Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Försöksdokumentation Till Översikt
 
R4-1103-1964-2016-001. Växtföljder med och utan vall
Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här Försöket är inte klassificerat !
 
Försökets placering
Försöksvärd: Försöksansvarig:

Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster
Tel: Tel:
E-post: E-post:
 
 
Nationellt jordbruksområde: Varaslätten (15A)
Placering: Forsøgspladskode: RX-58-1964
UTM Zon: 33 047641
Easting: 390 278 m  
Northing: 6 468 752 m  
Gps: 58.3459234811752, 13.1254804479697  
Kommun:  
Eksporter enkeltforsøgsdata til XML
Väderdata-lista FÄLTKORT
 
Försöksdesign och rutfördelning
 
Grundupplysningar
Försökstyp: Split-plot, 3 faktorer (Randomiserat). Antal upprepningar: 1.
 
 
Grundbehandlingar
DatumSt.Mgd/haKategoriMedel/Beh.N/haP/haK/haSyfte
Utsäde och såddSådd Datum,UtsädesmängdEndast försöket
GödselmedelGrundgödslingEndast försöket
OgräsbekämpningEndast försöket
SvampbekämpningEndast försöket
InsektsbekämpningEndast försöket
OdlingsJordbearbetningEndast försöket
HalmbehandlingEndast försöket
 
 
Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)
FaktorLedBeh.TidDatumSt.Medel/Beh.SpecifikationStatus
111Vid sådd2015-08-10 Höstraps Välj Sort + sådatum, uts.L
 Radavstånd
21Vid sådd2015-09-21 Höstvete Välj Sort + sådatum, uts.L
 Radavstånd
31Vid sådd2016-04-23 Havre Välj Sort + sådatum, uts.L
 Radavstånd
41Vid sådd2016-04-23 Vårkorn Välj Sort + sådatum, uts.L
 Radavstånd
2Vid Insådd,vf A: Ange sådatum. Välj sort, ange utsädesmängd för arter som ingår i klöver-gräs-blandningen2016-05-19 Klöver-gräs blandning 
 Rödklöver Välj Sort + sådatum, uts.
 Blålusern Välj Sort + sådatum, uts.
 Timotej Välj Sort + sådatum, uts.
3Vid Insådd,vf B: Ange sådatum. Välj sort, ange utsädesmängd för arter som ingår i gräs-blandningen2016-05-19 Gräsvall renbestånd 
 Ängssvingel Välj Sort + sådatum, uts.
 Timotej Välj Sort + sådatum, uts.
51Hela växtsäsongen,vf A+B A-blandvall, B-gräsvall Vall IL
2Vid sådd,vf C2016-04-23 Vårvete Välj Sort + sådatum, uts.
 Radavstånd
61Hela växtsäsongen,vf A+B A-blandvall, B-gräsvall Vall IIL
2vf C Träda 
2A1 Växtf.A L
B1 Växtf.B L
C1 Växtf.C L
3I10 kg N L
II145 kg N Giva i höstvete, Se PML
III190 kg N Giva i höstvete, Se PML
IV1135 kg N Giva i höstvete, Se PML

 
 
 
 
 
 
Mätparameter märkt "Ej utfört"
MättidpunktMätparameter
P04Skador inkl sjukdomar, % av bestånd
 
 
 
Noteringar
DatumTidFörNoteringar
2016-04-07GenerelltPM
Download (docx)
GenerelltAnalyslista
Download (doc)
GenerelltFakturaunderlag
Download (xlsx)
GenerelltSammanställning av graderingar och provtagningar
Download (docx)
GenerelltFältplan
Download (docx)
2016-05-10GenerelltJag tittade lite på R4-1103 i måndags (2/5) och gjorde lite noteringar. Blandvallen har fortfarande ganska lite gräs, mest klöver. Jag vet inte om man ska så i mera gräs? Rapsen är inte så frodig. Det finns ganska gott om plantor, men de flesta är små. Det verkade inte vara snigelskador som jag kunde se. Johan sa att han missat att gödsla med PK i höstas och jag funderade lite på om det kunde vara P-brist, men jag vet inte.
2016-12-16GenerelltSkördeyta i ruta nr 6 är 20 kvadratmeter pga tröskhaveri.
2016-12-19GenerelltBifogad gradering Höstraps innnan skörd
Download (pdf)
GenerelltUtsäde, Utsädesmängder 2016
Download (doc)
GenerelltBekämpning, Jordbearbetning och Gödsling 2016
 
 
 
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk