Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-0830-2019-001. Örtogräs i oljelin
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Erik Vrethem Fredrik Larsson
Rökinge Liselund Försöksstationen Klostergården 1
59076, VRETA KLOSTER 585 76 Vreta kloster
Tel: /070-7288796 Tel: 0707927328 / 0707927328
E-post: E-post: fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0119 Nationellt jordbruksområde: Östergötland Centrala (12B)
Placering: Forsøgspladskode: E-19-2019
UTM Zon: 33 05B542
Easting: 528 655 m  
Northing: 6 479 850 m  
Gps: 58.4583842320283, 15.4910746082654  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Oljelin. Sort: Taurus. Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2019-04-16 60 kgUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2019-06-04 100 kgGödselmedelKalksalpeter 15,5, 15,500Försöket och fältet omkring
2019-06-16 333 kgNPK 27-3-589,919,9916,65Försöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av Syngenta/SFO2019-04-181 l Callisto 100 SC L
31Senast 3 dagar efter sådd,Finansierat av Syngenta2019-04-181,5 l Callisto 100 SC L
41Grödan 5-8 cm,Finansierat av SFO2019-05-283315 g  Gratil 75 WG L
51Grödan 5-8 cm,Finansierat av SFO2019-05-283315 g  Gratil 75 WG L
0,2 l MCPA 750 

 
 
Statistik - Revision
P05: 4 veckor efter sista behanding
2019-07-01 ST. 73
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
217 7,6 33,4c
320 9,3 38,3c
472 51,5 86,6b
596 91,5 98,5a

P05: 4 veckor efter sista behanding
2019-07-01 ST. 73
 Åkerbinda
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
20,5 0,2 1,1c
30,5 0,2 1,1c
480 63,4 90,2b
596 90,7 98,1a

P05: 4 veckor efter sista behanding
2019-07-01 ST. 73
 Raps
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
20,5 0,3 1,0c
30,5 0,3 1,0c
495 90,7 97,4b
599 98,3 99,5a

P05: 4 veckor efter sista behanding
2019-07-01 ST. 73
 Svinmålla
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
240 25,2 56,8c
365 48,7 78,7b
40,5 0,3 1,0d
599 97,3 99,3a

P05: 4 veckor efter sista behanding
2019-07-01 ST. 73
 Jordrök
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.
1
2100 98,6 99,8
399 97,9 99,7
4100 98,6 99,8
598 94,9 99,3

P06: 8 veckor efter sista behanding
2019-07-26 ST. 80
 Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
26 2,4 14,3c
38 3,3 18,8c
478 57,2 90,0b
598 95,7 99,3a

P06: 8 veckor efter sista behanding
2019-07-26 ST. 80
 Åkerbinda
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
20,5 0,2 1,3c
30,5 0,2 1,3c
490 77,7 95,9b
598 94,7 99,2a

P06: 8 veckor efter sista behanding
2019-07-26 ST. 80
 Svinmålla
effektgradering
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
1
242 30,5 55,4b
358 44,6 69,5b
40,5 0,3 0,8c
599 98,7 99,5a

P07: Vid skörd
2019-08-27 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11581 1273,2 1888,0b Ref. 100
21894 1539,2 2249,1ab 120 91 158
31921 1565,7 2275,6ab 122 93 160
42279 1923,9 2633,8a 144 113 187
52233 1925,6 2540,3a 141 112 182

P07: Vid skörd
2019-08-27 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
11423 1145,9 1699,2b Ref. 100
21705 1385,3 2024,2ab 120 91 158
31729 1409,2 2048,0ab 122 93 160
42051 1731,6 2370,4a 144 113 187
52010 1733,0 2286,3a 141 112 182

P07: Vid skörd
2019-08-27 ST.
 Ogräs
% marktäckning
Nedre konf.Övre konf.
14 2,2 7,6
22 1,0 3,5
31 0,7 2,7
43 1,6 5,8
53 1,6 5,9

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P07 2019-08-27 Skörd, kg/ha frö lsd1=476 p1=0,03343 18m2
P07 2019-08-27 Skörd, kg/ha TS lsd1=428 p1=0,03343 18m2

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P05 2019-07-01 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P05 2019-07-01 Note 1
Åkerbinda, effektgradering P05 2019-07-01 Note 1 p1=0.000
Åkerbinda, effektgradering P05 2019-07-01 Note 1
Raps, effektgradering P05 2019-07-01 Note 1 p1=0.000
Raps, effektgradering P05 2019-07-01 Note 1
Svinmålla, effektgradering P05 2019-07-01 Note 1 p1=0.000
Svinmålla, effektgradering P05 2019-07-01 Note 1
Jordrök, effektgradering P05 2019-07-01 Note 1 p1=0.176
Jordrök, effektgradering P05 2019-07-01 Note 1
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P06 2019-07-26 Note 1 p1=0.000
Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P06 2019-07-26 Note 1
Åkerbinda, effektgradering P06 2019-07-26 Note 1 p1=0.000
Åkerbinda, effektgradering P06 2019-07-26 Note 1
Svinmålla, effektgradering P06 2019-07-26 Note 1 p1=0.000
Svinmålla, effektgradering P06 2019-07-26 Note 1
Skörd, kg/ha frö P07 2019-08-27 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Skörd, kg/ha frö P07 2019-08-27 Note 1 RESIDUAL CV = 14.240
Skörd, kg/ha TS P07 2019-08-27 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Skörd, kg/ha TS P07 2019-08-27 Note 1 RESIDUAL CV = 14.240
Ogräs, % marktäckning P07 2019-08-27 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Ogräs, % marktäckning P07 2019-08-27 Note 1

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2019-05-22Al-Almg/100 g jord 34
 Ca-ALmg/100 g jord 186
 Cu-HClmg/kg jord 7,2
 Fe-ALmg/100 g jord 18
 Jordart 113
 K/Mg-kvot 2,9
 K-ALmg/100 g jord 16,5
 K-HClmg/100 g jord 36,5
 Mg-ALmg/100 g jord 5,7
 P-ALmg/100 g jord 8,5
 pH0 -25 cm djup 5,9
 P-HClmg/100 g jord 58,1
 Sand + grovmo% i jord 0-25 cm 41
 Mull% i jord 0-25 cm 5,9
 Ler% i jord 0-25 cm 4
 Silt% i jord 0-30 cm 49
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P05: 4 veckor efter sista behandingP06: 8 veckor efter sista behanding
2019-07-01 ST. 732019-07-26 ST. 80
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Åkerbinda
effektgradering
Raps
effektgradering
Svinmålla
effektgradering
Jordrök
effektgradering
Samtliga ettåriga örtogräs
effektgradering
Åkerbinda
effektgradering
1
2170,50,54010060,5
3200,50,5659980,5
47280950,51007890
596969999989898
 P06: 8 veckor efter sista behandingP07: Vid skördP02: Vid 1:a behandlingP03: Vid 2:a behandling
2019-07-26 ST. 802019-08-27 ST. 2019-04-18 ST. 002019-05-28 ST. 33
Svinmålla
effektgradering
Skörd
kg/ha frö
Skörd
kg/ha TS
Ogräs
% marktäckning
Renhet
% av råvara
Ogräs
antal plantor/m2
115811423474,6064,5
24218941705283,7
35819211729186,8
40,522792051382,8
59922332010383
 P07: Vid skördP03: Vid 2:a behandlingP04: 7-14 dagar efter behandling 2P03: Vid 2:a behandlingP04: 7-14 dagar efter behandling 2P03: Vid 2:a behandlingP04: 7-14 dagar efter behandling 2
2019-08-27 ST. 2019-05-28 ST. 332019-06-04 ST. 392019-05-28 ST. 332019-06-04 ST. 392019-05-28 ST. 332019-06-04 ST. 39
Stråstyrka
%
Missfärgning
%
Nekroser
%
Plantdeformationer
%
1100000000
2100000000
3100000000
4100000
5100000
 P03: Vid 2:a behandlingP04: 7-14 dagar efter behandling 2P02: Vid 1:a behandlingP03: Vid 2:a behandling
2019-05-28 ST. 332019-06-04 ST. 392019-04-18 ST. 002019-05-28 ST. 242019-05-28 ST. 30
Tillväxthämning
% plantor med
Ogräs
antal plantor/m2
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
Örtogräs, Totalt
plantor/m2
Svinmålla
antal plantor/m2
Lomme
antal plantor/m2
100006434
200
300
40
50
 P03: Vid 2:a behandling
2019-05-28 ST. 262019-05-28 ST. 142019-05-28 ST. 33
Åkerbinda
antal plantor/m2
Åkerviol
antal plantor/m2
Ogräs
% marktäckning
Åkerbinda
% marktäckning
Ogräs
antal plantor/m2
Lomme
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
antal plantor/m2
13028292264,5164
2
3
4
5
 P03: Vid 2:a behandlingP05: 4 veckor efter sista behanding
2019-05-28 ST. 332019-07-01 ST. 73
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Viol
% marktäckning
Målla
% marktäckning
Raps
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
Åkerbinda
% marktäckning
Svinmålla
% marktäckning
12941123154
2
3
4
5
 P05: 4 veckor efter sista behandingP06: 8 veckor efter sista behanding
2019-07-01 ST. 732019-07-26 ST. 80
Jordrök
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
Raps
% marktäckning
Ogräs
% marktäckning
Åkerbinda
% marktäckning
Svinmålla
% marktäckning
Samtliga ettåriga örtogräs
% marktäckning
132323629636
2
3
4
5
 P06: 8 veckor efter sista behandingP07: Vid skörd
2019-07-26 ST. 802019-08-27 ST.
Raps
effektgradering
Skörd
kg/ha olja
TK-vikt
g
Olja
% av TS
N Kväve-total
% av TS
CHLOROFYL
Klorofyll PPM
Råprotein
% av TS
1586741,24,573,428,6
207217,142,34,713,529,5
307207,141,64,814,930
41008727,242,54,925,130,8
51008637,442,94,743,429,6
 
 
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKRegistreringar OK
OKProvuttagning/analyser mindre väl utförda
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2019-05-03GenerelltFältkort.
Download (pdf)
2019-04-18FörsöksbehandlingarSprutjournal.
Download (pdf)
2019-06-24GenerelltFältkort.
Download (pdf)
2019-09-05P02 Vid 1:a behandlingFörsöksbehandlingarsprutjournal
Download (xls)
P07 St. 90 Vid skördGenerelltpdf fältkort mm
Download (pdf)
2019-09-062019-04-25GenerelltGrödan ej uppkommen.
2019-09-12P07 2019-08-27Mättidpunkter och värdenSkörden (och analysvärdena) kasserade i led 2-4 upprepning 3, problem med tröskan.
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk