Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8010P2020-002. Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Anders Kaungs Bo Pettersson
Väskinde Hallfreda försöksstation 0
62275, VISBY 621 77 Visby
Tel: Tel: 0498-202245 / 070-7757634
E-post: E-post: Bo.Pettersson@hush.se
 
 
Utförar-Nr: 0118 Nationellt jordbruksområde: Öland-Gotland (9)
Placering: Forsøgspladskode: I-811-2019
UTM Zon: 34 0561501
Easting: 346 605 m  
Northing: 6 397 735 m  
Gps: 57.6956098578294, 18.4263173744711  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: DK Expansion H. Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
Skörd och bärgningSkörd före beh, datumFörsöket och fältet omkring
OdlingsPlöjning efter skörd, datumFörsöket och fältet omkring
2019-08-01 15 tOrganiske gødningerBiogödselFörsöket och fältet omkring
2019-08-0800 1,9 kgUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2019-08-08 100 kgGödselmedelNPK 17-5-10174,610Försöket och fältet omkring
2020-03-31 500 kgNS 27-413500Försöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av Adama2019-08-14010,25 l Kalif 360 CS L
2Spillsäden 3-6 blad2019-09-2712-130,5 l  Agil 100 EC 
3St. 16 - 162019-10-31160,25 l Belkar 
31St. 10 - 11,Finansierat av FMC2019-09-1410-112,25 l Gajus L
2St. 14 - 162019-10-31160,5 l  Select 
0,5 l Renol 
41St. 13 - 14,Finansierat av SJV2019-10-1013,50,25 l Belkar L
2Spillsäden minst 3 blad,Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar2019-09-2712-131 l Select Plus 
51Spillsäden max 3 blad,Finansierat av Corteva2019-09-09100,35 l  Select L
0,35 l Renol 
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan kletodim2019-10-1013,50,25 l Belkar 
3St. 16 - 16,21 dagar efter första Belkarbehandlingen2019-10-31160,25 l Belkar 
4Oktober-november, marktemp <10°C,Om 2:a beh med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2019-10-31161,25 l Kerb Flo 400 
61Spillsäden max 3 blad,Finansierat av Corteva2019-09-09100,35 l  Select L
0,35 l Renol 
2St. 16 - 16,Minst 7 dagar mellan kletodim2019-10-31160,5 l Belkar 
3Oktober-november, marktemp <10°C,Om behandl med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2019-10-31161,25 l Kerb Flo 400 

 
 
Statistik - Revision
P15: Vid sista behandling med Select
2019-11-09 ST. 16
 Spillsäd*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
10,7 0,4 1,2b
20,5 0,3 0,8b
32 1,1 3,1a
40,5 0,3 0,8b
50,8 0,5 1,4b
60,6 0,4 1,0b

P21: Höst före första frosten
2019-11-09 ST. 16
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
154 44,1 64,1a
222 15,7 29,7b
323 16,7 31,3b
425 17,6 35,1b
528 20,3 36,7b
655 44,6 64,6a

P21: Höst före första frosten
2019-11-09 ST. 16
 Spillsäd*)
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
10,7 0,4 1,2b
20,5 0,3 0,8b
32 1,1 3,1a
40,5 0,3 0,8b
50,8 0,5 1,4b
60,6 0,4 1,0b

P21: Höst före första frosten
2019-11-09 ST. 16
 Åkerviol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
13 1,6 4,6
22 1,2 3,3
33 1,6 4,6
42 1,2 3,8
52 0,9 2,7
63 1,6 4,6

P21: Höst före första frosten
2019-11-09 ST. 16
 Blåklint
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
132 22,7 43,5ab
29 5,5 13,2d
314 9,4 21,3cd
423 14,6 33,5bc
525 16,8 34,6b
644 32,3 55,6a

P21: Höst före första frosten
2019-11-09 ST. 16
 Ogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
283 79,8 85,2bc
381 78,3 84,1bc
485 82,0 87,6ab
586 84,0 88,5a
679 75,5 81,8c

P21: Höst före första frosten
2019-11-09 ST. 16
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
283 79,8 85,2bc
381 78,3 84,1bc
485 82,0 87,6ab
586 84,0 88,5a
679 75,5 81,8c

P21: Höst före första frosten
2019-11-09 ST. 16
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
154 43,3 64,0a
222 15,5 30,0b
321 14,7 28,6b
425 17,4 35,7b
527 19,5 36,1b
655 44,0 64,6a

P21: Höst före första frosten
2019-11-09 ST. 16
 Blåklint
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
287 83,6 89,4a
371 65,9 76,2d
482 77,3 85,7bc
584 80,1 87,0ab
679 74,3 82,7c

P21: Höst före första frosten
2019-11-09 ST. 16
 Kornvallmo
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
112 6,2 23,4a
28 4,1 16,5ab
33 1,3 5,8c
40,5 0,2 1,0d
50,5 0,2 1,1d
65 2,2 9,3bc

P21: Höst före första frosten
2019-11-09 ST. 16
 Kornvallmo
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
280 76,6 83,0c
387 84,3 88,9b
4100 99,4 99,6a
5100 99,4 99,6a
680 76,6 83,0c

P21: Höst före första frosten
2019-11-09 ST. 16
 Åkerveronika
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
12 2,0 2,9a
20,5 0,4 0,6c
30,5 0,4 0,6c
41 0,8 1,2b
50,5 0,4 0,6c
60,6 0,5 0,7c

P21: Höst före första frosten
2019-11-09 ST. 16
 Mjuknäva
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
12 1,1 3,0a
20,8 0,5 1,4b
30,6 0,3 1,0b
40,5 0,3 0,8b
50,7 0,4 1,2b
62 0,9 2,7a

P22: Vår
2020-03-26 ST. 52
 Plantbestånd
bedömning 0-100
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
146 37,2 55,6c
263 54,1 71,3ab
358 48,4 66,5b
461 52,1 69,7ab
566 57,6 74,2a
668 59,1 75,3a

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-26 ST. 52
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
181 73,1 86,6a
29 6,0 13,2cd
333 24,6 43,7b
413 8,6 20,3c
57 4,6 10,4d
612 7,9 17,0cd

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-26 ST. 52
 Baldersbrå
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
10,6 0,5 0,7
20,5 0,4 0,6
30,5 0,4 0,6
40,5 0,4 0,6
50,5 0,4 0,6
60,5 0,4 0,6

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-26 ST. 52
 Lomme
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
15 2,6 9,5ab
20,5 0,3 1,0d
33 1,3 5,0bc
42 1,0 4,4c
52 0,8 3,0c
66 3,2 11,8a

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-26 ST. 52
 Åkerviol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
14 2,7 5,5cd
28 5,4 10,7a
35 3,4 6,8bc
47 4,4 9,8ab
54 2,7 5,5cd
63 1,9 4,0d

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-26 ST. 52
 Blåklint
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
142 37,4 47,5a
20,5 0,4 0,6c
316 13,2 18,7b
40,5 0,4 0,6c
50,5 0,4 0,6c
60,5 0,4 0,6c

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-26 ST. 52
 Ogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
293 89,8 95,2b
350 40,1 59,9d
493 89,2 95,3bc
597 95,0 97,7a
688 83,7 92,0c

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-26 ST. 52
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
293 89,8 95,2b
350 40,1 59,9d
493 89,2 95,3bc
597 95,0 97,7a
688 83,7 92,0c

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-26 ST. 52
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
181 73,1 86,6a
29 6,0 13,2cd
333 24,6 43,7b
413 8,6 20,3c
57 4,6 10,4d
612 7,9 17,0cd

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-26 ST. 52
 Blåklint
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2100 99,5 99,5a
337 36,0 39,0b
4100 99,5 99,5a
5100 99,5 99,5a
6100 99,5 99,5a

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-26 ST. 52
 Riddarsporre
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
11 0,8 1,7a
20,6 0,4 0,9b
32 1,2 2,4a
40,5 0,3 0,8b
50,5 0,3 0,7b
60,5 0,3 0,7b

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-26 ST. 52
 Kornvallmo
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
19 6,3 11,6a
20,5 0,4 0,7b
36 4,2 7,8a
40,5 0,3 0,7b
50,5 0,4 0,7b
60,5 0,4 0,7b

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-26 ST. 52
 Åkerveronika
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
111 6,4 19,1a
21 0,5 1,8c
30,9 0,5 1,7c
44 2,0 7,6b
51 0,6 2,2c
62 0,9 3,2c

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-26 ST. 52
 Mjuknäva
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
14 2,6 5,6a
20,3 0,2 0,4b
30,2 0,2 0,4b
40,2 0,2 0,4b
50,2 0,2 0,4b
60,2 0,2 0,4b

P24: Vår stadium 59
2020-04-21 ST. 59
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
172 68,8 75,2a
211 9,5 12,6c
340 36,5 44,1b
412 10,2 14,0c
55 4,6 6,1e
68 6,7 8,9d

P24: Vår stadium 59
2020-04-21 ST. 59
 Lomme
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
13 2,1 4,3a
20,2 0,2 0,4c
32 1,7 3,5a
40,4 0,3 0,6c
50,7 0,5 1,0b
63 2,4 4,9a

P24: Vår stadium 59
2020-04-21 ST. 59
 Åkerviol
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
11 0,9 2,0c
210 6,8 14,4a
34 2,3 5,2b
47 4,5 11,0a
54 2,3 5,2b
62 1,6 3,7b

P24: Vår stadium 59
2020-04-21 ST. 59
 Blåklint
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
142 37,8 47,2a
20,5 0,4 0,6c
322 18,9 25,5b
40,5 0,4 0,6c
50,5 0,4 0,6c
60,5 0,4 0,6c

P24: Vår stadium 59
2020-04-21 ST. 59
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
294 92,8 95,1b
366 61,5 70,7c
494 92,8 95,3b
597 95,8 97,2a
695 93,9 95,9b

P24: Vår stadium 59
2020-04-21 ST. 59
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
172 68,8 75,2a
211 9,5 12,6c
340 36,5 44,1b
412 10,2 14,0c
55 4,6 6,1e
68 6,7 8,9d

P24: Vår stadium 59
2020-04-21 ST. 59
 Plister
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
10,3 0,1 0,5a
20,05 0,0 0,1b
30,07 0,0 0,1b
40,05 0,0 0,1b
50,05 0,0 0,1b
60,05 0,0 0,1b

P24: Vår stadium 59
2020-04-21 ST. 59
 Kornvallmo
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
112 9,1 16,3a
20,06 0,0 0,1c
38 5,8 10,7b
40,05 0,0 0,1c
50,05 0,0 0,1c
60,05 0,0 0,1c

P24: Vår stadium 59
2020-04-21 ST. 59
 Kornvallmo
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
299 99,3 99,5a
351 46,8 55,7b
4100 99,4 99,6a
5100 99,4 99,6a
6100 99,4 99,6a

P24: Vår stadium 59
2020-04-21 ST. 59
 Åkerveronika
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
17 3,9 11,8a
20,8 0,5 1,5b
30,9 0,5 1,7b
44 2,1 8,1a
50,8 0,5 1,5b
62 0,9 3,0b

P24: Vår stadium 59
2020-04-21 ST. 59
 Mjuknäva
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
13 2,2 3,6a
20,1 0,1 0,2b
30,1 0,1 0,1b
40,1 0,1 0,1b
50,1 0,1 0,1b
60,1 0,1 0,1b

P24: Vår stadium 59
2020-04-21 ST. 59
 Mjuknäva
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
299 98,5 99,6
3100 99,0 99,7
4100 99,0 99,8
5100 99,0 99,7
699 98,5 99,6

P25: Vid skörd
2020-07-30 ST. 92
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11163 890,4 1436,2d Ref. 100
22560 2286,7 2832,5b 220 181 279
31922 1649,2 2195,0c 165 134 210
42657 2383,8 2929,6ab 228 188 290
52888 2614,9 3160,7a 248 204 315
62605 2332,4 2878,2ab 224 184 284

P25: Vid skörd
2020-07-30 ST. 92
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
1488 357,0 618,9d Ref. 100
21108 976,9 1238,8b 227 182 299
3828 696,6 958,6c 170 135 224
41206 1075,0 1336,9ab 247 199 326
51274 1143,0 1404,9a 261 210 344
61156 1025,1 1287,0ab 237 190 312

P25: Vid skörd
2020-07-30 ST. 92
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
139 25,8 54,1
238 25,0 53,1
332 20,0 46,0
445 30,7 60,0
526 15,7 38,7
626 16,0 39,2

P25: Vid skörd
2020-07-30 ST. 92
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
146,1 44,5 47,7c
247,6 46,1 49,2b
347,2 45,7 48,8bc
449,8 48,2 51,3a
548,5 46,9 50,0ab
648,7 47,2 50,3ab

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P25 2020-07-30 Skörd, kg/ha frö lsd1=300 p1=0 20m2
P25 2020-07-30 Skörd, kg/ha olja lsd1=142 p1=0 20m2
P25 2020-07-30 Olja, % av TS lsd1=1,5 p1=0,00175

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Spillsäd*), % marktäckning P15 2019-11-09 Note 1 p1=0.004
Spillsäd*), % marktäckning P15 2019-11-09 Note 1
Ogräs, % marktäckning P21 2019-11-09 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P21 2019-11-09 Note 1
Spillsäd*), % marktäckning P21 2019-11-09 Note 1 p1=0.004
Spillsäd*), % marktäckning P21 2019-11-09 Note 1
Åkerviol, % marktäckning P21 2019-11-09 Note 1 p1=0.478
Åkerviol, % marktäckning P21 2019-11-09 Note 1
Blåklint, % marktäckning P21 2019-11-09 Note 1 p1=0.000
Blåklint, % marktäckning P21 2019-11-09 Note 1
Ogräs, effektgradering P21 2019-11-09 Note 1 p1=0.007
Ogräs, effektgradering P21 2019-11-09 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P21 2019-11-09 Note 1 p1=0.007
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P21 2019-11-09 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P21 2019-11-09 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P21 2019-11-09 Note 1
Blåklint, effektgradering P21 2019-11-09 Note 1 p1=0.000
Blåklint, effektgradering P21 2019-11-09 Note 1
Kornvallmo, % marktäckning P21 2019-11-09 Note 1 p1=0.000
Kornvallmo, % marktäckning P21 2019-11-09 Note 1
Kornvallmo, effektgradering P21 2019-11-09 Note 1 p1=0.000
Kornvallmo, effektgradering P21 2019-11-09 Note 1
Åkerveronika, % marktäckning P21 2019-11-09 Note 1 p1=0.000
Åkerveronika, % marktäckning P21 2019-11-09 Note 1
Mjuknäva, % marktäckning P21 2019-11-09 Note 1 p1=0.002
Mjuknäva, % marktäckning P21 2019-11-09 Note 1
Plantbestånd, bedömning 0-100 P22 2020-03-26 Note 1 p1=0.000
Plantbestånd, bedömning 0-100 P22 2020-03-26 Note 1
Ogräs, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1
Baldersbrå, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1 p1=0.487
Baldersbrå, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1
Lomme, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1 p1=0.000
Lomme, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1
Åkerviol, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1 p1=0.004
Åkerviol, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1
Blåklint, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1 p1=0.000
Blåklint, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1
Ogräs, effektgradering P23 2020-03-26 Note 1 p1=0.000
Ogräs, effektgradering P23 2020-03-26 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P23 2020-03-26 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P23 2020-03-26 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1
Blåklint, effektgradering P23 2020-03-26 Note 1 p1=0.000
Blåklint, effektgradering P23 2020-03-26 Note 1
Riddarsporre, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1 p1=0.000
Riddarsporre, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1
Kornvallmo, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1 p1=0.000
Kornvallmo, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1
Åkerveronika, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1 p1=0.000
Åkerveronika, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1
Mjuknäva, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1 p1=0.000
Mjuknäva, % marktäckning P23 2020-03-26 Note 1
Ogräs, % marktäckning P24 2020-04-21 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P24 2020-04-21 Note 1
Lomme, % marktäckning P24 2020-04-21 Note 1 p1=0.000
Lomme, % marktäckning P24 2020-04-21 Note 1
Åkerviol, % marktäckning P24 2020-04-21 Note 1 p1=0.000
Åkerviol, % marktäckning P24 2020-04-21 Note 1
Blåklint, % marktäckning P24 2020-04-21 Note 1 p1=0.000
Blåklint, % marktäckning P24 2020-04-21 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P24 2020-04-21 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P24 2020-04-21 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P24 2020-04-21 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P24 2020-04-21 Note 1
Plister, % marktäckning P24 2020-04-21 Note 1 p1=0.016
Plister, % marktäckning P24 2020-04-21 Note 1
Kornvallmo, % marktäckning P24 2020-04-21 Note 1 p1=0.000
Kornvallmo, % marktäckning P24 2020-04-21 Note 1
Kornvallmo, effektgradering P24 2020-04-21 Note 1 p1=0.000
Kornvallmo, effektgradering P24 2020-04-21 Note 1
Åkerveronika, % marktäckning P24 2020-04-21 Note 1 p1=0.000
Åkerveronika, % marktäckning P24 2020-04-21 Note 1
Mjuknäva, % marktäckning P24 2020-04-21 Note 1 p1=0.000
Mjuknäva, % marktäckning P24 2020-04-21 Note 1
Mjuknäva, effektgradering P24 2020-04-21 Note 1 p1=0.470
Mjuknäva, effektgradering P24 2020-04-21 Note 1
Skörd, kg/ha frö P25 2020-07-30 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha frö P25 2020-07-30 Note 1 RESIDUAL CV = 8.670
Skörd, kg/ha olja P25 2020-07-30 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha olja P25 2020-07-30 Note 1 RESIDUAL CV = 9.350
Ogräs, % marktäckning P25 2020-07-30 Note 1 p1=0.082
Ogräs, % marktäckning P25 2020-07-30 Note 1
Olja, % av TS P25 2020-07-30 Note 1 p1=0.002
Olja, % av TS P25 2020-07-30 Note 1 RESIDUAL CV = 2.053

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2020-01-15Jordart 132
 K-ALmg/100 g jord 15,4
 P-ALmg/100 g jord 10,2
 pH0 -25 cm djup 7,5
 Mull% i jord 0-25 cm 2,4
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P15: Vid sista behandling med SelectP21: Höst före första frosten
2019-11-09 ST. 16
Spillsäd*)
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Blåklint
% marktäckning
Ogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
10,7540,7332
20,5220,5298383
322323148181
40,5250,52238585
50,8280,82258686
60,6550,63447979
 P21: Höst före första frostenP22: Vår
2019-11-09 ST. 162020-03-26 ST. 52
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Blåklint
effektgradering
Kornvallmo
% marktäckning
Kornvallmo
effektgradering
Åkerveronika
% marktäckning
Mjuknäva
% marktäckning
Plantbestånd
bedömning 0-100
154122246
222878800,50,863
321713870,50,658
425820,510010,561
527840,51000,50,766
655795800,6268
 P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-26 ST. 52
Ogräs
% marktäckning
Baldersbrå
% marktäckning
Lomme
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Blåklint
% marktäckning
Ogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
1810,65442
290,50,580,59393
3330,535165050
4130,5270,59393
570,5240,59797
6120,5630,58888
 P23: Vår vid begynnande tillväxtP24: Vår stadium 59
2020-03-26 ST. 522020-04-21 ST. 59
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Blåklint
effektgradering
Riddarsporre
% marktäckning
Kornvallmo
% marktäckning
Åkerveronika
% marktäckning
Mjuknäva
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
1811911472
291000,60,510,311
33337260,90,240
4131000,50,540,212
571000,50,510,25
6121000,50,520,28
 P24: Vår stadium 59
2020-04-21 ST. 59
Lomme
% marktäckning
Åkerviol
% marktäckning
Blåklint
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Plister
% marktäckning
Kornvallmo
% marktäckning
13142720,312
20,2100,594110,050,06
3242266400,078
40,470,594120,050,05
50,740,59750,050,05
6320,59580,050,05
 P24: Vår stadium 59P25: Vid skörd
2020-04-21 ST. 592020-07-30 ST. 92
Kornvallmo
effektgradering
Åkerveronika
% marktäckning
Mjuknäva
% marktäckning
Mjuknäva
effektgradering
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Ogräs
% marktäckning
173116348839
2990,80,199139662038
3510,90,110075934032
410040,1100149371845
51000,80,1100172578626
610020,199144266826
 P25: Vid skördP02: Vid 1:a behandlingP04: Vid 2:a behandlingP06: Vid 3:e behandlingP08: Vid 4:e behandlingP10: Vid 5:e behandling
2020-07-30 ST. 922019-08-14 ST. 2019-09-09 ST. 102019-09-14 ST. 112019-09-27 ST. 12-132019-10-10 ST. 14
Olja
% av TS
Renhet
% av råvara
Ogräs
antal plantor/m2
146,188,10153274543765
247,696,2
347,293,2
449,896,5
548,595,9
648,795,6
 P12: Vid 6:e behandlingP25: Vid skördP03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5
2019-10-31 ST. 162020-07-30 ST. 922019-08-23 ST. 052019-09-19 ST. 112019-09-27 ST. 132019-10-10 ST. 142019-10-24 ST. 15
Ogräs
antal plantor/m2
Stråstyrka
%
Missfärgning
%
176810000000
2100001620
3100000
410000
51000000
61000000
 P13: 1-2 veckor efter behandling 6P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P13: 1-2 veckor efter behandling 6
2019-11-09 ST. 162019-08-23 ST. 052019-09-19 ST. 112019-09-27 ST. 132019-10-10 ST. 142019-10-24 ST. 152019-11-09 ST. 16
Missfärgning
%
Nekroser
%
10000000
20000000
300000
40000
5000000
6000000
 P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P13: 1-2 veckor efter behandling 6P03: 1-2 veckor efter behandling 1
2019-08-23 ST. 052019-09-19 ST. 112019-09-27 ST. 132019-10-10 ST. 142019-10-24 ST. 152019-11-09 ST. 162019-08-23 ST. 05
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
10000000
20000000
30000
400,30
50000,50
600000
 P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P13: 1-2 veckor efter behandling 6P02: Vid 1:a behandling
2019-09-19 ST. 112019-09-27 ST. 132019-10-10 ST. 142019-10-24 ST. 152019-11-09 ST. 162019-08-14 ST.
Tillväxthämning
% plantor med
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
10000000
200000
30000
4000
500000
600000
 P04: Vid 2:a behandling
2019-09-09 ST. 102019-09-09 ST. 132019-09-09 ST. 10
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Höstraps
plantor/m2
Blåklint
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
11513112421530151
2
3
4
5
6
 P04: Vid 2:a behandlingP06: Vid 3:e behandling
2019-09-09 ST. 102019-09-14 ST. 152019-09-14 ST. 112019-09-14 ST. 152019-09-14 ST. 2019-09-14 ST. 11
Kornvallmo
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Höstraps
plantor/m2
Blåklint
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
127271401633274271
2
3
4
5
6
 P06: Vid 3:e behandlingP08: Vid 4:e behandling
2019-09-14 ST. 112019-09-14 ST. 102019-09-27 ST. 162019-09-27 ST. 12-132019-09-27 ST. 162019-09-27 ST. 152019-09-27 ST. 12
Kornvallmo
antal plantor/m2
Mjuknäva
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Höstraps
plantor/m2
Blåklint
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
18424540461833241
2
3
4
5
6
 P08: Vid 4:e behandlingP10: Vid 5:e behandling
2019-09-27 ST. 12-132019-09-27 ST. 142019-09-27 ST. 122019-10-10 ST. 172019-10-10 ST. 14
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Kornvallmo
antal plantor/m2
Åkerveronika
antal plantor/m2
Mjuknäva
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Höstraps
plantor/m2
154354082191576237
2
3
4
5
6
 P10: Vid 5:e behandling
2019-10-10 ST. 172019-10-10 ST. 162019-10-10 ST. 2019-10-10 ST. 142019-10-10 ST. 102019-10-10 ST. 14
Lomme
antal plantor/m2
Blåklint
antal plantor/m2
Penningört
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Murgrönsveronika
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
127132135005765
2
3
4
5
6
 P10: Vid 5:e behandlingP12: Vid 6:e behandling
2019-10-10 ST. 142019-10-10 ST. 162019-10-10 ST. 122019-10-10 ST. 142019-10-31 ST. 2019-10-31 ST. 162019-10-31 ST.
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Kornvallmo
antal plantor/m2
Åkerveronika
antal plantor/m2
Mjuknäva
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Höstraps
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
1762611224765372
2
3
4
5
6
 P12: Vid 6:e behandling
2019-10-31 ST. 182019-10-31 ST. 192019-10-31 ST. 2019-10-31 ST. 162019-10-31 ST. 2019-10-31 ST. 162019-10-31 ST.
Lomme
antal plantor/m2
Blåklint
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Murgrönsveronika
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
122126350017680
2
3
4
5
6
 P12: Vid 6:e behandlingP21: Höst före första frostenP23: Vår vid begynnande tillväxt
2019-10-31 ST. 162019-10-31 ST. 182019-10-31 ST. 152019-11-09 ST. 162020-03-26 ST. 52
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Kornvallmo
antal plantor/m2
Åkerveronika
antal plantor/m2
Mjuknäva
antal plantor/m2
Övriga fleråriga örtogräs*)
% marktäckning
Spillsäd*)
% marktäckning
Övriga fleråriga örtogräs*)
% marktäckning
1765751326000
2000
3000
4000
5000
6000
 P23: Vår vid begynnande tillväxtP24: Vår stadium 59
2020-03-26 ST. 522020-04-21 ST. 59
Övriga gräsogräs*)
% marktäckning
Kornvallmo
effektgradering
Spillsäd*)
% marktäckning
Övriga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Övriga fleråriga örtogräs*)
% marktäckning
Övriga gräsogräs*)
% marktäckning
Blåklint
effektgradering
100000
201000000100
3050000050
401000000100
501000000100
601000000100
 P24: Vår stadium 59P25: Vid skörd
2020-04-21 ST. 592020-07-30 ST. 92
Riddarsporre
% marktäckning
Skörd
kg/ha TS
121059
202329
321749
402418
502628
602371
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P14Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P15Spillsäd*), effektgradering
P16Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P17Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P18Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P19Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P20Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P23Ogräs, antal plantor/m2
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling avviker något från försöksplan
OKRegistreringar OK
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2019-08-14FörsöksdesignLed 2 och 4 inom upprepning 2 har bytt plats.
2019-09-11FörsöksbehandlingarSprutjournal och ogräsräkning
Download (xls)
GenerelltFrån slutet av juli och fram till den 2 september har det varit extremt torrt och varmt med sen uppkomst som följd. Flertalet plantor har grott efter regnet./BP
2019-09-27Mättidpunkter och värdenUtveckling raps flertalet DC 12-13, (min DC 11, max DC 15)./BP
2019-09-28FörsöksbehandlingarSprutjournal med ogräsräkning
Download (xls)
2019-10-10FörsöksbehandlingarSprutjournal och ogräsräkning
Download (xls)
2019-10-31FörsöksbehandlingarSprutjournal
Download (xls)
FörsöksbehandlingarRuta 12 (led 4 upprepning 2) kasseras, felsprutat./BP
2019-11-09Mättidpunkter och värdenP21, effektgradering av bekämpning av spillsäd går ej att göra då det är för liten förekomst./BP
Mättidpunkter och värdenOgräs marktäckning och effektgradering. Effektgraderingen kan vara missvisande då behandlingarna, främst de senaste behandlingarna, inte har haft full effekt./BP
Download (xlsx)
2020-03-26Mättidpunkter och värdenOgräsräkning går ej att göra, helt igenväxt. Ingen förändring mot föregående ogräsräkning./BP
Mättidpunkter och värdenMarktäckning och effektgradering.
Download (xlsx)
Mättidpunkter och värdenKvävebrist varierar beroende av ogräsförekomst./BP
2020-04-21Mättidpunkter och värdenMarktäckning och effektgradering
Download (xlsx)
2020-07-30Mättidpunkter och värdenOgräs vid skörd, led 1 näva, led 3 riddarsporre och viol, övriga led viol./BP
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk