Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8010P2020-001. Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
HS Skåne Helena Håkansson
Borgeby gård Borgeby Slottsväg 11
23791, BJÄRRED 23791 Bjärred
Tel: /073-8015225 Tel: 010-4762034 / 010-4762034
E-post: E-post: helena.hakansson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 5205 Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A)
Placering: Forsøgspladskode: M-318-2019
UTM Zon: 33 0561500
Easting: 378 961 m  
Northing: 6 179 619 m  
Gps: 55.7471191173456, 13.0717094266446  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: Vistive. Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
OdlingsPlöjning efter skörd, datumFörsöket och fältet omkring
2019-08-31Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2020-03-16 300 kgGödselmedelAxan81Försöket och fältet omkring
2020-04-09 250 kgAxan67,5Försöket och fältet omkring
2020-08-01Skörd och bärgningSkörd före beh, datumFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av Adama2019-09-040,25 l Kalif 360 CS L
2Spillsäden 3-6 blad2019-10-21150,5 l  Agil 100 EC 
3St. 16 - 162019-10-31160,25 l Belkar 
31St. 10 - 11,Finansierat av FMC2019-09-19102,25 l Gajus L
2St. 14 - 162019-10-21150,5 l  Select 
0,5 l Renol 
41St. 13 - 14,Finansierat av SJV2019-10-03130,25 l Belkar L
2Spillsäden minst 3 blad,Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar2019-10-21151 l Select Plus 
51Spillsäden max 3 blad,Finansierat av Corteva2019-10-21150,35 l  Select L
0,35 l Renol 
2St. 13 - 14,Minst 7 dagar mellan kletodim2019-10-03130,25 l Belkar 
3St. 16 - 16,21 dagar efter första Belkarbehandlingen2019-10-31160,25 l Belkar 
4Oktober-november, marktemp <10°C,Om 2:a beh med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2019-10-31161,25 l Kerb Flo 400 
61Spillsäden max 3 blad,Finansierat av Corteva2019-10-21150,35 l  Select L
0,35 l Renol 
2St. 16 - 16,Minst 7 dagar mellan kletodim2019-10-31160,5 l Belkar 
3Oktober-november, marktemp <10°C,Om behandl med Belkar efter 1 okt så tankblandas Belkar & Kerb Flo, annars Kerb Flo separat vid marktmp < 10°C2019-10-31161,25 l Kerb Flo 400 

 
 
Statistik - Revision
P21: Höst före första frosten
2019-11-27 ST. 16
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
272 61,4 81,0
372 60,8 80,6
469 58,2 78,8
571 60,2 80,2
680 71,3 86,9

P21: Höst före första frosten
2019-11-27 ST. 16
 Viol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
265 37,3 85,3
365 37,3 85,3
465 37,3 85,3
565 37,3 85,3
686 65,7 94,9

P21: Höst före första frosten
2019-11-27 ST. 16
 Baldersbrå
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
275 53,9 88,7
386 70,0 94,0
464 40,4 82,0
583 65,3 92,7
671 49,1 86,7

P21: Höst före första frosten
2019-11-27 ST. 16
 Lomme
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
298 86,3 99,8
393 56,7 99,2
499 90,2 99,9
5100 95,3 99,9
698 86,3 99,8

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-27 ST. 17
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
251 36,2 65,7b
342 28,6 57,4b
454 39,2 68,5b
580 68,5 88,0a
675 62,4 84,8a

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-27 ST. 17
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2100 97,2 99,9a
380 42,1 95,9c
498 91,7 99,7ab
5100 97,2 99,9a
695 77,5 99,1bc

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-27 ST. 17
 Baldersbrå
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
275 46,2 91,5b
377 48,6 92,2b
464 33,3 86,1b
595 84,6 98,6a
696 88,0 98,9a

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-27 ST. 17
 Lomme
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2100 88,6 100,0a
324 1,2 88,7b
497 57,4 99,9a
593 35,6 99,7ab
699 76,6 100,0a

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-27 ST. 17
 Åkerviol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
230 20,5 42,6b
330 20,5 42,6b
442 30,2 55,4b
577 66,6 85,1a
665 52,3 75,9a

P23: Vår vid begynnande tillväxt
2020-03-27 ST. 17
 Åkerveronika
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
2100 90,3 100,0
398 74,6 99,9
493 38,2 99,6
598 74,6 99,9
698 74,6 99,9

P24: Vår stadium 59
2020-04-17 ST. 59
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
251 36,2 65,7b
342 28,6 57,4b
454 39,2 68,5b
580 68,5 88,0a
675 62,4 84,8a

P24: Vår stadium 59
2020-04-17 ST. 59
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2100 97,2 99,9a
380 42,1 95,9c
498 91,7 99,7ab
5100 97,2 99,9a
695 77,5 99,1bc

P24: Vår stadium 59
2020-04-17 ST. 59
 Baldersbrå
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
275 46,2 91,5b
377 48,6 92,2b
464 33,3 86,1b
595 84,6 98,6a
696 88,0 98,9a

P24: Vår stadium 59
2020-04-17 ST. 59
 Lomme
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
2100 88,6 100,0a
324 1,2 88,7b
497 57,4 99,9a
593 35,6 99,7ab
699 76,6 100,0a

P24: Vår stadium 59
2020-04-17 ST. 59
 Åkerviol
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
230 20,5 42,6b
330 20,5 42,6b
442 30,2 55,4b
577 66,6 85,1a
665 52,3 75,9a

P24: Vår stadium 59
2020-04-17 ST. 59
 Åkerveronika
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
2100 90,3 100,0
398 74,6 99,9
493 38,2 99,6
598 74,6 99,9
698 74,6 99,9

P25: Vid skörd
2020-08-01 ST. 90
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12129 1860,3 2398,0d Ref. 100
24122 3853,0 4390,7ab 194 169 225
33700 3431,1 3968,8c 174 151 202
43982 3712,8 4250,5bc 187 163 217
54364 4095,0 4632,7a 205 179 237
64494 4225,5 4763,2a 211 185 244

P25: Vid skörd
2020-08-01 ST. 90
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
1945 815,1 1074,9d Ref. 100
21921 1790,7 2050,6abc 203 175 239
31739 1608,9 1868,8c 184 158 217
41866 1736,5 1996,4bc 198 170 232
52041 1911,0 2170,8ab 216 187 253
62084 1953,9 2213,7a 221 191 259

P25: Vid skörd
2020-08-01 ST. 90
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
148,8 48,3 49,2c
251,2 50,7 51,7ab
351,6 51,2 52,1a
451,5 51,0 52,0ab
551,4 50,9 51,9ab
651 50,5 51,4b

P25: Vid skörd
2020-08-03 ST. 90
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
136 26,4 47,4a
223 16,0 32,4b
318 12,2 25,8b
422 15,1 30,9b
57 4,3 10,1c
69 6,1 14,1c

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P25 2020-08-01 Skörd, kg/ha frö lsd1=380 p1=0 14,4m2
P25 2020-08-01 Skörd, kg/ha olja lsd1=184 p1=0 14,4m2
P25 2020-08-01 Olja, % av TS lsd1=0,6 p1=0

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P21 2019-11-27 Note 1 p1=0.441
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P21 2019-11-27 Note 1
Viol, effektgradering P21 2019-11-27 Note 1 p1=0.445
Viol, effektgradering P21 2019-11-27 Note 1
Baldersbrå, effektgradering P21 2019-11-27 Note 1 p1=0.334
Baldersbrå, effektgradering P21 2019-11-27 Note 1
Lomme, effektgradering P21 2019-11-27 Note 1 p1=0.481
Lomme, effektgradering P21 2019-11-27 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P23 2020-03-27 Note 1 p1=0.004
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P23 2020-03-27 Note 1
Våtarv, effektgradering P23 2020-03-27 Note 1 p1=0.014
Våtarv, effektgradering P23 2020-03-27 Note 1
Baldersbrå, effektgradering P23 2020-03-27 Note 1 p1=0.007
Baldersbrå, effektgradering P23 2020-03-27 Note 1
Lomme, effektgradering P23 2020-03-27 Note 1 p1=0.029
Lomme, effektgradering P23 2020-03-27 Note 1
Åkerviol, effektgradering P23 2020-03-27 Note 1 p1=0.000
Åkerviol, effektgradering P23 2020-03-27 Note 1
Åkerveronika, effektgradering P23 2020-03-27 Note 1 p1=0.180
Åkerveronika, effektgradering P23 2020-03-27 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1 p1=0.004
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1
Våtarv, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1 p1=0.014
Våtarv, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1
Baldersbrå, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1 p1=0.007
Baldersbrå, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1
Lomme, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1 p1=0.029
Lomme, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1
Åkerviol, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1 p1=0.000
Åkerviol, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1
Åkerveronika, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1 p1=0.180
Åkerveronika, effektgradering P24 2020-04-17 Note 1
Skörd, kg/ha frö P25 2020-08-01 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha frö P25 2020-08-01 Note 1 RESIDUAL CV = 6.738
Skörd, kg/ha olja P25 2020-08-01 Note 1 p1=0.000
Skörd, kg/ha olja P25 2020-08-01 Note 1 RESIDUAL CV = 7.003
Olja, % av TS P25 2020-08-01 Note 1 p1=0.000
Olja, % av TS P25 2020-08-01 Note 1 RESIDUAL CV = 0.770
Ogräs, % marktäckning P25 2020-08-03 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P25 2020-08-03 Note 1

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2020-12-11Jordart 132
 K-ALmg/100 g jord 6,3
 P-ALmg/100 g jord 6,6
 pH0 -25 cm djup 6,7
 Mull% i jord 0-25 cm 3,5
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P21: Höst före första frostenP23: Vår vid begynnande tillväxt
2019-11-27 ST. 162020-03-27 ST. 17
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Viol
effektgradering
Baldersbrå
effektgradering
Lomme
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Våtarv
effektgradering
Baldersbrå
effektgradering
1
2726575985110075
372658693428077
469656499549864
57165831008010095
680867198759596
 P23: Vår vid begynnande tillväxtP24: Vår stadium 59
2020-03-27 ST. 172020-04-17 ST. 59
Lomme
effektgradering
Åkerviol
effektgradering
Åkerveronika
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Våtarv
effektgradering
Baldersbrå
effektgradering
Lomme
effektgradering
1
2100301005110075100
324309842807724
497429354986497
5937798801009593
699659875959699
 P24: Vår stadium 59P25: Vid skörd
2020-04-17 ST. 592020-08-01 ST. 902020-08-03 ST. 902020-08-01 ST. 90
Åkerviol
effektgradering
Åkerveronika
effektgradering
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Olja
% av TS
Ogräs
% marktäckning
Renhet
% av råvara
1212994548,83674,6
230100199397651,22396,5
33098157179451,61895,3
44293185292151,52294,6
577982235109651,4797,4
665982365113951997,4
 P04: Vid 2:a behandlingP06: Vid 3:e behandlingP08: Vid 4:e behandlingP10: Vid 5:e behandlingP21: Höst före första frostenP23: Vår vid begynnande tillväxtP25: Vid skörd
2019-09-19 ST. 102019-10-03 ST. 2019-10-21 ST. 152019-10-31 ST. 162019-11-27 ST. 162020-03-27 ST. 172020-08-01 ST. 90
Ogräs
antal plantor/m2
Stråstyrka
%
17914012512812513295
295
395
495
595
695
 P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2
2019-09-19 ST. 102019-10-03 ST. 132019-10-21 ST. 152019-11-04 ST. 162019-11-13 ST. 162019-09-19 ST. 102019-10-03 ST.
Missfärgning
%
Nekroser
%
1000000
20000000
3000
400
500000
600000
 P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4
2019-10-21 ST. 152019-11-04 ST. 162019-11-13 ST. 2019-09-19 ST. 102019-10-03 ST. 2019-10-21 ST. 152019-11-04 ST. 16
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
100000
20000000
300000
4000
5000000
6000000
 P11: 1-2 veckor efter behandling 5P03: 1-2 veckor efter behandling 1P05: 1-2 veckor efter behandling 2P07: 1-2 veckor efter behandling 3P09: 1-2 veckor efter behandling 4P11: 1-2 veckor efter behandling 5P04: Vid 2:a behandling
2019-11-13 ST. 2019-09-19 ST. 102019-10-03 ST. 132019-10-21 ST. 152019-11-04 ST. 162019-11-13 ST. 2019-09-19 ST. 10
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
Ogräs
antal plantor/m2
10000079
2000000
30000
4000
500000
600000
 P06: Vid 3:e behandlingP08: Vid 4:e behandling
2019-10-03 ST. 132019-10-03 ST. 2019-10-21 ST. 15
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Snärjmåra
antal plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
Baldersbrå
antal plantor/m2
Spillsäd*)
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
11372339752140125
2
3
4
5
6
 P08: Vid 4:e behandling
2019-10-21 ST. 15
Våtarv
antal plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
Baldersbrå
antal plantor/m2
Veronika
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
161129512512574
2
3
4
5
6
 P10: Vid 5:e behandling
2019-10-31 ST. 2019-10-31 ST. 16
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
Baldersbrå
antal plantor/m2
Veronika
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
1128613295128128
2
3
4
5
6
 P10: Vid 5:e behandlingP21: Höst före första frosten
2019-10-31 ST. 2019-11-27 ST. 16
Viol
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
Baldersbrå
antal plantor/m2
Veronika
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
175125413283125
2
3
4
5
6
 P21: Höst före första frostenP23: Vår vid begynnande tillväxt
2019-11-27 ST. 162020-03-27 ST. 17
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Viol
antal plantor/m2
Våtarv
effektgradering
Veronika
effektgradering
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
112577132613
29586
38686
48686
59586
68686
 P23: Vår vid begynnande tillväxtP24: Vår stadium 59
2020-03-27 ST. 172020-04-17 ST. 59
Baldersbrå
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Åkerveronika
antal plantor/m2
Örtogräs, totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
1288213213231326
2
3
4
5
6
 P24: Vår stadium 59P25: Vid skörd
2020-04-17 ST. 592020-08-01 ST. 90
Lomme
antal plantor/m2
Baldersbrå
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Åkerveronika
antal plantor/m2
Skörd
kg/ha TS
TK-vikt
g
1132882132319385,2
237515,8
333675,5
436235,9
539715,6
640905,6
 P25: Vid skörd
2020-08-01 ST. 90
N Kväve-total
% av TS
CHLOROFYL
Klorofyll PPM
Råprotein
% av TS
13,09119,3
22,825,117,6
32,813,217,6
42,784,817,4
52,883,818
62,92618,2
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P02Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P04Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P06Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P12Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P13Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P14Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P15Spillsäd*), % marktäckning
Spillsäd*), effektgradering
P16Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P17Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P18Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
Tillväxthämning, % plantor med
P19Ogräs, antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
P20Missfärgning, %
Nekroser, %
Plantdeformationer, %
P21Ogräs, % marktäckning
P22Plantbestånd, bedömning 0-100
P23Ogräs, % marktäckning
P24Ogräs, % marktäckning
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling kan ha orsakat reducerade behandlingseffekter
OKFörsöksbehandling OK
OKMindre viktiga registreringar saknas eller är felaktiga
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2019-09-04GenerelltP2 inget ogräs uppkomna
2019-11-13GenerelltVäldig tunn och gles gröda. 21/10// HH
2019-11-27Mättidpunkter och värdenHittade tex lomme i obehandlad ruta men långt ifrån i övriga rutor. Jag kan omöjligt säga att där någonsin har funnits några lomme där. Jag kan inte se några spår - därför har jag satt en * som betyder att ogräset inte funnits där. Violerna var mycket små i de första två blocken jmf med obehandlad ruta. Ca 5 % tillväxthämning generellt i de två blocken
Mättidpunkter och värdenHöstgradering
Download (xlsx)
2020-06-25Mättidpunkter och värdenvårgradering samt dc 59. Räknat ogräs en ram på 0,25m2 i obehandlade rutor vid båda graderingarna
Download (xlsx)
2020-08-05FörsöksbehandlingarSprutjournal. Räknat ogräs i en ram på 0,25m2 i obehandlad ruta vid höstgraderingen
Download (xlsx)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk