Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8010P2020-003. Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Rosén Farming AB Fredrik Larsson
Fylla Norrgården 115 Försöksstationen Klostergården 1
59294, VADSTENA 585 76 Vreta kloster
Tel: /070-2508756 Tel: 0707927328 / 0707927328
E-post: E-post: fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0119 Nationellt jordbruksområde: Östergötland - Vadstena (12A)
Placering: Forsøgspladskode: E-123-2019
UTM Zon: 33 0561502
Easting: 496 067 m  
Northing: 6 478 313 m  
Gps: 58.4455020740867, 14.9326232740396  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.Syfte
Skörd och bärgningSkörd före beh, datumFörsöket och fältet omkring
OdlingsPlöjning efter skörd, datumFörsöket och fältet omkring
Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av Adama2019-08-15000,25 l Kalif 360 CS L
2Spillsäden 3-6 blad2019-09-13130,5 l  Agil 100 EC 
3St. 16 - 162019-10-24160,25 l Belkar 
31St. 10 - 11,Finansierat av FMC2019-09-04112,25 l Gajus L
2St. 14 - 162019-09-30150,5 l  Select 
0,5 l Renol 
41St. 13 - 14,Finansierat av SJV2019-09-13130,25 l Belkar L
2Spillsäden minst 3 blad,Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar2019-09-30151 l Select Plus 
51Spillsäden max 3 blad,Finansierat av Corteva2019-09-04110,35 l  Select L
0,35 l Renol 
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan kletodim2019-09-13130,25 l Belkar 
3St. 16 - 16,21 dagar efter första Belkarbehandlingen2019-10-24160,25 l Belkar 
4Oktober-november, marktemp <10°C,Om 2:a beh med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2019-10-24161,25 l Kerb Flo 400 
61Spillsäden max 3 blad,Finansierat av Corteva2019-09-04110,35 l  Select L
0,35 l Renol 
2St. 16 - 16,Minst 7 dagar mellan kletodim2019-10-24160,5 l Belkar 
3Oktober-november, marktemp <10°C,Om behandl med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2019-10-24161,25 l Kerb Flo 400 

 
 
Statistik - Revision
P21: Höst före första frosten
2019-11-18 ST. 17
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
256 44,9 67,0ab
338 27,7 48,9c
453 42,1 64,5b
565 54,4 74,9a
629 20,2 38,8c

P21: Höst före första frosten
2019-11-18 ST. 17
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
290 87,8 91,8a
30,5 0,4 0,6c
455 49,5 60,5b
588 85,4 90,2a
60,5 0,4 0,6c

P21: Höst före första frosten
2019-11-18 ST. 17
 Blåklint
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
245 26,2 65,3b
393 85,0 96,8a
486 72,3 93,2a
593 85,0 96,8a
645 26,2 65,3b

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-30 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
284 76,4 88,8a
37 4,5 10,4c
459 47,6 69,1b
570 59,7 78,5b
682 74,4 87,7a

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-30 ST.
 Vitgröe*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
20,5 0,4 0,6c
395 94,1 95,8a
495 94,1 95,8a
595 94,1 95,8a
692 90,0 92,9b

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-30 ST.
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
293 90,0 95,0a
30,5 0,3 0,7d
460 51,0 68,7c
575 67,8 81,6b
692 88,2 94,0a

P24: Vår stadium 59
2020-04-21 ST. 59
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
283 68,9 91,7a
38 3,9 16,7d
456 36,6 74,3c
569 49,9 83,3bc
679 62,2 89,1ab

P24: Vår stadium 59
2020-04-21 ST. 59
 Vitgröe*)
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
20,5 0,1 2,2b
398 93,1 99,6a
498 93,1 99,6a
598 93,1 99,6a
695 81,1 98,9a

P24: Vår stadium 59
2020-04-21 ST. 59
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
298 92,9 99,3a
30,5 0,2 1,6c
460 31,9 83,0b
578 52,0 91,9b
695 85,8 98,4a

P24: Vår stadium 59
2020-04-21 ST. 59
 Blåklint
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
298 92,6 99,7a
350 16,8 83,2b
498 92,6 99,7a
598 92,6 99,7a
698 92,6 99,7a

P25: Vid skörd
2020-08-03 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
13816 3646,1 3986,5d Ref. 100
24492 4321,4 4661,7a 118 111 124
34107 3937,2 4277,6c 108 102 114
44102 3931,9 4272,3c 107 102 114
54356 4186,3 4526,7ab 114 108 121
64244 4073,5 4413,9bc 111 105 118

P25: Vid skörd
2020-08-03 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11780 1710,4 1848,8d Ref. 100
22091 2021,4 2159,8a 117 112 124
31934 1865,0 2003,4bc 109 103 115
41905 1835,3 1973,7c 107 101 113
52021 1952,1 2090,5ab 114 108 120
61995 1925,4 2063,8abc 112 106 118

P25: Vid skörd
2020-08-03 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
13473 3317,9 3627,7d Ref. 100
24087 3932,4 4242,2a 118 111 124
33738 3582,9 3892,6c 108 102 114
43733 3578,1 3887,8c 107 102 114
53964 3809,5 4119,3ab 114 108 121
63862 3706,9 4016,7bc 111 105 118

P25: Vid skörd
2020-08-03 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
150 36,3 63,7a
229 19,3 42,3b
36 3,5 10,0c
416 9,8 25,1b
56 3,5 10,0c
618 10,8 27,2b

P25: Vid skörd
2020-08-03 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.
151,3 50,0 52,5
251,2 49,9 52,4
351,8 50,5 53,0
451 49,8 52,3
551 49,7 52,3
651,7 50,4 52,9

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P25 2020-08-03 Skörd, kg/ha frö lsd1=224 p1=0,00024 18m2
P25 2020-08-03 Skörd, kg/ha olja lsd1=98 p1=7E-05 18m2
P25 2020-08-03 Skörd, kg/ha TS lsd1=204 p1=0,00024 18m2
P25 2020-08-03 Olja, % av TS lsd1=ns p1=0,08955

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P21 2019-11-18 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P21 2019-11-18 Note 1
Våtarv, effektgradering P21 2019-11-18 Note 1 p1=0.000
Våtarv, effektgradering P21 2019-11-18 Note 1
Blåklint, effektgradering P21 2019-11-18 Note 1 p1=0.003
Blåklint, effektgradering P21 2019-11-18 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P23 2020-03-30 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P23 2020-03-30 Note 1
Vitgröe*), effektgradering P23 2020-03-30 Note 1 p1=0.000
Vitgröe*), effektgradering P23 2020-03-30 Note 1
Våtarv, effektgradering P23 2020-03-30 Note 1 p1=0.000
Våtarv, effektgradering P23 2020-03-30 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P24 2020-04-21 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P24 2020-04-21 Note 1
Vitgröe*), effektgradering P24 2020-04-21 Note 1 p1=0.000
Vitgröe*), effektgradering P24 2020-04-21 Note 1
Våtarv, effektgradering P24 2020-04-21 Note 1 p1=0.000
Våtarv, effektgradering P24 2020-04-21 Note 1
Blåklint, effektgradering P24 2020-04-21 Note 1 p1=0.000
Blåklint, effektgradering P24 2020-04-21 Note 1
Skörd, kg/ha frö P25 2020-08-03 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha frö P25 2020-08-03 Note 1 RESIDUAL CV = 3.556
Skörd, kg/ha olja P25 2020-08-03 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha olja P25 2020-08-03 Note 1 RESIDUAL CV = 3.371
Skörd, kg/ha TS P25 2020-08-03 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha TS P25 2020-08-03 Note 1 RESIDUAL CV = 3.556
Ogräs, % marktäckning P25 2020-08-03 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P25 2020-08-03 Note 1
Olja, % av TS P25 2020-08-03 Note 1 p1=0.090
Olja, % av TS P25 2020-08-03 Note 1 RESIDUAL CV = 0.825

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2019-12-06Jordart 123
 K-ALmg/100 g jord 9,5
 P-ALmg/100 g jord 8,8
 pH0 -25 cm djup 6,9
 Mull% i jord 0-25 cm 3,7
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P21: Höst före första frostenP23: Vår vid begynnande tillväxtP24: Vår stadium 59
2019-11-18 ST. 172020-03-30 ST. 2020-04-21 ST. 59
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Våtarv
effektgradering
Blåklint
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Vitgröe*)
effektgradering
Våtarv
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
1
2569045840,59383
3380,5937950,58
453558659956056
565889370957569
6290,54582929279
 P24: Vår stadium 59P25: Vid skörd
2020-04-21 ST. 592020-08-03 ST.
Vitgröe*)
effektgradering
Våtarv
effektgradering
Blåklint
effektgradering
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Ogräs
% marktäckning
134733816178050
20,59898408767531129
3980,55037382911556
4986098373328612516
598789839645402426
6959598386242721518
 P25: Vid skördP02: Vid 1:a behandlingP06: Vid 3:e behandlingP08: Vid 4:e behandlingP10: Vid 5:e behandlingP23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-08-03 ST. 2019-08-15 ST. 002019-09-13 ST. 132019-09-30 ST. 152019-10-24 ST. 162020-03-30 ST.
Olja
% av TS
Renhet
% av råvara
Ogräs
antal plantor/m2
151,388,4011,513,515,551
251,298,4
351,897,6
45198,5
55198,5
651,795,2
 P25: Vid skördP03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P03: 1-2 veckor efter behandling 1
2020-08-03 ST. 2019-08-29 ST. 112019-09-18 ST. 132019-09-30 ST. 152019-10-14 ST. 152019-11-07 ST. 172019-08-29 ST. 11
Stråstyrka
%
Missfärgning
%
Nekroser
%
1100000000
2100000000
3100000
410000
51000000
61000000
 P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3
2019-09-18 ST. 132019-09-30 ST. 152019-10-14 ST. 152019-11-07 ST. 172019-08-29 ST. 112019-09-18 ST. 132019-09-30 ST. 15
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
10000000
20000000
30000
400
5000000
6000000
 P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5
2019-10-14 ST. 152019-11-07 ST. 172019-08-29 ST. 112019-09-18 ST. 132019-09-30 ST. 152019-10-14 ST. 152019-11-07 ST. 17
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
10000000
20000000
300000
40000
5000000
6000000
 P02: Vid 1:a behandlingP04: Vid 2:a behandlingP06: Vid 3:e behandling
2019-08-15 ST. 002019-09-04 ST. 112019-09-04 ST. 122019-09-13 ST. 2019-09-13 ST. 15
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Jordrök
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
Örtogräs, totalt
plantor/m2
10022264
2
3
4
5
6
 P06: Vid 3:e behandling
2019-09-13 ST. 152019-09-13 ST. 132019-09-13 ST. 162019-09-13 ST. 2019-09-13 ST. 112019-09-13 ST. 122019-09-13 ST. 13
Svinmålla
antal plantor/m2
Jordrök
antal plantor/m2
Blåklint
antal plantor/m2
Vitgröe*)
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
10,220,562111,5
2
3
4
5
6
 P06: Vid 3:e behandlingP08: Vid 4:e behandling
2019-09-13 ST. 132019-09-30 ST. 122019-09-30 ST. 592019-09-30 ST. 192019-09-30 ST. 182019-09-30 ST. 12
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Svinmålla
antal plantor/m2
Jordrök
antal plantor/m2
Blåklint
antal plantor/m2
Vitgröe*)
antal plantor/m2
14660,220,56
2
3
4
5
6
 P08: Vid 4:e behandlingP10: Vid 5:e behandling
2019-09-30 ST. 122019-09-30 ST. 142019-09-30 ST. 152019-10-24 ST. 152019-10-24 ST. 65
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Svinmålla
antal plantor/m2
12313,56860,2
2
3
4
5
6
 P10: Vid 5:e behandling
2019-10-24 ST. 232019-10-24 ST. 212019-10-24 ST. 152019-10-24 ST. 132019-10-24 ST. 152019-10-24 ST. 16
Jordrök
antal plantor/m2
Blåklint
antal plantor/m2
Vitgröe*)
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
120,582415,56
2
3
4
5
6
 P21: Höst före första frosten
2019-11-18 ST. 17
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Blåklint
antal plantor/m2
Vitgröe*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
18521825
2
3
4
5
6
 P21: Höst före första frostenP22: VårP23: Vår vid begynnande tillväxt
2019-11-18 ST. 172020-03-30 ST.
Vitgröe*)
effektgradering
Åkerviol
effektgradering
Plantbestånd
bedömning 0-100
Gräsogräs, totalt
plantor/m2, exkl. kvickrot
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Blåklint
antal plantor/m2
11002922124
2040100
39240100
47840100
55540100
65840100
 P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-30 ST.
Vitgröe*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Vitgröe*)
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Åkerviol
% marktäckning
129622119510,9
2
3
4
5
6
 P23: Vår vid begynnande tillväxtP24: Vår stadium 59
2020-03-30 ST. 2020-04-21 ST. 59
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Blåklint
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Blåklint
effektgradering
Åkerviol
effektgradering
Ogräs
% marktäckning
Vitgröe*)
% marktäckning
1221112612
2950
3500
4950
5950
6950
 P24: Vår stadium 59P25: Vid skörd
2020-04-21 ST. 592020-08-03 ST.
Våtarv
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Blåklint
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Åkerviol
effektgradering
TK-vikt
g
N Kväve-total
% av TS
11022144,32,84
204,52,92
304,32,86
404,42,92
504,32,89
604,32,87
 P25: Vid skörd
2020-08-03 ST.
CHLOROFYL
Klorofyll PPM
Råprotein
% av TS
10,417,7
21,418,2
3217,9
41,618,3
51,418
61,518
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P15Spillsäd*), % marktäckning
Spillsäd*), effektgradering
P21Ogräs, % marktäckning
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P04Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P12Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P13Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P14Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P16Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P17Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P18Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P19Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P20Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning - mindre lämpliga förhållanden
OKGrundbehandling kan ha orsakat reducerade behandlingseffekter
OKFörsöksbehandling OK
OKMindre viktiga registreringar saknas eller är felaktiga
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2019-10-24Välj försökskiss till försöket
Download (pdf)
2019-12-06FörsöksbehandlingarBehandling 5 blev den sista på hösten
2020-08-07P25 St. 90 Vid skördGenerelltpdf på fältkort mm klart försök
Download (pdf)
P25 St. 90 Vid skördFörsöksbehandlingarsprutjournal
Download (pdf)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk