,5
550,4 49,8 51,0
650,8 50,2 51,4

P25: Vid skörd
2020-08-03 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
145 33,1 57,4a
220 12,8 28,6c
336 25,7 48,6ab
424 15,7 33,7bc
56 3,7 9,5d
610 6,4 15,7d

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P25 2020-07-31 Skörd, kg/ha frö lsd1=769 p1=2E-05 17,6m2
P25 2020-07-31 Skörd, kg/ha olja lsd1=347 p1=1E-05 17,6m2
P25 2020-07-31 Skörd, kg/ha TS lsd1=700 p1=2E-05 17,6m2
P25 2020-07-31 Olja, % av TS lsd1=ns p1=0,73915

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P21 2019-11-07 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P21 2019-11-07 Note 1
Vitgröe*), effektgradering P21 2019-11-07 Note 1 p1=0.016
Vitgröe*), effektgradering P21 2019-11-07 Note 1
Våtarv, effektgradering P21 2019-11-07 Note 1 p1=0.000
Våtarv, effektgradering P21 2019-11-07 Note 1
Veronika, effektgradering P21 2019-11-07 Note 1 p1=0.000
Veronika, effektgradering P21 2019-11-07 Note 1
Viol, effektgradering P21 2019-11-07 Note 1 p1=0.217
Viol, effektgradering P21 2019-11-07 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P21 2019-11-07 Note 1 p1=0.000
Spillsäd*), effektgradering P21 2019-11-07 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P23 2020-04-14 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P23 2020-04-14 Note 1
Vitgröe*), effektgradering P23 2020-04-14 Note 1 p1=0.000
Vitgröe*), effektgradering P23 2020-04-14 Note 1
Våtarv, effektgradering P23 2020-04-14 Note 1 p1=0.000
Våtarv, effektgradering P23 2020-04-14 Note 1
Veronika, effektgradering P23 2020-04-14 Note 1 p1=0.000
Veronika, effektgradering P23 2020-04-14 Note 1
Viol, effektgradering P23 2020-04-14 Note 1 p1=0.000
Viol, effektgradering P23 2020-04-14 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P23 2020-04-14 Note 1 p1=0.717
Spillsäd*), effektgradering P23 2020-04-14 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P24 2020-04-14 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P24 2020-04-14 Note 1
Vitgröe*), effektgradering P24 2020-04-14 Note 1 p1=0.000
Vitgröe*), effektgradering P24 2020-04-14 Note 1
Våtarv, effektgradering P24 2020-04-14 Note 1 p1=0.000
Våtarv, effektgradering P24 2020-04-14 Note 1
Veronika, effektgradering P24 2020-04-14 Note 1 p1=0.000
Veronika, effektgradering P24 2020-04-14 Note 1
Viol, effektgradering P24 2020-04-14 Note 1 p1=0.000
Viol, effektgradering P24 2020-04-14 Note 1
Spillsäd*), effektgradering P24 2020-04-14 Note 1 p1=0.717
Spillsäd*), effektgradering P24 2020-04-14 Note 1
Skörd, kg/ha frö P25 2020-07-31 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha frö P25 2020-07-31 Note 1 RESIDUAL CV = 10.960
Skörd, kg/ha olja P25 2020-07-31 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha olja P25 2020-07-31 Note 1 RESIDUAL CV = 10.725
Skörd, kg/ha TS P25 2020-07-31 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha TS P25 2020-07-31 Note 1 RESIDUAL CV = 10.960
Olja, % av TS P25 2020-07-31 Note 1 p1=0.739
Olja, % av TS P25 2020-07-31 Note 1 RESIDUAL CV = 1.054
Ogräs, % marktäckning P25 2020-08-03 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P25 2020-08-03 Note 1

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2019-12-23Jordart 133
 K-ALmg/100 g jord 6,2
 P-ALmg/100 g jord 8,9
 pH0 -25 cm djup 6,8
 Mull% i jord 0-25 cm 4,1
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P21: Höst före första frostenP23: Vår vid begynnande tillväxt
2019-11-07 ST. 2020-04-14 ST. 59
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Vitgröe*)
effektgradering
Våtarv
effektgradering
Veronika
effektgradering
Viol
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
1
299859999969968
382976499955045
4809681749610030
598959899989696
692998699969692
 P23: Vår vid begynnande tillväxtP24: Vår stadium 59
2020-04-14 ST. 59
Vitgröe*)
effektgradering
Våtarv
effektgradering
Veronika
effektgradering
Viol
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Vitgröe*)
effektgradering
1
280986736986880
395404159984595
499322828983099
599979499999699
699929193999299
 P24: Vår stadium 59P25: Vid skörd
2020-04-14 ST. 592020-07-31 ST.
Våtarv
effektgradering
Veronika
effektgradering
Viol
effektgradering
Spillsäd*)
effektgradering
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Skörd & merskörd
kg/ha olja
1260428621320
29867369842961859864
34041599845412128972
432282898476223711105
597949999477423841087
692919399480724211120
 P25: Vid skördP04: Vid 2:a behandlingP06: Vid 3:e behandlingP08: Vid 4:e behandlingP10: Vid 5:e behandling
2020-07-31 ST. 2020-08-03 ST. 2020-07-31 ST. 2019-09-10 ST. 122019-09-18 ST. 132019-09-30 ST. 142019-10-02 ST. 15
Olja
% av TS
Ogräs
% marktäckning
Renhet
% av råvara
Ogräs
antal plantor/m2
150,74551,8504374,5276363,5
250,82092,7
350,53693,3
450,92493,7
550,4693,1
650,81093,1
 P21: Höst före första frostenP23: Vår vid begynnande tillväxtP24: Vår stadium 59P25: Vid skördP03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3
2019-11-07 ST. 2020-04-14 ST. 592020-07-31 ST. 2019-09-18 ST. 132019-09-30 ST. 142019-10-08 ST. 16
Ogräs
antal plantor/m2
Stråstyrka
%
Missfärgning
%
1291215,5215,590000
290000
3900
490
59000
69000
 P13: 1-2 veckor efter behandling 6P22: VårP03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P13: 1-2 veckor efter behandling 6P22: Vår
2019-11-07 ST. 2020-04-14 ST. 592019-09-18 ST. 132019-09-30 ST. 142019-10-08 ST. 162019-11-07 ST. 2020-04-14 ST. 59
Missfärgning
%
Nekroser
%
10000000
20000000
300000
40000
5000000
6000000
 P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P13: 1-2 veckor efter behandling 6P22: VårP03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2
2019-09-18 ST. 132019-09-30 ST. 142019-10-08 ST. 162019-11-07 ST. 2020-04-14 ST. 592019-09-18 ST. 132019-09-30 ST. 14
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
10000000
20000000
3000
400
500000
600000
 P07: 1-2 veckor efter behandling 3P13: 1-2 veckor efter behandling 6P22: VårP04: Vid 2:a behandlingP06: Vid 3:e behandling
2019-10-08 ST. 162019-11-07 ST. 2020-04-14 ST. 592019-09-10 ST. 122019-09-18 ST. 13
Tillväxthämning
% plantor med
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
1000333504171194
2000
3000
400
5000
6000
 P06: Vid 3:e behandlingP08: Vid 4:e behandling
2019-09-18 ST. 132019-09-30 ST. 142019-09-30 ST. 102019-09-30 ST. 14
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Vitgröe*)
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
1374,518023431223210
2
3
4
5
6
 P08: Vid 4:e behandlingP10: Vid 5:e behandling
2019-09-30 ST. 142019-09-30 ST. 102019-09-30 ST. 142019-10-02 ST. 15
Veronika
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
192764322421258
2
3
4
5
6
 P10: Vid 5:e behandlingP21: Höst före första frosten
2019-10-02 ST. 152019-11-07 ST.
Vitgröe*)
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Veronika
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
14219582363,51253540
2
3
4
5
6
 P21: Höst före första frosten
2019-11-07 ST.
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Vitgröe*)
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Veronika
antal plantor/m2
Vitgröe*)
% marktäckning
1124114012755843
2
3
4
5
6
 P21: Höst före första frosten
2019-11-07 ST.
Spillsäd*)
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Veronika
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
14532910,5212428
2
3
4
5
6
 P21: Höst före första frostenP23: Vår vid begynnande tillväxt
2019-11-07 ST. 2020-04-14 ST. 59
Övriga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Viol
% marktäckning
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Vitgröe*)
antal plantor/m2
10,87158481458
2
3
4
5
6
 P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-04-14 ST. 59
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Veronika
antal plantor/m2
Vitgröe*)
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
1110501911351215,5
2
3
4
5
6
 P23: Vår vid begynnande tillväxtP24: Vår stadium 59
2020-04-14 ST. 59
Veronika
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Viol
% marktäckning
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
Örtogräs, totalt
plantor/m2
124814415848
2
3
4
5
6
 P24: Vår stadium 59
2020-04-14 ST. 59
Våtarv
antal plantor/m2
Vitgröe*)
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Veronika
antal plantor/m2
Vitgröe*)
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
1145811050191135
2
3
4
5
6
 P24: Vår stadium 59
2020-04-14 ST. 59
Våtarv
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Veronika
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Viol
% marktäckning
11215,52481441
2
3
4
5
6
 P25: Vid skörd
2020-07-31 ST.
TK-vikt
g
N Kväve-total
% av TS
CHLOROFYL
Klorofyll PPM
Råprotein
% av TS
15,42,773,917,3
25,52,714,316,9
35,72,836,717,7
45,52,755,417,2
55,52,84,817,5
65,52,754,417,2
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P02Spillsäd*), antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
Ogräs, antal plantor/m2
P09Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P11Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P12Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P14Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P15Spillsäd*), % marktäckning
Spillsäd*), effektgradering
P16Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P17Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P18Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P19Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P20Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P22Plantbestånd, bedömning 0-100
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning - mindre lämpliga förhållanden
OKGrundbehandling kan ha orsakat reducerade behandlingseffekter
OKFörsöksbehandling avviker något från försöksplan
OKMindre viktiga registreringar saknas eller är felaktiga
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i fak 1 skörd OK men mindre god
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2019-11-18GenerelltP02 ej utförd då inget hade kommit upp.
2020-04-16P23 och P24 2020-04-14Mättidpunkter och värdenEftersom stadium 59 var på våren vid begynnande tillväxt är P23 och P24 identiska.
2020-08-03GenerelltMycket stubb av spillsäd syns i obehandlade rutor
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk