Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
L5-8150-2019-002. Tillväxtreglering samt mikronäringssprutning i höstraps
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Per Karlsson Fredrik Larsson
Karlshov Försöksstationen Klostergården 1
59032, KLOCKRIKE 585 76 Vreta kloster
Tel: /070-9393060 Tel: 0707927328 / 0707927328
E-post: E-post: fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se
 
 
Utförar-Nr: 0119 Nationellt jordbruksområde: Östergötland Centrala (12B)
Placering: Forsøgspladskode: E-151-2018
UTM Zon: 33 05B503
Easting: 519 146 m  
Northing: 6 481 167 m  
Gps: 58.4707328721582, 15.3282283138911  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Gröda: Höstraps. Sort: DK Explicit H Mon (DMH 145). Förfrukt: Träda.
Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
2018-08-05 1,8 kgUtsäde och såddSådatum, huvudgrödaFörsöket och fältet omkring
2018-09-09 222 kgGödselmedelAxan59,94Försöket och fältet omkring
2019-04-02 407 kgAxan109,89Försöket och fältet omkring
2019-04-27 296 kgKalksalpeter 15,5, 45,8800Försöket och fältet omkring
2019-05-02 0,17 gInsekticiderAvauntFörsöket och fältet omkring
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
LedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationN/haP/haK/haS/haMg/haStatus
11Regional finansiering Obehandlat L
21St. 14 - 15,Finansierat av Norotec2018-09-11143 l Norotec potatis L
2St. 16 - 17,Mycket viktigt att boren tillsätts sist ute vid sprutan2018-10-01161 l Norotec Mangan 
0,6 l Effekt+ 
2 l Bor 
31St. 14 - 15,Finansierat av Bayer2018-09-11140,5 l Folicur Xpert L
41St. 14 - 16,Finansierat av BASF2018-09-13140,7 l  Caryx L
51St. 14 - 16,Finansierat av BASF2018-09-13140,7 l  Caryx L
2Tidig vår2019-04-25550,7 l  Caryx 

 
 
Statistik - Revision
E01: Tidig höst
2018-10-10 ST. 16
 Beståndshöjd
cm
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
139 37,3 41,2a
239 36,8 40,7a
334 32,1 35,9b
430 28,1 31,9c
530 28,1 31,9c

E01: Tidig höst
2018-10-10 ST. 16
 Höstraps
vikt g/m2
Nedre konf.Övre konf.
12280,5 1976,3 2584,7
22168,2 1864,1 2472,4
32013,8 1709,6 2317,9
41847,2 1543,1 2151,4
51851 1546,8 2155,2

P03: Sen höst
2018-12-04 ST. 17
 Beståndshöjd
cm
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
139 35,7 42,3a
236 33,0 39,5ab
334 31,2 37,8bc
433 29,5 36,0bc
531 27,7 34,3c

P03: Sen höst
2018-12-04 ST. 17
 Tillväxtpunkt
Höjd, cm
Nedre konf.Övre konf.
11,6 1,4 1,8
21,7 1,5 1,9
31,8 1,6 1,9
42 1,8 2,1
51,8 1,6 2,0

P04: Vår
2019-04-16 ST. 51
 Vinterskador
bedömning 0-100
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojust
110 8,1 12,3a
210 8,1 12,3a
35 4,0 6,2b
45 4,0 6,2b
54 3,2 5,0b

P06: Vid blomning
2019-05-07 ST. 60
 Beståndshöjd
cm
Nedre konf.Övre konf.
168 63,6 72,9
269 64,3 73,7
375 70,1 79,4
473 68,6 77,9
572 67,1 76,4

P08: Före skörd
2019-07-22 ST.
 Bomullsmögel
index, tidpunkt 1
Nedre konf.Övre konf.
12 0,6 6,5
21,5 0,4 4,8
32,4 0,7 7,8
40,8 0,2 2,8
50,8 0,2 2,5

P08: Före skörd
2019-07-22 ST.
 Kransmögel
% bronsfärgade stjälkar
Nedre konf.Övre konf.
129 1,6 91,1
217 0,8 84,0
313 0,6 79,5
421 1,0 86,6
519 0,9 85,2

P08: Före skörd
2019-07-22 ST.
 Kransmögel
% stjälkar med mikrosklerotier
Nedre konf.Övre konf.
123 4,2 68,2
231 5,9 75,4
335 7,3 79,3
419 3,4 62,8
524 4,2 68,3

P09: Vid skörd
2019-07-31 ST.
 Skörd
kg/ha frö
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
14811 4605,1 5017,9b Ref. 100
24869 4662,6 5075,5b 101 99 104
34923 4716,7 5129,5ab 102 100 105
45041 4835,1 5247,9a 105 102 108
54891 4684,8 5097,7b 102 99 104

P09: Vid skörd
2019-07-31 ST.
 Skörd
kg/ha olja
Nedre konf.Övre konf.Relativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
12216 2102,0 2329,9Ref. 100
22267 2153,5 2381,3102 99 106
32300 2185,7 2413,6104 100 107
42335 2220,6 2448,5105 102 109
52274 2159,9 2387,8103 99 106

P09: Vid skörd
2019-07-31 ST.
 Skörd
kg/ha TS
Nedre konf.Övre konf.Signifikansgr. ojustRelativtal (%)Nedre konf. (R)Övre konf. (R)
14378 4190,6 4566,3b Ref. 100
24431 4243,0 4618,7b 101 99 104
34480 4292,2 4667,9ab 102 100 105
44588 4399,9 4775,6a 105 102 108
54451 4263,2 4638,9b 102 99 104

LSD
Mättidpunkt Datum Mätning av Resultatens säkerhet Nettoyta
E01 2018-10-10 Beståndshöjd, cm lsd1=2 p1=0
E01 2018-10-10 Höstraps, vikt g/m2 lsd1=ns p1=0,0988
P03 2018-12-04 Beståndshöjd, cm lsd1=4 p1=0,01826
P03 2018-12-04 Tillväxtpunkt, Höjd, cm lsd1=ns p1=0,16169
P06 2019-05-07 Beståndshöjd, cm lsd1=ns p1=0,2386
P09 2019-07-31 Skörd, kg/ha frö lsd1=128 p1=0,02332 18m2
P09 2019-07-31 Skörd, kg/ha olja lsd1=ns p1=0,06391 18m2
P09 2019-07-31 Skörd, kg/ha TS lsd1=117 p1=0,02332 18m2

Beräkningar noter
Mätvariabel Mättidpunkt Datum Typ Fritext
Beståndshöjd, cm E01 2018-10-10 Note 1 p1=0.000
Beståndshöjd, cm E01 2018-10-10 Note 1 RESIDUAL CV = 4.068
Höstraps, vikt g/m2 E01 2018-10-10 Note 1 p1=0.099
Höstraps, vikt g/m2 E01 2018-10-10 Note 1 RESIDUAL CV = 11.971
Beståndshöjd, cm P03 2018-12-04 Note 1 p1=0.018
Beståndshöjd, cm P03 2018-12-04 Note 1 RESIDUAL CV = 8.381
Tillväxtpunkt, höjd cm P03 2018-12-04 Note 1 p1=0.162
Tillväxtpunkt, höjd cm P03 2018-12-04 Note 1 RESIDUAL CV = 10.421
Vinterskador, bedöming 0-100 P04 2019-04-16 Note 1 p1=0.000
Vinterskador, bedöming 0-100 P04 2019-04-16 Note 1
Beståndshöjd, cm P06 2019-05-07 Note 1 p1=0.239
Beståndshöjd, cm P06 2019-05-07 Note 1 RESIDUAL CV = 6.118
Bomullsmögel, index, tidpunkt 1 P08 2019-07-22 Note 1 p1=0.516
Bomullsmögel, index, tidpunkt 1 P08 2019-07-22 Note 1
Kransmögel, % bronsfärgade stjälkar P08 2019-07-22 Note 1 p1=0.727
Kransmögel, % bronsfärgade stjälkar P08 2019-07-22 Note 1
Kransmögel, % stjälkar med mikrosklerotier P08 2019-07-22 Note 1 p1=0.518
Kransmögel, % stjälkar med mikrosklerotier P08 2019-07-22 Note 1
Skörd, kg/ha frö P09 2019-07-31 Note 1 p1=0.023
Skörd, kg/ha frö P09 2019-07-31 Note 1 RESIDUAL CV = 1.695
Skörd, kg/ha olja P09 2019-07-31 Note 1 p1=0.064
Skörd, kg/ha olja P09 2019-07-31 Note 1 RESIDUAL CV = 2.226
Skörd, kg/ha TS P09 2019-07-31 Note 1 p1=0.023
Skörd, kg/ha TS P09 2019-07-31 Note 1 RESIDUAL CV = 1.695

 
Försöksvisa (bas)data
MättidpunktDatumMätparameterBeskrivningRegistrerat värde
P02: Vid anläggning2018-09-03Jordart 133
 K-ALmg/100 g jord 13,9
 P-ALmg/100 g jord 5,9
 pH0 -25 cm djup 6,6
 Mull% i jord 0-25 cm 1,9
 
Ledvisa data samt beräknade resultat
 E01: Tidig höstP03: Sen höstP04: VårP06: Vid blomningP08: Före skörd
2018-10-10 ST. 162018-12-04 ST. 172019-04-16 ST. 512019-05-07 ST. 602019-07-22 ST.
Beståndshöjd
cm
Höstraps
vikt g/m2
Beståndshöjd
cm
Tillväxtpunkt
Höjd, cm
Vinterskador
bedömning 0-100
Beståndshöjd
cm
Bomullsmögel
index, tidpunkt 1
1392280,5391,610682
2392168,2361,710691,5
3342013,8341,85752,4
4301847,23325730,8
5301851311,84720,8
 P08: Före skördP09: Vid skördP03: Sen höst
2019-07-22 ST. 2019-07-31 ST. 2018-12-04 ST. 17
Kransmögel
% bronsfärgade stjälkar
Kransmögel
% stjälkar med mikrosklerotier
Skörd
kg/ha TS
Skörd & merskörd
kg/ha frö
Skörd & merskörd
kg/ha olja
Bristsymptom
0-100
Sjukdomar/skadegörare graderas
%
1292343784811221600
217314431585100
3133544801128400
42119458823011900
519244451805800
 P08: Före skördP09: Vid skörd
2019-07-22 ST. 2019-07-31 ST.
Sjukdomar/skadegörare graderas
%
Skörd & merskörd
kg/ha std. kvalitet
Stråstyrka
%
TK-vikt
g
Olja
% av TS
Renhet
% av råvara
Vatten
% i kärna/frö
15176100450,6987
2931004,151,298,36,8
31601003,951,397,86,7
42631003,950,998,36,7
51121003,951,197,96,8
 P09: Vid skörd
2019-07-31 ST.
N Kväve-total
% av TS
CHLOROFYL
Klorofyll PPM
Råprotein
% av TS
13,1412,319,6
23,111419,4
33,0412,419
43,114,219,4
53,1513,719,7
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P09Litervikt, g
 
 
Revision
KlassificeringAnmärkningar
OKAnläggning OK
OKGrundbehandling OK
OKFörsöksbehandling OK
OKRegistreringar OK
OKProvuttagning/analyser mindre väl utförda
OKSäkerhet i skördeuppskattning OK
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2018-10-31GenerelltFältkort
Download (pdf)
2018-09-11FörsöksbehandlingarSprutjournal
Download (pdf)
2019-08-08P08 St. 80-88 Före skördMättidpunkter och värdenprotokoll sjukdomar
Download (xlsx)
Grundbehandlingar försöksåretGrundbehandlingarpdf på alla papper til försöket inkl sprutjournal
Download (pdf)
Ledvisa data samt beräknade resultat, med statistiska värden
Download (rtf)
Statistik - Revision
Download (rtf)
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk