Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
OS7-025-2019-001. Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här Försöket är inte klassificerat !
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Johan Rosén, Skofteby Thomas Lans
Skofteby
53192, LIDKÖPING 46792 Grästorp
Tel: /0735117835 Tel: 0511-24884 / 0708-290864
E-post: Johan@skofteby.se E-post: Thomas.Lans@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0475 Nationellt jordbruksområde: Varaslätten (15A)
Placering: Forsøgspladskode: R-__-2018
UTM Zon: 33 07AB64
Easting: 389 956 m  
Northing: 6 482 752 m  
Gps: 58.4715155394117, 13.1132755851291  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Förfrukt: Höstvete.
Försökstyp: Alpha-design, 1 faktor. Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2018-08-05 350 kgGödselmedelNPK 17-5-1059,516,135Försöket och fältet omkring
2018-08-17Utsäde och såddSådatum, huvudgrödaEndast försöket
2018-08-17 7 kgAnnatSluxx HPEndast försöket
2018-08-29 0,8 lHerbiciderSelect PlusFörsöket och fältet omkring
2018-10-11 0,5 lBelkarFörsöket och fältet omkring
2019-03-26 310 kgGödselmedelNPK 17-5-1052,714,2631Försöket och fältet omkring
2019-04-15 320 kgAxan86,4Försöket och fältet omkring
2019-04-21 0,15 kgInsekticiderPlenum 50 WGFörsöket och fältet omkring
2019-04-21 1 lGödselmedelMangannitrat00Försöket och fältet omkring
2019-04-25 0,165 kgHerbiciderMatrigon 72 SGFörsöket och fältet omkring
2019-04-25 0,5 lTillsatserRenolFörsöket och fältet omkring
2019-04-25 0,2 lInsekticiderMavrik 2FFörsöket och fältet omkring
2019-05-15 0,5 kg FungiciderCantusEndast försöket
2019-08-13Skörd och bärgningSkördedatumFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
11St. 00 Sortblandning (Sverige) 2 SY Harnas HL
 Avatar H NPZ
 DK Explicit H Mon (DMH 14
 Mercedes
21St. 00 DK Explicit H Mon (DMH 14 L
31St. 00 Mentor H NPZ L
41St. 00 SY Alibaba H (RNX3421) L
51St. 00 SY Alix H (RNX3521) L
61St. 00 Croquet H L
71St. 00 Crome H L
81St. 00 Alasco H L
91St. 00 DK Platinium H L
101St. 00 DK Pliny L

 
 
Statistik - Revision
P05: Vid skörd
2019-08-13 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12385 2291,1 2478,5c Ref. 100
22701 2607,7 2795,1a 113 108 119
32375 2281,8 2469,2c 100 94 105
42361 2267,2 2454,6c 99 94 105
52337 2243,7 2431,1c 98 93 104
62190 2096,5 2283,9d 92 87 97
72397 2303,3 2490,7bc 101 95 106
82519 2425,1 2612,4b 106 100 111
92349 2255,8 2443,1c 99 93 104
102356 2262,8 2450,2c 99 93 104

P05: Vid skörd
2019-08-13 ST.
 Renhet
% av råvara
Nedre konf.Övre konf.
194,1 92,1 96,0
296,4 94,4 98,3
395,6 93,6 97,5
495,8 93,9 97,8
594,5 92,6 96,5
694,7 92,7 96,6
796,3 94,3 98,2
895 93,0 96,9
994,4 92,5 96,4
1096,2 94,3 98,2

P05: Vid skörd
2019-08-13 ST.
 Olja
% av TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
148,3 47,6 49,0bcde
250,1 49,4 50,8a
348,5 47,8 49,2bc
447,7 47,0 48,4cde
548,4 47,7 49,1bcd
647,5 46,8 48,2de
749 48,3 49,6b
848,7 48,0 49,4bc
947,4 46,7 48,0ef
1046,4 45,7 47,1f

P02: Efter uppkomst
2019-03-27 ST.
 Planttäthet, vår
%
Nedre konf.Övre konf.
193 90,0 96,3
287 83,8 90,1
389 86,2 92,5
489 85,8 92,1
586 82,9 89,2
690 86,4 92,7
787 83,9 90,2
887 83,6 89,9
989 86,2 92,5
1089 86,1 92,4

P05: Vid skörd
2019-08-13 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
15427 5217,7 5637,3bcd Ref. 100
25957 5747,0 6167,5a 110 104 115
35356 5145,4 5566,0cd 99 94 104
45419 5209,5 5629,1bcd 100 95 105
55322 5112,0 5531,5de 98 93 103
65039 4829,4 5248,9e 93 88 98
75367 5157,0 5576,5cd 99 94 104
85698 5488,7 5908,2ab 105 100 110
95449 5239,3 5658,9bcd 100 95 106
105605 5395,3 5814,9bc 103 98 109

P05: Vid skörd
2019-08-13 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
14939 4748,1 5129,9bcd Ref. 100
25421 5229,7 5612,4a 110 104 115
34874 4682,3 5065,0cd 99 94 104
44932 4740,6 5122,5bcd 100 95 105
54843 4651,9 5033,7de 98 93 103
64586 4394,7 4776,5e 93 88 98
74884 4692,8 5074,6cd 99 94 104
85186 4994,7 5376,5ab 105 100 110
94959 4767,8 5149,6bcd 100 95 106
105101 4909,7 5291,5bc 103 98 109

P05: Vid skörd
2019-08-13 ST.
 Vatten
% i kärna/frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
19,8 9,2 10,3de
29,2 8,7 9,8e
310,2 9,6 10,7cd
410,8 10,3 11,4abc
510,8 10,3 11,4abc
610,3 9,7 10,8bcd
711 10,4 11,5ab
810,4 9,8 10,9abcd
911,1 10,6 11,7a
1010,6 10,0 11,1abc

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
P02 2019-03-27 Planttäthet, vår, % lsd1=ns p1=0,06266
P05 2019-08-13 Skörd, kg/ha frö lsd1=284 p1=0,00025 16,5m2
P05 2019-08-13 Skörd, kg/ha olja lsd1=132 p1=1E-05 16,5m2
P05 2019-08-13 Skörd, kg/ha TS lsd1=258 p1=0,00025 16,5m2
P05 2019-08-13 Olja, % av TS lsd1=1 p1=1E-05
P05 2019-08-13 Renhet, % av råvara lsd1=ns p1=0,11117
P05 2019-08-13 Vatten, % i kärna/frö lsd1=0,8 p1=0,00072

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Planttäthet vår, % P02 2019-03-27 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Planttäthet vår, % P02 2019-03-27 Note 1 RESIDUAL CV = 3.032
Skörd, kg/ha frö P05 2019-08-13 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Skörd, kg/ha frö P05 2019-08-13 Note 1 RESIDUAL CV = 3.440
Skörd, kg/ha olja P05 2019-08-13 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Skörd, kg/ha olja P05 2019-08-13 Note 1 RESIDUAL CV = 3.760
Skörd, kg/ha TS P05 2019-08-13 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Skörd, kg/ha TS P05 2019-08-13 Note 1 RESIDUAL CV = 3.440
Olja, % av TS P05 2019-08-13 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Olja, % av TS P05 2019-08-13 Note 1 RESIDUAL CV = 1.388
Renhet, % av råvara P05 2019-08-13 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Renhet, % av råvara P05 2019-08-13 Note 1 RESIDUAL CV = 1.264
Vatten, % i kärna/frö P05 2019-08-13 Note 1 Lsd1 er tilnærmet
Vatten, % i kärna/frö P05 2019-08-13 Note 1 RESIDUAL CV = 4.923

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P01: Vid anläggning2018-11-22Jordart 3133
 pH 6,1
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 P05: Vid skördP02: Efter uppkomstP05: Vid skörd
2019-08-13 ST. 2019-03-27 ST. 2019-08-13 ST.
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Renhet
% av råvara
Olja
% av TS
Planttäthet, vår
%
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Vatten
% i kärna/frö
1238594,148,393493954279,8
231796,450,18754215309,2
3-995,648,5894874-7210,2
4-2495,847,7894932-810,8
5-4794,548,4864843-10610,8
6-19594,747,5904586-38810,3
71296,349874884-6111
81349548,787518627110,4
9-3594,447,48949592211,1
10-2896,246,489510117810,6
 P04: 7-10 dagar före skördP02: Efter uppkomstP03: Vid förekomstP04: 7-10 dagar före skördP05: Vid skörd
2019-07-25 ST. 2018-10-03 ST. 162019-07-23 ST. 852019-08-13 ST.
Strålängd
cm
Planttäthet, höst
%
Sjukdomar
% angrepp
Sjukdomar/skadegörare graderas
%
Mognad
datum för
Skörd & merskörd
kg/ha std. kvalitet
Stråstyrka
%
11008625-075695100
21008425-07664100
31108526-07-52100
4958428-07-36100
51058226-07-111100
61058227-07-441100
71008426-07-19100
81058228-07306100
91108127-07-34100
101058426-0756100
 
 
 
 
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2019-02-20GenerelltKarta
Download (pdf)
2019-05-03GenerelltAlle Led I blom
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk