Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-0830-2019-002. Örtogräs i oljelin
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Johan Rosén, Skofteby Johan Lidberg
Skofteby Logården
53192, LIDKÖPING 46792 Grästorp
Tel: /0735117835 Tel: 0511-24880 / 0708-703358
E-post: Johan@skofteby.se E-post: Johan.Lidberg@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0473 Nationellt jordbruksområde: Vänerns S kustområde (15B)
Placering: Forsøgspladskode: R-_____-2019
UTM Zon: 33 05B543
Easting: 388 819 m  
Northing: 6 479 828 m  
Gps: 58.4449803789412, 13.0952138921019  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Oljelin. Sort: Taurus. Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2019-04-03 60 kgUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2019-04-03 273 kgGödselmedelNPK 22-6-658,96816,10715,834Försöket och fältet omkring
2019-04-26 0,2 lInsekticiderMavrik 2FFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av Syngenta/SFO2019-04-05001 l Callisto 100 SC L
31Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av Syngenta2019-04-05001,5 l Callisto 100 SC L
41Grödan 5-8 cm,Finansierat av SFO2019-05-2115 g  Gratil 75 WG L
51Grödan 5-8 cm,Finansierat av SFO2019-05-2115 g  Gratil 75 WG L
0,2 l MCPA 750 

 
 
Statistik - Revision
P05: 4 veckor efter sista behanding
2019-06-18 ST. 61
 Raps
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
16 3,7 8,5a
23 2,1 5,0a
33 2,2 5,2a
40,2 0,2 0,4b
50,3 0,2 0,5b

P05: 4 veckor efter sista behanding
2019-06-18 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
120 13,7 27,5a
212 7,8 16,9b
312 7,9 16,9b
42 1,1 2,6c
53 1,9 4,4c

P05: 4 veckor efter sista behanding
2019-06-18 ST. 35
 Våtarv
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
14 2,0 6,6a
23 1,6 5,6ab
32 1,0 3,6ab
40,4 0,2 0,8c
51 0,8 2,7b

P05: 4 veckor efter sista behanding
2019-06-18 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
227 12,4 49,7b
331 14,6 54,4b
474 51,2 88,0a
588 73,5 95,1a

P05: 4 veckor efter sista behanding
2019-06-18 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
120 13,7 27,5a
212 7,8 16,9b
312 7,9 16,9b
42 1,1 2,6c
53 1,9 4,4c

P05: 4 veckor efter sista behanding
2019-06-18 ST. 35
 Våtarv
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
233 11,5 65,8b
331 10,6 63,7b
482 54,6 94,7a
580 51,6 94,0a

P05: 4 veckor efter sista behanding
2019-06-18 ST. 61
 Raps
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
220 7,2 44,5b
328 10,9 55,6b
491 77,0 97,2a
596 88,8 98,8a

P05: 4 veckor efter sista behanding
2019-06-18 ST. 61
 Målla
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
17 4,1 12,2a
24 2,0 6,1a
35 2,6 7,9a
40,7 0,4 1,2b
50,7 0,4 1,2b

P05: 4 veckor efter sista behanding
2019-06-18 ST. 61
 Målla
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
224 7,6 55,4b
329 9,5 61,4b
460 27,8 85,4ab
587 62,3 96,2a

P06: 8 veckor efter sista behanding
2019-07-18 ST. 79
 Raps
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
113 9,5 18,5a
26 4,2 8,6b
34 2,9 6,0bc
43 1,9 4,0c
50,6 0,4 0,9d

P06: 8 veckor efter sista behanding
2019-07-18 ST. 75
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
139 27,1 51,7a
218 11,3 26,7b
313 7,8 19,5b
46 3,6 9,7c
52 1,0 2,9d

P06: 8 veckor efter sista behanding
2019-07-18 ST. 84
 Åkerbinda
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
17 3,6 12,2a
22 1,2 4,5b
32 1,0 3,5b
40,7 0,4 1,4c
50,5 0,3 0,9c

P06: 8 veckor efter sista behanding
2019-07-18 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
241 15,9 71,9c
331 10,8 62,1c
488 66,5 96,4b
599 96,4 99,7a

P06: 8 veckor efter sista behanding
2019-07-18 ST.
 Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
139 27,1 51,7a
218 11,3 26,7b
313 7,8 19,5b
46 3,6 9,7c
52 1,0 2,9d

P06: 8 veckor efter sista behanding
2019-07-18 ST. 84
 Åkerbinda
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
260 26,7 86,1b
334 11,1 67,8b
496 85,7 99,0a
597 88,1 99,2a

P06: 8 veckor efter sista behanding
2019-07-18 ST. 79
 Raps
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
228 13,5 49,4c
320 9,1 38,5c
494 86,9 97,6b
599 97,8 99,6a

P06: 8 veckor efter sista behanding
2019-07-18 ST. 84
 Målla
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
113 8,0 20,2a
26 3,3 9,1b
35 2,8 7,8b
41 0,6 1,8c
50,4 0,2 0,6d

P06: 8 veckor efter sista behanding
2019-07-18 ST. 84
 Målla
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
222 8,1 48,0c
312 4,0 30,1c
474 46,7 90,1b
599 97,2 99,7a

P07: Vid skörd
2019-09-21 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Relativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12300 2058,0 2541,7Ref. 100
22561 2319,4 2803,0111 98 127
32591 2349,0 2832,6113 99 128
42549 2306,7 2790,4111 98 126
52612 2370,1 2853,8114 100 129

P07: Vid skörd
2019-09-21 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Relativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12070 1852,2 2287,5Ref. 100
22305 2087,4 2522,7111 98 127
32332 2114,1 2549,4113 99 128
42294 2076,1 2511,4111 98 126
52351 2133,1 2568,4114 100 129

P07: Vid skörd
2019-09-21 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
115 5,4 36,5
218 6,7 41,9
314 4,7 33,5
414 4,7 33,5
512 4,0 29,4

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P07 2019-09-21 Skörd, kg/ha frö lsd1=ns p1=0,23658 22m2
P07 2019-09-21 Skörd, kg/ha TS lsd1=ns p1=0,23658 22m2

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Raps, % marktäckning P05 2019-06-18 Note 1 p1=0.000
Raps, % marktäckning P05 2019-06-18 Note 1
Ogräs, % marktäckning P05 2019-06-18 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P05 2019-06-18 Note 1
Våtarv, % marktäckning P05 2019-06-18 Note 1 p1=0.001
Våtarv, % marktäckning P05 2019-06-18 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P05 2019-06-18 Note 1 p1=0.001
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P05 2019-06-18 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P05 2019-06-18 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P05 2019-06-18 Note 1
Våtarv, effektgradering P05 2019-06-18 Note 1 p1=0.006
Våtarv, effektgradering P05 2019-06-18 Note 1
Raps, effektgradering P05 2019-06-18 Note 1 p1=0.000
Raps, effektgradering P05 2019-06-18 Note 1
Målla, % marktäckning P05 2019-06-18 Note 1 p1=0.000
Målla, % marktäckning P05 2019-06-18 Note 1
Målla, effektgradering P05 2019-06-18 Note 1 p1=0.024
Målla, effektgradering P05 2019-06-18 Note 1
Raps, % marktäckning P06 2019-07-18 Note 1 p1=0.000
Raps, % marktäckning P06 2019-07-18 Note 1
Ogräs, % marktäckning P06 2019-07-18 Note 1 p1=0.000
Ogräs, % marktäckning P06 2019-07-18 Note 1
Åkerbinda, % marktäckning P06 2019-07-18 Note 1 p1=0.000
Åkerbinda, % marktäckning P06 2019-07-18 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P06 2019-07-18 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P06 2019-07-18 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P06 2019-07-18 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning P06 2019-07-18 Note 1
Åkerbinda, effektgradering P06 2019-07-18 Note 1 p1=0.001
Åkerbinda, effektgradering P06 2019-07-18 Note 1
Raps, effektgradering P06 2019-07-18 Note 1 p1=0.000
Raps, effektgradering P06 2019-07-18 Note 1
Målla, % marktäckning P06 2019-07-18 Note 1 p1=0.000
Målla, % marktäckning P06 2019-07-18 Note 1
Målla, effektgradering P06 2019-07-18 Note 1 p1=0.000
Målla, effektgradering P06 2019-07-18 Note 1
Skörd, kg/ha frö P07 2019-09-21 Note 1 p1=0.237
Skörd, kg/ha frö P07 2019-09-21 Note 1 RESIDUAL CV = 7.946
Skörd, kg/ha TS P07 2019-09-21 Note 1 p1=0.237
Skörd, kg/ha TS P07 2019-09-21 Note 1 RESIDUAL CV = 7.946
Ogräs, % marktäckning P07 2019-09-21 Note 1 p1=0.890
Ogräs, % marktäckning P07 2019-09-21 Note 1

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2019-07-02Jordart 134
 K-ALmg/100 g jord 8,2
 P-ALmg/100 g jord 4,1
 pH0 -25 cm djup 6,3
 Mull% i jord 0-25 cm 3,6
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P05: 4 veckor efter sista behanding
2019-06-18 ST. 612019-06-18 ST. 2019-06-18 ST. 352019-06-18 ST. 2019-06-18 ST. 352019-06-18 ST. 61
Raps
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
Våtarv
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Våtarv
effektgradering
Raps
effektgradering
1620420
2312327123320
3312231123128
40,220,47428291
50,3318838096
 P05: 4 veckor efter sista behandingP06: 8 veckor efter sista behanding
2019-06-18 ST. 612019-07-18 ST. 792019-07-18 ST. 752019-07-18 ST. 842019-07-18 ST.
Målla
% marktäckning
Målla
effektgradering
Raps
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
Åkerbinda
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
171339739
242461824118
352941323113
40,760360,7886
50,7870,620,5992
 P06: 8 veckor efter sista behandingP07: Vid skörd
2019-07-18 ST. 842019-07-18 ST. 792019-07-18 ST. 842019-09-21 ST.
Åkerbinda
effektgradering
Raps
effektgradering
Målla
% marktäckning
Målla
effektgradering
Skörd
kg/ha frö
Skörd
kg/ha TS
Ogräs
% marktäckning
1132300207015
260286222561230518
334205122591233214
496941742549229414
597990,4992612235112
 P07: Vid skördP02: Vid 1:a behandlingP03: Vid 2:a behandlingP07: Vid skördP03: Vid 2:a behandlingP04: 7-14 dagar efter behandling 2P03: Vid 2:a behandling
2019-09-21 ST. 2019-04-05 ST. 002019-05-21 ST. 112019-09-21 ST. 2019-05-21 ST. 2019-06-03 ST. 2019-05-21 ST.
Renhet
% av råvara
Ogräs
antal plantor/m2
Stråstyrka
%
Missfärgning
%
Nekroser
%
177,804670000
283,670000
37970000
481,7700
583,2700
 P04: 7-14 dagar efter behandling 2P03: Vid 2:a behandlingP04: 7-14 dagar efter behandling 2P03: Vid 2:a behandlingP04: 7-14 dagar efter behandling 2P02: Vid 1:a behandling
2019-06-03 ST. 2019-05-21 ST. 2019-06-03 ST. 2019-05-21 ST. 2019-06-03 ST. 2019-04-05 ST. 00
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
Tillväxthämning
% plantor med
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
10000000
200000
300000
4000
5002
 P03: Vid 2:a behandlingP05: 4 veckor efter sista behanding
2019-05-21 ST. 112019-06-18 ST. 352019-06-18 ST. 612019-06-18 ST. 352019-06-18 ST. 2019-06-18 ST. 61
Ogräs
antal plantor/m2
Örtogräs, Totalt
plantor/m2
Våtarv
antal plantor/m2
Raps
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Målla
antal plantor/m2
1465320655322
2
3
4
5
 P05: 4 veckor efter sista behandingP06: 8 veckor efter sista behanding
2019-06-18 ST. 352019-07-18 ST. 842019-07-18 ST. 792019-07-18 ST. 722019-07-18 ST.
Övriga ettåriga örtogräs
effektgradering
Övriga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Örtogräs, Totalt
plantor/m2
Åkerbinda
antal plantor/m2
Raps
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
1343106743
2502
3501
4850,2
5820,3
 P06: 8 veckor efter sista behandingP07: Vid skörd
2019-07-18 ST. 842019-07-18 ST. 722019-09-21 ST.
Målla
antal plantor/m2
Övriga ettåriga örtogräs
effektgradering
Övriga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Skörd
kg/ha olja
Olja
% av TS
120592844,8
2853103544,9
3961104044,6
4962102544,7
5970,8105344,8
 
 
 
Mätparameter som ej registrerats
MättidpunktMätparameter
P03Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKRegistreringar OK
OKAnalyser OK
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2019-06-03Mättidpunkter och värdenled 5 är ngt mindre "frodigt" än övriga led. Men det syns egentligen ingen höjdskillnad på de olika leden. för att "markera" detta så står det 2% tillväxthämning på led 5 under graderingarJohanL
2019-11-07FörsöksbehandlingarSprutjournal
Download (pdf)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk